Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Siprobel Nedir? Siprobel 500 mg Ne İşe Yarar? Siprobel Yan Etkileri

SİPROBEL 500 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir film tablet, 500 mg siprofloksasine eşdeğer 583 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, mikrokristal selüloz PH 102, PVP K 30 (povidon), aerosil 200, magnezyum stearat, kroskarmelloz sodyum (Ac-Di-sol), sepifilm 770 (hidroksipropil metil selüloz, mikrokristalin selüloz, stearik asit, titanyum dioksit).

Siprobel Prospektüs

SİPROBEL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (SİPROBEL ENDİKASYONLARI)

Siprobel, beyaz renkli film bir yüzü çentikli ve SİP 500 yazılı, diğer yüzü düz, oblong tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film tabletin içinde 500 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. Siprobel’in etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

Siprobel, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

Siprobel yetişkinlerde;

 • Solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde,
 • Uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında,
 • Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında,
 • Adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı),
 • Bel soğukluğu (gonore),
 • Prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında,
 • Sindirim sistemi enfeksiyonlarında,
 • Karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında,
 • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında,
 • Kemik ve eklem enfeksiyonlarında,
 • Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.

Siprobel, akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, Siprobel’e ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Siprobel, kistik fibröz (akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere ulaşanlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında, şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. Siprobel, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen diğer spesifik şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

Siprobel dahil florokinolonlar, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda (idrar yolu enfeksiyonlarında) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

Siprobel, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

SİPROBEL’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Siprobel’in etkin maddesi olan siprofloksasin ve siprofloksasinin dahil olduğu florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubu aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve geri dönüşümsüz yan etkilere neden olabilir:

 • Tendinit (tendon iltihabı) ve tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yırtılması,
 • Periferal nöropati (sinirlerin zarar görmesi),
 • Merkezi sinir sistemi etkileri (halüsinasyon (olmayan şeyleri görme, duyma veya hissetme), anksiyete (kaygı hali), depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku bozuklukları), şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon (ani zihin karışıklığı).

Bu reaksiyonlardan herhangi birinin gözlendiği hastalarda Siprobel kullanımı derhal bırakılmalı ve florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

Siprobel de dahil olmak üzere florokinolonlar, myastenia gravisli (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen myastenia gravis öyküsü olanlarda Siprobel kullanımından kaçınılmalıdır.

Siprobel’in de dahil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi yan etkilerle ilişkili olduğu bilindiğinden aşağıdaki endikasyonlarda başka alternatif yoksa kullanılabilir:

 • Komplike olmayan üriner enfeksiyon (erişkinlerde görülen üriner sistemin yapısal ve anatomik bozukluklarının eşlik etmediği, sağlıklı bireylerde görülen enfeksiyonlar),
 • Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi (akciğerdeki bronş tüplerinin zarlarının kalıcı iltihaplanması durumunun yeniden şiddetlenmesi).

Siprobel dahil florokinolonlar, sakatlığa sebep olabilen ve potansiyel olarak geri dönüşümsüz ciddi yan etkilerle ilişkilendirilmiştir. Yaygın olarak görülen yan etkiler;

 • Kas- iskelet ve periferal sinir sistemi (tendinit (tendon iltihabı) ve tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yırtılması, tendonlarda şişme veya iltihaplanma,
 • Karıncalanma veya uyuşma, kol ve bacaklarda uyuşukluk,
 • Kas ağrısı, kas güçsüzlüğü,
 • Eklem ağrısı, eklemlerde şişme gibi), artralji (eklem ağrısı),
 • Myalji (kas ağrısı),
 • Periferal nöropati (sinirlerin zarar görmesi),
 • Merkezi sinir sistemi etkileri (halüsinasyon (olmayan şeyler görme, duyma veya hissetme), anksiyete (kaygı hali), depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku bozuklukları), şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon (ani zihin karışıklığı) (“Siprobel’in olası yan etkileri nelerdir?” bölümüne bakınız).

