Cerrahi Operasyonlar

Tantum İlaç Nedir? Tantum İlacının Yan etkileri

Tantum Drajenin formülü, bir drajede 50 mg benzidamin HCI, şeker ve titan dioksit bulunur.

Tantum® Draje kullanım talimatı

Tantum Drajenin formülü, bir drajede 50 mg benzidamin HCI, şeker ve titan dioksit bulunur.

Tantum ilacının farmakolojik özellikleri

Tantum ilacının farmakodinamik özellikleri, benzidamin HCI, nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar (NSAİA) grubuna dahil olmakla birlikte tamamiyle farklı bir kimyasal yapıya, farmakolojik profile ve farmakokinetik özelliklere sahiptir.

Benzidamin HCI cerrahi, travmatik v.s. sebepler ile yumuşak doku zedelenmesi sonucu ortaya çıkan lokal akut (primer) inflamasyonun lokal mekanizmalarını etkileyerek antiinflamatuvar, antiödem ve antiinflamatuvar etkisine bağlı olarak analjezik etki yapar; bu etkileri böbreküstü bezi çıkarılmış hayvanlarda da görülmüştür. Buna karşılık adjuvan artritis örneği sekonder ve otoimmün reaksiyon ile ilişkili romatizmal inflamasyonlarda etkisi sınırlıdır; inflamasyona bağlı olmayan ağrılarda etkisizdir.

Benzidamin HCI bu etkilerini, lizozom ve hücre zarlarını stabilize ederek; damar permeabilitesini azaltarak; eritrosit agregasyonunu, lökosit endotel etkileşimini ve serbest oksijen radikallerini engelleyerek yapar. Prostaglandin E sentezini ve mukopolisakkaridlerin koruyucu görevini engellemez.

Tantum ilacının farmakokinetik özellikleri

Tantum ilacının farmakokinetik özellikleri, benzidamin HCI, ağızdan alındıktan bir saat sonra etkili kan seviyesi oluşur ve 4-6 saat devam eder. Diğer NSAİA’lara oranla proteinlere az bağlanması (%15-20) doku seviyesinde biyoyararlılığını artırır. İnflamasyonlu dokuda kan ve normal dokulardan daha yoğun bulunur. Eliminasyon yarı ömrü, 24 saattir; gaita ve idrarla kısmen değişmeden, kısmen metabolit olarak atılır.

Tantum ilacı hangi hastalıklarda kullanılır?

Tantum ilaç neden kullanılır

Tantum tedavisi

 1. Tantum ilacının endikasyonları, doku zedeleyici ve/veya iltihaplı dokulardaki ameliyatlar, burkulma, çıkık, ezik, tendonit, bursit, yanık v.s. rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.
 2. Odontoloji ve cene cerrahisinde, diş ve dişeti iltihapları, ameliyatları, plastik cerrahide kullanılır.
 3. Kulak-Burun-Boğaz hastalıklarında, tonsillit, sinüzit ve ameliyatları; burun, kulak ameliyatları gibi durumların tedavisinde kullanılır.
 4. Üroloji ve Kadın Doğum hastalıklarında, iltihaplar ve ameliyatları gibi durumların tedavisinde kullanılır.

Tantum ilaç kullanırken nelere dikkat edilmeli?

 1. Gebelerde ve ilaca daha önce hassasiyet göstermiş olanlarda Tantum draje kullanılmaz.
 2. Her ne kadar tavsiye edilen ortalama tedavi süresi 7-15 gün gibi kısa olarak bildirilmiş ve şimdiye kadar böbreklerde bozukluk yaptığına dair literatürde hiçbir bildiri olmamış ise de uzun süreli kullananlarda kimyasal kan analizleri, böbrek fonksiyon testleri yapılmalı ve bozukluk saptanır ise tedavi derhal kesilmelidir.
 3. Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, karaciğer bozukluğu olan kişilerde ancak çok gereklilik arz ettiği zaman verilmeli ve uzun süreli tedavi görenlerde fonksiyon testleri ile kontrol yaptırılmalıdır.
 4. Tantum draje ile birlikte alkol kullanılmamalıdır. Hastanın hiperasiditesi varsa tedavi edilmelidir.

Tantum ilaç hamilelikte kullanılır mı?

 1. Hayvan çalışmaları, gebelik ve embrio-fötal gelişimdeki etkiler yönünden yetersizdir. İnsanlardaki potansiyel risk bilinmemektedir. İlaç, gebelik sırasında çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Emzirme döneminde Tantum ilaç kullanılır mı?

 1. Tantum ilacının süt veren annelerde yapılmış çalışması bulunmadığından kullanımı önerilmez.

Tantum ilacının yan etkileri (Advers etkiler)

 1. Tantum ilacının yan etkileri seyrek ve genellikle hafiftir; en çok görülen yan etkiler bulantı, epigastrik basınç ve yanma hissidir. Daha nadir olarak uykusuzluk, fotosensitif döküntü, baş dönmesi, sersemlik, çarpıntı, görme bozukluğu bildirilmiştir.
 2. NSAİA’ın yan etkileri yaşlı kimselerde daha sık görüldüğünden, bunlarda en düşük etkili doz kullanılmalıdır.

Beklenmeyen bir yan etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

Tantum ilacının diğer ilaçlar ile etkileşimleri

Tantum draje’nin şimdiye kadar diğer ilaçlar ile olumsuz anlamlı bir etkileşmesi bildirilmemiş ise de, nonsteroid antiinflamatuvar ajanların hastada mevcut diğer hastalıkların tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar ile etkileşmesinin o hastalıkların tedavisini etkileyebileceği göz önünde tutulmalıdır.

Tantum ilaç kullanım şekli ve dozu nedir?

 1. Tantum draje ağızdan bir defalık dozu: 0,7-1 mg/kg’dır.
 2. Doktor başka şekilde tavsiye etmediği takdirde günde ortalama 3 defa 1 draje tok karnına alınır.
 3. Gerekir ise gece yatmadan 2 saat önce 1 draje daha alınabilir.
 4. Bir defalık en yüksek doz, 2 draje; günlük maksimum doz, 4 drajedir.
 5. Tedavi süresi, ortalama 7-15 gündür.

Tantum ilaç kullanımı sırasında doz aşımı ve tedavisi

 1. Tantum draje’nin aşırı doz halinde ajitasyon, sıkıntı, halüsinasyon ve klonik konvülsiyon, daha seyrek somnolans ve prostrasyon bildirilmiştir. Antidotu yoktur.
 2. Eliminasyonu süratlendirici semptomatik tedavi uygulanır; konvülsiyon için klorpromazin ve klordiazepoksid etkili bulunmuştur.

Tantum ilaç nasıl saklanır?

 1. Tantum draje’yi 30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, ambalajı içinde ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

Tantum ilacının çeşitleri

 1. Tantum Draje; 20 drajelik blister ambalajlarda.
 2. Tantum Verde Gargara; 120 ml solüsyon içeren cam şişelerde, 15 ml’lik ölçeği ile birlikte.
 3. Tantum Verde Spray; plastik püskürtme adaptörlü 30 mİ solüsyon içeren cam şişelerde.
 4. Tantum Jel; 50 g jel içeren tüplerde gibi tantum ilacının türleri vardır.

İlaç kullanımı ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Tarivid 200 mg tablet nedir ve neden kullanılır
 2. Prednol tablet nedir ve neden kullanılır
 3. Nootropil nedir ve neden kullanılır
 4. Mazejik tablet nedir ve neden kullanılır
 5. Apranax Fort Tablet nedir ve neden kullanılır
 6. Voltaren tablet nedir ve neden kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git