Doku Hastalıkları

Skleroderma Nedenleri ve Belirtileri (Sistemik Sklerozis)

Skleroderma veya sistemik sklerozis, deri ve iç organların bağ dokusunda fibrotik değişiklikler ile karakterize bir hastalıktır

Skleroderma hastalığı nedir?

Skleroderma veya sistemik sklerozis, deri ve iç organların bağ dokusunda fibrotik değişiklikler ile karakterize bir hastalıktır. Skleroderma kelimesinin anlamı, sert deridir. Fakat sklerodermalı birçok kişide sadece cilt bulguları değil, vücudun diğer bölgelerinde de problemler vardır.

Bu fibrotik değişiklikler, etkilenen organların normal fonksiyonunun bozulması sonucu işlev bozukluğu veya yetersizliği ile sonuçlanan bir duruma neden olur. Bu hastaların deri ve iç organlarında, kollajenden zengin ekstrasellüler matriks birikimi vardır.

Skleroderma romatizmal hastalıkların arasında, tedavisinde yeterli başarı sağlanamayan bir hastalıktır. Skleroderma genellikle 30-50 yaşları arasında görüldüğü gibi, yeni doğan döneminde ve çocuklarda da görülür. Skleroderma kadınlarda erkeklere oranla 3 kat fazla görülür ve hastaların genelinde doğurganlık çağından sonra başlar.

Sklerodermada deri tutulumu hastaların % 90-95’inde görülür. Fakat iç organ tutulumu (gastrointestinal sistem, akciğerler, böbrekler, tükürük bezleri, ter bezleri, kalp ve çizgili kaslar gibi) hastalığın seyrini kötüleştirir ve yaşamı tehdit edebilir.

Skleroderma (sistemik sklerozis) neden olur?

Sklerodermaya neden olan faktörler halen tartışmalıdır. Ancak bu hastalığın nedenleri arasında genetik faktörlerin ve çevresel faktörlerin sorumlu tutulduğu bilinmektedir. Silika tozları, vinil klorid L-tiriptofan, meme silikon implantları ve organik çözücüler bu hastalığın gelişiminde etken olan çevresel faktörler olarak kabul görmektedir. Çeşitli bakteriyel ve/veya enfeksiyöz ajanlar (helikobakter plori, sitomegalovirus, parvovirus B19, Ebstein barr virus ve retroviruslar gibi virüsler) skleroderma nedenleri olarak bildirilmiştir.

Skleroderma bulaşıcı değildir ve bir kuşaktan diğerine direkt olarak geçmez. Sklerodermalı hastaların bağ dokusu hücreleri kollajen adı verilen bir proteini çok fazla üretir. Kollajen, vücudu bir arada tutmak için gereklidir. Fakat çok fazla olması durumunda vücut sertleşir ve işlevini yeteri kadar yapamaz.

Skleroderma (sistemik sklerozis) tipleri

Son yıllarda skleroderma veya sistemik skleroz olarak tanımlanan hastalık klinik seyrine göre iki ana grupta değerlendirilir.

Diffüz skleroderma nedir? : Başlangıçta yaygın deri sorunları ile seyir gösterir iken, hızlı ilerleme ve erken iç organ tutulumu da ortaya çıkar.

CREST sendromu nedir? : Göreceli, sınırlı deri tutulumu ile birlikte olup, durum parmaklarda ve yüzde sınırlıdır. Sklerodermanın bu tipi, kalsinozis, raynaud, özofageal dismotilite, sklerodaktili, telenjektazi bulgularının baş harfleri alınarak CREST sendromu olarak adlandırılmıştır. Sklerodermanın bu tipinde organ tutulumu geç başlar ve iyi seyirlidir.

Diffüz skleroderma belirtileri

Sistemik sklerodermanın cilt üzerinde gösterdiği belirtiler ödematöz, indüratif ve atrofik olmak üzere üç evrede değerlendirilir.

Ödematöz skleroderma belirtileri : İlk belirtiler yüzde, ellerde parmak ile bastırıldığında iz bırakmayan ödem olarak kendini gösterir ve bu evre haftalarca veya aylarca sürebilir.

İndüratif skleroderma belirtileri : İndüratif safhalarda deri sertleşir ve alttaki fassiaya (yüz sinirine) yapışır. Bu belirtiler özellikle parmak sırtında, el sırtında ve ön kolda bölgesel olarak görülür.Derinin görünümü parlak görünümde ve sert kıvamdadır.

Atrofik skleroderma belirtileri : Atrofik safhada ise parmak uçları küçülür ve parlak deri ile uzanır. Parmaklar bükülür ve pençeli el şeklinde şekil bozuklukları ortaya çıkar. Parmak uçlarında, dirsek ve el sırtlarında kemik çıkıntıları oluşur ve bu kemik çıkıntılarının üzerinde ülserleşmeler (yaralar) meydana gelir. Yüz derisinin gerilmesi sonucu normal kırışıklıklar kaybolur ve tipik maske yüzü ortaya çıkar. Dudaklar incelir ve ağzı açmada daralma olur. Parmaklarda tırnak kıvrımı, avuç içi, dudaklar, yüz, dil gibi müköz membranlarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal, arteriol ve venüllerin genişlemesinden kaynaklanan lezyonlar oluşur.

CREST sendromu belirtileri

Bu tip sklerodermada en sık tutulan organ genellikle özofagus (yemek borusu) olmuştur. Bunu takip eden olgularda pulmoner (akciğer) tutulumu, kardiyak (kalp) tutulumu, renal (böbrek) tutulumu, gastrointestinal sistem tutulumu ve nörolojik sistem tutulumu gibi organ ve sistem tutulumları görülür.

