Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Sulcid Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Sulcid İlacın Yan Etkileri

Sulcid, ağızdan alınan, sulbaktam ve ampisilin içeren bir antibiyotiktir.

SULCID 750 mg film tablet kullanma talimatı nedir?

Sulcid’in etkin maddesi: 750 mg sultamisiline eşdeğer sultamisilin tosilat dihidrat içerir.

Sulcid’in yardımcı maddeleri: Sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, opadry Y 1-7000, polietilen glikol 6000 gibi yardımcı maddeleri içerir.

Sulcid ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

SULCID nedir ve ne için kullanılır?

Sulcid, ağızdan alınan, sulbaktam ve ampisilin içeren bir antibiyotiktir.

Beyaz kapsül şeklinde film kaplı tabletlerdir. Sulcid 10 ve 14 film tabletlik Alu-Alu blister ambalajlarda sunulmaktadır.

Sulcid aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Sulcid, belirli mikropların neden olduğu sinüs iltihabı, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; akciğer iltihabı, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; idrar yolu ve böbrek enfeksiyonları; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve bel soğukluğu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Hastalıkları sıralayacak olursak;

 • Sinüzit (sinüslerin iltihabı)
 • Otitis media (orta kulak iltihabı)
 • Tonsillit (bademcik iltihabı)
 • Akciğer iltihabı
 • Bronşit (bronşların iltihabı)
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Gonore (bel soğukluğu).

Sulcid Hangi Hastalıklarda Kullanılır

SULCID kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (SULCID’in kontrendikasyonları)

Eğer,

 • Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Penisilin türevi ilaçlar veya Sulcid’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
 • Galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu) varsa
 • Lapp laktaz yetmezliği (enzim yetersizliği) ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) ile ilgili problemleriniz varsa
 • Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz
 • Enfeksiyöz mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) veya herpes (uçuk) tanınız varsa
 • Altı (6) yaşın altındaki çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Sulcid kullanmayınız.

SULCID kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Sefalosporin veya diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz
 • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse
 • Tedaviniz sırasında ishal gelişirse
 • Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa
 • Böbrek, karaciğer veya kan bozukluğunuz varsa, bunlar gibi durumlarda Sulcid kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlarınız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SULCID özel durumlarda nasıl kullanılmalı?

Hamilelikte Sulcid kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz, Sulcid’i gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kâr ve zarar durumu göz önünde bulundurularak doktor kontrolünde alınmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Sulcid kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız Sulcid’i doktor kontrolünde almalısınız. Anne sütündeki Sulcid yeni doğan bebeklerde ishal, cilt döküntüsü ve bir çeşit mantar hastalığına (kandidiyaz) sebep olabilir. Bu yüzden emzirme döneminde kullanılması önerilmez.

Böbrek yetmezliği ve karaciğer ile ilgili durumlarda Sulcid kullanımı: Böbrek yetmezliğiniz var ise Sulcid’i kaç saat ara ile alacağınızı doktorunuz belirleyecektir. Karaciğer ve kan hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlarınızın düzenli olarak takip edilmesi gerekir.

Araç ve makine kullananlar Sulcid’i kullanabilir mi? Sultamisilinin (Sulcid’in içeriğinde bulunan etkin maddenin) araç ve makine kullanımını etkilediği bilinmemekte, sersemlik hissetmenize neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Sulcid’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.

SULCID’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sulcid tablet sodyum içermektedir. Ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte SULCID kullanımı nasıl olmalı?

 • Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte kullanıldığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.
 • Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.
 • Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaçlar, penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir, bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınılması gerekir.
 • Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol yöntemi etkinliğiniz azalabilir, bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanılması gerekir.
 • Metotreksatı (kanser ve iltihaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) Sulcid ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.
 • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) ağızdan alınan Sulcid’in toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda kullanmayınız.
 • Non steroidal antiinflamatuar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar) Sulcid’in vücuttan atılma süresini uzatabilir.
 • Sulcid bazı laboratuvar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glikozüri (idrarda şeker saptanması) saptanabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SULCID nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, Sulcid’in önerilen günlük dozu 12 saat arayla alınan 1-2 tablettir (375-750 mg).

