Enfeksiyon Hastalıkları

Tarivid 400 MG Tablet Ne İçin Kullanılır? Tarivid 400 MG Yan Etkileri

TARİVİD 400 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her film tablet 400 mg ofloksasin içerir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz (inek sütü kaynaklı), sodyum nişasta glikolat, hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, metilhidroksipropilselüloz, makrogol 8000, talk, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) gibi yardımcı maddeler içerir.

Tarivid Prospektüs

TARİVİD NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Tarivid, her film tablette 400 mg ofloksasin etkin maddesini içerir. Açık sarımsı beyaz renkte, her iki tarafı çentikli, film kaplı tabletlerdir. 5 film tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.

Tarivid’in 200 mg film tablet dozu da mevcuttur.

Tarivid, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Kinolonlar adı verilen bir antibakteriyal ilaç grubuna dahildir. Tarivid duyarlı olan bakterileri öldürerek, bu bakterilerin vücutta neden olduğu enfeksiyonun tedavi edilmesini sağlar.

Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Buna ilâve olarak idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyogramla duyarlık kanıtlanması gerekmektedir.

Doktorunuz size Tarivid’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçete etmiş olabilir:

 • Akut, kronik veya tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonlarını (örneğin bronşit) tedavi etmek için,
 • Akciğer dokusundaki enfeksiyonları (pnömoni) tedavi etmek için,
 • Kulak, burun veya boğazda meydana gelen enfeksiyonları tedavi etmek için,
 • Yumuşak doku veya deride meydana gelen enfeksiyonları tedavi etmek için,
 • Kemik veya eklemlerde meydana gelen enfeksiyonları tedavi etmek için,
 • Karın içinde oluşan (örneğin bağırsaklarda) veya/ve safra yollarında meydana gelen enfeksiyonları tedavi etmek için,
 • Böbrekler, idrar yolları, üreme organları, prostatta meydana gelen enfeksiyonları tedavi etmek için.

Tarivid vücutta enfeksiyonlara karşı direncin azaldığı durumlarda (örneğin, kanser) duyarlı bakterilere bağlı enfeksiyonlara yakalanmayı önlemek için koruyucu olarak da kullanılır?

TARİVİD KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

UYARI:

 • Tendinit ve tendon yırtılması (kasları kemiklere bağlayan dokularda iltihaplanma ve yırtılma),
 • Periferal nöropati (merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar – duyu kaybı),
 • Santral sinir sistemi (merkezi sinir sistemi) etkileri ve Myastenia Gravis’in (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) şiddetlenmesini de içeren ciddi istenmeyen etkilere neden olabilir.

Tarivid de dahil olmak üzere florokinolonlar aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve geri dönüşümsüz istenmeyen etkilere neden olabilir: 

 • Tendinit (kasları kemiklere bağlayan doku iltihabı): Belirtileri; eklemlerde şiddetli ağrı, şişme ve kızarıklık olabilir.
 • Kasları kemiklere bağlayan doku (tendon) yırtılması: Belirtileri; kaslarda şiddetli ağrı, ani ve hızlı morarma, kuvvetsizlik, hareket ettirememe olabilir.
 • Periferal nöropati (merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar – duyu kaybı): Belirtileri; sinirlerde ağrı, hassasiyet, ayak ve ellerde karıncalanma ile uyuşma, kaslarda halsizlik, ellerde titreme olabilir.
 • Merkezi sinir sistemi (santral sinir sistemi) etkileri: Belirtileri hayal görme (halüsinasyon), endişe (anksiyete), ruhsal çöküntü (depresyon), intihar eğilimi, uykusuzluk, şiddetli baş ağrısı ve zihin karışıklığı (konfüzyon) olabilir.

Tarivid kullanımı sırasında bu istenmeyen etkilerden herhangi biri sizde gerçekleşirse Tarivid kullanmayı derhal bırakınız ve doktor veya eczacınızla konuşunuz.

Tarivid’in içerdiği etkin madde olan ofloksasin de dahil olmak üzere florokinolon adı verilen antibiyotikler, myastenia gravisli (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen bir kas güçsüzlüğü hastalığınız varsa Tarivid kullanmadan önce doktor veya eczacınızla konuşunuz,

Tarivid’in de dahil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi yan etkilerle ilişkili olduğu bilindiğinden aşağıdaki endikasyonlarda başka alternatif yoksa kullanılabilir:

 • Komplike olmayan üriner enfeksiyon (yapısal ve anatomik bozuklukların eşlik etmediği sağlıklı bireylerde görülen idrar yolu enfeksiyonu),
 • Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi (kişinin balgam miktarında artma, balgamın daha koyu, yani sarı yeşil hale gelmesi ve kişinin nefes darlığının artması şeklinde belirtilerle ortaya çıkar).