Bu yan etkiler, Siprobel başladıktan sonra saatler ya da haftalar içinde görülebilir. Her yaş grubundan veya önceden mevcut risk faktörleri olmayan hastalar, bu yan etkileri yaşamıştır. Herhangi bir ciddi yan etkinin ilk bulgularının veya belirtilerinin ortaya çıkması durumunda Siprobel derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla bağlantılı olarak bu ciddi advers reaksiyonlardan herhangi birini yaşayan hastalarda Siprobel dahil florokinolonların kullanımından kaçınılmalıdır.

SİPROBEL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (SİPROBEL KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya Siprobel içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Siprobel kullanımı bölümüne bakınız), bunlar gibi durumlarda Siprobel kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

SİPROBEL’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer,

 • 18 yaşından küçükseniz.
 • İshal görülürse.
 • Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa.
 • Eklem çevresinde ağrı, şişlik veya tendon iltihabı olursa- veya antibiyotik tedavisi altında önceden bu şikayetleriniz olduysa.
 • İleri yaşta iseniz ve kortizon içeren ilaç kullanıyorsanız.
 • Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa.
 • Siprobel ile hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) riski olabileceğinden, diyabetli (şeker hastası) iseniz.
 • Depresyon veya psikoz durumu varsa. Siprobel’i ilk alışınızda psikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyon ya da psikozdan (bir tür ruhsal bozukluk) muzdaripseniz, bulgularınız (semptomlarınız) Siprobel tedavisiyle daha kötü hale gelebilir. Nadir durumlarda depresyon ya da psikoz, intihar düşünceleri, intihar teşebbüsleri veya intiharı gerçekleştirmeye kadar ilerleyebilir. Bu durum gerçekleşirse hemen Siprobel almayı bırakın ve doktorunuzla iletişime geçin.
 • İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa.
 • Teofilin (soluk alma problemleri için kullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin (depresyon, diyabetik sinir ağrılarında, zedelenmesi veya idrar tutamama durumlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ropinirol (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), olanzapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız.
 • Yaşlıysanız.
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa.
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • Şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/şok, anjiyoödem). İlk dozda dahi, şiddetli alerjik reaksiyon gelişmesine ilişkin küçük bir olasılık söz konusudur, bu durumu takip eden belirtiler şunlardır: göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, mide bulantısı veya bayılma ya da ayağa kalkınca baş dönmesi. Bunun olması halinde, Siprobel kullanmayı bırakmalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.
 • Enflamasyon ve tendon yırtılması tedavinin ilk 48 saati ile tedavi bırakılmasından aylar sonrasına kadar sürede gerçekleşebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir. Ağrı veya enflamasyonun (iltihabın) ilk belirtisinde ilacı almayı bırakınız ve ağrılı bölgeyi dinlendiriniz. Herhangi gereksiz egzersiz tendon yırtılması riskini arttırabilir.
 • Görüşünüzde bozulma meydana gelirse veya gözleriniz herhangi bir şekilde etkilenirse, derhal göz doktoruna başvurunuz.
 • Siprobel kullanırken cildiniz güneş ışığına veya ultraviyole (UV) ışınlara daha duyarlı hale gelir. Kuvvetli güneş ışığına veya solaryum gibi yapay UV ışığa maruz kalmaktan kaçınmalısınız.
 • İshal Siprobel kullanımını bıraktıktan haftalar sonra da gelişebilir. Ciddi veya ısrarcı olursa ya da kan veya mukus içerirse, hayatı tehdit edici olabileceğinden dolayı derhal Siprobel tedavisini kesmelisiniz. Bağırsak hareketlerini durduran ya da azaltan ilaç kullanmamalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.
 • Kalp hastalığınız varsa, Siprobel kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar: QT intervalinde uzama ile doğmuş olma veya ilgili aile öyküsünün bulunması (kalbin elektriksel kaydı olan EKG’de saptanan bir durum), kanda tuz dengesizliği (özellikle kandaki potasyum veya magnezyum düzeyinin düşük olması), kalp ritminin çok yavaş olması (‘bradikardi’ olarak adlandırılır), zayıf kalp (kalp yetmezliği), kalp krizi öyküsü (miyokard enfarktüsü), kadın veya yaşlı olma ya da anormal EKG değişikliklerine yol açan diğer ilaçları kullanıyor iseniz.
 • Siprobel’in metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artirit denilen eklem iltihabı, sedef hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.
 • Bazı genital yol (üreme sistemi) enfeksiyonlarının tedavisi için doktorunuz siprofloksasine ek olarak ilave bir antibiyotik daha reçete edebilir.
 • Tedavinin 3. gününde henüz bir iyileşme olmaması halinde, lütfen doktorunuza danışın.
 • Kan ya da idrar analizi yaptırırken, Siprobel kullandığınızı söyleyiniz.
 • Siprobel kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve / veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşırsanız Siprobel kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.
 • Siprobel karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması), koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, Siprobel almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.
 • Eğer sizin ya da ailenizden birinin glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) denilen kalıtımsal bir durumu varsa Siprobel kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz- 6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.
 • Siprobel kullanılırken yapılan Mycobacterium tuberculosis kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.
 • Siprobel’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.
 • Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi: Siprobel gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.
 • Siprobel beyaz kan hücreleri sayısında azalmaya neden olabilir ve enfeksiyonlara direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzda bozulma ya da ateş ve lokal enfeksiyon belirtileri (boğaz, solunum borusu, ağız veya üriner problemler) gibi enfeksiyon belirtileriniz olursa derhal doktorunuza danışınız. Doktorunuz tarafından muhtemel beyaz küre sayısında azalma olup olmadığı test edilecektir. Doktorunuzu kullandığınız ilaç bakımından uyarmanız önemlidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SİPROBEL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Siprobel ile süt ürünleri (süt, yoğurt veya peynir gibi.) veya mineral katkılı içeceklerin (örn. kalsiyum takviyeli portakal suyu) beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE SİPROBEL KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte Siprobel kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında Siprobel kullanmayınız, çünkü siprofloksasin anne sütüne geçer ve bebeğinize zararlı olabilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR SİPROBEL KULLANABİLİR Mİ?

