Göz Hastalıkları ve Tedavileri

Systane Lubrikant Göz Damlası Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Systane Nasıl Kullanılır?

Systane kuru göz rahatsızlıklarını tedavi etmek ve bu durum ile ilgili yanma ve tahriş şikayetlerinin rahatlatılması amacı ile kullanılır.

SYSTANE lubrıkant 4 mg/ml + 3 mg/ml steril göz damlası kullanma talimatı

Systane lubrikant’ın etkin maddeleri: 1 mL’de 4 mg polietilen glikol 400 ve 3 mg propilen glikol bulunur.

Systane lubrikant’ın yardımcı maddeleri: Hidroksipropil guar, borik asit, sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür (dihidrat), magnezyum klorür (heksahidrat), çinko klorür, polyquad, sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit, saf su içerir.

Systane lubrikant göze damlatılarak uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

SYSTANE hangi hastalıklarda kullanılır?

Systane göz damlası nedir

Systane Göz Damlası Nedir

Kutuda, üzerinde plastik güvenlik şeridi bulunan beyaz plastik burgulu kapaklı, ucu damlalıklı, şeffaf, beyaz plastik 15 ml’lik Drop-Tainer şişede sunulmaktadır.

Systane, gözyaşının eksikliğine veya gözyaşının yapıca bozukluğuna bağlı ortaya çıkan göz yüzeyinin nemlenmesinin bozulduğu veya göz küresinin normal yerleşiminin değişerek (eksoftalmi, lagoftalmi) dış etkilere daha fazla maruz kaldığı durumlarda suni gözyaşı olarak kullanılan göz damlasıdır.

Kuru göz rahatsızlıklarını tedavi etmek ve bu durum ile ilgili yanma ve tahriş şikayetlerinin rahatlatılması amacıyla kullanılır.

SYSTANE kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Systane’i kullanmadan önce doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize danışınız.

Eğer Systane’nin içerdiği maddelerden herhangi birine karşı hassasiyetiniz (alerjiniz) varsa kullanmayınız.

SYSTANE kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer gözde sürekli rahatsızlık, aşırı yaşarma, baş ağrısı, görmede değişiklikler veya kızarıklık veya tahriş meydana gelirse, bu durum daha kötüye gider ve 72 saatten fazla sürerse ilacın kullanımı kesilerek göz doktoruna başvurulmalıdır.

Eğer çözelti renk değiştirir ve bulanık hale gelirse ürün kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikte SYSTANE kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Eğer hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Systane, sadece gerçekten gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
 • Systane kullanımı ile üreme yeteneği üzerinde beklenen bir etki yoktur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde SYSTANE kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Systane, sadece gerçekten gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullananlar SYSTANE kullanabilir mi?

Diğer göz damlalarında da olduğu gibi, Systane kullandıktan sonra görüşünüzde bulanıklaşma oluşabilir. Bulanıklık geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

SYSTANE’ın yiyecek ve içecek ile kullanımı

Systane göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız. Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinler ve içecekler ile bir ilişkisi yoktur.

SYSTANE’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte SYSTANE kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Eğer birden fazla göz ilacı kullanıyorsanız, iki uygulama arasında 5 dakika bırakınız. Göz merhemleri en son uygulanmalıdır.

SYSTANE göz damlası nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği gibi kullanın. Emin değilseniz doktorunuza danışın.

İhtiyaç duyulduğunda rahatsız göz veya gözlere 1-2 damla üç basamakta uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

Sadece oküler kullanım içindir.

Eğer çözeltinin rengi değişir veya bulanıklaşırsa ilacı kullanmayın.

Eğer birden fazla topikal oftalmik ürün kullanılıyorsa, iki uygulama arasında en az 5 dakika olmalıdır. Göz merhemleri en son uygulanmalıdır.

 • Uygulama öncesi şişeyi iyice çalkalayın
 • Başınızı arkaya yatırın.
 • Elinizi gözünüzün altına yerleştirin ve gözünüz ile alt göz kapağınızın arasında V şeklindeki kese görünene kadar yavaşça aşağıya çekin.
 • Keseye bir veya iki damla damlatın.

Kontakt lensleri takmadan ve kontakt lensleri çıkardıktan sonra göze damlatarak kontakt lenslerin neden olduğu göz kuruluğunun tedavisinde de kullanılabilir.

Kirlenmesini ve mikrop bulaşmasını önlemek için damlalığın ucunu göz kapaklarına veya herhangi bir yere değdirmemeye dikkat edin.

Damla gözünüze gelmediğinde tekrar deneyiniz.

Çocuklarda Systane kullanımı:

Systane’nin çocuklarda güvenliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda Systane kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Systane’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Systane kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden fazla Systane kullandıysanız endişelenmeyiniz, bu göz damlası ılık su ile yıkayarak gözünüzden uzaklaştırılabilir. İstenilmeyen etkiler beklenmez.

Eğer bir şişenin içindekileri kazara yutarsanız beklenen herhangi bir istenilmeyen etkiler yoktur.

Systane’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Systane’i kullanmayı unutursanız:

Endişelenmeyiniz, hatırladığınız anda tek bir doz damlatınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

SYSTANE’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Systane’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler Systane tedavisi ile görülmüştür, ancak hangi sıklıkta görüldüğü bilinmemektedir.

Systane’in sıklığı bilinmeyen (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az az hastada görülebilen) yan etkileri:

 • Göz ağrısı,
 • Gözde kaşıntı,
 • Gözde tahriş,
 • Gözde anormal his,
 • Gözde kızarıklık,
 • Bulanık görme.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 SYSTANE göz damlası nasıl saklanır?

 • Systane’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Systane’i kullanmayınız. Şişeyi açtığınız tarihi bir yere not alınız ve şişe açıldıktan sonra 1 ay içinde ilacı kullanınız ve daha sonra kullanımı önerilmez.
 • Systane göz damlasını kullanmadığınız zaman şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
 • Systane 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Eğer çözeltide bulanıklık veya renk bozukluğu fark ederseniz kullanmayınız.

Systane şişesi ilk kez açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz. 

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Göz sulanması nedenleri ve tedavisi
 2. Göz kanlanması nedenleri ve tedavisi
 3. Gözlerde kaşıntı nedenleri ve tedavisi
 4. Göz kuruluğu nedenleri ve tedavisi
 5. Göz alerjisi nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git