Skleroderma gastrolojik sistem tutulumu belirtileri : Skleroderma tüm gastrointestinal sistemi etkileyebileceği gibi en sık yemek borusunu (özofagus) etkiler. Yemek borusu tutulumunda gastroözofagial reflü, yutma güçlüğü gibi şikayetler görülür. Skleroderma çok fazla mide tutulumuna neden olmaz iken, ince bağırsak tutulumu % 50 oranındadır. Belirtiler genellikle kusma, bulantı, midede yanma, kabızlık ve karın şişliği, ishal gibi belirtiler görülebilir. Sklerodermalı hastalarda karaciğer tutulumu çok sık görülmez. Karaciğer tutulumu olan sklerodermalı hastalarda genellikle karaciğer sirozu gelişir ve siroz belirtileri görülür.

Skleroderma akciğer tutulumu belirtileri : Akciğerlerin tutulumu nedeni ile yorgunluk, egzersiz sırasında nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetler ve pulmoner hipertansiyon görülür.

Skleroderma kalp tutulumu belirtileri : Kalp tutulumunda perikardiyal sıvı birikimi, ventriküler ritim bozuklukları, iletim bozuklukları, aks deviasyonları ve miyokard nekrozuna bağlı hastalık bulgusu veren O dalgaları ile kendini gösteren kardiyak tutulum, hastalarda renal tutulum ile birlikte oluşur ise sıklıkla ölüme neden olabilir.

Skleroderma börek tutulumu belirtileri : Sklerodermada renal tutulum sık görülür ve olguların yaklaşık % 50’sinde hafif proteinüri, serum kreatinin konsantrasyonunda artış ve hipertansiyon gibi böbrek tutulumuna ait belirtiler görülür.

Skleroderma (sistemik sklerozis) teşhisi

Skleroderma tedavisi

Skleroderma tedavisi

Skleroderma tanısı kolay olmamakla birlikte, bulguların zaman içinde geç olarak ortaya çıkması hastalığın tanısını geciktirmektedir. Polimyozit ve sistemik lupus eritematozus gibi hastalıklar ile birlikte bulunabilmesi de tanının konulmasını zorlaştırır. Hastalığın tanısı geniş çaplı olgu serilerinin değerlendirilmesi ile oluşturulan tanı ölçütlerine göre konulmaktadır.

Tanı ölçütleri olarak bilinen büyük ölçütler, sklerozis ve endürasyon, sklerodaktili ve raynaud fenomeni (soğuğa karşı hassasiyet) gibi bulgulardır. Küçük tanı ölçütleri, tırnak kapilloroskopi değişiklikleri, parmak ucu ülserleri, disfaji, gastroözofagial reflü, renal kriz, hipertansiyon, aritmiler, kalp yetmezliği, akciğer fibrozisi, pulmoner hipertansiyon, artrit, miyozit, tendonlarda friksion kırıkları, nöropati, karpal tünel sendromu, antinükleer antikorların pozitif görülmesi, özgür antikorların pozitif çıkması gibi bulgular ile skleroderma tanısında, tanı ölçütleri olarak göz önünde bulundurularak tanı yolunda ilerlenir.

Skleroderma teşhisinde muayene sırasında hastanın tıbbi geçmişi, hastada görülen belirtiler ön tanıyı koymada yardımcıdır. Bunun yanı sıra kan testleri, idrar testleri, akciğer grafileri, yemek borusu ve mide, bağırsak için endoskopik görüntüleme, kalp için ekokardiyografik görüntüleme gibi tetkikler istenebilir. Skleroderma gibi karışık bir durum ile seyreden hastalıkların teşhisi, üniversite hastanelerinde ve araştırma bölümlerinde (romatoloji gibi bölümlerde) konulur.

Skleroderma (sistemik sklerozis) tedavisi

Sklerodermanın tedavi yaklaşımları sklerodermanın bazı bulgularını kontrol altına alıyor olmasına rağmen, skleroderma için uluslararası düzeyde kabul görmüş bir tedavi kuralı yoktur. Skleroderma tedavisi, egzersiz tedavisi, cilt bakımı, tutulan organ, sistemlerine ve klinik bulguların ağırlığına göre planlanır.Bu nedenle, tedavi planlanırken hastaların organ ve sistem tutulumları açısından dikkatlice değerlendirilmesi gereklidir.

Tedavi tutulan organlarda ortaya çıkan şikayetlere, cilt lezyonlarına ve sistemik tutulumda görülen belirtilere göre tedaviler uygulanır. Sklerodermanın hastalığa özgü tedavisi veya tedavide çok etkili bir ajanı bulunmamaktadır. Kollajen yapımını azaltan veya hastalığın seyrini çok iyi etkileyebilen bir ilaç henüz yoktur. Bu hastalık için birçok farklı ilaç kullanılmakla beraber, bu ilaçların etkileri sınırlıdır.

Klinik bulgulara ve etkilenen iç organlara göre farklı ilaç tedavileri uygulanmakta ve bağışıklık baskılayıcı tedaviler de uygulanmaktadır. Damar genişletici ilaçlar tedavinin başlarında (aspirin benzeri) tedaviye eklenebilir. Hastaların güneşten korunması ve güneş koruyucu kremler kullanması gereklidir. Bu hastaların soğuktan da korunmaları oldukça önemlidir. Kış aylarında bu hastalar mutlaka eldiven giymelidir. Ayrıca sklerodermalı hastalar doktorlarının önerdiği egzersiz tedavilerini de dikkat etmelidir.

