Hastalıklar ve Tedaviler

Tarden Nedir? Tarden 20 mg Ne İçin Kullanılır? Tarden Yan Etkileri

TARDEN 20 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum trihidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Kalsiyum karbonat, mikrokristalin selüloz, laktoz granül (sığır sütü), kroskarmelloz sodyum, hidroksipropilselüloz, polisorbat 80, magnezyum stearat, opadry white YS-1R-7002 (HPMC 2910/hipromelloz, titanyum dioksit, makrogol/PEG 8000), opadry clear YS-1-7006 (HPMC 2910/hipromelloz, makrogol/PEG 400, makrogol/PEG 8000) gibi yardımcı maddeler içerir.

Tarden Prospektüs

TARDEN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Her bir film kaplı tablet, 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum trihidrat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Tarden bir yüzünde ‘20’ yazılı, bir yüzü çentikli, oval, beyaz film kaplı tablettir.

Tarden statinler olarak da bilinen lipid (yağ) düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir.

Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır. Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

Tarden, tek başına az yağlı diyet veya yaşam stil değişiklikleri başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kolesterol seviyeleriniz normal olmasına rağmen; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, Tarden bu riskin azaltılması için de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart kolesterol düşürücü diyete devam etmelisiniz.

TARDEN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Atorvastatine veya ilaç içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa,
 • Aşırı miktarda alkol aldıysanız, bunlar gibi durumlarda Tarden kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

TARDEN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,
 • Daha önce tekrarlayan ya da açıklanamayan kas ağrılarınız ve sızılarınız olmuşsa, kendinizde ya da ailenizde kas sorunu öyküsü varsa,
 • Daha önce beyin içine kanama ile seyreden inme geçirmişseniz ya da önceki inmelerinize bağlı olarak beyninizde sıvı dolu kistler oluşmuşsa,
 • Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, güçsüzlüğü v.b.),
 • Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız,
 • Bazı şekerlere karşı intoleransınız varsa,
 • Önemli bir solunum güçlüğünüz var ise,
 • Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) gibi bir probleminiz varsa,
 • 70 yaşından daha yaşlı iseniz, bunlar gibi durumlarda Tarden dikkatli kullanılmalıdır.

Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa, bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa, şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.

Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla Fusidik asit isimli bir ilaç (bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız. Fusidik asit ve Tarden’in beraber kullanılması ciddi kas rahatsızlıklarına (rabdomiyoliz) yol açabilir. Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz Tarden tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır. Bazı ilaçlar aynı zamanda alındığında örneğin bir tür kas hastalığı olan rabdomiyoliz gibi kasla ilgili yan etkilerin riskinin arttığı bilinmektedir. Ayrıca, eğer devamlı kas zayıflığınız mevcutsa doktorunuz ya da eczacınıza söyleyiniz. Tanı ve tedaviniz için ek testler ve ilaçlar gerekli olabilir.

Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz, doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TARDEN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Tarden kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek Tarden’in etkilerini değiştirebilir.

Bu ilacı alırken çok fazla alkol almaktan kaçınınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE TARDEN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Tarden kullanmayınız. Hamile kalma olasılığınız varsa güvenilir doğum kontrol önlemleri kullanmadığınız sürece Tarden almayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE TARDEN KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Tarden kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR TARDEN KULLANABİLİR Mİ?

Tarden kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Araç ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

TARDEN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Tarden laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE TARDEN KULLANIMI

Bazı ilaçlar Tarden’in etkililiğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkililiği Tarden tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomiyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan kas zayıflığı durumu da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir.

Doktorunuz Tarden dozunuza karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

Tarden ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar;

 • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; örneğin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar,
 • Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, telitromisin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampin, fusidik asit gibi,
 • Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, diğer fibratlar, kolestipol gibi,
 • Yüksek tansiyon ya da anjina (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin amlodipin, diltiazem gibi,
 • Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, verapamil, amiodaron gibi,
 • AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir kombinasyonu gibi ilaçlar,
 • Hepatit C tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, örneğin telaprevir gibi.

Tarden ile etkileşime girdiği bilinen diğer ilaçlar;

 • Ezetimib (kolesterol düşürücü bir ilaç),
 • Varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltan bir ilaç),
 • Doğum kontrol hapları,
 • Stiripentol (sara nöbeti engelleyici bir ilaç),
 • Simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılan bir ilaç),
 • Fenazon (ağrı kesici bir ilaç),
 • Antiasitler (alüminyum ve magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları)
 • Sarı kantaron (St.John’s Wort),
 • Boseprevir (hepatit C gibi karaciğer hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç).

Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için ağızdan fusidik asit kullanıyorsanız Tarden kullanmayı geçici olarak durdurun. Doktorunuz size ne zaman yeniden Tarden kullanmaya başlayabileceğinizi söyleyecektir. Tarden ile fusidik asitin birlikte kullanılması nadiren kas zayıflığı, kas hassasiyeti ya da kas ağrısına (rabdomiyoliz) yol açabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TARDEN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Tarden’in yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10 mg’dır. Bu doz ihtiyacınız olan miktarı aldığınız belirlenene kadar doktorunuz tarafından arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun hale getirecektir.

Tarden’in en yüksek dozu günde bir kez 80 mg’dır.

Tarden tedavisine başlamadan önce standart kolesterol düşürücü bir diyete girilmelidir ve bu diyet Tarden tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.

Tarden’i doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuz ve/veya eczacınız ile ilacı nasıl kullanacağınızı kontrol ediniz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tarden tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.

Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı özen gösteriniz.

Çocuklarda Tarden Kullanımı:

10 yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum doz ise günde 80 mg’dır.

Yaşlılarda Tarden Kullanımı:

Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında Tarden güvenliliği, etkililiği ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılması arasında hiç bir farklılık gözlenmemiştir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Tarden Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Tarden Kullanımı:

Tarden aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tarden ile tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Eğer Tarden’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Tarden Kullandıysanız: Tarden’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tarden’i Kullanmayı Unutursanız: Bir dozunuzu almayı unutursanız, bir sonraki zamanlanmış dozunuzu doğru zamanda alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tarden İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorunlarınız varsa veya tedavinizi sonlandırmak istiyorsanız doktor veya eczacınızla görüşünüz.

TARDEN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Tarden’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Tarden’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anjiyonörotik ödem (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik). Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz.
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali.
 • Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsü.
 • Nadiren, hastalarda kas zayıflığı ya da iltihabı görülmüştür ve çok seyrek olarak ciddi, yaşamı tehdit eden potansiyel bir duruma dönüşebilir (rabdomiyoliz). Halsizlik ve ateş ile beraber kas zayıflığı, hassasiyeti veya ağrısı olması durumunda Tarden’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz Tarden kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra da kas problemleriniz devam ediyorsa tekrar ve derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için daha fazla test yapabilir.

Çok seyrek yan etkiler;

Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer şikayetine yorulabilir. Doktorunuz siz Tarden almaya başlamadan önce veya Tarden alırken karaciğer problemi belirtileriniz varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır.

Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz:

 • Yorgunluk ya da zayıflık hissi,
 • İştah kaybı,
 • Üst karın ağrısı,
 • Koyu amber renkli idrar,
 • Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması.

Diğer ciddi ama çok seyrek görülen yan etkiler;

 • Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama),
 • Eritema multiforme (lekeli kırmızı döküntü),
 • Görme bozukluğu, bulanık görme,
 • Duyma kaybı,
 • Tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yaralanmaları,
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Tat almada değişiklik,
 • Erkeklerde meme büyümesi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer olası yan etkiler:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Burun yollarında iltihap, burun kanaması,
 • Boğaz ağrısı,
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz),
 • Kan kreatin kinaz seviyelerinde artış,
 • Baş ağrısı,
 • Mide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishal,
 • Eklem ağrısı,
 • Kas ağrısı,
 • Sırt ağrısı,
 • Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçları.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • İştah kaybı (anoreksiya),
 • Kilo alımı,
 • Kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz),
 • Kabus görme, uykusuzluk,
 • Sersemlik,
 • Keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma,
 • Tat duyusunda değişiklik,
 • Hafıza kaybı,
 • Bulanık görme,
 • Kulaklarda ve/veya kafada çınlama,
 • Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı,
 • Pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı),
 • Hepatit (karaciğer iltihabı),
 • Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen,
 • Saç dökülmesi,
 • Boyun ağrısı,
 • Kas yorgunluğu,
 • Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük,
 • Göğüs ağrısı,
 • Özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (ödem),
 • Artmış sıcaklık,
 • İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Görme bozukluğu,
 • Beklenmeyen kanama veya morarma,
 • Sarılık (deri ve göz aklarının sararması),
 • Tendon zedelenmesi.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Bir alerjik reaksiyon – belirtiler; ani hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı veya darlık, göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps (ani dolaşım yetmezliği),
 • İşitme kaybı,
 • Jinekomasti (erkek ve bayanlarda meme büyümesi).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

Devamlı kas zayıflığı.

Statinlerle (Tarden ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler;

 • Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları,
 • Hafıza kaybı, kafa karışıklığı (konfüzyon),
 • Cinsel zorluklar,
 • Depresyon,
 • Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri,
 • Şeker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa, şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

TARDEN’İ NASIL SAKLAMALI?

 • Tarden’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tarden’i 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 • Tarden’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Tarden’i ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Tarden’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 21/06/2019 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Yüksek Kolesterol Nedir
 2. Yüksek Kolesterol Tedavisi
 3. Lipitor Nedir ve Ne İçin Kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git