Bel soğukluğunun tedavisinde günde bir defa 6 tablet (2,25g) alınır. Doktorunuz bel soğukluğunun tedavisi için ilave bir ilaç verebilir.

Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.

A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde, romatizmal ateş ya da böbrek iltihabı oluşumunu önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün devam edilmesi önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletlerinizi yeterli miktarda su ile (örneğin bir bardak) bütün olarak yutunuz. 

Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.

Çocuklarda Sulcid kullanımı:

Doktorunuz Sulcid dozunu çocuğunuzun ağırlığına ve hastalığın şiddetine göre belirleyecektir. Farmasötik formu uygun olmadığından altı (6) yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Sulcid kullanımı:

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlaması erişkin dozu ile aynıdır.

Böbrek yetmezliği durumunda Sulcid kullanımı:

Böbrek yetmezliğiniz var ise Sulcid’i kaç saat ara ile alacağınızı doktorunuz belirleyecektir.

Karaciğer ile ilgili durumlarda Sulcid kullanımı:

Karaciğer ve kan hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlarınızın düzenli olarak takip edilmesi gerekir.

Eğer Sulcid’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Sulcid kullandıysanız: Sulcid’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Sulcid’i kullanmayı unutursanız: Sulcid tabletlerin düzenli olarak günün aynı saatinde alınması önemlidir. Bir dozu almayı unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Sulcid ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe Sulcid’i almaya devam etmeniz önemlidir.

SULCID’İN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Sulcid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Sulcid’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada güçlük veya göğüste sıkışma
 • Göz kapaklarının, yüzün veya dudakların şişmesi
 • Deride yumrular, tüm vücutta kırmızı kaşınan noktalar veya kaşıntı.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Sulcid’in çok yaygın (10 hastanın en az 1 inde) görülebilen yan etkileri:

İshal (diyare)

Sulcid’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Bulantı
 • Karın ağrıları.

Sulcid’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Baş ağrısı
 • Uykulu olma hali
 • Kusma
 • Yorgunluk.

Sulcid’in seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Kalın bağırsak iltihabı (pseudomembranöz kolit)
 • Sersemlik
 • Bağırsak iltihabı (enterokolit).

Sulcid’in bilinmeyen (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Alerjik reaksiyon
 • Anafilaktik şok ve anafilaktoid reaksiyon
 • Aşırı duyarlılık (hipersensitivite)
 • Sakinlik (sedasyon)
 • Hazımsızlık (dispepsi)
 • Dışkıda kan görülmesi (koyu renkli dışkı) (Melena)
 • Nefes darlığı (dispne)
 • Baş ve boyun bölgesinde ani gelişen yumuşak doku şişkinliği
 • Dermatit ve deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü
 • Kırgınlık
 • Ateş
 • Kandaki azot miktarında artış
 • Sarılık
 • Kandaki kreatin değerinde artış
 • Bir çeşit mantar hastalığı (kandidiyaz)
 • Kolay iyileşememe (patojen direnci)
 • Kandaki tüm hücrelerde azalma (pansitopeni)
 • Pıhtılaşma zamanında artış
 • İştahsızlık (anoreksi)
 • Sinir dokusunun etkilenmesi (nörotoksisite)
 • Aleıjik vaskülit (kan damarları iltihabı)
 • Kanlı ishal (Hhmorojik enterokolit)
 • Ağız kuruluğu
 • Tat alma duyusunda bozulma
 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
 • Eklem ağrısı (artralji)
 • Deri reaksiyonları
 • Mukozal iltihap.

Ampisilin kullanımına bağlı istenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.

Enfeksiyöz mononükleoz viral kökenli bir hastalıktır. Mononükleoza sahip hastaların büyük çoğunluğu ampisilin aldığında deri döküntüsü görüldüğünden Sulcid kullanmamalıdır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

SULCID nasıl saklanır?

 • Sulcid’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Sulcid’i 25°C ’nin altında oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
 • Sulcid’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Sulcid’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Sulcid’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 25.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Sinüzit belirtileri ve tedavisi
 2. Kulak enfeksiyonları ve tedavileri
 3. Zatürre belirtileri ve tedavisi
 4. Bronşit belirtileri ve tedavisi
 5. Gonore belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git