Romatizma hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Lupus eritematozus nedir
 2. Romatizma nedir
 3. Spondiloartrit nedir
 4. Ankilozan spondilit nedir
 5. İltihaplı kas romatizması nedir

47 Yorum

 1. nevriye

  20 Aralık 2015 at 04:51

  Merhabalar, skleroderma hastalığında avuç içinde kırmızı lekeler her hastada olur mu? Yoksa başka bir şey olabilir mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Aralık 2015 at 18:25

   Skleroderma hastalığında Raynaud fenomeni dediğimiz terim sizde olan bir durum olabilir. Çünkü bu terim genellikle soğuğa maruz kaldıktan sonra, (bazen stresle) parmaklar gibi vücudun uç noktalarında gerçekleşen ağrılı renk değişikliklerini (beyaz, mor ve kırmızı) ifade etmektedir. Parmak uçlarında kan akışının geçici olarak kesildiğinde meydana geliyor. Bahsettiğimiz hastalığın erken belirtilerinden biridir; sklerodermalı hastaların yüzde 90’dan fazlasının Raynaud fenomeni vardır. El ve ayak parmaklarında şişme, renk değişikliği, uyuşukluk, ağrı, cilt ülserleri ve kangrene neden olabilmektedir.

   • Gonul

    18 Ekim 2018 at 19:48

    Merhaba, 11 yaşinda bu hastaliga yakalandim uzun yillar ilac tedavisi gordum, 46 yasindayim iyilestin demislerdi yeniden hastalanabilirmiyim ?

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     22 Ekim 2018 at 00:43

     Son yıllarda sistemik skleroz klinik seyrine göre iki grupta toplanmaktadır.

     Diffüz skleroderma: Başlangıçta yaygın deri tutulumu ile birlikte olup, hızlı ilerleme ve erken iç organ tutulumu mevcuttur.

     CREST sendromu: Göreceli, sınırlı deri tutulumu ile birlikte olup, olay parmaklara ve yüze sınırlıdır. Bu hastalarda organ tutulumu geç gelişir ve bunun prognozu (hastalığın seyri ve sonucu) daha iyidir.

     Kontrollerinizi devam ettirmeniz önemlidir, ayrıca iç organ tutulumunun olup olmadığı, gelişip gelişmediği düzenli olarak takip edilmelidir. Hastalığın organ tutulumları çok çeşitlidir ve hastalığın klinik seyrinin tahmin edilmesi zordur.

     Hastaşığın organ tutulumları; gastrointestinal sistem tutulumu, solunum sistemi tutulumu, kardiyak tutulum, böbrek tutulumu, kas ve iskelet sistemi tutulumu gibi tutulumlar olabilir.

     Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Aralık 2015 at 18:28

   Ayrıca skleroderma hastalığında ki diğer belirtilerden bahsedecek olursak; Ciltte sertleşme ve kalınlaşma görülmektedir. Ve buna “skleroderma” (“sklera” sert ve “Derma” cilt anlamına gelir) deniliyor. Deride bir parlaklık meydana gelmekle beraber gerginleşebilir. Yüzde ağız kenarında çizgilenmeler, burunda sivrilme, ağız kenarında küçülme, diş kayıpları gibi tipik yüz görünümü oluşmaktadır.

 2. Aynur gurkan

  23 Şubat 2016 at 14:43

  Benim 17 yasinda oglum var sekloderma hastaligi tehsisi konuldu romoyolojide tedavi gordu ama bir sonuc alinamadi cenesinde erime olustu ve cene sekli bozuldu ne yapabiliriz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   23 Şubat 2016 at 23:29

   – Öncelikle geçmiş olsun. Skleroderma hastalığı birçok sistemi tutan ve birçok organı tutan bir hastalıktır. Skleroderma tedavisi romatoloji bölümünde takip edilerek yapılır. Skleroderma teşhisi gecikmiş ise bazı hasarlar oluşabilir. Romatoloji bölümünde takibi devam etmelidir. Doktorunuz ne yapacakları konusunda size bilgi verecektir. Bu durum takip altında tutulmalıdır.

   – Skleroderma hastalığının nasıl ve neden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir. Skleroderma hastalığına özgü bir tedavi yoktur. İskelet sisteminde görülen belirtiler genellikle eklemlerde ağrı, güçsüzlük ve eklem sertliğidir. Genellikle eller etkilenir. Eklem sertliği, şekil bozukluğu genellikle parmaklardaki küçük eklemlerde görülür. Bu tür şekil bozukluklarında genellikle cerrahi tedavi gündeme gelebilir.

   – Sizin durumunuz kas hastalığı da olabilir. Belki tekrar araştırmaları gerekebilir. Sklerodermanın farklı tipleri de vardır. Skleroderma çok karışık ve zor idare edilebilen bir hastalıktır. Kontrollerinizi ihmal etmeyin. Her şeyin daha iyi olması dileğiyle.

 3. Muhammed

  21 Mayıs 2016 at 14:55

  İyi günler.Benim bi rahatsızlığım var araştırıyorum ama bulamadım.Benim yüz tipimde değişiklik oluyor.Genellikle bacaklarımda arasırada kollarımda damarların gözle görülür bir şekilde attığını hareket ettiğini hissediyorum.Böyle oluncada yüzüm çöküyor şekli değişiyor.Bu durumdan çok sıkıldım lütfen yardımcı olun.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Mayıs 2016 at 14:30

   Yaşamış olduğunuz durum sinirlendiğiniz veya streslendiğiniz zamanlarda oluyor ise strese bağlı olabilir. Stres nedeni ile damarlarda belirginlik, damarların atması gibi bir durum gelişebilir. Toplardamar tıkanıklığı gibi bir durum olabilir. Özellikle sigara kullanımı var ise veya varisli damarlar söz konusu ise toplardamar tıkanıklığı oluşmuş olma riski yüksektir.

