Akciğer Hastalıkları

Solunum Yetmezliği Neden Olur?

Solunum yetmezliği nasıl tedavi edilir?Solunum yetmezliği (respiratuar yetmezlik), solunum sisteminin gaz değişiminde (ventilasyon) yetersizliğidir. Solunum yetmezliği bir hastalık değil bir sendromdur. Bu duruma bağlı arteriyel oksijen veya karbondioksit düzeyi normal aralıklarda korunamaz. Oksijenasyondaki düşme hipoksemi ve arteriyel kabondioksit seviyesinde yükselme hiperkapni olarak tanımlanır.

Solunum yetmezliği belirtileri ve tedavisi

Solunum yetmezliği (respiratuar yetmezlik), solunum sisteminin gaz değişiminde (ventilasyon) yetersizliğidir. Solunum yetmezliği bir hastalık değil bir sendromdur. Bu duruma bağlı arteriyel oksijen veya karbondioksit düzeyi normal aralıklarda korunamaz. Oksijenasyondaki düşme hipoksemi ve arteriyel kabondioksit seviyesinde yükselme hiperkapni olarak tanımlanır.

Solunum sisteminin görevi metabolizma için gerekli olan oksijeni sağlamak ve majör metabolik artık olan karbondioksiti uzaklaştırmaktır. Solunum aynı zamanda birden fazla sistemin koordine bir şekilde çalışmasını gerektiren komplike bir durumdur. Bu sistemlerden herhangi birinde meydana çıkan sorunlar solunum yetmezliğine neden olabilir.

Solunum işlevi üç mekanizma ile gerçekleşir;

Ventilasyon : Havayı alveollere kadar ulaştırmak ve kan ile karıştırmaktır.

Difüzyon : Gazların alveoller ile kapiller duvar arasındaki hareketleridir.

Dolaşım : Oksijenin gaz değişiminin olduğu bölgeden tüketileceği vücudun diğer bölge ve hücrelerine götürülmesidir.

Bu üç mekanizmanın ve solunum sisteminin fonksiyonunun çalışması için etkin şekilde ventilasyon yapacak pompanın olması ve gaz değişimini sağlayacak yüzey alanının olması gereklidir. Gaz değişimindeki ya da pompa fonksiyonundaki bozukluklar kanda oksijenin azalmasına (hipoksimiye) ve/veya karbondioksitin azalmasına (hiperkapniye) yol açabilir.

Solunum yetmezliği tipleri

Solunum yetmezliği genellikle üç başlık altında değerlendirilir.

Hipoksemik solunum yetmezliği : FiO2 > 0.60 uygulandığında PaO2’nin > 55mmHg olmasıdır.

Hiperkapnik solunum yetmezliği : PaCO2’nin > 45mmHg olmasıdır.

Kombine solunum yetmezliği : Hipoksemik hiperkapnik solunum yetmezliği ile birlikte görülür.

Başlangıç zamanına göre değerlendirme;

Akut solunum yetmezliği : Birkaç dakika veya birkaç saat içinde ortaya çıkar.

Kronik solunum yetmezliği : Birkaç gün ya da daha uzun sürede ortaya çıkar ve sinsi ve belirti vermeden seyreder.

Kronik solunum yetmezliği var iken üzerine akut solunum yetmezliği : Kronik solunum yetmezliği gelişen kişilerde araya giren enfeksiyonlar, pulmoner emboli gibi sebeplerden dolayı ani (akut) olarak solunumun kötüleşmesidir.

Solunum yetmezliğine neden olan hastalıklar

Solunum yetmezliğinde temel neden solunum mekaniğinin bozulmasıdır. Bazen primer olarak akciğerlere ait bir neden olmasa da ventilasyon yetersizliği ile akciğerlerde oksijen/karbondioksit gaz değişimi bozulur ve akut solunum yetmezliği meydana çıkar.

Hipoksemik solunum yetmezliğine neden olan hastalıklar : Akciğer hasarı (parankimal hastalık) = primer gaz değişimi etkilenir (V/O uyumsuzluğu) gibi akciğer problemleri, vasküler hastalıklar (damar hastalıkları), akut solunum sıkıntısı sendromu, pulmoner ödem, pulmoner fibrozis, KOAH hastalığı gibi hastalıklar hipoksemi solunum yetmezliğine neden olur.

Hiperkapnik solunum yetmezliğine neden olan hastalıklar :Pompa fonksiyon bozukluğu (ventilatör hastalık) = primer ventilasyonu etkiler (alveoler ventilasyon), KOAH hastalığı, santral sinir sistemi hastalıkları, spinal kord hastalıkları, nöral hastalıklar, müsküler hastalık, göğüs kafesi deformiteleri gibi hastalıklar veya sorunlar solunum yetmezliğine yol açabilir.

Solunum yetmezliği belirtileri

solunum-yetmezligi-nedirSolunum yetmezliğinin en bilinen belirti ve bulguları nefes darlığı (dispne), çok hızlı soluk alıp verme (takipne) solunum sayısı 20/ dk veya bradipne solunum sayısı 8/ dk, morarma, bilinç değişiklikleri, taşikardi, solunum yolları güçsüzlüğü nedeni ile salgı atma ve yutma zorluğu, yemek yerken mide içeriğindeki yabancı maddelerin hava yollarına kaçmasına bağlı öksürük ve ekspiryum kaslarının güçsüz olması nedeni ile öksürürken zorlanma, bradikardi, hipotansiyon, halusilasyon, uykuya eğilim, terleme, baş ağrısı, vazodilatasyon, hipomani, koma, cilt renginin kırmızılaşması, bulanık görme, hafif yüksek tansiyon, bitkinlik, koordinasyon kaybı ve hareketlerde kısıtlanma gibi belirtiler görülür.

Solunum yetmezliği teşhisi

Solunum sıkıntısı yaşayan hastada öncelikle göğüs hastalıkları uzmanının yapacağı fizik muayene ve hastanın anlatacakları önemlidir. Fizik muayene ve hastanın öyküsü sonrası bazı laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri uygulanır.

Bu yöntemler, akciğer kan gazları analizi, akciğer grafisi, tam kan sayımı, balgam ve kan kültürü, elekrolitler, elekrokardiyografi (EKG), idrar analizi, V/O sintigrafisi ve solunum fonksiyon testleri (SFT), akciğer volümleri, diffüzyon kapasitesi ölçümü, bronkoskopik tanı yöntemleri, bilgisayarlı tomografi, solunum kas gücü ölçümleri ve uykuda meydana çıkan hipoventilasyon nedenlerini meydana çıkarmak amacı ile yapılan polisomnografik çalışmalar gibi tanı yöntemlerine baş vurulur.