TARİVİD KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Tarivid’in içindeki etkin madde olan ofloksasine veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı ya da bir başka kinolona karşı alerjiniz varsa,
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa,
 • Beyninizi etkileyen bir travma, iltihabi bir durum veya felç gibi, nöbet geçirme eşiğini düşüren rahatsızlıklar geçirdiyseniz ya da sinir sisteminizde hasara yol açan bir hastalığınız varsa,
 • Florokinolon grubu bir ilaç aldığınızda kaslarınızın kirişlerinde (tendon) bir bozukluk gelişmişse,
 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız.

Tarivid, çocuklarda ve gelişimini henüz tamamlamamış (18 yaşın altındaki) gençlerde kullanılmamalıdır.

TARİVİD’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Tedavi sırasında şiddetli güneş ışığına veya UV (solaryum gibi) ışınına maruz kalmanız gerekiyorsa (ışığa karşı hassasiyet gelişebilir, deri ve tırnaklarınızda alerjik reaksiyonlar oluşabilir),
 • Karaciğer veya böbrek ile ilgili sorunlarınız varsa,
 • Kırmızı kan hücreleri ile ilgili bir hastalık olan “glukoz-6-fosfat-dehidrojenaz eksikliği” adlı hastalığınız varsa,
 • Eklemlerinizde (örneğin omuz veya bilek eklemi) çevresinde ağrı, kızarıklık, şişme ve hassasiyet oluşursa (tendon iltihabı şüphesi durumunda doktorunuz, Tarivid uygulamayı derhal keserek etkilenmiş tendon için uygun tedaviye başlayabilir),
 • Uzun süreli tedavi uygulanacaksa (uzun süreli tedavide dirençli olan bakteriler aşırı üreyebilir ve bunların neden olacağı ikincil enfeksiyonlar meydana gelebilir. Bu durumu önlemek için doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir),
 • Tedavi sırasında veya tedaviden sonraki haftalarda ağır ve sürekli ishal ortaya çıkarsa (bu durum antibiyotiklere bağlı gelişen ve hayatı tehdit eden ciddi bir durumdur, doktorunuz hemen uygun tedaviye başlayacaktır),
 • Kalp hastalığınız veya kalp ritminiz ile ilgili sorunlarınız varsa,
 • Kalbinizi etkileyebilecek ilaçlar alıyorsanız (diğer ilaçlarla birlikte Tarivid kullanımı bölümüne bakınız),
 • Sizde doğuştan “uzun QT sendromu” adlı bir kalp rahatsızlığı veya ailenizde bu hastalığın görüldüğü bireyler varsa (bu kalp elektrosunda (EKG) görülen bir bozukluktur),
 • Kanınızda tuz dengesizliği varsa (özellikle de kanınızdaki potasyum veya magnezyum değerleri düşükse),
 • Kalp ritminiz çok yavaşsa (bu durum “bradikardi olarak adlandırılır),
 • Kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Daha önce kalp krizi (miyokard enfarktüsü) geçirdiyseniz,
 • Kadınsanız veya yaşlıysanız,
 • EKG’de değişikliklere neden olan başka ilaçlar kullanıyorsanız (diğer ilaçlarla birlikte Tarivid kullanımı bölümüne bakınız),
 • Bir psikotik hastalık geçiriyorsanız veya daha önce geçirdiyseniz,
 • Kas güçsüzlüğüne yol açan “miyastenia gravis” adlı bir hastalığınız varsa,
 • Daha önceden merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsızlık geçirmiş olmanızdan dolayı nöbet geçirmeye yatkınlığınız varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa ve insülin ya da ağızdan alınan kan şekeri düşürücü ilaçlar kullanıyorsanız (kan şekeri düşüklüğü riskine karşı doktorunuz kan şekeri seviyelerinizi daha dikkatli takip etmenizi isteyebilir),
 • Vücudunuzun uç kısımlarında ağrı, uyuşma, iğnelenme ve kas güçsüzlüğü gibi belirtileriniz olursa (bir tür sinir hastalığı gelişmesi riskine karşı doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir veya ilacınızı kesebilir),
 • Tendinit ve tendon yırtılması (kasları kemiklere bağlayan dokularda iltihaplanma ve yırtılma), periferal nöropati (merkezden uzak sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar – duyu kaybı) ve merkezi sinir sistemi etkileri dahil sakatlığa sebep olan ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi istenmeyen reaksiyonlar söz konusu ise.

