Bağırsak Hastalıkları

Spasmomen Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Spasmomen Yan Etkileri

SPASMOMEN 40 mg Film Kaplı Tablet Kullanma Talimatı

Spasmomen ağızdan alınır.

Spasmomen’in etkin maddesi: 40 mg otilonyum bromür içerir.

Spasmomen’in yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklıdır), pirinç nişastası, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, hidroksipropilmetilselüloz, titanyum dioksit, makrogol, talk gibi yardımcı maddeler içerir.

Spasmomen Kullanma Talimatı

SPASMOMEN nedir ve ne için kullanılır?

Spasmomen otilonyum bromür içerir ve otilonyum bromür “antispazmotik” (spazm giderici) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Spasmomen sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, barsak spazmlarını hafifletir ve aşırı motilitesini (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi) düzenler.

Spasmomen irritabl barsak sendromunda ve ağrılı barsak spazmları, gerilme ve hareket problemleri ile karakterize olan diğer sindirim sistemi koşullarında kullanılır.

Spasmomen 30, 60, 90 film tablet içeren kutularda sunulmaktadır.

SPASMOMEN kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Otilonyum bromür ya da Spasmomen’in içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Kolon (bağırsak) tıkanması durumu varsa, bunlar gibi durumlarda Spasmomen kullanılmamalıdır.

SPASMOMEN’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Glokom (göz küresindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı) varsa,
 • Prostat bezinde büyümeniz (prostatik hipertrofı olarak da bilinir) varsa,
 • Mideden bağırsağa geçen kanalda daralmanız (pilorik stenosis) varsa, bunlar gibi durumlarda Spasmomen’i dikkatli kullanınız.

Bağırsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan şikayetçiyseniz (örn. şeker hastalığı nedeniyle), Spasmomen sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şeker hastalarında görülen, kabızlık veya bağırsak tembelliği (atoni) şikayetiniz varsa Spasmomen’i dikkatle kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SPASMOMEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Spasmomen’i tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Hamilelikte SPASMOMEN Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, eğer hamileyseniz Spasmomen kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde SPASMOMEN Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, emziriyorsanız Spasmomen kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Araç ve makine kullananlar SPASMOMEN kullanabilir mi?

Spasmomen’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemesi beklenmez.

SPASMOMEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içermektedir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

Diğer ilaçlarla birlikte SPASMOMEN kullanımı

Spasmomen’in diğer ilaçlarla birlikte kullanımında hiçbir etkileşim rapor edilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SPASMOMEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Spasmomen’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuzun önerisine göre: Günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kırmadan, ezmeden ya da çiğnemeden tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Çocuklarda Spasmomen kullanımı:

Spasmomen kullanımı çocuklar için uygun değildir.

Yaşlılarda Spasmomen kullanımı:

Doktorunuzun önerisine göre: Günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Spasmomen kullanımı:

Bu hastalarda Spasmomen için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Spasmomen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Spasmomen kullandıysanız: Spasmomen ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir. Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya bu kullanma talimatını mümkünse yanınıza alınız. Spasmomen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Spasmomen kullanmayı unutursanız: Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Spasmomen ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: İlacınızı size reçete edildiği gibi kullanmazsanız, tedaviden bir fayda göremeyebilirsiniz. Ancak, tedavinin erken sonlandırılmasına bağlı hiçbir yan etki beklenmez. Ürünün kullanımıyla ilgili daha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SPASMOMEN’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Spasmomen içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Spasmomen kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada ya da yutkunmada zorluk,
 • Yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme,
 • Ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi alerjik reaksiyon belirtileri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Ancak, terapötik dozlarda, ürün yan etkiye sebep olmaz.

Klinik çalışmalarda rapor edilen yan etkiler (plasebo ile aynı sıklıkta):

 • Bulantı, kusma,
 • Üst karın ağrısı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

SPASMOMEN Nasıl Saklanmalı?

 • Spasmomen’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Spasmomen’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Spasmomen’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Spasmomen’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Spasmomen’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 02.03.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazıları

 1. İrritabl bağırsak sendromu nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Mide ve bağırsak gazı neden olur
 3. Bağırsak mantarı nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Dicetel nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git