Solunum yetmezliği tedavisi

solunum-yetmezlgiSolunum yetmezliği tedavisi genellikle hasta hastaneye yatırılarak ve acil servislerde yapılır. Solunum yetmezliği tedavisi hipoksemik veya hiperkapnik solunum yetmezliğine ve altta yatan nedene göre değişiklik gösterebilir. Öncelikle hastanın genel durumuna ve semptomların ciddiyetine göre değerlendirme yapılması gereklidir.

Çok yoğun solunum sıkıntısı olan hastalarda muayene yapılıp tedavi kararı alınana kadar oksijen tedavisi verilir. Tedavide, yeterli doku oksijenasyonu ve hava yolu açıklığı sağlanır. Yeterli ventilasyon başlanır. O2 tedavisi uygulanır. kan transfüzyonu yapılır. Solunum depresyonu, kas ve sinir fonksiyonunu etkileyebilecek ilaç kullanımı var ise bu ilaçlar kesilir.

Sendromun primer neden tedavisi uygulanır. Semptomatik (şikayetlere yönelik) tedavi verilir. PO2 60 mmHg (O2 satürasyonu %90) olacak şekilde oksijen verilir. Solunum yetmezliği olan hastalarda ek olarak sebep olan hastalığa yönelik antibiyotik, trombolitik veya antikoagülan, bronkodilatörler, steroid, vazopresör veya diüretik tedavilerin başlanması, nütrisyon desteğinin sağlanması ve elektrolit eksikliğinin yerine konması gerekebilir.

Göğüs hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

 1. Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu
 2. Koah hastalığı nedir
 3. Kalp yetmezliği neden olur
 4. Çocuklarda hırıltılı solunum neden olur

53 Yorum

 1. Adsız

  6 Mayıs 2015 at 18:44

  Ben 40 yaşındayım arada bir solunum yetmezliği oluyor. Alerjik sorunlarım ve ritim bozukluğu sorunu var fakat bu sorunlar çok ileri derecede değil Solunum sıkıntısı bu nedenlerden dolayı olabilir mi yoksa bir sorundan mı kaynaklanıyor bilmiyorum.

 2. Adsız

  31 Temmuz 2015 at 18:24

  Anjiyo sonrası solunum yetmezliği neden oluyor .

  • Adsız

   2 Ağustos 2015 at 21:40

   Anjiyo, kalbi besleyen koroner damarların görüntülenmesi olarak tarif edilebilir. Anjiyografi girişimsel bir işlemdir. Dolayısı ile hiç riski yok denilemez. Bazı hastalarda anjiyo işlemi alerjik reaksiyona neden olabilir ve buna bağlı nefes darlığı, çarpıntı, kaşıntı benzeri alerjik sorunlar görülebilir. Anjiyo sonrası nadir olarak kalp krizi riski de vardır ve bu nedenle de hasta da solunum sıkıntısı gelişebilir. Ayrıca acil tedavi gerektiren kalp damarlarında ve boşluklarında delinme, ritim bozukluğu gelişebilir ve bu durumlara bağlı olarak ta solunum sıkıntısı ortaya çıkabilir. Bu nedenle en kısa zamanda doktorunuza danışmanızda fayda var. Geçmiş olsun.

 3. Adsız

  12 Eylül 2015 at 21:55

  Ben 15 yaşındayim astımım var son bir aydır öksürüyorum bu hafta öksürügum arttı sürekli rüyamda nefesimin kesildiğini görüyorum rahat nefes alamıyorum sizce belirtilere göre hasta mıyım ?

  • Adsız

   14 Eylül 2015 at 13:46

   Astım bazı hastalarda dönem dönem artan dönem dönem azalan bir hastalıktır. Alerjik astım genellikle bahar ve sonbahar mevsimlerinde artış gösterir. Nefes darlığı ve öksürük astımın en önemli belirtisidir. Astım hastaları nöbetler arası dönemlerde genellikle normaldir. Bu nedenle astım hastalığı belli aralıklar ile doktor takibi gerektirir.

 4. ali osman

  27 Mayıs 2016 at 16:20

  Kandaki O2 oranim 85 90 arasi okdijen seviyesini yukseltmrk ivin ne yapmam lazim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Mayıs 2016 at 16:06

   Kanda erimiş halde bulunan oksijenin oluşturduğu parsiyel basınca PO2 denilir. PO2 değeri normal sağlıklı yetişkinlerde 80-100 mmHg arasında değişmektedir. Karışık venöz kan PaO2’si sağlıklı insanlarda 40 mmHg kadardır. Kandaki oksijen basınç değerleri basıncın yerine göre faklı değerlendirilebilir.

   PAO2: Alveoler PO2,

   PaO2: Arteriyal PO2,

   PIO2: solunan havadaki PO2,

   PACO2: arteriyal PCO2,

   PH₂O: atmosfer havasındaki su buharı basıncı,

   FİO₂: solunan havanın oksijen fraksiyonu,

   Patm: atmosfer basıncı gibi.

   Ayrıca sorunun ne olduğu da değerlendirmede önemlidir.

   Doktorunuz ile görüşmeniz daha doğru olur.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 5. Selin

  1 Ağustos 2016 at 10:12

  Benim PO2 degerim 35 normali 75_100 arasi

  SO2(oksijen saturasyonu) 66..normali 94_98 arasi
  Tedavi gereklimi bi skinti olurmu acaba

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Ağustos 2016 at 13:11

   Bu tür testlerin neden istendiğine bağlı ya da hastanın şikayetlerine bağlı normal değerler veya anormal değerler değişebilir.

   Şikayetiniz solunum yetmezliği ise, bu duruma neden olan ve altta yatan bir hastalığınız var ise tedavi gerekip gerekmediğini doktorunuz duruma göre karar verecektir ya da başka tetkikler isteyebilir.

   Solunum yetmezliği farklı başlıklar altında değerlendirilir.

   Bu raporlar ile birlikte sizden bu testi isteyen doktorunuza gitmeyi ihmal etmemeniz önemlidir.

   İyi sonuç almanız dileğiyle.

 6. Ahmet

  6 Ağustos 2016 at 09:46

  Merhaba, ben 18 yaşındayım.Kendimi bildim bileli koştuktan sonra nefes darlığı oluyor saatler sürüyor dinlensem bile geçmiyor.Sadece spordan sonra oluyor bazende hasta olunca neden olabilir?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   6 Ağustos 2016 at 11:52

   Bu durum kalp problemleri ile ilgili olabilir, astım nedeni ile olabilir.

   Öncelikle bir kardiyoloji uzmanına, buradan sonuç alınamaz ise göğüs hastalıkları uzmanına başvurmanız doğru olur.