Siprobel araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE SİPROBEL KULLANIMI

Siprobel’i aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Bazı antimikrobiyaller (makrolid denilen bir sınıfa ait),
 • Bazı psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Metoklopramid (bulantı ilacı),
 • Omeprazol (mide ilacı),
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Tizanidin (merkezi sinir sistemini, özellikle beyin ve omurilik fonksiyonunu etkileyen bir hastalık olan multiple skleroz hastalarında şiddetli kas kasılmaları için bir ilaç),
 • Metotreksat (romatizma, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Siklosporin (deri hastalıkları, romatoid artrit ve organ naklinde bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),
 • Vitamin K antagonistleri (örn, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) veya diğer ağızdan alınan kan sulandırıcılar,
 • Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),
 • Klozapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Fenitoin (sara (epilepsi) için kullanılan bir ilaç),
 • Olanzapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Zolpidem (uyku bozukluları için kullanılan bir ilaç).

Siprobel aşağıdaki ilaçların kanınızdaki seviyesini arttırabilir:

 • Pentoksifilin (dolaşım problemleri için kullanılır),
 • Kafein,
 • Duloksetin (depresyon, diabetik sinir hasarı ve idrar tutamama için kullanılır),
 • Lidokain (kalp rahatsızlıkları veya anestezi için kullanılır),
 • Sildenafil (erkeklerde sertleşme sorunu olarak adlandırılan erektil disfonksiyon için kullanılır),
 • Agomelatin (depresyon tedavisi için kullanılan bir ilaç).

