Doğumsal Hastalıklar

Siringomiyeli Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Siringomiyeli genellikle konjenitaldir (doğumsaldır) ve bu bozukluk beynin doğumsal deformitesi ile ilişkili olabilir.

Siringomiyeli nedir?

Siringomiyeli, beyin sapında (beynin alt taraftaki kısmı) ya da boyunda veya toraks seviyesinde omurilikte bir kavitenin (bir boşluğun) oluştuğu ender rastlanan, ilerleyici bir durumdur. Bu boşluk (kavite) zamanla genişler ve beyin omurilik sıvısı bu kavitenin içinde birikerek ilerleyen dönemlerde sinir lifleri üzerinde basıya neden olur.

Siringomiyeli kronik bir hastalıktır ve bu durum intramedullar kist olarak da adlandırılır. Siringomiyeli genellikle erişkinlik döneminde (25-40 yaşları arasında) ortaya çıkar ancak daha seyrek görülmekle birlikte çocuklarda da görülebilir ve genellikle erkek, kadın cinsiyet ayrımı gözetmez.

Siringomiyeli neden olur?

Siringomiyeli genellikle konjenitaldir (doğumsaldır) ve bu bozukluk beynin doğumsal deformitesi ile ilişkili olabilir. Siringomiyeli omurilik yaralanmaları nedeni ile, omurilik cerrahisi nedeni ile, serebellar tonsillerin foramen magnuma herniasyonu (Chiari molfarmasyonları) nedeni ile, sipinal tümörler nedeni ile, enfeksiyon nedeni ile de gelişebilir.

Siringomiyeli belirtileri

Siringomiyelide belirtiler genellikle erişkinlik döneminde ortaya çıkmaya başlar. Belirtiler arasında ısı ya da ağrı duyusunun olmaması, boyunda ve omuzlarda, kollarda ve ellerde kas erimesi ve dokunma duyusunun kısmi olarak kaybolması, güçsüzlük gibi belirtiler vardır. Sıklıkla bacak hareketlerinde kısıtlılık ve mesane ve bağırsak hareketlerini kontrol etmede sıkıntılar de görülür. Eklemlerde şekil bozuklukları ortaya çıkabilir. Çocuklarda ortaya çıkan siringomiyeli belirtileri arasında omurga anomalileri ve skolyoz (omurga eğriliği) vardır.

Siringomiyeli teşhisi

Siringomiyeli teşhisinde hastanın nörolojik muayenesi, klinik bulgular ve hastanın geçirdiği travmalar ve operasyonlar tanıda yardımcıdır. Teşhiste en önemli tanı yöntemi manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’dir. İntramedüller tümörlerin ayrıcı tanısı için kontrastlı MRG’de çekilir.

Siringomiyeli tedavisi

Siringomiyenin kendiliğinden gerileme olasılığı çok düşüktür, bu nedenle tedavisinin yapılması önemlidir. Hastalığın bilinen tıbbi tedavisi yoktur.Siringomiyeli durumunda en önemli tedavi yöntemi cerrahi olarak kavitedeki (boşluktaki) basıncın azaltılmasıdır ve bu yöntem sayesinde boşluğun ve hasarın daha da ilerlemesi durdurulabilir. Gerilmiş omurilik basıncını kaldırmak için omurilik gevşetme işlemi de yapılır.

Cerrahi tedavide hidrosefalinin tedavisi, anormallik söz konusu ise anormalliğin düzeltilmesi işlemi, sirigomiyeliye eşlik eden Chiari malformasyonları varsa buna yönelik tedavi, omurilik kanalında beyin omurilik  sıvısının (BOS sıvısı) normal akışını engelleyen bir tümör bulunuyorsa bunun tedavisi, sirinks drenajı gibi tedavi yöntemleri siringomiyeli tedavisinde uygulanabilen yöntemlerdir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Sinir sistemi hasarı neden olur
  2. Multipl skleroz neden olur
  3. Denge bozukluğu neden olur
  4. Babinski bulgusu nedir
  5. Nöral tüp defektleri neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git