 7. Aysel

  30 Ağustos 2016 at 23:09

  Merhaba benimde solunum ile ilgili problemim var bu ara cok arttidoktora gittim astim ve alerji dedi bi takim ilaclar verdi fakat ilaclari kullandiktan sonra dahada fazla oldu astim nobeti geciriyorum nefes alip verirken daha cok zorlaniyorum o arada tansiyonum dusuyomu yukseliyomu bilmiyorum basim donuyo neden acaba?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   1 Eylül 2016 at 13:18

   Alerjik reaksiyonlara bağlı solunum zorluğu olabilir.

   Astım sadece bir kez tedavi görme ile geçecek bir hastalık değildir. Astım için iyi bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmeniz uygun olur.

   Solunum sıkıntısına mide sorunları da sebep olabilir. Örneğin gastroözofageal reflü nedeni ile solunum sıkıntısı yaşanabilir ve bu durum için gastroloji bölümüne gitmek ve beslenme şeklini düzenlemek gerekir. Eğer midenizde de yanma, ağrı, ekşime, gaz problemi gibi problemler oluyor ise sebep mide sorunları olabilir.

   Yine bazı yemek borusu hastalıkları özofajit (yemek borusu iltihabı), akalazya olarak bilinen bir yemek borusu hastalığı, Beret özofagus olarak bilinen ve reflü nedeni ile gelişen bir yemek borusu hastalığı gibi yemek borusu hastalıkları da solunum sıkıntısına neden olabilir ve bu durum için de gastrolojiye gitmek gerekir.

   Durum eğer alerjik ise sizde alerjiye neden olan faktör ile her temasınızda veya dışarıdan bu maddeye solunum yolu ile her maruz kaldığınızda solunum sıkıntısını çekersiniz ve sadece ilaç içmek yetmez.

   Alerjik faktörün bulunması için alerji immünoloji bölümüne gitmek gerekir.

   Ayrıca solunum sıkıntısına neden olabilecek başka faktörler de vardır.

   Örneğin kansızlık, demir eksikliği, uyku apnesi, bronşit, derin boyun enfeksiyonları, baş boyun tümörleri, geniz eti, farenjit, zatürre, kalp yetmezliği, amyotrafik lateral skleroz, nefes borusunda genişleme, kalp kapak hastalıkları, bazı ilaçlar, meslek hastalıkları, pulmoner fibrozis, dağ hastalığı, rektif havayolu hastalığı, hipertansiyon, şeker hastalığı, B vitamini eksikliği, tüberküloz, ritim bozuklukları, kaygı bozuklukları, endokardit, kalp büyümesi, sistemik bazı hastalıklar, bazı kas hastalıkları gibi birçok faktör solunum sıkıntısına ya da nefes darlığına yol açabilir.

   Eğer bu durum uzun zamandır sizi ciddi şekilde rahatsız ediyor ise araştırılmasında fayda var.

   Sağlık dileğiyle.

 8. Sadık

  4 Eylül 2016 at 20:06

  Cok kostuktan sonra nefesim daraliyor nefes almakta zorlaniyorum ve bulantim oluyo yasim 17

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   6 Eylül 2016 at 13:19

   Spor yapmaya bir süre ara verip sonra tekrar çok hızlı bir şekilde başlamışsanız nefes darlığı ve mide bulantısı olabilir, bu nedenle spora yeniden başladıktan sonra bir anda ne hız ne de tekrar arttırılmamalıdır veya spora yeni başlamışsanız yine aynı şekilde olmalıdır.

   Spora başlamadan önce eğer koşuyorsanız önce en az iki tur normal tempoda, iki tur yüksek tempoda ısınma yürüyüşü yapmanız ve bırakırken de aynı şekilde soğuma yürüyüşleri ile bırakmanız gerekir.

   Ayrıca yapılan tüm sporlar ne aç karnına ne de tok karnına yapılmamalıdır, aksi taktirde reflüye sebep olur ve hem nefes darlığı hem de mide bulantısı meydana gelebilir. Spora başlamadan önce nefes açma, germe egzersizleri de önemlidir.

   Spordan en az iki saat önce bir porsiyon bulgur pilavı gibi ya da bir su bardağı süt ile 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi gibi kompleks bir karbonhidrat alınmalıdır.

   Spor öncesi hiç bir şekilde su dışında sıvı içilmemeli su da az az içilmeli, susuz da kalınmamalıdır, sıvılar reflüyü spor sırasında tetikler ve nefes darlığı ve mide bulantısı meydana gelir. Ayrıca sadece sıvı değil spordan birbuçuk – iki saat önce hiç bir şey yenilmemelidir (basit bir bisküvi dahil). Spordan 15-20 dakika kadar sonra proteinli ve kompleks karbonhidratlı, bir miktar sebze yemeği (ana öğün tarzında) yemek yenmelidir.

   Spor ile uğraşıyorsanız mutlaka dengeli ve sağlıklı beslenme de gerekir. Gereksiz ve faydasız yiyeceklerden ve içeceklerden kaçınmak gerekir. Ayrıca gereksiz ve faydasız yiyecekler ve içecekler reflüyü arttırır ve spor ile birlikte reflü tetiklenir.

   Bu ayrıntıları en az 3 ay deneyin ve özellikle dikkat edin (fark olmaz veya şikayetleriniz aynı devam eder ya da şikayetleriniz artar ise) bir kardiyoloji uzmanına veya gastroloji uzmanına başvurmanız gerekir.

   Spor ile uğraşmaktaysanız öncelikle kalp ile ilgili gerekli tetkikleri yaptırmayı ihmal etmeyin.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 9. Çiğdem

  26 Eylül 2016 at 22:53

  Ben 1 aydır nefes darlığı çekiyorum ara ara doktora gittim kardiyoloji bir şey yok dedi göğüs hastalıkları uzmanı kronik bronşit teşhisi koydu 4 gündür ilaç kullanıyorum hiç bir değişiklik yok hala ara ara nefes alamadığımı söylediğimde doktor psikolojik olabilecegini söyledi 15 senedir sigara kullanıyorum doktora gitmeden önce nefes darlığı sebebiyle sigarayı bırakmıştım zaten bu yorumu okuyan sigara tiryakilerine tek bir şey söylemek isterim lütfen içmeyin tek saglıklı nefes bile dünyaya değişilmiyormuş benim sorum bu nefes darlıgı sürekli olucak mı gün boyu bronşitten dolayı yoksa başka bir şeylere bakılmalımı

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Eylül 2016 at 22:30

   Nefes darlığının birçok nedeni vardır.

   Sigara kullanımı uzun yıllar sürdü ise nefes darlığı yıllarca devam edebilir, çünkü akciğerler yıprandığında düzelmesi ve sigaranın etkisinden yıllarca kurtulmak kolay olmaz.

   Kronik bronşit ve akciğer amfizemi gibi durumlar KOAH hastalığı gelişmesine neden olabilir, bu nedenle KOAH hastalığı bakımından daha detaylı araştırma ya da tetkikler yapılması gerekebilir.