Bazı ilaçlar Siprobel’in etkisini azaltabilir:

 • Antasitler (sindirim güçlüğü tedavisi için kullanılır),
 • Mineral destek ilaçları,
 • Sükralfat (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde kullanılır),
 • Polimerik fosfat bağlayıcı (sevelamer, lanthanum karbonat) (böbrek rahatsızlığı bulunan hastalarda fosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),
 • Magnezyum, kalsiyum, alüminyum veya demir içeren ilaçlar veya destek maddeleri.

Bu preperatların kullanımı gerekliyse Siprobel bu ilaçlardan 2 saat önce veya en erken 4 saat sonra alınmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SİPROBEL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Siprobel’i ne kadar süre ile ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir. Bu süre enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır.

Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza belirtiniz çünkü ilaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

Tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer, ama bazen şiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir. Bu ilacı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz kaç tablet almanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağız yoluyla uygulanır.

 • Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile birlikte alınız. Tadı kötü olduğu için tabletleri çiğnemeyiniz.
 • Tabletlerinizi her gün aynı saatlerde almaya çalışınız.
 • Tabletleri aç karnına ya da tok karnına alabilirsiniz. Yemeklerle kalsiyum almanız ilacın emilimini önemli derecede etkilemeyecektir. Ancak, tabletler süt veya yoğurt gibi süt ürünleri ya da mineral takviyeli içeceklerle (örn. kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır.

Bu ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı içmeyi aklınızda tutunuz.

Çocuklarda Siprobel Kullanımı:

Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Siprobel Kullanımı:

Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Siprobel Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü tedavi dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.
 • Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Eğer Siprobel’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Siprobel Kullandıysanız:

Siprobel’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, acilen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilacın kutusunu yanınıza alınız.

Siprobel Kullanmayı Unutursanız:

Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği şekilde devam edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, atladığınız dozu almayın ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi kürünüzü mutlaka tamamlayın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Siprobel İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlasanız dahi, tedavi kürünü tamamlamanız önemlidir. Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleşebilir. Ayrıca antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

SİPROBEL’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Siprobel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Siprobel’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler:

 • Nöbetler.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Göğüste sıkışma, baş dönmesi, hasta veya baygınlık hissi veya ayağa kalkınca baş dönmesi meydana gelmesi gibi belirtilerle birlikte şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/şok) (“Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” bölümüne bakınız).
 • Kas güçsüzlüğü, kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da yırtılma, özellikle ayak bileğinin arkasındaki büyük tendon (kasları kemiklere bağlayan doku, aşil tendonu) (“Siprobel kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız).
 • Yaygın şekilde kabartılar veya deride soyulmalara varabilen, genellikle ağız, boğaz, burun, gözler ve cinsel bölge gibi diğer mukoz yüzeylerde kabartılar veya yaralar oluşması şeklindeki ciddi, hayatı tehdit edici deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma veya kol-bacak kaslarında güçsüzlük gibi olağandışı hisler (nöropati) (“Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” başlığı altına bakınız).
 • Döküntü, ateş, iç organlarda iltihaplanma, kan değerlerinde anormallikler ve tüm vücudu etkileyen (sistemik) hastalık (eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS sendromu), akut genel ekzantematöz püstüloz AGEP).