Tarivid dahil florokinolonlar sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel geri dönüşümsüz ciddi istenmeyen reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen istenmeyen reaksiyonlar; kas-iskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit (eklem çevresinde şişlik, ağrı), tendon yırtılması, tendonlarda şişme veya iltihaplanma, karıncalanma veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk, kas ağrısı, kas güçsüzlüğü, eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi, atralji (eklem ağrısı), miyalji (kas romatizması, kas ağrısı), periferal nöropati (vücudun uç kısımlarında ağrı, uyuşma iğnelenme ve kas güçsüzlüğü) ve merkezi sınır sistemi etkileridir (halüsinasyon, anksiyete, depresyon intihar eğilimi, insomnia (uykusuzluk), şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon (zihin karışıklığı) (olası yan etkiler bölümüne bakınız).

Bu reaksiyonlar, Tarivid’e başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu istenmeyen reaksiyonları yaşamıştır.

Herhangi bir ciddi istenmeyen reaksiyonun ilk bulgularının veya semptomlarının ortaya çıkması durumunda Tarivid derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi istenmeyen reaksiyonlardan herhangi birini yaşayan hastalarda Tarivid dahil florokinolonların kullanımından kaçınılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TARİVİD’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Besinler Tarivid’in emilmesini etkilemez. Tabletleri, yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda çiğnemeden, yutunuz.

Tarivid ile birlikte alkol kullanmayınız.

HAMİLELİKTE TARİVİD KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, Tarivid’i kullanmamanız gerekir. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hamilelik durumu değerlendirilmelidir.

Tedavi sırasında hamile kalırsanız, mümkün olan en kısa sürede ilacı kesip, başka gruptan bir ilaçla tedaviye başlanması gerekir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE TARİVİD KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tarivid anne sütüyle atılmaktadır. Emzirme sırasında Tarivid ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği az miktarda anne sütüne geçen ofloksasinden korumak için, süt vermeyi bırakmanız gerekir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR TARİVİD KULLANIMI

Tarivid kullanımı konsantrasyon ve tepki verme yeteneğini bozabilecek sersemlik/baş dönmesi, görme bozuklukları, uyuklama gibi bazı istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Sizde bu tür belirtiler varsa; araç kullanmayınız, çünkü ilaç sizin güvenli sürüşünüzü engelleyebilir.

Dikkat gerektiren herhangi bir araç/makine kullanmayınız.

TARİVİD’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Tarivid laktoz (inek sütü kaynaklı) içermektedir, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse. Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 1,39 mmol lmg) sodyum (tuz) ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE TARİVİD KULLANIMI

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Romatizma veya kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,
 • Kalp ritminizi etkileyebilecek diğer ilaçlar,
 • Kalp ritminin düzeltilmesinde kullanılan kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid gibi antiaritmik ilaçlar,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar,
 • Bazı antibiyotikler (makrolid grubuna dahil olanlar),
 • Bazı antipsikotikler.

Aşağıdaki ilaçlar Tarivid’in etkisini değiştirebilir veya Tarivid aşağıdaki bazı ilaçların etkisini değiştirebilir:

 • Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar,
 • Tansiyon yüksekliği tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Demir içeren (kansızlık tedavisinde kullanılan) veya çinko içeren ilaçlar,
 • Sizi uyutmak için kullanılan ilaçlar (anestetikler),
 • Furosemid gibi idrar söktürücüler (diüretikler),
 • Hazımsızlık için kullanılan, magnezyum veya alüminyum içeren antiasitler,
 • Diyabet tedavisinde kullanılan glibenklamit,
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesit,
 • Mide ülserlerinin veya hazımsızlığın tedavisinde kullanılan simetidin,
 • Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan sukralfat.

Aşağıdaki ilaçların Tarivid ile birlikte alınması yan etki görülme olasılığını artırabilir:

 • Eritromisin, azitromisin veya klaritromisin gibi antibiyotikler,
 • Amitriptilin, klomipramin veya imipramin gibi antidepresanlar,
 • Nefes alma sorunlarının tedavisinde kullanılan teofilin,
 • Amiodaron, kinidin, prokainamit veya dizopiramit gibi kalp ritminin düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar,
 • Ağrı ve inflamasyonu azaltmak için kullanılan ibuprofen, diklofenak veya indometazin gibi non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ’ler),
 • İnflamasyonu azaltmada kullanılan kortikosteroidler,
 • Şizofreni ve iki uçlu duygudurum bozukluğu (bipolar bozukluk) gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlar.