   KOAH hastalığının ilk başladığı dönemlerde çok fazla belirti olmayabilir fakat hava yollarının etkilenmesinde artış olduktan sonra öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı en önemli belirtilerdir.

   Daha iyi bir araştırma yapılması için üniversite hastanesi gibi bir hastanenin göğüs hastalıkları bölümüne başvurmanız belki daha doğru olur.

   KOAH hastalığı ve kronik bronşit bir arada seyredebilir veya bronşitin alevlenme dönemlerinde KOAH ataklarında da alevlenme görülebilir.

   KOAH teşhisi için klinik muayene, nefes testi, akciğer filmi, bilgisayarlı tomografi, yaşam kalitesi anketleri, atak dönemlerinde balgam kültürü gibi tetkikler de gerekir.

   Nefes darlığı yapan hastalıklar hakkında daha fazla bilgiyi altta verilen linkten ulaşabilirsiniz.

   http://www.saglikocagim.net/nefes-darligi-yapan-hastaliklar-nefes-alip-verme-guclugu/

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 10. fatma

  30 Ekim 2016 at 02:31

  Merhaba Benim Annemde nefes darlıgı vardı yürüyemiyor defamlı oturuyor carsıya giderken yardım ediyorum nefes nefese kalıyordu sonra evde yüzü morardı konusmasıda degisdi acil cagırdım hastaneye yatırdık aradan 1 gün gecdikden sonra gece 2 gibi uyandıramadık hasdanede nefes alıp veriyor yogun bakıma aldılar sonuc ne olur hocam

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Ekim 2016 at 14:44

   Kalp krizi geçirmiş olabilir ve buna bağlı beyin kanaması olmuş olabilir.

   Bu kadar sıkıntıya rağmen bu duruma gelmeden önce bir kardiyolojik muayene olması ihmal edilmemeliydi.

   Tansiyonu yükselmiş olabilir, şekeri yükselmiş olabilir ve bunlara bağlı da hem kalp krizi hem de beyin kanaması meydana gelebilir.

   Doktorlarınız size bu konuda bilgi vereceklerdir.

   Her şeyin iyi olması ve annezin sağlığına geri dönmesi dileğiyle.

 11. Hüseyin

  3 Kasım 2016 at 22:08

  Ben 18 yaşındayım bazen yatarken birden hicbirsey yokken nefesim daralıyor ayağa kalkmak zorunda kalıyorum nefes aliken ve verirken çok zorlanıyorum ve göğüslerim ve kalbimde sıkışma oluyor bunun nedeni ne olabilir.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Kasım 2016 at 12:55

   Tok karnına yatmak, yemek sonrası en az 2 saat geçmeden yatmak yemek borusu ile mide arasındaki kapakçığı sıkıştırarak veya bu kapağın bozulmasına neden olarak (reflü gelişimi) nefesin daralmasına, göğüste sıkışma hissine neden olabilir.

   Yine akciğere bağlı, solunum yollarına bağlı problemler de bu tür şikayetlere neden olabilir.

   Panik atak, kaygı bozukluğu gibi durumlar göğüste baskı hissine neden olabilir.

   Uyku apnesi yatarken solunum zorluğu yapabilir.

   Fazla kilolu olmak yatarken nefes darlığına neden olabilir.

   Solunum yolu enfeksiyonları yatarken, uzanırken solunum zorluğuna neden olabilir.

   KOAH hastalığı için çok gençsiniz, ancak sigara kullanımı ya da sigara dumanına maruziyet erken yaşlarda başlamış ise KOAH hastalığı da yatarken, uzanırken nefes darlığı yapabilir.

   Bu durum uzun süredir oluyor ve sık sık tekrarlıyor ise kardiyoloji, gastroloji ve göğüs hastalıkları uzmanlarınca bu durumun değerlendirilmesi önemlidir.

   Bunlardan bir sonuç alınmaz ise psikiyatrik değerlendirme de gerekebilir.

 12. Fethi

  21 Kasım 2016 at 18:19

  Selam bundan 2 hafta önce bir araçla ankaraya gittim ama aracın kaloriferi çalışmadığı için bir ton soğuk yedim ve anlardan geldiğinde ise bir nefes darlığı başladı devamlı derin nefes alma istegi duyuyorum biraz yokuş ciksam yine daralma oluyor öksürük veya balgam yok doktora gitmeye korkuyorum kötü bi habet verceke diye acaba ustme olabilir mi yaş 34

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Kasım 2016 at 23:46

   Enfeksiyonel bir durum olabilir (akciğer iltihabı, bronş iltihabı, yutak iltihabı, gırtlak iltihabı ve benzeri), bu nedenle doktora (KBB uzmanına ya da göğüs hastalıkları uzmanına) gitmeniz uygun olur.

   Sağlık dileğiyle.

 13. ibrahim

  17 Aralık 2016 at 02:55

  Merhaba.
  Yasim 32 ve hicbir sikayetim yokken sadece bir sorun var mi yok mu diye kan gazi verdim ve ortaya cikan deger Po2 13.1 ve Pco2 51.6 cikti. Bu degerler olmasi gerekenin cok disinda ama benim ciddi bir solunumsal sikayetim bulunmamakta. Sizce ne yapmaliyim ? Ayrica bir sorunsa tedavisi var mi. 2 gundur uyku uyuyamiyorum korkudan.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Aralık 2016 at 16:38

   Kan gazı değerleri kişiden kişiye ve yaşa göre farklılık gösterebilir.

   PaO2 kan değerinde normal değer aralığı 80-100 mmHg olarak hesaplanır.

   PaCO2 kan değerinde ise normal değer aralığı 35-45 mmHg şeklinde hesaplanır.

   PaO2 ve PaCO2 mmHg şeklinde yorumlanır.

   Bu yorum pH değerlerini gösteriyor olabilir.

   Sonucun aktarılmasında bir karışıklık veya bir eksiklik var gibi.

   Bunları doktorunuz ile görüşmeniz daha uygun olur.

   Sağlık dileğiyle.

 14. Ismail

  17 Aralık 2016 at 11:58

  Annem asiri kalp ve nefes yetmezliginden 10 gundur yogun bakimda ve hicbir mudahele edemiyorlar kalp ve nefes cok dusuk diye 7 gundur bilincte yok makinaya bagli doktorlar cok kritik diyor solunum cihazi ve kalp cihazi yasamasini birsure uzatiyor diyor solunum.cihazinida red ediyormus uzun sure solunum cihazi kullanimida yapailamiyormus neyapmaliyiz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Aralık 2016 at 17:08

   Solunum yetmezliğinin nedenine göre tedavi ve takibin nasıl olacağı değişiklik gösterir.

   Doktorlarınız gerekeni yapacaklardır.

   İyilik dileğiyle.