   Bir kalp damar cerrahisine görünmenizde fayda var.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 4. Elif

  2 Haziran 2016 at 19:32

  Mrb bana 1 yıllık sisteminin skleroderma teşhisi konuldu ve özel muayenehanesinde tedavi aldm bir Prof tan fakat hastalık geçici olmadığından ve maddi açıdan üniversite araştırmadan takibe başladım ancak gebe kalmak istiyorum ve her sorunuma cevap bulmam çok gecikiyor doğal olarak devletten 🙁 ve aldığım ilaçlar mensturasyon dengemi alt üst etti 🙁 sizce ne yapmalıyım 🙁

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Haziran 2016 at 00:34

   – Genellikle 20 – 50 yaşları arasında kendini belli etmeye başlayan skleroderma hastalığı kadınlarda oldukça sık görülmektedir, ancak hamilelikte çok sık skleroderma olgusu ile karşılaşılmamasının nedeni olarak skleroderma hastalığının doğurganlık durumunu oldukça etkilediği için olduğu düşünülmektedir. Sklerodermalı hastalarda hamilelik planı hastada gelişen ve gelişebilecek komplikasyonlara göre yapılmalıdır. Hasta hamileyken kardiyak ya da renal sistem tutulumu ciddi derecede olur ise genellikle hamilelik sonlandırılır.

   – Yani hamilelik planı yapılmadan önce mutlaka pulmoner hipertansiyon durumu, kardiyak durum ve üriner sistem durumu ciddi şekilde doktorlarınız tarafından değerlendirilmelidir. Skleroderma nörolojik, ürolojik, kardiyolojik, cildiye, romatoliji, kadın doğum uzmanı gibi farklı uzmanlıklar alanında değerlendirilmeli, takip edilmeli ve hamilelik planı bu uzmanlarca değerlendirildikten sonra yapılmalıdır.

   – Romatizmal ve sistemik hastalığı olan kadınların hamile kalmadan en az 3-4 veya 6 ay önce hastalıklarının kontrol altına alınması önerilir.

   – Skleroderma hastalığı ve hamilelik hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

   http://www.saglikocagim.net/skleroderma-hastalari-hamile-kalabilir-mi/

   Her şeyin istediğiniz gibi olması dileğiyle.

  • Esra

   4 Eylül 2016 at 15:50

   Elif hanım aynı sorunu bende yaşıyorum lütfen iletişime geçelim bende 2 yıldır sklorederma hastasıyım ve gebe kalmak istiyorum birbirimize faydamız olabilir

  • Esra

   4 Eylül 2016 at 15:53

   Elif hanım aynı sorunu bende yaşıyorum lütfen iletişime geçelim bende 2 yıldır sklorederma hastasıyım ve gebe kalmak istiyorum birbirimize faydamız olabilir. Elif hanım, tedavi aldığınız doktor ve gördüğünüz tedavi hakkında yorumun altında bilgi verirseniz bana yardımcı olabilirsiniz.

 5. Şevval

  24 Ekim 2016 at 20:56

  Mrb ben 2 yildir skleroderma hastasiyim mide tutulumu oluştu bende ne yemem gerektigini bilmiyorum bana yardimci olursaniz sevinirim bağışıklık yukseltmek zararlimi anlayamadim okuduklarimdan yola cikiyorum sadece

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Ekim 2016 at 22:26

   Beslenme şeklinin (diyetin) skleroderma hastalığına neden olduğuna veya beslenme şeklinin skleroderma hastalarında çok etkili olduğuna dair kesin bir veri yoktur, fakat hastalık kilo kaybetmeye, yutma güçlüğüne, mide yanmasına neden olabilmektedir.

   Öğünleri dengelemeye çalışmak faydalı olur, kişinin normal kilosunu korumaya çalışması faydalı olur, yutma güçlüğü olan hastalar yemeklerini yavaş yavaş yemeli ve tam olarak çiğnemelidir. Su veya kişi içebildiği faydalı içecekler ile yemeğini yer ise yiyecekler yumuşar ve yutma sıkıntısı azalır.

   Eğer beslenme ile ilgili sıkıtılarınız var ise tam 3 ana öğün yerine küçük küçük 6 öğün ile günü tamamlamanız faydalı olur. Mide sorunu olanların 3 satte bir az az yemek yemeleri, her şeyi ılık yemeye çalışmaları, soğuk ve zararlı ve asitli içeceklerden kaçınmaları, faydasız öğünler ile değil faydalı öğünler ile beslenmeli gibi yöntemler hem mide yanmalarını azaltır hem de dengeli beslenmeyi sağlar.

   Ayrıca skleroderma hastalarında düzenli yapılan egzersizler ve bunların yaşam tarzı haline getirilmesi çok ama çok önemlidir.

   Sizin bu hastalığınızı takip eden romatoloji uzmanınıza merak ettiklerinizi sormak için kontrole gitmeden önce soracaklarınızı ve ek şikayetlerinizi not almanız hem unutmamanızı sağlar hem de doktorun işini kolaylaştırır.

   Skleroderma tek bir hastalık olmadığı için ortaya çıkan sorunlara göre düzenli kontrollere gidilir ve duruma göre diyette değişiklikler yapılabilir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 6. Gökhan

  26 Ekim 2016 at 23:18

  Merhaba ben 28 yaşındayım. 5 yıllık morfea teşhisli hastasıyım. Karın bölgemde bir el büyüklüğünde sert parlak renkli bir tabaka var. Her tedavi yönteminde hızla kötüleşiyor. Kanserle paslaşabilirmi bu hastalık. Birde türkiye den hiç umudum yok.tedavi için fare deneği gibi kullanıyorlar.. Gelişmiş ülkelerden bir haber varmı.. teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Ekim 2016 at 02:22

   Morfea lokalize deri yamaları ile karakterize bir hastalıktır. Morfea skleroderma olarak da bilinen bir hastalık ile de birlikte görülebilir. Morfea hastalığının farklı tipleri de vardır. Bu hastalığın tedavisi hastalığın tipine göre de değişir. Hastalığın tipine göre farklı tedavi yöntemleri denenebilir, bu nedenle farklı ilaçları ve tedavileri deneme çabasına girmiş olabilir doktorlarınız.

