Ağrılar ve Tedavileri

Sulidin Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Sulidin Plus İlacın Yan Etkileri

Sulidin plus, etkin madde olarak nimesulid ve lidokain içermekte olup, topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

Sulıdın plus likit jel kullanma talimatı nedir?

Sulidin plus’ın etkin maddeleri: Her bir rollon tüp %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.

Sulidin plus’ın yardımcı maddeleri: Dietilen glikol monoetil eter, butillenmiş hidroksitoluen, hidroksipropil selüloz, gliserol monooleat, metil paraben, propil paraben gibi yardımcı maddeleri içerir.

Sulidin plus cilt üzerine uygulanır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Sulıdın plus nedir ve ne için kullanılır?

Sulidin plus, etkin madde olarak nimesulid ve lidokain içermekte olup, topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) kullanılan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir.

Likit (sıvı) jel formunda bir ürün olan Sulidin plus her bir rollon tüpte %1 nimesulid ve %5 lidokain içerir.

Sulidin plus, 30 ve 50 gram likit jel içeren polietilen rollon tüpler (ucunda dönen top olan tüp) içinde kullanıma sunulmaktadır.

Sulidin plus, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde etkilidir; 

 • Bel ağrısı (lumbago)
 • Eklem kireçlenmesi (osteoartrit)
 • Eklemi çevreleyen yumuşak dokunun iltihabı (periartrit)
 • Kas kiriş iltihabı (tendinit)
 • Kas, kiriş kılıfının iltihabı (tenosinovit)
 • Eklem çevresindeki keselerin iltihabı (bursit) ve spor yaralanmaları gibi burkulma ve ezilmenin eşlik ettiği yumuşak doku ve eklemlerin travmatik, dejeneratif ve romatizmal hastalıkları, bunlar gibi durumların tedavisinde Sulidin plus reçete edilebilir.

Sulidin Plus Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Sulıdın plus kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer; 

 • Sulidin plus’ın içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine.karşı alerjiniz var ise
 • Asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAII) olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa
 • Hamileliğinizin ilk veya son 3 aylık döneminde iseniz, bunlar gibi durumlarda Sulidin plus kullanmayınız.

Sulidin plus çocuklarda kullanılmamalıdır.

Sulıdın plus kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Sulidin plus’ı, gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine, koltuk altına ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
 • Sulidin plus kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • Sulidin plus’ı gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
 • Sulidin plus’ı uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysiler yıkandıktan sonra geçer.
 • Sulidin plus’ı sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.
 • Sulidin plus’ı deriye sürülmek suretiyle uygulanan (topikal) diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.
 • Lidokain özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandığında kalp ritim bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir.
 • Sulidin plus’ı “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtildiği şekilde kullandığınızda bu etkilerin oluşması muhtemel değildir. Doktorunuz tarafından önerilen doz ve tedavi süresine harfiyen uyunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda sulıdın plus kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Sulidin plus kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileliğinizin ilk ve son 3 aylık döneminde iseniz Sulidin plus’ı kullanmayınız. Hamileliğinizin diğer dönemlerinde Sulidin plus’ı kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Sulidin plus kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Sulidin plus’ın etkin maddelerinden biri olan lidokain anne sütüne az miktarda geçmektedir. Diğer etkin madde olan nimesulidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmemektedir. Emzirme döneminde Sulidin plus kullanımı konusunda doktorunuza danışınız. Sulidin plus’ı emzirmeden önce göğüs bölgesi üzerine uygulamayınız.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Sulidin plus kullanımı: Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, Sulidin plus dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Sulidin plus kullanabilir mi? Sulidin plus’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Sulidin plus’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Sulidin plus’ın uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Sulıdın plus’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bileşiminde bulunan metil paraben, propil paraben ve butillenmiş hidroksitoluen nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve lokal deri reaksiyonlarına (örneğin temas egzamasına) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişe (iritasyona) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte sulıdın plus kullanımı nasıl olmalı?

Özellikle aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz.

Sulidin plus’ı topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.

 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon) ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak propranolol isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak simetidin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ilaçlar)
 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan ve etkin madde olarak fenitoin isimli maddeyi içeren ilaçlar
 • Sakinleştirici olarak kullanılan ve barbitüratlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan ilaçlar.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Sulıdın plus nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde Sulidin plus’ı etkilenen bölgeye günde 3 veya 4 kez uygulayınız.

Uygulama süresi için doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu: 

Sulidin plus yalnızca topikal kullanım içindir. Sulidin plus’ı etkilenen bölgeye nazikçe uygulayınız.

Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız. Etkilenen bölgeye Sulidin plus’ı kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.

Sulidin plus koltuk altına uygulanmamalıdır.

Çocuklarda Sulidin plus kullanımı:

Sulidin plus 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Sulidin plus kullanımı:

Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Sulidin plus kullanımı: 

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, Sulidin plus dikkatlice ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eğer Sulidin plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Sulidin plus kullandıysanız: Sulidin plus’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Sulidin plus’ı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Sulidin plus ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler: Sulidin plus tedavisine son verildiğinde herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

Sulıdın plus’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Sulidin plus’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Sulidin plus’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Ciddi deri döküntüleri
 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazda şişme, nefes alma güçlüğü
 • Kalp ritminde bozukluk ve kalbe gelen kan akımının ortadan kalkması sonucu kalbin durması (kardiyovasküler kollaps).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, Sulidin plus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Bilinç kaybı
 • Zaman, yer ve kişilerle ilgili olarak çevreyi algılama ve değerlendirme yeteneğinin bozulması (konfüzyon)
 • Kan basıncında düşme, kalp atışının yavaşlaması (bradikardi)
 • Kulak çınlaması
 • Bulanık veya çift görme
 • Üşüme, titreme
 • Sinirlilik, tedirginlik,
 • Öfori (zindelik hissi)
 • Uyku hali.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Uygulama bölgesinde oluşabilecek yan etkiler; 

 • Hafif veya orta şiddette cilt tahrişi
 • Kızarıklık (eritem)
 • Kaşıntı
 • Pullanma
 • Deri döküntüsü

Bunlar Sulidin plus’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Sulıdın plus nasıl saklanır?

 • Sulidin plus’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Sulidin plus’ı 30 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Sulidin plus’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Sulidin plus’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Sulidin plus’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 25.01.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Bel ağrısı nedenleri ve tedavisi
 2. Kireçlenme (osteoartrit) nedenleri ve tedavisi
 3. Tendon iltihabı nedenleri ve tedavisi
 4. Kırık, çıkık ve burkulmalar neden olur
 5. Romatizma nedir ve neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git