Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Streptokok Enfeksiyonları Neden Olur? Streptokokların Neden Olduğu Hastalıklar

Streptokok enfeksiyonu nedir?

Streptokok enfeksiyonları, streptokok adı verilen bakterilerin yol açtığı bulaşıcı hastalıklardır. Bu enfeksiyona bağlı hastalıklar herhangi bir yaşta görülebilmekle birlikte, sıklıkla okul çağındaki çocuklarda görülür.

Streptokok enfeksiyonu nasıl bulaşır?

Streptokoksik enfeksiyonların en sık görülen şekli boğaz enfeksiyonlarıdır ve enfekte bir insan öksürüğü ya da hapşırığı ile bakteriler havaya yayılır ve hastalık bu şekilde solunum yoluyla bulaşabileceği gibi, bir yara ya da kesiğin sonrasında deri yoluyla da streptokoksik enfeksiyonları oluşabilir veya bulaşabilir. Streptokoksik enfeksiyonlarının çoğuna A grubu adı verilen özel bir streptokok tipi neden olur.

Streptokokların serogruplarına göre insanlarda oluşturduğu hastalıklar

A (S. pyogenes) beta 

 • Farenjit (yutak iltihabı)
 • Tonsillit (bademcik iltihabı)
 • Otitis media (orta kulak iltihabı)
 • Sinüzit (sinüslerin iltihabı)
 • İmpetigo
 • Erizipel
 • Kızıl
 • Endometrit (rahim iç tabakasının iltihabı)
 • Septisemi (kan zehirlenmesi)

B beta

 • Koryoamniyonit
 • Puerperal sepsis (lohusa ateşi)
 • Neonatal sepsis (yenidoğan sepsisi)
 • Menenjit (beyin zarı iltihabı)
 • Bakteriyemi

C beta 

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları

D nonhem

 • Bakteriyemi (kanda bakteri bulunması)

Enterokoklar nonhem alfa 

 • Endokardit (kalbin iç zarının enfeksiyonu)
 • Üriner sistem enfeksiyonları
 • Yara yeri enfeksiyonları

G beta 

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Sellulitis
 • Apse

S. pneumoniae  alfa 

 • Pnömoni (zatürre)
 • Otitis media (orta kulak iltihabı)
 • Menenjit (beyin zarı iltihabı)

Viridans strep alfa, monhem 

 • Endokardit
 • Diş çürükleri
 • Bakteriyemi

Streptokok enfeksiyonu belirtileri

Streptokoksik boğaz enfeksiyonu olan hastalar, mikrobu kaptıktan 1-3 gün sonra boğaz ağrısı, ateş ve boyundaki lenf bezlerinde şişme gibi belirtiler sergilerler. Hastalık tedavi edilmediğinde, streptokoksik boğaz enfeksiyonu romatizmal ateşe neden olabilir.

Deri ya da boğazdaki streptokoksik enfeksiyonlar, tedavi edildiğinde bile, ciddi bir böbrek enfeksiyonu olan nefrite de yol açabilir. Deride streptokoksik enfeksiyon, tedavisiz bırakıldığında cerahat sızan ya da kırmızı çizgiler halini alabilen kırmızı, şiş ve hassas alanlar şeklinde ortaya çıkar. Enfeksiyon kan dolaşımına geçerse, ciddi problemlere yol açabilir.

Streptokok enfeksiyonu teşhisi

Streptokoksik boğaz enfeksiyonu tanısının konulması için doktor boğaz kültürü, kan tahlilleri gibi testler ister. Derideki streptokoksik enfeksiyonunda ise, enfeksiyon nedeni olan organizmayı saptama amacıyla derideki yaradan alınan kültür tanıda yardımcı olabilir. Streptokok enfeksiyonlarının sebep olduğu diğer hastalıklarda da hastalığa göre farklı tetkikler veya testler yapılabilir.

Streptokok enfeksiyonu tedavisi

Hastalığın teşhisi konulduktan sonra doktorunuz tedavi için ağız yoluyla kullanılacak antibiyotikler reçete edecektir. Ağrı ve ateş için hastaya parasetamol (aspirin değil) içeren bir ağrı kesici verebilir. Hastanın bol miktarda sıvı içmesi gerekir.

Boğaz ağrısı için buzlu gargara ya da ballı bir bitki çayı iyi gelebilir. Ayrıca boğaz ağrısı için tuzlu suyla da gargara yapılabilir. Hasta 2-3 günlük antibiyotik tedavisinden sonra kendini daha iyi hissetmeye başlar, ancak ilaçların 10-12 gün süresince veya doktorunuzun önerdiği süre boyunca alınması gerekir. Hastanın hastalığı başkalarına bulaştırma riski, antibiyotik tedavisi başladıktan sonra 24 saat daha devam edecektir.

Deri enfeksiyonunun tedavisinde, doktor hastalıklı bölgeyi temizler, cerahati çıkarır ve ağız yoluyla veya enjeksiyon ile ya da serum ile antibiyotik tedavisi uygular. 

Streptokok enfeksiyonlarının neden olduğu diğer hastalıklarda da hastalığa göre tedavi yöntemleri değişiklik gösterebilir veya süresi daha uzun olabilir.

Streptokoklar

Benzer sağlık yazıları

 1. Boğaz enfeksiyonu neden olur
 2. Çocuklarda boğaz ağrısı neden olur
 3. Glomerulonefrit neden olur
 4. Çocuklarda bademcik iltihabı nedenleri ve tedavisi
 5. Kalp romatizması neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git