 15. Sinaaa

  26 Aralık 2016 at 13:32

  Iyigunler hocam ben normalde nefes alıp verirken çok hızlı nefes alıp veriyorum annem çok kesik nefes alıp veriyosun normal nefes alsana diyor ben daha önce hiç farketmemistim annem diyene kadar normalde de çok fazla uyuyorum uyandığımda sanki hic uyumamış gibi yorgun uyanıyorum eşim uyurken inledigimi söyledi ben daha önce doktora gitmiştim yorgun kalkıyorum vücudum devamli halsiz diye kan tahlili oldum bisiy demediler yani bi tedavi olmadım sizce bendeki bu sıkıntılar neyin sorunu olabilir tesekkurediyorum şimdiden

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Aralık 2016 at 16:10

   Kalp ile ilgili bir durum olabilir. Kalp kapakları ile ilgili, kalp ritim bozukluğu ve bu bozukluğa yol açacak bir sorun ile ilgili olabilir.

   Uyku apnesi sendromu olabilir, kalp sorunlarına bağlı uyku apnesi veya akciğer sorunlarına bağlı uyku apnesi olabilir. Uyku apnesi için göğüs hastalıkları bölümünde polisomnografi tetkiki yapılması gerekebilir.

   İyi bir kardiyolojik inceleme önemlidir. Yine uyku apnesi veya akciğer ile ilgili bir problem var ise göğüs hastalıkları alanında da inceleme ve değerlendirme gerekir.

   Tansiyon ve şeker değerlerinin ölçülmesi de gerekir.

   Sağlık dileğiyle.

 16. Mustafa

  10 Şubat 2017 at 00:20

  Slm hocam ben 23 yaşındayım kendimi bildim bileli rahat nefes alamuyorum ve bazen derin nefes almak zorunda hissetiyorum askerdede hiç koşamıyordum hocam cabalasamda arkadaşlarım gibi koşamıyordum doktora gittim bidaha gel dedi ama gidemedim cunku koyde yaşıyorum lutfen yardımcı olun sebebini olabilir acaba cok merak ediyorum saygılarr

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Şubat 2017 at 10:48

   Nefes almakta ve nefes darlığı çekmekte bir çok sebep olabilir, bu nedenle bir göğüs hastalıkları ve kardiyoloji uzmanına gitmeniz önemlidir. İlçenizde bu doktorlar olmalı. Sigara kullanımı varsa buna bağlı olabilir. Daha önceleri geçirdiğiniz bronşit nedeni ile akciğerlerde bir hasar kalmış olabilir. Kalp ile ilgili bir problem olabilir. Astım olabilir. Daha önce geçirdiğiniz zattüreye bağlı bir durum olabilir. Nefes borusunda veya akciğer yollarında yabancı cisim olabilir. Kalp kapak sorunu olabilir.

   Doktora gitmeniz önemlidir.

   Sağlık dileğiyle.

 17. Yahya

  22 Mart 2017 at 17:26

  Merhabalar kolay gelsin havalandirilmamiş ortamlarda tansiyonum düşüyor bayilacak gibi oluyorum bir kerede uçakta bundan dolayi bayildim ucagin havalndirilmasi binmeden çalistirilmissa sikinti olmuyor bu söylediğim havalandirilmamis ofis ortamindada oluyor kalbe gittim bir sikinti yok dediler bunun sebi ne olabilir polenlere karsi ve bazi yiyeceklere karsi alerjim var ve mide ilacida kullaniyorum ortamin havalandirilmamasiyla ilgilide içeriye girdiğim zaman nefes alirken farkli bir koku geliyor ortam buyukse bu koku hissedilmiyor ama yarimsaat 1 saat sonra nabiz dusuyor

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Mart 2017 at 22:26

   Anlattığınız durum havalandırılmamış ortamlarda bulunan maytlara veya mantarlara karşı alerjiden de kaynaklanabilir. Polen alerjisi sadece polenlere karşı olabileceği gibi genellikle saman nezlesi (alerjik riniti) olan kişilerde olur ve alerjik riniti olan kişilerde ev tozlarına, hayvan kepeklerine, polenlere, küf mantarlarına ve bazı yiyeceklere de alerji gelişebilir.

   Nemli ve kapalı kalmış ortamlarda akarlar ve mantarlar daha fazla oluşur, özellikle süs bitkisi bulunan ortamlarda bu bitkilerin topraklarında da mantarlar barınır ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

   Alerjik astım başlamış da olabilir. Bu durumun araştırılması için alerji immünoloji bölümüne gitmeniz ve şikayetlerinizi bir yere not alarak doğru anlatmanız önemlidir, burada gerekli tetkikler, testler yapılacaktır.

   Kapalı ortamlarda (uçak, ofis, evler, otobüsler ve benzeri yerlerde) oda parfümleri kullanılabilir ve bu parfümler de alerjik reaksiyona yol açabilir, bu tür ortamlarda kişilerin kullandığı ve dışarıdan da hissedilebilen parfümler, deodorantlar gibi alerjenler de alerji sorunu olan kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

   Alerji immünoloji bölümüne başvurmanızda fayda vardır.

   Fakat bu durum alerjik olabileceği gibi, kapalı alan fobisine bağlı olma ihtimali de yüksektir (bu tür bir durum için psikiyatrik ve nörolojik değerlendirme gerekebilir).

   Vasovagal senkop olarak bilinen vagus sinirinin aktivasyonu ile ilişkili olan bayılma tipi de vardır. Bu tip senkop kapalı alan fobisine bağlı, başka bir korkuya bağlı, ağrıya bağlı, nemli ortamlara bağlı, uzun süre ayakta kalmaya bağlı gibi faktörler ile tetiklenebilir. Sizdeki durum böyle bir durum da olabilir ve bu tür durumlar için nörolojik, kardiyolojik ve psikiyatrik araştırmalar gerekir.

   Her iki durum için araştırma yapılmasında fayda vardır, çünkü bayıldığınızda sakatlanmaya neden olabilecek kazalar gelişebilir (dileriz öyle bir şey olmasın) ama olabilir de, bu nedenle nedenin araştırılmasında fayda vardır.

   İyi yaşam dileğiyle.

 18. elif başak

  6 Nisan 2017 at 14:28

  merhaba hocam benim burnumda septum deviasyonu var bununla birlikte migren,kaygı bzouklugu yasıyorum,birde demir eksikligim var , son zamanlarda nefes darlıgı yasıyorum,burnumda basınc hissediyorum ,göğsümden nefes verirken koltukaltına dogru bi sızlama var,ne önerirsiniz?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Nisan 2017 at 19:58

   Burun eğriliğinden (septum deviasyonundan) dolayı sinüzit (sinüslerin iltihaplanması) olmuş olabilir. Migren ağrıları kronik sinüzit bağlı da olabilir. Sinüslerin, burun eğriliğinin verdiği zararın bir KBB uzmanı tarafından değerlendirilmesinde fayda vardır. Göğüs bölgesindeki sızlama için de göğüs hastalıkları uzmanına gitmeniz ve gereken tetkiklerin yapılmasında fayda vardır. Septum deviasyonu kronik farenjite, kronik snüzite, kronik geniz akıntısına gibi birçok komplikasyona neden olabilir.