   Doktor kontrollerinizi ihmal etmeniz önemlidir.

   Bu durumu doktorlarınız ile görüşmeniz daha doğru olur.

   Her şeyin iyi olması ve sağlık dileğiyle.

  • Aslı

   30 Ekim 2016 at 10:50

   Merhaba bende morfea hastasıyım nasıl bi tedavi gördünüz yazarmısınız? Teşekkürler

  • Zehra

   7 Ocak 2017 at 14:17

   Geçmiş olsun bende 2 senedir morfea hastasıyım ilk teşhis konduğu zaman lokal kremler ile tedaviye başladılar olumlu sonuç alınamadığı için kortizon tedavisine başladılar olumlu sonuç aldım rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin ayriyetten hastalığın kesin tedavisi yok kanserleşme riskide yok.

   • Sağlık Ocağım

    Sağlık Ocağım

    10 Ocak 2017 at 23:47

    Paylaşımlarınız ve deneyimleriniz için ”teşekkürler”. Bu deneyimler ve bilgiler sayesinde bu durumdan muzdarip diğer hastalar da yararlanacaktır.

    Her şeyin daha iyi olması dileğiyle.

  • Ebru

   15 Kasım 2017 at 10:57

   Mrb, bende hem morfea hem de linear scloraderma var. 10 seneyi geçti. Ben Ankara’da özelde bir doktorda tedavi gördüm. Tavsiye ederim.. Adı SEHER BOSTANCI.

 7. elife

  1 Kasım 2016 at 10:48

  Ankara da İbni Sina da doktor var biliyor babam 15 yıldır hasta babam için başka yapabileceğimiz doğal bir yöntem varmi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Kasım 2016 at 11:18

   Doktor kontrollerinizi, verilen tedavi yöntemlerini, yaşam ve beslenme tarzını dikkat etmeniz önemlidir.

   Geçmiş olsun.

 8. AKIN

  24 Kasım 2016 at 23:20

  Merhaba annem 15-20 yıldır sklorederma hastası, akciğer tutulması var son 2-3 aydır kollarında şiddetli ve dayanılmaz bir kaşınmadan yakınıyor, bunun nedeni nedir acaba, teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Kasım 2016 at 20:21

   Günümüzdeki tedavi yöntemleri sklerodermanın bazı belirtilerini kontrol altına alsa da skleroderma için uluslararası düzeyde kabul görmüş bir tedavi yöntemi yoktur. Skleroderma tedavisi tutulan organ sistemlerine ve klinik bulguların ağırlığına göre düzenlenir.

   İlaçların doktorunuz tarafından tekrar düzenlenmesi gerekebilir, bu nedenle doktor kontrolleriniz ihmal edilmemelidir.

   Skleroderma nadir görülen, klinik olarak farklı belirtiler gösteren ve farklı formları bulunan, deri ve iç organların yaygın fibrozu ile seyir gösteren kronik bir hastalıktır. Yani skleroderma hastalığında hastalığın tipine göre cilt şikayetleri de görülür.

   Sklerodermanın farklı tipleri olduğu için hastalığın tipine ve tutulum derecesine göre şikayetler değişiklik gösterebilir.

   Doktorunuzun bu durumdan haberdar edilmesi gerekir. Bu kaşıntılar kullanılan ilaçlara bağlı da olabilir.

   İyilik dileğiyle.

 9. ömer durmuş

  12 Aralık 2016 at 10:49

  merhabalar

  2 yıldır Skleroderma hastasıyım akciğerde tutulum var kitlede var onun için üniversitede endoxan ve urıtamitaxen ilacına başladılar aylık olarak ayak tabanlarımda sanki ufak tas üzerinde yürüyormuşum gibi hissediyorum ve çok acı veriyor bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
  Teşekkür eder iyi çalışmlar dilerim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Aralık 2016 at 13:39

   Ayaklarınızdaki hisler sinir basısına bağlı ya da sinirlerin tutulumuna bağlı da olabilir.

   Zaten hastanede yatıyor olduğunuz için şikayetleriniz doktorlarınız tarafından değerlendirilecektir.

   Endoxan tedaviniz için diğer ilaç da bu ilacın yan etkilerini önlemek için kullanılıyor olmalı.

   Buradan bu duruma bir şey yapmak veya söylemek zordur.

   Doktorlarınız gereken tedavileri uygulayacaktır.

   Tedavilerinizi dikkatli uymanız önemlidir.

   İyilik dileğiyle.

  • Yasemin

   4 Haziran 2018 at 01:23

   Selamlar ayaklarinizdaki agri gectimi bendede ayni sorun var

 10. Ayşeee

  27 Aralık 2016 at 22:17

  Merhaba ben bazı sorunlar yaşıyorum ancak doğru teşhis ve tedavi olmadığı için sorunlarım geçmiyor.29 yaşında bir bayanım.Bu hastalıkla ilgili doğru bölüme gitmem gerekiyor sanırım.çünkü tek tek sorunlarına göre verdikleri ilaçlar çözüm olmadı.2 sene önce mide fıtığı başladı boyunda düzleşmede var.El ve ayaklarımda uyuşma oluyor.Sürekli üşüyorum hiç ısınamıyorum.ellerimde geçmeyen çatlaklar var.genel yaşadığım durumlar bunlar olduğu için her doktor farklı bir teşhis koyuyor ve iyileşemiyorum.Hangi bölüme gitmeliyim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Aralık 2016 at 13:11

   Skleroderma hastasıysanız bu durumun romatoloji bölümünde takip edilmesi gerekir. Dediğiniz gibi başka başka doktorlara giderseniz her doktor farklı bir teşhisi koyar ve farklı farklı tedavilere maruz kalırsınız.

