Ağrılar ve Tedavileri

Tadolak Fort Nedir? Tadolak Fort Ne İşe Yarar? Tadolak Fort Nasıl Kullanılır? Tadolak Yan Etkileri

TADOLAK FORT 400 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her film kaplı tablet 400 mg etodolak içermektedir.

Yardımcı maddeler: Sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, polivinil pirolidon, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, opadry orange OY-S-8730 (hipromelloz 3cP, hipromelloz 6cP, polietilen glikol 400, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, titanyum dioksit, polisorbat 80) gibi yardımcı maddeler içerir.

Tadolak Nasıl Kullanılır

TADOLAK FORT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (TADOLAK FORT ENDİKASYONLARI)

Tadolak Fort, etkin madde olarak etodolak içeren film kaplı tablettir. Tadolak Fort iltihapla karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuar) ilaç grubundandır.

Tadolak Fort; osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve akut gut artritinin belirti ve bulguların tedavisi ile, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif (ameliyat sonrası) ağrı, dismenore (ağrılı adet görme) gibi kısa ve uzun dönem ağrı tedavisinde endikedir.

TADOLAK FORT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (TADOLAK FORT KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Tadolak Fort’un herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa,
 • Aspirin veya Tadolak Fort’un dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örn. ibuprofen, selekoksib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örn. şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, bronşların daralması ile seyreden burun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlik, baş dönmesi gibi),
 • Daha önceden veya ağrı kesici ilaçlarla ilişkilendirilmiş mide-bağırsak kanaması veya delinmesi şikayetiniz olduysa,
 • Ciddi, bazen ölümcül kalp ve kan damarı sorunları (örn. kalp krizi) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir Tadolak Fort alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda by-pass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçireceksiniz,
 • Ciddi kalp, böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,
 • Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz,
 • 18 yaşından küçükseniz, bunlar gibi durumlarda Tadolak Fort kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

TADOLAK FORT’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Kalp Damar Sistemi İle İlgili Riskler:

Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

Tadolak Fort koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim Sistemi İle İlgili Riskler:

Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır

Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz:

Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon ve perforasyon (delinme) şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz.

Eğer;

 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
 • Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
 • İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
 • Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya bağırsak sorunları geçmişiniz varsa,
 • Şişkinlik veya sıvı birikimi, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astım, burun içinde alerjiden oluşan şişlik veya ağızda iltihaplanma varsa,
 • Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (örn. kalp yetmezliği) veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
 • Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,
 • Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa, bunlar gibi durumlarda Tadolak Fort dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TADOLAK FORT’UN YİYECEK VE İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Tadolak Fort’u alkol ile birlikte almayınız, mide hasarı (gastrik mukoza irritasyonu) riski artabilir. Tadolak Fort’u aç veya tok karnına kullanabilirsiniz.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE TADOLAK FORT KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tadolak Fort fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız Tadolak Fort’u kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tadolak Fort’un anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Tadolak Fort alırken emzirmeyiniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR TADOLAK FORT KULLANABİLİR Mİ?

Tadolak Fort baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha fazla belirginleşebilir. Hastaların, araç ve makine kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdikleri konusunda farkındalıkları olmalıdır.

TADOLAK FORT’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Eğer daha önce Tadolak Fort veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.
 • Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE TADOLAK FORT KULLANIMI

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz:

 • Kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar, örn. varfarin, heparin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örn. prednison içeren ilaçlar), depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin içeren ilaçlar [seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRTİ’ler)]. Bu ilaçlarla birlikte alındığında mide kanaması riski artabilir.
 • Fenilbutazon (özellikle romatizmal durumlarda kullanılan iltihap giderici bir ilaç) veya probenesid (ürik asit atılımını artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar kullanıldığında Tadolak Fort’un yan etki riski artabilir.

Tadolak Fort ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir:

 • Organ naklinde kullanılan siklosporin,
 • Kalp problemlerinde kullanılan digoksin,
 • Belirli duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum,
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ya da sedef hastalığı gibi durumların tedavisi için kullanılan metotreksat,
 • Kinolonlar (örn. siproflaksasin içeren ilaçlar),
 • Sülfonilüreler (örn. glipizid içeren ilaçlar).