   Doktora gitmeniz önemlidir.

 19. Ziya bendin

  15 Temmuz 2017 at 15:06

  Cevap verirseniz sevinirim Benin sikintim 6 once bronsit oldum ve adanada gitmedigim dk kalmadi solunum yetmezligi var yataktan kalkamiyorum yardimci olurmusunuz 33 sigara kullanmiyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Temmuz 2017 at 23:40

   Bronşit kronikleşmiş olabilir, bronşit nedeni ile akciğer iltihaplanması oluşmuş olabilir. Bu nedenle bir göğüs hastalıkları uzmanınca değerlendirme yapılmasında fayda vardır.

   Geçmiş olsun.

 20. Ayse

  27 Eylül 2017 at 01:12

  Merhaba hocam bnm sorunum sağ sırt bölgesinde agri olmasi bu agri nefes alip vermek le oluyor gogus doktoruna iki defa gtim sorun olmadığını belirti fakt suan sabah uyandığımda tükürük te kan görüyorum sebebi ne olabilir tekrar doktora gidicem fakat zamanm yok clstigim icin

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Eylül 2017 at 23:08

   Kanı özellikle öksürmeden tükürüğünüzde görmüşseniz, bu durum mide ile ilgili, yemek borusu ile ilgili, yutak ile ilgili olabilir. Gastroloji ve KBB uzmanına da gitmeniz ve ihmal etmemeniz önemlidir. Üst solunum yolu ile ilişkili bir durum (örn. enfeksiyon gibi) olabilir. Tüberküloza bağlı olabilir. Bronşektaziye bağlı olabilir. Kötü huylu bir hastalığa bağlı olabilir.

   İhmal etmemeniz önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle…

 21. BS

  20 Ekim 2017 at 08:25

  Ben bir ilaç kullandım,kalp ritmini yükseltiyor ve vücut ısısını yükseltiyor.Spor yaptığımda kalp ritmim 200 e kadar çıkıyordu.İlaç çok kötü bir ilaç ama ilerde ne olacağını bildiğim halde kullandım.1 ay kullandıktan sonra bıraktım.2 ay sonra göğsümde ağrı ve nefes darlığı çektiğimden dolayı doltora gittim.EKG çektirdim ve kan tahlilleri yaptırdım.Her şey olması gibi fakat pO2 değerim 48.2 çıktı.Bu zamanla normale döner mi ? yoksa doktora gidip ne kullandığımı söylemelimiyim ? Ne yapmam lazım ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Ekim 2017 at 12:35

   Sebep ne olursa olsun bu gibi durumlarda başka bir doktorun reçete ettiği ilaçlar hakkında bile doktora bilgi verilmelidir. Kullandığınız ilacın ne olduğuna bağlı değişmekle birlikte bu tür ilaçların kullanımı erken yaşlarda ölüme bile neden olabilmektedir.

   Doktorunuza kontrole gitmeyi ve kontrole gittiğinizde kullandığınız ilaç hakkında bilgi vermeyi KESİNLİKLE ihmal etmemelisiniz.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 22. berfincan_yagmur

  22 Aralık 2017 at 14:20

  Mrb hocam bu aralar solunum gucsuzlugu yasiyorum kalbim sikisyor ..oksururken tam oksuremiyorum nefesim daraliyo sebebi ne olabilir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Aralık 2017 at 20:03

   Sigara kullanımı varsa akciğerler ile ilgili bir durum olabilir. Öksürük ve nefes darlığı krizi 30 dakika kadar bir sürede düzelmiyorsa astım hastalığına bağlı olabilir. KOAH hastalığında benzer şikayetler görülebilir. Kalp ile ilgili bir problem olabilir. Alt solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı olabilir.

   Göğüs hastalıkları, kardiyoloji gibi alanlarda gerekli araştırmaların yapılmasında fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 23. Dilara

  3 Şubat 2018 at 22:54

  Merhaba. Hani insan derin nefes almak ister ya, o his sürekli oluyor ve nefesimi içime çekerken yarıda kesiliyor ve tam nefes alamıyorum. Birkaç defa tekrar ettikten sonra tam olarak nefesimi içime cekebiliyorum ve bu durum çok sık oluyor. bazı doktorlara gittim rahatlamam için astım ilacı verdiler kullandım pek faydasını görmedim psikolojik olduğunu söylediler tedavi gördüm ilaç kullandım yine fayda etmedi hatta son zamanlarda daha da ağırlaştı bu durumlarda göğüs kafesim sıkışıyor ve halsizlik çöküyor durgunlasiyorum neden olabilir acaba?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Şubat 2018 at 15:33

   NEFES AÇLIĞI, NEFES ALMADA ZORLUK, NEFES DARLIĞI;

   * Nefes açlığı (özellikle kalabalık ortamlarda veya stresli olunduğu dönemlerde hissediliyorsa) anksiyeteye bağlı olabilir. Bu tür bir durumun psikiyatri alanında değerlendirilmesi gerekir.

   * Alerjik astım, alerjik rinit gibi sebeplere bağlı da nefes almada sıkıntı yaşanabilir. Bu durumun alerji immünoloji alanında araştırılması gerekir.

   * Gastroözofageal reflünün neden olduğu astım benzeri şikayetlere bağlı da nefes alma zorluğu, göğüste baskı hissi yaşanabilir. Bu durumun gastroloji alanında araştırılması gerekir.

   * Kalp yetmezliği ve kalpte yetmezliğe neden olabilen başka durumlar nefes almada zorluğa neden olabilir. Bu durumun kardiyoloji alanında araştırılması gerekir.

   * Astım, bronş astımı nedeniyle nefes almada zorluk çekilebilir. Bu durumların göğüs hastalıkları alanında daha detaylı araştırılması gerekir.

   * Kardiyak divertikül ve bu durumun sebep olduğu komplikasyonlara bağlı nefes alma zorlukları ve/veya nefes darlığı yaşanabilir. Bu durumun da kardiyoloji alanında daha detaylı araştırılması gerekir.

   * Yine trakeal divertikülün sebep olduğu kronik akciğer enfeksiyonlarına bağlı nefes almada zorluk, gürültülü nefes alıp verme olabilir. Bu durumun da göğüs hastalıkları alanında araştırılması gerekir.

   * Kullanılan bazı ilaçlar nefes almada zorluğa/nefes darlığına neden olabilir.