   Hastalığınızın ne olduğundan emin değilseniz araştırma veya üniversite hastanesinde bulunan romatoloji bölümünde bu durumun araştırılması önemlidir.

   Skleroderma, cilt ve organların fibrozu ile karakterize, bağ dokusunun sebebi bilinmeyen sistemik bir hastalığıdır. Skleroderma sıklıkla cilt tutulumuna neden olduğu gibi, damar sistemi tutulumu, akciğer tutulumu, böbrek tutulumu, kalp tutulumu, gastrointestinal sistem tutulumu, kas ve iskelet sistemi tutulumu gibi tutulumlar da yaptığı için sistemik sklerozis olarak adlandırılmıştır.

   Romatoloji bölümünde takip ve tedavi gerekir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 11. Sema avtan

  13 Ocak 2017 at 21:31

  Arkadaşımın çocuğu üç yaşında ve sklero derma teşhisi koyuldu.. Yorumları okuduğumuzda hiç çocuk hastaya denk gelmedik.. Diğer yorumlarda çok olumsuz.. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.. O Çok küçük.. tedavi hakkında bize bilgi verir misiniz?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Ocak 2017 at 15:11

   Skleroderma hastalığının farklı tipleri vardır. Lokalize skleroderma çocuklarda da görülür. Lokalize skleroderma tedaviler ile iyileşebileceği gibi yıllarca devam edebilir de. Lokalize skleroderma (morfea) olarak da adlandırılır.

   Morfeanın da farklı tipleri vardır. Plak morfea, jenarilize morfea, Lineer skleroderma, derin morfea gibi tipleri ve bu tiplerinde alt tipleri vardır ve tiplerine göre hastalığın seyri ve tedavisi değişiklik gösterebilir.

   Bu durumun araştırılması için üniversite hastanesi gibi bir hastanede bulunan deri ve zührevi hastalıklar bölümünde araştırılması gerekir, çünkü bu hastalık benzer hastalıklar ile karıştırılabilir. Deriyi etkileyen pek çok hastalık morfea ile karışabilir. Hastalığın tedavisi bulguların ağırlığına göre değişir.

   Fakat önemli olan bu hastalığın ayırıcı tanısı dır, bu nedenle iyi bir araştırma önemlidir.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 12. Döndü AKSOY

  16 Şubat 2017 at 22:52

  Merhabalar bana 5 yıl önce sınırlı skleroderma teşhisi konuldu tabi 7 yıl öncesinde belirtilerim başlamıştı gitmediğim yer kalmadı bir türlü bulunamadı halende kan tahlillerimde çıkmıyor sadece parmaklarımda kapiller bulundu şuan sağ akciğerimde buzlu cam görünür nodülüm var ve her iki akciğerde 5mm küçük çok sayıda varmış geçen sene tutulum yok dediler sizce tutulum varmıdır sınırlı sklerodermada tutlum oluyormu bu arada vücudum harita şeklinde damar görünümlü

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Şubat 2017 at 13:52

   Tutulum dedikleri olay, sistemik bir hastalığa bağlı herhangi bir organda veya sistemde bir problemin varlığı ya da yokluğunu ifade eder genellikle, fakat bazı doktorlar bunu söylerken ne demek istiyor veya neye göre tutulum yok diyor bu değişiklik gösterebilir.

   Akciğerde çok sayıda nodül olduğunu belirtmişsiniz, bu nedenle bu nodüllerin varlığı başka bir enfeksiyon gibi durum yoksa akciğer tutulumunun olduğunu düşündürebilir fakat bu işin uzmanı olan göğüs hastalıkları uzmanı bu nodüller bu hastalık yüzünden gelişmemiş, başka bir sebebi var ya da olabilir demiş ise o zaman bu durum akciğer tutulumu sayılmayabilir.

   Vücudunuzda damarlar çok belirginleşmiş ise damar tutulumu da başlamış olabilir.

   Artık bu durumların bir romatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve takibi gerekir.

   Skleroderma tek bir şikayet ve bulguyu içermez ve birçok tipi vardır. Skleroderma aynı zamanda sistemik sklerozis olarak da adlandırılır ve deri ve iç organların yaygın fibrozu ile karakterizedir. Sklerodermanın nedeni tam olarak bilinmemektedir fakat genetik ve çevresel faktörlerin bu duruma yol açtığı şeklinde görüşler de vardır.

   Romatoloji takibi önemlidir.

   Sağlık dileğiyle.

 13. demet

  26 Nisan 2017 at 00:15

  merhaba ben 35 yasinda bayan en coup de sabre hastasiyim. 6 ay local steroid tedavisi gordum.ilaclarin yan etkilerinin daha cok olacagini dusundugu icin doktorumuz diger tedavi ilaclarina baslamadi. benim sikayetim yuzumdeki uyusmalar. acaba bu hastalikla bir iliskisi olabilir mi? beyin mr cektirdik ve temiz cikti, birde bu hastaligin bir suresi varmidir acaba? aktif donem ne kadar surer?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Mayıs 2017 at 01:58

   LİNEAR SKLERODERMA, yüzde veya saçlı deride ortaya çıkarsa, bir kılıç darbesi gibi bir lezyon ortaya çıkar buna ”en coup de sabre” skleroderması olarak adlandırılır. Sizin anlattığınız durum tam olarak anlaşılmamakla birlikte, bu durum olabilir. Kılıç darbesi gibi iz veya izler alt ekstremitelerde oluşabilir, alında oluşabilir. Linear sklerodermada da iç organ tutulumları olabilir. Bu durum nörolojik belirtilere neden olabilir. Doktorunuz ile görüşmenizde fayda vardır.