Sersemlik ve uykulu hissettirebileceğinden, Tarivid kullanırken alkollü içecekler tüketmeyiniz.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TARİVİD NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Tarivid film tablet erişkinlerde kullanılır.

Tarivid genel olarak aşağıdaki gibi kullanılır:

Sizde mevcut olan enfeksiyonun tipine ve ciddiyetine göre, günlük ofloksasin dozu 200 mg ile 800 mg arasındadır (günde 1 tablet Tarivid 200 mg Film Tablet veya 2 tablet Tarivid 400 mg Film Tablet kullanmanız gerekebilir).

Genellikle günlük dozlar;

 • İdrar yolu enfeksiyonlarında 200-800 mg,
 • Göğüs ya da akciğer enfeksiyonlarında 400-800 mg,
 • Erkek ya da kadın cinsel organ enfeksiyonlarında 400 mg,
 • Bel soğukluğu tedavisinde tek doz 400 mg,
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 400-800 mg’dır.

400 mg’a kadar (1 tablet Tarivid 400 mg Film Tablet) olan günlük ofloksasin dozlarını tercihen sabahları olmak üzere tek doz halinde almanız gerekir. Daha yüksek doz uygulamalarında, toplam günlük dozu iki eşit parçaya bölmeniz gerekir. Dozları eşit aralıklarla kullanmanız gerekir.

Tedavi süresi enfeksiyonunuzun ciddiyetine ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre değişmek üzere genellikle 5-10 gündür.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tarivid film tablet ağızdan alınır.

Film tableti ezmeden, yeterli miktarda sıvıyla yutunuz. Dozaja uymak için çentik çizgisinden bölebilirsiniz. Tabletleri yemeklerle beraber veya yemek arasında alabilirsiniz.

Emiliminde azalma olabileceğinden, Tarivid’i demir tuzları, antiasitler veya sukralfat uygulamasından en az iki saat önce veya sonra alınız.

Çocuklarda Tarivid Kullanımı:

Tarivid çocuklarda ve büyümesi devam eden ergenlerde kullanılmaz.

Yaşlılarda Tarivid Kullanımı:

Yaşa göre Tarivid dozajının ayarlanması gerekmez. Yaşınız ileriyse doktorunuz sizin böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı değerlendirerek, gereken doz ayarlamasını yapacaktır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Tarivid Kullanımı:

Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, doktorunuz özel bir test yaparak sizdeki bozukluğun derecesini belirleyecek ve sizin için uygun olan Tarivid dozunu ve doz aralıklarını ayarlayacaktır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Tarivid Kullanımı:

Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (örneğin siroz), ofloksasinin vücutta parçalanması azalabilir. Böyle bir durumda bir günde alabileceğiniz maksimum doz 400 mg’ı (1 tablet Tarivid 400 veya 2 tablet Tarivid 200 mg Film Tablet) aşmamalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Tedavinizin süresi hastalığınızın seyrine göre farklılık gösterecektir. Doktorunuz Tarivid ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

Eğer Tarivid’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Tarivid Kullandıysanız:

Tarivid’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz ve kazayla gerekenden daha fazla ilaç alınması durumunda derhal doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz. Aşırı doz belirtileri; bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bilinç bozukluğu ve nöbetler gibi merkezi sinir sistemi semptomları ile bulantı ve mukoza erozyonları gibi mide barsak sistemiyle ilgili reaksiyonlardır.

Doz aşımı durumunda mide yıkanmalı ve gerekli tedavi uygulanmalıdır. Özel bir panzehiri yoktur.

Tarivid Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tarivid İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Tarivid tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, enfeksiyonun yerleştiği sisteminizle ilgili yakınmalarınız tekrar ortaya çıkabilir, genel durumunuz bozulabilir ve bakterilere karşı direnç gelişebilir.

TARİVİD’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Tarivid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

YAN ETKİLER AŞAĞIDAKİ KATEGORİLERDE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE SIRALANMIŞTIR.