Siprobel ile tedavi sırasında gözlemlenen diğer yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bulantı,
 • İshal,
 • Çocuklarda eklem ağrısı ve eklemlerde iltihaplanma.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Yetişkinlerde eklem ağrısı,
 • Mantar süper enfeksiyonları (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması),
 • Kandaki eozinofil adı verilen ve bir çeşit beyaz kan hücresi olan kan hücreleri sayısında artış,
 • İştahsızlık,
 • Hareketlilik (hiperaktivite),
 • Huzursuzluk,
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Uyku bozuklukları,
 • Tat alma bozuklukları,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Mide rahatsızlığı (hazımsızlık/mide yanması) veya gaz şişkinliği gibi sindirim problemleri,
 • Bazı maddelerin kan seviyesinde yükselme (karaciğer enzimlerinde (transaminaz) ve/veya bilirubinde artış),
 • Döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen,
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu,
 • Kas ve kemiklerde ağrı, iyi hissetmeme (asteni) veya ateş,
 • Kanda alkalen fosfataz (kanda belli bir madde) artışı.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kas ağrısı, eklem iltihabı, kas gerginliğinde artış ve kramp,
 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen) (“Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” bölümüne bakınız).
 • Kan hücrelerinin sayısında azalma ya da artma (lökopeni, lökositozis, nötropeni, anemi),
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,
 • Alerjik reaksiyon, şişme (ödem) veya deri ve mukozal yüzeylerin aniden şişmesi (anjiyoödem) (“Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” başlığı altına bakınız),
 • Kan şekerinde artış (hiperglisemi),
 • Kan şekerinde düşüş (hipoglisemi) (“Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” başlığı altına bakınız),
 • Ani zihin karışıklığı (konfüzyon),
 • Yönünü şaşırma (oryantasyon bozukluğu),
 • Kaygı reaksiyonları,
 • Garip rüyalar,
 • Depresyon (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye varma olasılığı) (“Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” başlığı altına bakınız),
 • Gerçek olmayan şeyleri görme, duyma veya hissetme (halüsinasyon),
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His azalması,
 • His kaybı,
 • Titreme,
 • Denge bozukluğu,
 • Görme bozuklukları (diplopi adı verilen çift görme dahil),
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • İşitmede azalma,
 • Kalp atım hızında artma (taşikardi),
 • Kan damarlarında genişleme (vazodilatasyon),
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Bayılma,
 • Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil), astım benzeri belirtiler (semptomlar),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Safra akışında tıkanıklığa bağlı sarılık,
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Işığa duyarlılık (Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” başlığı altına bakınız),
 • Böbrek yetmezliği,
 • İdrarda kan olması,
 • İdrarda kristaller olması,
 • İdrar yolları iltihabı,
 • Vücutta su tutulmasına bağlı şişlik (ödem),
 • Aşırı terleme,
 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık (hemolitik anemi) (“Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” başlığı altına bakınız),
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması (pansitopeni) (hayatı tehdit edici),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında tehlikeli bir şeklide azalma (agranülositoz) (“Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” başlığı altına bakınız),
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),
 • Serum hastalığı benzeri reaksiyon (bir çeşit alerjik reaksiyon),
 • Akıl sağlığında bozukluklar (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye varma olasılığı olan psikolojik reaksiyonlar) (“Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” başlığı altına bakınız.),
 • Migren,
 • Koordinasyon bozukluğu,
 • Yürüme güçlüğü,
 • Koku alma bozuklukları,
 • Kafa içi basıncı artması (intrakraniyal basınç ve pseudotümör serebri),
 • Görsel renk bozuklukları,
 • Damar iltihabı (vaskülit),
 • Pankreas iltihabı,
 • Çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilen karaciğer hasarı (karaciğer nekrozu) (Siprobel’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız),
 • Deri altında küçük kanama noktası (peteşiler); çeşitli cilt döküntüleri veya döküntüler,
 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi (Siprobel’in dikkatli kullanılması gereken durumlar” başlığı altına bakınız).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Çok heyecanlı hissetme (mani) veya çok fazla iyimserlik veya aşırı hareketlilik,
 • Anormal hızlı kalp ritmi, hayatı tehdit edici düzensiz kalp ritmi, kalp ritminde düzensizlikler (“QT aralığı uzaması” adı verilen, kalbin elektrik aktivitesini gösteren EKG’de gözüken),
 • Kan pıhtılaşması üzerinde etkiler (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda).
 • Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

SİPROBEL’İN SAKLANMASI

 • Siprobel’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Siprobel’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Siprobel’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Siprobel’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Siprobel’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git