Ağız Hastalıkları

Tantum Verde Sprey Nedir? Tantum Verde Sprey Ne İçin Kullanılır?

TANTUM VERDE SPRAY KULLANMA TALİMATI

Haricen uygulanır.

Etkin madde: 30 ml sprey solüsyonunda 45 mg benzidamin HC1 bulunur. Bir püskürtme 0,18 ml’dir ve 0,27 mg benzidamin HC1 içerir.

Yardımcı maddeler: Gliserin, sakkarin, sodyum bikarbonat, etanol (%96), metil paraben (E2I8), nane esansı, polisorbat 20, kinolin sarısı (E 104), patent mavisi V (E 131) ve deiyonize su gibi yardımcı maddeler içerir.

Tantum Verde Prospektüs

TANTUM VERDE NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Tantum Verde yangı önleyici ve ağrı kesici özelliklere sahip bir ajandır. Boğaz, ağız ve diş etlerinin enflamasyonuna (iltihap) bağlı ağrıyı yatıştırır.

Tantum Verde, 30 ml’lik sprey başlıklı şişelerde sunulur. Berrak, yeşil renkli sıvı görünümündedir. Nane esanslıdır.

Tantum Verde;

 • Ağız ve boğazda ağrıyla seyreden diş eti iltihabı,
 • Ağzı, yutağı ve boğazı çevreleyen dokunun iltihabı,
 • Hastanın yutma fonksiyonunun rahatlatılması ve diş eti rahatsızlıklarında gözlenen bulguların azaltılması,
 • Diş ve çevre dokuların cerrahi girişimlerden sonra ağrı ve iltihabı gidermek amacıyla kullanılır.

TANTUM VERDE KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer Tantum Verde’nin herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlıysanız, ilacı kullanmayınız.

TANTUM VERDE’NİN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Gözlerle temasından kaçınınız.
 • Tantum Verde’nin tavsiye edilen dozu (1 defada 4 püskürtme 1,08 mg; günde 6 defa: 6,48 mg) ağızdan alınan dozun yaklaşık 20’de biridir. Bu sebeple, sistemik aşırı doz ve toksisite durumunun söz konusu olmadığını göz önünde bulundurunuz.
 • Kısa süreli tedaviden sonra iyileşme görülmezse doktorunuza danışınız.
 • Uzun süreli kullanıldığında hassaslaşma durumuna neden olabilir, böyle bir durumda ilacınızı kesip doktorunuza haber veriniz.
 • Sınırlı sayıdaki hastada ağız boşluğu ve yutak bölgesindeki yaralar ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Bu nedenle, belirtilerin 3 günden daha uzun sürdüğü durumlarda doktorunuza veya diş hekiminize başvurunuz.
 • Asetilsalisilik asit veya diğer NSAII (steroid olmayan ağrı ve iltihap giderici ilaç)’lara karşı aşırı duyarlılığınız varsa bu konuda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Geçmişte bronşiyal astım nöbetleri geçirdiyseniz Tantum Verde kullanırken dikkatli olunuz. Çünkü bronşlarınızda daralma oluşabilir.
 • Tantum Verde Sprey, özellikle gargara yapma güçlüğü çeken hastalar için uygundur.
 • Spor yapanlarda etanol içeren ilaçların kullanılması, bazı spor federasyonları tarafından endike olan alkol konsantrasyonlarının sınırlarına göre doping testinde pozitif sonuçlara neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TANTUM VERDE’NİN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Tantum Verde’nin yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE TANTUM VERDE KULLANILIR MI?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamilelikte yeterli sayıda çalışma olmadığından kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE TANTUM VERDE KULLANILIR MI?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emziren kadınlarda yeterli sayıda çalışma olmadığından emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR TANTUM VERDE KULLANABİLİR Mİ?

Tantum Verde’nin önerilen dozlarda haricen kullanımı araç veya makine kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkilemez.

TANTUM VERDE’NİN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Tantum Verde’nin içeriğinde bulunan metil paraben (E218) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün az miktarda – her dozda 100 mg’dan az – etanol (alkol) içerir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE TANTUM VERDE KULLANIMI

Tantum Verde ile diğer ilaçlar arasında bilinen bir etkileşim mevcut değildir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TANTUM VERDE NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yetişkinlerde:

 • Günde 2-6 kez 4-8 püskürtme şeklinde uygulanır.
 • Önerilen dozlar aşılmamalıdır.
 • Tedavi süresi ortalama 4-5 gündür. Bu süreç içerisinde olumlu sonuç almadığınız takdirde doktorunuza danışınız.

Doktorunuz Tantum Verde ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

 • İlk kullanımda düzenli bir püskürtme elde edinceye kadar pompalama düğmesine birkaç kez basın,
 • Ağzınızı iyice açın ve sprey borusunu ağzınıza sokarak hastalıklı bölgeye doğru yönlendirin,
 • İlacı püskürtmek için pompalama düğmesine süratle basın, bu işlemi yukarıda belirtilen sayılarda (4-8 püskürtme) tekrarlayın.

Şişeyi kutusuna yerleştirip dik duracak şekilde saklayın.

Çocuklarda Tantum Verde Kullanımı:

6 yaş ve üzerinde kullanılabilir.

6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 2-6 kez 4 püskürtme şeklinde uygulanır.

Yaşlılarda Tantum Verde Kullanımı:

Yaşlı hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Özel Durumlarda Tantum Verde Kullanımı:

Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer Tantum Verde’nin etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Tantum Verde Kullandıysanız: Yanlışlıkla içilse dahi doz aşımı söz konusu değildir. Çocuklar yanlışlıkla içerse halüsinasyon, nöbet, uyarılma ve uyku hali görülebilir; belirtileri önlemeye yönelik tedavi uygulanır. Tantum Verde’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Tantum Verde’yi Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Tantum Verde İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Bilinmemektedir.

TANTUM VERDE’NİN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Tantum Verde’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Tantum Verde’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek (10.000 hastada 1’den az görülebilen) yan etkiler;

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (bu reaksiyonlar; kaşıntı, döküntü, kurdeşen ve bazen de hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma gibi belirtiler şeklinde görülebilir).
 • Uzun süreli tedaviler, hassaslaşma durumlarına neden olabilir.

Her iki durumda da ilacı kesip doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

TANTUM VERDE NASIL SAKLANMALI?

 • Tantum Verde’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tantum Verde’yi 30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Tantum Verde’yi son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tantum Verde’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 01.05.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Dişeti iltihabı nedir, neden olur
 2. Yutak iltihabı nedir, neden olur
 3. Diş çekimi nasıl yapılır
 4. Ağız hijyeni ve ağız bakımı nasıl olmalı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git