Aşağıdakilerden biri olursa, Tarivid’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deride yaygın kaşıntı ve döküntülerle beraber, yüzde ve dilde şişme, baygınlık ve nefes alma güçlüğü (alerjik reaksiyon).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Tarivid’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi sindirim sistemi sorunları,
 • Baş ağrısı, uyku sorunları, baş dönmesi, huzursuzluk, sersemlik gibi santral sinir sistemine ait istenmeyen etkiler,
 • Gözde tahriş,
 • Deride döküntü veya kaşıntı
 • Öksürük, boğazda iltihaplanma (nazofarenjit),
 • Mantar enfeksiyonları, mikrobun direnç kazanması.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • İştahsızlık,
 • Zihin karışıklığı (konfüzyon), kaygı (anksiyete) olmayan şeyler görme (halüsinasyonlar) ile seyreden ruhsal hastalık (psikoz), uyuklama hali, his kaybı (parestezi), tat (disgözi) ve koku (parosmi) alma bozuklukları,
 • Görme yeteneğinde bozulma,
 • Kalp hızında artış (taşikardi),
 • Kanlı ishal (enterokolit),
 • Karaciğer enzimlerinde değişiklik (bu değişiklik kan testlerinde görülebilir),
 • Kurdeşen (ürtiker), sıcak basması, aşırı terleme (hiperhidroz), akıntılı (püstüler) döküntü,
 • Eklem çevresinde şişlik, ağrı (tendinit),
 • Kanda böbrek işlevini gösteren kreatinin maddesinin artması.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Yorgunluk, baygınlık, baş dönmesi ve ciltte solukluk ile seyreden kansızlık (anemi),
 • Kan pulcuklarında azalmaya (trombositopeni) bağlı olarak normalden daha kolay çürük oluşması,
 • Beyaz kan hücre sayısında azalma (lökopeni), bir tür beyaz kan hücre sayısında artış (eozinofili),
 • Vücudun uç kısımlarında ağrı, uyuşma, iğnelenme ve kas güçsüzlüğü (periferik nöropati), nöbetler (konvülsiyon), kas çalışması ve uyumuna ilişkin bozukluklar (ekstrapiramidal semptomlar ve diğer kas koordinasyon bozuklukları),
 • İşitme sorunları veya işitme kaybı,
 • Antibiyotik kullanımına bağlı gelişen ve ağır seyreden ishal (psödomembranöz kolit),
 • Derinizde veya gözlerinizde sarılığa neden olabilen karaciğer sorunları,
 • Vücudun her yerindeki deride simetrik, kırmızı döküntüler (eritema multiforme), deride kabarıklık ve soyulma ile seyreden deri hastalığı (toksik epidermal nekroliz), damar iltihabı,
 • Şiddetli güneş ışığının neden olduğu deri döküntüleri,
 • Eklem ağrısı (artralji),
 • Kas ağrısı,
 • Tendon yırtılması (ayaktaki tendonda),
 • Ani gelişen (akut) böbrek yetmezliği.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Beyaz kan hücrelerinin tümünde azalma (agranülositoz),
 • Kırmızı ve beyaz kan hücrelerinde azalma (pansitopeni),
 • Kemik iliğinde yetmezlik,
 • İlaç kullanan şeker hastalarında kan şekeri düzeyinde düşme (hipoglisemi),
 • Kendine zarar verici davranışlar (intihar düşüncesi ve davranışı, ruhsal çökkünlük (depresyon)),
 • Kap basıncında düşme (hipotansiyon) ve çok hızlı kalp ritmi (taşikardi),
 • Kalp ritminde değişiklikler (kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedildiği elektrokardiyografide görülebilen “QT aralığı uzaması”),
 • Şiddetli karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Dudaklar, gözler, ağız, burun ve cinsel organlar etrafındaki deride içi sıvı dolu kabarcıklara veya soyulmaya neden olabilen ağır deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu),
 • Kaslarda yıkıma yol açan kas bozukluğu (rabdomiyoliz),
 • Miyastenia gravis adı verilen kas hastalığında kötüleşme,
 • Ani gelişen böbrek hasarına yol açan böbrek iltihabı (akut interstisyel nefrit),
 • Kan yapısındaki bozukluğa bağlı gelişen porfiri hastalığında atak gelişmesi.
 • Bu gibi belirtilerin rahatsız edici bir hal alması veya uzun süre devam etmesi halinde, doktorunuza başvurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800(314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAMl’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

TARİVİD’İN SAKLANMASI

 • Tarivid’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tarivid’i 30°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
 • Tarivid’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tarivid’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394 Şişli-istanbul.

Tel: 0 212 33910 00.

Faks: 0 212 33910 89.

Üretim yeri:

Sanofi ilaç San. ve Tic. A.Ş. 39780 Büyükkarıştıran Lüleburgaz-Kırklareli.

Bu kullanma talimatı 13.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Bronşit Belirtileri ve Tedavisi
 2. Pnömoni Belirtileri ve Tedavisi
 3. Boğaz İltihabı Nedenleri ve Tedavisi
 4. Safra Kesesi İltihabı Nedenleri ve Tedavisi
 5. Böbrek İltihabı Nedenleri ve Tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git