Tadolak Fort ile kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar:

 • Anjiyotensin- dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örn. enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örn. furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).

Tadolak Fort kullanırken doktorunuza danışmadan ibuprofen, naproksen, diklofenak gibi diğer steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ’ler), mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır), aspirin almayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TADOLAK FORT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun süre kullanmayın.

Gerekli gördüğü durumlarda Tadolak Fort’un diğer formları ile tedaviye devam edilmesini önerebilir.

Bir günde 3 tabletten fazla alınmamalıdır

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tadolak Fort tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır.

İlacınızı daima doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Tabletleri çiğnemeyin veya ağzınızda parçalamayınız

Çocuklarda Tadolak Fort Kullanımı:

Tadolak Fort 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır, bu çocuklarda güvenlik ve etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda Kullanımı:

Tadolak Fort yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır, mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Tadolak Fort Kullanımı:

Hafif-orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılabilir. Uzun süreli kullanımlarda doz düşük olmalı, böbrek ve karaciğer fonksiyonları düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer Tadolak Fort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Tadolak Fort Kullandıysanız:

Belirtiler (semptomlar); idrara çıkmada azalma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve telvesi gibi kusma gibi belirtileri içerebilir.

Tadolak Fort’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Tadolak Fort Unutursanız:

Bir Tadolak Fort dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Tadolak Fort İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Tadolak Fort tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