   Bu tür hastalıkların hastanın durumuna göre değişmekle birlikte 3-6 ayda bir düzenli takipleri önemlidir.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 14. sonay

  22 Kasım 2017 at 22:04

  Merhaba 78 yaşında ve 15 yıldır skleroderma hastasıyım.Yazın bacak ve ayaklarımda uyuşukluk başladı.Sonra bu ağrıya dönüştü,önce ağrı kesicilerle geçti.Şimdi ayakta durunca uyuşuklukla birlikte ağrı oluyor, duramıyorum hemen oturmam lazım. Bu durumun skleroderma ile ilgisi olabilir mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Kasım 2017 at 19:04

   Skleroderma sistemik ve lokalize şeklinde iki ana başlık altında değerlendirilir. Sistemik sklerodermanın, cilt tutulumunun yaygınlığı ve bazı klinik ve laboratuvar özelliklerinden dolayı diffüz kutonöz ve sınırlı kutonöz şeklinde iki tipi vardır. Sklerodermanın lokalize formlarında, sistemik sklerodermadan farklı olarak iç organ tutulumu bulunmazken, deri lezyonlarının dağılımı ve özellikleri de sistemik sklerodermadan farklıdır.

   Sistemik sklerodermada kas, eklem ve tendon tutulumu da görülür. İnflamatuar miyozit, sistemik skleroz ile birlikte olabilir. İnflamatuar miyozit (halk arasında iltihaplı kas romatizmaları) olarak tanımlanır. Yani inflamatuar miyozit gelişmiş ise bahsettiğiniz şikayetler olabilir, dolayısıyla da bu şikayetlerinizin skleroderma ile bağlantısı olabilir. Ayrıca kaslar düzenli olarak kullanılmaz ise, bu kaslarda kullanılmamaya bağlı zayıflık ve güçsüzlük olabilir. Yine bu hastalarda poliartralji (birçok eklemde ağrı olması) ve nadiren poliartrit (birden fazla eklemde iltihaplı durum oluşması) gibi durumlarda ortaya çıkabilir ve bunlara bağlı olarak da bahsettiğiniz şikayetler sklerodermalı hastalarda görülebilir.

   Anlattığınız şikayetlerin başka bir sebebi de olabilir, ancak bu hastaların düzenli kontrolleri çok önemlidir.

   Bir fizik tedavi uzmanına veya takibinizi yapan doktorunuza başvurmanızda fayda vardır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 15. Melek

  29 Mayıs 2018 at 04:31

  Merhaba benim annem 2 bucuk senedir sikro dermana annem gûn gectikce cok fena gôrûnmeye basladi 4 kere kalp kirizi gecirdi akciyerinde tutumda var kalp yetmezliyide var doktorlar dis gôrûmû boyle ama ici daha beter dedi annem ôlecek diye cok ûzûyor bu hastali yasiyan herkeze sabirlar ve ailelerine sabirlar olsun

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   6 Haziran 2018 at 22:35

   SKLERODERMA: Nadir görülen kronik, otoimmün bir hastalıktır ve romatizmal hastalıklar içinde sınıflandırılır. Erken belirtileri Raynaud fenomeni olarak adlandırılan el ve ayak parmaklarında renk ve ısı değişiklikleri, parmak uçlarında ortaya çıkan yara ve şişliklerdir. Sertleşen deri yavaş yavaş lokalize olduğu bölgeden yayılır ve tüm vücudu etkileyebilir.

   Sklerodermada tutulum genellikle eklemler, kan damarları ve sindirim sisteminde olmakla birlikte, bazen de, akciğer, kalp ve böbreklerde de ortaya çıkar.

   Skleroderma hastalarının tedavisi çoğunlukla, hastalığın seyrini değiştiren stratejilerden çok, organa özgü yaklaşımlar üzerine odaklıdır. Sklerodermalı bir hasta sürekli tıbbi bakım, kişiselleştirilmiş tedavi ve hemşirelik bakımına gereksinim duyar. Hasta ve ailesi; hastane sonrası ve evde bakıma yönelik kendilerine verilen eğitim programının amacını kavradıklarında daha başarılı hastalık yönetimini gerçekleştirebilirler.

   Doktor kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz, evde bakım hakkında hemşirenizden, doktorunuzdan gerekli bilgileri almalısınız.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 16. Seda

  23 Ekim 2018 at 20:02

  Öncelikle merheba.Bende bacağımda kücük bir alanda deride sertleşme,hafif kabuklanma var.Bunun skleroderma olma ithimali var mı? Şunu belirteyim ki vucudumda başka alanlarda böyle bir şey yok(

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Ekim 2018 at 14:49

   Bir cildiye uzmanına gitmeniz en doğrusudur.

   Bu durum egzama olabilir. Bacağınızın o bölgesi düzenli olarak sert bir zemine uzun süreli temas ediyorsa buna bağlı da olabilir.Tekrar tekrar güneş yanığına maruz kalan cilt kısımlarında da sertleşme, kalınlaşma olabilir.

   Dermatoloğa (cilt hastalıkları doktoruna) gitmeyi ihmal etmemenizde fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 17. Emrah Bezirci

  3 Mart 2019 at 23:47

  Mrblar.Esime küçüklüğünde yani 18 yaşında skleroderma hastalığı teşhisi konulmuş.Suan 36 yasinda.Tedaviyi teşhis konulduktan 2 sene sonra birakmis.Sonra da hiçbir şekilde ne tedavi ne de kontrole gitmis.Suan çok sık eklem tutulmaları oluyor.Ben de yeni öğrendim skleroderma hastası olduğunu.Benden saklamış yıllardır.Ne yapmalıyız yardımcı olur musunuz lütfen ? teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Mart 2019 at 01:33

   SKLERODERMA, deri ve iç organların yaygın fibrozu ile giden kronik otoimmün inflamatuar bir hastalıktır. Sklerodermanın etyolojisi (nedeni) tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, genetik ve çevresel faktörler etyolojiden sorumlu tutulmaktadır. Skleroderma klinik bulgularına göre, lokalize ve sistemik skleroderma olarak iki ana gruba ayrılır.