   * Aort anevrizması (özellikle torasik anevrizma) nefes alma zorluğuna, nefes darlığına neden olabilir. Bu durumun kalp damar cerrahisi tarafından değerlendirilmesi gerekir.

   * Aortit (aort iltihabı) aort yetmezliğine neden olarak da nefes darlığına neden olabilir. Bu durumun da kalp damar cerrahisi tarafından araştırılması gerekir.

   * Amfizem, pnömoni, uyku apnesi, akciğer ödemi, bronşit, akciğer fibrozisi, akciğer mantarı, tüberküloz, akciğer nodülleri, akciğer embolisi, atelektazi, pnömokonyoz, berilyozis, alveolit, KOAH, pazartesi ateşi, plörezi ve daha birçok akciğerler ve akciğer yolları ile ilgili hastalıklar ya da durumlar nefes almada zorluğa, nefes darlığını, hırıltılı nefese neden olabilir. Bunlar göğüs hastalıkları, alerji immünoloji gibi alanlarda araştırılır.

   * Bazı sistemik hastalıkların (örn. Skleroderma, Sarkoidoz, Osler hastalığı, Lenfoma, ankilozan spondilit, Lupus eritematozus, Akdeniz ateşi hastalığı, Amilodiozis gibi) akciğer tutulumlarında da nefes alma güçlükleri görülebilir.

   * Bazı sistemik hastalıkların (Kalp romatizması, Reaktif artrit, Skleroderma, Sarkoidoz, Tiroid hastalıkları, Fabry hastalığı, Kist hidatik, Ankilozan spondilit, Akdeniz ateşi hastalığı, Amiloidozis, Behçet hastalığı, Kist hidatik, romatoid artrit, Lupus eritematozus, Herediter hemorajik telenjiektazi gibi) kalp tutulumlarında da nefes alma güçlükleri olabilir.

   * Enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda da iltihaplanmalar (iltihabın oluştuğu sisteme, organa veya organla ilgili yapıya göre değişmekle birlikte) nefes alma güçlüğüne, nefes darlıklarına, sesli nefese neden olabilirler.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 24. Cemıle

  28 Ekim 2018 at 19:51

  Ben 24 yasımdayım ve nefes alamıyorum artık tüm hareketlerım kısıtlandı zor nefes aldıgım içinde sinirleniyorum bazen kendime bile tahammülüm kalmıyor ölmek istiyorum çünkü sürekli derin nefes cekmek ıstıyorum ama imkansız koah hastayım ama bu kadar kötü degıldım 1 aydır hayatım kabusa döndü doktora gıdıcem ama randevu aldım beklıyorum sızce ne kadar ciddi olabılır durumum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Ekim 2018 at 23:39

   KOAH krizi yaşıyor olabilirsiniz. KOAH alevlenmelerinde artmış bir enflamasyon olduğu düşünülmektedir.

   KOAH ALEVLENMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER:

   * Trakeobronşiyal sistem enfeksiyonu,
   * Pnömoni,
   * Hava kirliliği,
   * Sağ veya sol kalp yetmezliği veya aritmiler,
   * Pulmoner emboli,
   * Spontan pnömotoraks,
   * Oksijenin uygunsuz kullanımı,
   * Bazı ilaçlar (hipnotikler, trankilizanlar, diüretikler, vb.),
   * Metabolik hastalıklar (diyabet, elektrolit bozukluğu, vb.),
   * Beslenme bozukluğu,
   * Son dönem solunum hastalığı,
   * Tedaviye uyumsuzluk,
   * Diğer hastalıklar (gastrointestinal kanama, vb).

   Şiddeli alevlenmelerin 1/3’ünde bir neden saptanamaz.

   Durumunuz alevlenme ise hastanede yatarak tedavi görmeniz gerekebilir.

   Doktor randevusunu beklemeden acil servise başvurabilirsiniz (hastalığınızı ve şikayetlerinizi doğru anlatmanız önemlidir).

   KOAH HASTALARI İÇİN HASTANEYE YATMAYI GEREKTİREN DURUMLAR:

   * Semptomlarda artış (ani gelişen ve istirahat sırasında bile olan nefes darlığı, vs.),
   * Şiddetli KOAH varlığı,
   * Yeni fizik muayene bulgularının varlığı,
   * Tıbbi tedaviye yanıt alınamaması,
   * Eşlik eden başka hastalıkların varlığı,
   * Yeni oluşan aritmiler,
   * Evde tedavi desteği yetersizliği.

   Geçmiş olsun.

 25. Mustafa İldeniz

  5 Ekim 2019 at 00:37

  Hocam bende yıllardır nefes darlığı var ankilozan spondilit hastasıyım acaba bu hastalık devamlı şiddetli nefes darlığı yapar mı ? Derin nefes alamıyorum eğer derin nefes almaya kalkarsam nefes krampları oluşuyor ve ağrılar meydana geliyor.Acaba bu göğüs kafesindeki ya da akciğerlerdeki bir urdan kaynaklı olabilir mi ? Ama şurası kesin sorun göğsümde bir yerde bunu hissediyorum.Sorun ne olabilir acaba ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Ekim 2019 at 12:55

   ANKİLOZAN SPONDİLİT (AS): Hastalık genellikle sinsi başlar ve hastalar yakınmaların başladığı yeri ve zamanı tam olarak tarif edemezler. Hastalığın esas belirtileri genellikle sakroiliyak eklem ve omurgada (alt bel bölgesi) görülür. Enflamatuar kalça ve bel ağrısı şeklinde başlayabileceği gibi, nadiren ilk başlangıç periferik eklem tutulumu veya sistemik tutulum şeklinde de olabilir. Kostokondral ve kostovertebral eklem de tutulabildiği için buna bağlı göğüs ağrısı da görülür.

   Ankilozan spondilitte iskelete ilişkin ve iskelet dışı tutulumların kliniği;

   * Sakroileit ve spondilit,
   * Kök eklemlerin (kalça, omuz gibi) artriti (eklem iltihabı),
   * Periferik eklem artriti,
   * Entezit,
   * Osteoporoz, vertebral kırık,
   * Spondilodiskit,
   * Akut anterior üveit,
   * Kardiyovasküler tutulum,
   * Akciğer tutulumu,
   * Kauda equina sendromu,
   * Enterik mukozal lezyonlar,
   * Amiloidoz,
   * Gastrointestinal sistem tutulumu.

   Ankilozan spondilit solunum sistemi tutulumunda: Ankilozan spondilitte solunum sistemi şikayetleri olarak öksürük, dispne (nefes darlığı) olabilir. Çok nadir olarak (%1 gibi bir oranda) iki taraflı apikal fibrozis gelişebilir.

   Kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Romatoloji doktorunuza veya hastalığınızı takip eden doktorunuza kontrole gittiğinizde şikayetlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu hastalıkta fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi belli aralıklarla gerekebilir. Başka ilaç tedavileri gerekebilir. Bu hastalık kronik bir hastalıktır ve düzenli olarak takip edilmesi gerekir.

