Hastalıklar ve Tedaviler

Sistol Nedir? Sistolik Üfürüm Neden Olur?

Sistol ne demek?

Sistol, kalp boşluklarından birinin kasının, dinlenme dönemiyle (diyastol) ardışık olarak kasılmasıdır.

Sistolün atriyal ve ventriküler olarak tanımlanan iki evresi vardır. Her bir kalp vurusunda atriyumlar (kulakçıklar) kasılarak kanı ventriküllere (karıncıklara) akıtır ve bu durumu ventriküllerin kanı arterlere attığı ventriküler sistol takip eder.

Kalp atım seslerinden ilki sistolle ilişkilidir, atriyum ve ventriküller arasındaki kapakların kapanması sonucu oluşur ve bu hareket kanın atriyumlara geri kaçmasını önler. İkinci ses ise diyastolle ilişkilidir, ventrikülün çıkışında bulunan aort ve pulmoner kapakların kapandığını gösterir.

Sistolik üfürüm nedenleri

Kalp atımının, kalp kasının kasıldığı evresi olan sistol sırasında ortaya çıkan bir kalp üfürümüdür (kalp tarafından oluşturulan ve doktorun kalbi dinlediği sırada tespit edilen bir ses).

  1. Sistolik üfürüm kanın, kulakçık ve karıncıklar arasında bulunan mitral ya da triküspit kalp kapaklarından geri kaçması nedeni ile oluşur.
  2. Ayrıca hipertrofik kardiyomiyopatinin bir tipi olan ve hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide de (sol ventrilkülden çıkış yolunun daralması durumu) sistolik üfürüm duyulur.
  3. Aort ya da pulmoner kapakların sertleşmesi (sklerozu) ya da daralması (aort kapak ve pulmoner kapak stenozu) gibi etkenler de sistolik üfürüme neden olabilir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Kalp masajı nedir ve kalp masajı nasıl yapılır
  2. Kalpte üfürüm neden olur
  3. Çocukların kalbinde üfürüm neden olur
  4. Hipertrofik kardiyomiyopati nedenleri ve tedavisi
  5. Kardiyomiyopati nedenleri ve tedavisi
  6. Kalp çarpıntısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git