TADOLAK FORT ‘UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Tadolak Fort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Tadolak Fort’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli mide veya sırt ağrısı,
 • Tadolak Fort kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır. Tadolak Fort’u yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz.
 • Şiddetli mide veya sırt ağrınız, siyah dışkınız (melena) varsa, kan veya kahve telvesi gibi kusuyorsanız veya olağandışı bir şekilde kilo alıyor veya şişkinlik yaşıyorsanız (bu belirtiler mide bağırsak sisteminde bir kanama belirtisi olabilir), bu durumda doktorunuzla veya acil servisle derhal temas kurunuz.
 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü, kurdeşen, kaşınma, nefes almada zorluk, göğüste sıkışma hissi ve ağız, yüz, dudaklar veya dil şişliği).
 • İnme.
 • Göğüs ağrısı.
 • Hızlı veya düzensiz kalp atımı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Tadolak Fort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanlı veya siyah dışkı (melena),
 • İdrar miktarında değişiklik,
 • Göğüs ağrısı,
 • Akıl karışıklığı,
 • Koyu renkte idrar,
 • Depresyon,
 • Bayılma,
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı,
 • Ateş, üşüme veya uzun süren (persistant) boğaz ağrısı,
 • Akılsal veya davranış değişiklikleri,
 • Kol veya bacak uyuşukluğu,
 • Tek taraflı güçsüzlük,
 • Kırmızı, şişmiş, kabarık veya soyulmuş deri,
 • Kulaklarda çınlama,
 • Krizler,
 • Şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi,
 • Şiddetli veya uzun süreli (persistant) karın ağrısı veya mide bulantısı,
 • Şiddetli kusma,
 • Nefes darlığı,
 • Ani veya açıklanamayan kilo alımı,
 • Eller, bacaklar veya ayakların şişmesi,
 • Olağandışı berelenme veya kanama,
 • Olağandışı eklem veya kas ağrısı,
 • Olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük,
 • Görme veya konuşma değişiklikleri,
 • Kahve telvesi gibi kusma,
 • Derinin veya gözlerin sararması,
 • Böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı,
 • Kanlı idrar,
 • Bazı alerjik belirtiler.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Yorgunluk,
 • Baş dönmesi,
 • Ruhsal çöküntü (depresyon),
 • Sinirlilik,
 • Bulanık görme,
 • Kulak çınlaması,
 • Hazımsızlık,
 • Karın ağrısı,
 • İshal,
 • Bağırsakta gaz,
 • Bulantı,
 • Kabızlık,
 • Mide iltihabı,
 • Siyah dışkı,
 • Kusma,
 • Kaşıntı,
 • Döküntü,
 • Ağrılı idrar,
 • Sık idrara çıkma,
 • Titreme ve ateş.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ciltte morarma,
 • Kansızlık,
 • Kanda kan pulcuklarının azalması,
 • Kanama zamanında artış,
 • Beyaz kan hücresi ve kırmızı kan hücresi değerlerinde azalma,
 • Alyuvarların yıkıma uğramasıyla oluşan kansızlık (hemolitik anemi),
 • Ödem,
 • Böbrek fonksiyonlarını gösteren bir değer olan serum kreatininde artış,
 • Daha önce kontrol altında olan diyabetik hastalarda kan şekeri artışı,
 • Vücut kilosunda değişiklik,
 • Tat alma bozukluğu,
 • Uykusuzluk,
 • Bilinç bozukluğu,
 • Uyuşukluk,
 • Akıl karışıklığı,
 • Işık hassasiyeti,
 • Geçici görme bozukluğu,
 • Göz içi iltihabı,
 • Sağırlık,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Tıkanıklığa bağlı (konjestif) kalp yetmezliği,
 • Yüz kızarması,
 • Çarpıntı,
 • Bayılma,
 • Damar iltihabı,
 • Kalpte ritim bozukluğu,
 • Kalp krizi,
 • Beyin damarlarının tıkanmasıyla beynin hasar görmesi,
 • Astım,
 • Beyaz kan hücresi yüksekliği (eozinofili) ile seyreden akciğer ödemi (pulmoner infiltrasyon),
 • Hava yolu iltihabı (bronşit),
 • Nefes darlığı,
 • Yutak iltihabı,
 • Nezle,
 • Burun, şakak, alın ve göz çevresindeki içi hava dolu boşlukların (sinüs) iltihabı,
 • Susama, ağız kuruluğu, ağız yaraları,
 • Yeme bozukluğu,
 • Geğirme,
 • İnce bağırsak iltihabı,
 • Kanamalı ya da kanamasız midede yara ve/veya delinme,
 • Bağırsakta yara,
 • Pankreas iltihabı,
 • Yemek borusu ile mide arasında yer alan kasın kasılması veya daralma ile birlikte seyreden ya da tek başına yemek borusu iltihabı,
 • Kalın bağırsak iltihabı,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme,
 • Safra kanalı kaynaklı karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Karaciğer iltihabı,
 • Safra kanalı kaynaklı sarılık,
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Karaciğer harabiyeti,
 • Ciltte yaygın ödem,
 • Terleme,
 • Deri döküntüsü,
 • Ciltte su toplamasıyla seyreden döküntü,
 • Ciltte kabarık kırmızı döküntü ile ciltte damar iltihabı,
 • Ciltte ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve su kabarcıkları ile seyreden bir hastalık (Stevens-Johnson Sendromu),
 • Ciltte kabarma ve cildin soyulması ile karakterize, hayatı tehdit eden bir cilt hastalığı (Toksik Epidermal Nekroliz),
 • Ağız, gözler ve cinsel bölgede kızarıklık, su kabarcıkları ve yaralar oluşturan bir cilt hastalığı (Eritema Multiforme),
 • Cilt renginde koyulaşma,
 • Saç dökülmesi,
 • Bazı alanlarda düz, bazı alanlarda deriden kabarık yaygın kırmızı renkli döküntü (Makülopapüler döküntü),
 • Işığa duyarlılık,
 • Kan üre azotunda artış,
 • Böbrek yetmezliği, böbrek bozukluğu, böbrek hücre harabiyeti, böbrek iltihabı, böbrek taşı,
 • Mesane iltihabı,
 • İdrarda kan görülmesi,
 • Rahimde kanama düzensizlikleri,
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları,
 • Genel olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi belirtiler ile seyreden, aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (şok dahil),
 • Hastalık yapıcı mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosu (enfeksiyon),
 • Baş ağrısı,
 • Deri soyulması.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

TADOLAK FORT’UN SAKLANMASI

 • Tadolak Fort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tadolak Fort’u 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında nemden koruyarak saklayınız.
 • Tadolak Fort’u son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Tadolak Fort’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Tadolak Fort’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 22.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git