Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Somatostatinoma Nedir? Somatostatinoma Belirtileri

Somatostatinoma, pankreasta somatostatin üreten delta hücrelerinin maling tümörüdür. İnhibitör sendrom olarak da bilinir.

Somatostatinoma nedir?

Somatostatinoma, pankreasta somatostatin üreten delta hücrelerinin maling tümörüdür. İnhibitör sendrom olarak da bilinir. Safra kesesi taşı, diabetes mellitus, yağlı dışkı, diyare ve dispepsi (hazımsızlık) ile karakterizedir. Somatostatinoma pankreasın herhangi bir bölümüne yerleşebildiği gibi ekstrapankreatik yerleşimde gösterebilir. En sık karaciğere metastaz yapar. 2 cm’den büyük tümörlerde metastaz olasılığı artar.

Somatostatinoma belirtileri

Klinik tablo somatostatinin normalden fazla salgılanmasına bağlıdır. Diabetes mellitus, safra kesesi hastalığı, yağlı dışkı şeklinde kendini gösterir. Safra kesesi taş olmaksızın ödemli olabilir. Yağlı dışkılama pankreas yetmezliğine bağlı ortaya çıkabilir.

Somatostatinoma teşhisi

Bu tümörlerde artmış kalsitonin düzeyi tespit edilir. Ayrıca insülin, ACTH gibi hormonlar da fazla miktarlarda salınabilir. Kesin tanı çoğu kez kitlenin cerrahi olarak çıkarılmasından sonra yapılan immünohistokiyasal incelemeyle konur.

Somatostatinoma tedavisi

Tedavi tümörün tam olarak çıkarılması şeklinde yapılır. Hastalık erken dönemde teşhis edilmişse cerrahi tedavi tam kür sağlayabilir. Fakat çoğu zaman kemoterapi veya kemoembolizasyon tek tedavi seçeneği olabilir. Kemoterapi metastaz (sıçrama) yapmış tümörlerde veya cerrahi tedaviye adjuvan olarak uygulanır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Diabetes mellitus nedir ve neden olur
  2. Pankreas kanseri nedir ve neden olur
  3. İnsülinoma nedir ve neden olur
  4. Glukagonoma nedir ve neden olur
  5. İshal neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git