   Sklerodermada raynaud fenomeni, cilt tutulumu, gastrointestinal sistem tutulumu, akciğer tutulumu, kardiyak tutulum, böbrek tutulumu, kas-eklem ve tendon tutulumu ve diğer tutulumlar görülür.

   Hastalıkta öncelikle hızlı ya da yavaş ilerleyen bir aktif başlangıç fazı vardır. Ardından cildin uzun süreli yumuşamasıyla da seyir gösteren bir remisyon (gerileme) dönemi olur veya olabilir. Oldukça uzun bir sürenin ardından tekrar alevlenmeler görülebilir. Bazı hastalarda iyileşme olabilir.

   Günümüzde skleroderma için uluslararası düzeyde kabul görmüş bir tedavi protokolü olmamasına karşın, son gelişmelere göre, sklerodermanın bazı klinik bulguları kontrol altına alınabilmektedir. Klinik bulgular, iç organ tutulumları ve hastalığın seyri her hastada değişiklik gösterebileceğinden, sklerodermalı hastalarda tedavi planı yapılırken hastaların organ ve sistem tutulumları dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve tedavi planlanırken klinik bulguları göz önünde bulundurarak tedavinin düzenlenmesi gerekir.

   Yani bu hastalık bir süre tedavi görüp, sonra boşverilecek bir hastalık değildir. Bu hastalıkta romatoloji alanında belli aralıklarla takip edilmesi ve ortaya çıkan sorunlara yönelik tedavilerin planlanması gerekebilmektedir veya gerekmektedir.

   Türkiye’de bu tür hastalıklar romatoloji alanında takip ve tedavi edilmektedir. Fakat halihazırda romatolojiye randevu almak çok mümkün değildir. Eğer büyük bir şehirde yaşıyorsanız öncelikle bir araştırma hastanesi veya üniversite hastanesi gibi bir hastanenin iç hastalıkları (dahiliye) bölümüne randevu almanız ve durumunuzu doğru anlatarak romatolojiye sevk istemeniz gerekmektedir (günümüz koşullarında bilgisayar üzerinden hesap açtırılmaktadır.), bu şekilde doktorunuz size romatolojiye yönlendirecektir.

   Kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Çünkü bu hastalıkta kardiyak hastalık, renal yetersizlik (böbrek yetmezliği) ve pulmoner hipertansiyon gibi komplikasyonlar ölüme bile neden olabilir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 18. ALİ rıza büyükbaş

  1 Temmuz 2020 at 22:54

  Cevaplarınız için teşekkürler.
  Benim oğlum 7 yaşında yaklaşık 18 ay önce skloderma tanısı kondu.kolunda ve işaret parmağında yamalar oluştu. Şu an işaret parmağını kullanmakta zorlanıyor.
  Bu hastalık 2-6 yıl içinde gerileyecegini yazan bazı makaleler var.
  Sizce zamanla bu hastalık geçer mi? Yoksa kastedilen yamalar mı?
  Yani zamanla bu hastalık seyri durur mu yoksa tam tedavi bulunana kadar kalıcı mıdır?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Temmuz 2020 at 00:36

   Skleroderma, deri ve iç organlarda fibroz oluşumu ile seyir gösteren kronik otoimmün enflamatuvar bir hastalıktır.

   Sklerodermanın nedeni tam olarak bilinememesine rağmen, genetik ve çevresel faktörler suçlanmaktadır. Genel olarak Skleroderma iki ana grupta incelenir. Visseral tutulum (iç organ tutulumu) yapmayan, yalnızca cilt ve cilt altı dokuyu ve bazende kasları etkileyen tip lokalize skleroderma olarak adlandırılırken, damar hasarı ve iç organ tutulumu yapan tip ise jeneralize veya sistemik skleroderma olarak adlandırılır. Lokalize skleroderma genellikle sistemik forma dönüşmez, ancak iki formun birlikte olduğu olgular da vardır.

   Lokalize skleroderma; plak morfea, jeneralize morfea, linear skleroderma, derin morfea şeklinde alt gruplara ayrılır. Sistemik skleroderma ise; sınırlı diffüz, overlop ve sklerodermasız skleroderma olarak alt gruplara ayrılır. Örneğin, lokalize skleroderma alt grubu olan derin morfeada lezyonlar spontan (kendiliğinden) gerileyebileceği gibi, değişmeden yıllarca da kalabilir. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sklerodermanın seyri ve/veya sonucu hastalığın tipine göre, alt tiplerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, buradan (internet sitesi üzerinden) hastalığın seyrinin ve/veya sonucunun nasıl olacağını bilmek ve yorum yapmak hem mümkün değildir, hem de doğru olmaz. Doktor kontrollerinizi, doktorunuzun önerilerini ve verilen tedavi uygulamalarını önerildiği şekilde dikkat etmeniz önemlidir. Takiplerinizi ihmal etmemelisiniz.

   Geçmiş olsun.

 19. Oknar

  16 Kasım 2020 at 17:43

  Merhabalar, bende 15 yıldır liner skloderma hastasıyım, benimkisi yavaşladı ve sertleşme durdu ufak ufak, yumuşak yamalar oluştu ama onlarda durdu uzun süredir. 5 senedir dr gitmiyorum çok şükür. sizler ne ilaçları kullanıyorsunuz, nasıl tedavi uyguluyorlar, yazarsanız yardımcı olabilirim belki.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git