   Geçmiş olsun.

   • Mustafa İldeniz

    11 Ekim 2019 at 07:31

    Hocam merhaba bir sorum daha vardı.Ankilozan spondilitte kullanılan ilaçların hastalığı ortadan kaldırmadığı sadece hastalığın seyrini yavaşlattığı ya da bir ihtimal durdurabildiği söyleniyor.Ayrıca as de kullanılan ilaçların tüberküloz hastalığını aktive ettiği söyleniyor.Bütün bunlar doğru mudur sayın hocam ? Teşekkür ederim.

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     16 Ekim 2019 at 18:09

     Ankilozan spondilit tedavisinde etkinliği tam olarak kanıtlanmış bir ilaç tedavisi henüz mevcut değildir. Hasta eğitimi ve egzersiz tedavide oldukça önemlidir. Anti-TNFα ajanlar umut verici olsalar da yan etkilere yol açabilmektedir.

     Ankilozan spondilitte tedavinin amaçları; ağrıyı ve sabah tutukluluğunu azaltmak, deformiteyi (omurgada oluşabilecek şekil bozukluğunu) önleyebilmek ve düzgün duruş şeklini, fiziksel kondüsyonu, psikososyal sağlığı koruyabilmektir. İlaç tedavisinde steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar altın standart olduğu halde, bunların etkileri tedavi etmekten çok semptomlara (belirtilere) yöneliktir. Hastalık için kullanılan ilaçlar romatoid artrit gibi diğer hastalıklar ile kıyaslandığında AS’de daha az etki gösterebilmektedir.

     Tedavide; non-steroid (steroid olmayan) antiinflamatuvar ilaçlar, sulfasalazin, mesalazin, metotreksat, kortikosteroid ilaçlar, bifosfonatlar, anti-TNFα ajanlar gibi birden çok medikal tedavi uygulanabilmektedir.

     Kullandığınız ilaç türüne göre yan etkiler de farklılık gösterebilir. Bu nedenle bu tür merak ettiğiniz sorularınızı eczacınıza veya doktorunuza danışmanız daha uygun olur. Fakat doktorunuzun verdiği herhangi bir tedaviyi doktorunuza danışmadan bırakmamalısınız. Tabii ki ilaçların yan etkileri olabilir ama hastalığın da geri dönüşümü olmayan komplikasyonları olabilmektedir. Bu hastalıkta fizik tedavi ve rehabilitasyon çok ama çok önemlidir. Doktorunuzun vermiş olduğu egzersizleri doktorunuzun önerdiği şekilde, önerdiği gün aralıklarıyla ve tekrarda yapmanızda ve üşenmemenizde fayda vardır.

     İlaçlardan gördüğünüz yan etkileri doktorunuz ile konuşunuz. Kontrollerinizi ihmal etmeyiniz.

     Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 26. Fatih Faruk

  20 Kasım 2019 at 09:07

  Hocam merhaba bende sürekli ve 7 yıldır nefes darlığı var ve bir türlü geçmiyor.Ayrıca derin nefeste alamıyorum ancak solunum egzersizlerinden sonra bir kereye mahsus derin nefes alabiliyorum.Eğer birden egzersiz yapmadan derin nefes alırsam vücudumun çeşitli yerlerine ağrılar saplanıyor, kramplar giriyor.Ayrıca sorunun göğsümde olduğunu anlıyorum, hissediyorum, yalnız öksürük yok.Benim hastalığım ne olabilir ? Teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Kasım 2019 at 01:17

   NEFES ALIRKEN ZORLANMAYA ve NEFES ALIRKEN AĞRIYA NEDEN OLABİLEN BAZI HASTALIKLARDAN ÖRNEK VERECEK OLURSAK;

   AORT ANEVRİZMASI: Anevrizmanın yerine ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte göğüste ağrı, karında ağrı, sırtta ağrı, nefes darlığı gibi şikayetler olabilir.

   PLÖREZİ: Plevranın (akciğer ve göğüs boşluğunu döşeyen zarın iltihabıdır). Plörezi nefes alırken daha da kötüleşen keskin bir göğüs ağrısına neden olur, bu ağrı iltihaplanan membran katmanlarının birbirine sürtünmelerine bağlı olarak ortaya çıkar. Belirtiler plöreziye neden olan hastalığa (örn. pnömoni, pulmoner emboli, romatoid artrit, akciğer tümörleri gibi) göre de farklılıklar gösterebilir.

   PLEVRAL EFÜZYON (AKCİĞER ve GÖĞÜS BOŞLUĞUNU DÖŞEYEN ZAR KATMANLARI ARASINDA SIVI BİRİKMESİ: Plevra efüzyon göğsün bir ya da her iki tarafını da etkileyebilir. Aşırı sıvı akciğerleri baskı yapar ve nefes almayı güçleştirir. Plevral efüzyonun da bazı sebepleri (örn. pulmoner emboli, mezotelyoma, pnömoni gibi) vardır ve sebebine göre hastanın başka şikayetleri de olabilir.

   AŞIRI SİGARA KULLANIMI: Çok sigara içen kişilerde solunum yolları tahriş olacağından, derin nefes alırken acı hissedilebilir.

   Nefes darlığı sorgulanırken öğrenilmesi gereken önemli bir husus, nefes darlığının ne zamandan beri sürdüğüdür (örn. akut, kronik gibi). Süresinin yanı sıra nefes darlığına eşlik eden yakınmalar da önemlidir.

   Sizdeki nefes darlığı 7 yıldır sürdüğüne göre doktorunuz bu durumu kronik nefes darlığı olarak değerlendirebilir.

   KRONİK NEFES DARLIĞI NEDENLERİNDEN BAHSEDECEK OLURSAK;

   * Hava yolu hastalıkları (KOAH, astım, plevral sıvı, bronşektazi, larinks tümörü, trakeal darlık, primer pulmoner hipertansiyon, gastroözofageal reflü hastalığı, amiloid, göğüs deformiteleri).

   * Kardiyak hastalıklar (koroner kalp hastalığı, kalp kapak hastalıkları, aritmiler, kalp defektleri).

   * Endokrinolojik nedenler (aşırı obezite, asidoz).

   * Diğerleri (kondisyonsuzluk, nöromusküler hastalıklar, ağır anemi, üremi, panik atak, anksiyete, siroz, asit yapan hastalıklar, batında yer kaplayan kitleler, ankilozan spondilit, özofajit).

   Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, nefes darlığı göğüs hastalıkları dışında birden çok tıbbi alanı ilgilendirmektedir. Aile Hekiminiz ile görüşmelisiniz, hekiminiz size elde ettiği muayene bulgularından da yararlanarak yönlendirme yapabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git