Ağrılar ve Tedavileri

Stilex Nedir? Stilex Jel Ne İşe Yarar? Stilex Jel Prospektüs

STİLEX %1.5 + %1.5 + %5 JEL KULLANMA TALİMATI

Cilde uygulanır.

Etkin Maddeler: Mepiramin maleat, lidokain hidroklorür, dekspantenol içerir.

Yardımcı Maddeler: Karbomer (Karbopol 980), Trietanolamin, Benzalkonyum klorür, Polisorbat, EDTA disodyum, Oleum adonia ve saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Stilex Prospektüs

STİLEX NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Stilex, 30 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir jeldir.

Stilex etkin madde olarak mepiramin maleat, lidokain hidroklorür ve dekspantenol içerir.

Stilex deriye uygulandığında, lokal olarak antialerjik (alerjiyi giderici), antienflamatuvar (iltihabı giderici), antipruritik (kaşıntıyı giderici) ve anestezik etki gösterir.

Stilex Aşağıdaki Durumlarda Kullanılır:

 • Güneş yanıkları,
 • Böcek sokmaları,
 • Ürtiker (kurdeşen),
 • Kaşıntı.
 • Birinci derece (hafif) yanıklar.

STİLEX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Stilex’in bileşenlerine karşı alerjiniz var ise,
 • İltihaplı deri hastalıkları ile enfekte yaralar, iltihaplı deri enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar var ise ilacı kullanmayınız.

STİLEX’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Stilex Jel, gözlere ve ıslak dokulara (mukoza) temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.
 • Stilex Jel, geniş vücut yüzeylerine uygulanmamalıdır.
 • Stilex Jel’in 7 gün süre ile kullanımına rağmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

STİLEX’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Stilex Jel, cilde sürüldüğünden aç ya da tok uygulanabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE STİLEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Stilex’in bileşiminde bulunan mepiramin, lidokain ve dekspantenol ile hayvanlar üzerinde yapılmış çalışma mevcut değildir. Stilex gerekli değilse gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE STİLEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Stilex’in bileşiminde bulunan mepiramin, lidokain ve dekspantenolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Söz konusu maddelerin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır.

Emzirme döneminde Stilex Jel’in kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR STİLEX KULLANABİLİR Mİ?

Stilex’in araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

STİLEX’’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

İçeriğinde benzalkonyum klorür olduğundan tahrişe ve deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE STİLEX KULLANIMI

Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

STİLEX NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Stilex, günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.

Stilex 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Stilex, ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.

Çocuklarda Stilex Kullanımı:

2 yaşın altındaki çocuklarda, hekim onayı olmaksızın kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Stilex Kullanımı:

Bildirilmemiştir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Stilex Kullanımı:

Bildirilmemiştir.

Eğer Stilex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Stilex Kullandıysanız: Stilex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Stilex’i Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Stilex İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Stilex Jel tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

 STİLEX’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Stilex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Stilex’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte yaygın ve şiddetli kızarıklık ve kaşıntı,
 • Soluk almada zorluk,
 • Yüz, dudak, dil veya boğazda şişme,
 • Ani kan basıncı düşmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Stilex’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte yaygın ama şiddetli olmayan kızarıklık ve kaşıntı,
 • Yüksek ateş,
 • Kusma,
 • Çarpıntı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Deride hafif kızarıklık ve kaşıntı,
 • İştah kaybı,
 • Halsizlik,
 • Yorgunluk,
 • Uykusuzluk,
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Bulantı,
 • İshal.

Bunlar Stilex’in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması:

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

STİLEX’İN SAKLANMASI

 • Stilex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Stilex’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Stilex’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Stilex’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Vifor (İsviçre) lisansı ile Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul.

Tel: 0212 366 84 00.

Faks: 0212 276 20 20.

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Orhan Gazi Mah. Tunç Caddesi No: 3 Esenyurt / İstanbul.

Bu kullanma talimatı 22/06/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Güneş yanığı nasıl geçer
 2. Alerjik egzama nedenleri ve tedavisi
 3. Ürtiker (kurdeşen) nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Yanıklar ve tedavileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git