Hastalıklar ve Tedaviler

Sinoretik Fort Nedir? Sinoretik Fort Ne İşe Yarar? Sinoretik Fort Prospektüs

SİNORETİK FORT 20/25 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Her bir tablet 20 mg lisinopril ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler: Mannitol, kalsiyum hidrojen fosfat dizdik hidrat, mısır nişastası, prejelatinize nişasta, magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

Sinoretik Fort Nasıl Kullanılır

SİNORETİK FORT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (SİNORETİK FORT ENDİKASYONLARI)

Sinoretik Fort beyaz renkli, yuvarlak, bir yüzü çentikli tabletler halinde 30 tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

Sinoretik Fort yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Sinoretik Fort iki etkin madde içerir: lisinopril ve hidroklorotiyazid.

 • Lisinopril ADE inhibitörleri (anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri) denilen bir ilaç sınıfında yer alır. Lisinopril kan damarlarınızı genişleterek kan basıncınızın düşmesine yardımcı olur.
 • Hidroklorotiyazid idrar söktürücüler denilen bir ilaç sınıfında yer alır. Hidroklorotiyazid vücudunuzun sudan ve idrardaki sodyum gibi tuzlardan kurtulmasına yardımcı olur.

Bu ilaçlar kan basıncınızı düşürmek için birlikte çalışır.

SİNORETİK FORT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Lisinopril veya hidroklorotiyazid veya Sinoretik içindeki yardımcı maddelere karşı alerjiniz varsa.
 • ADE inhibitörleri veya sülfonamid (bir tür antibiyotik) içeren ilaçlara karşı alerjiniz varsa. Eğer bu durumun size uyup uymadığını bilmiyorsanız, lütfen doktorunuza danışınız.
 • Aniden el, ayak veya bileklerinizde, yüzünüzde, dudaklarınızda, dilinizde veya boğazınızda şişme olayları yaşadıysanız, eğer bu durum özellikle ADE inhibitörleri ile tedaviyi takiben oluyorsa. Bu durum yutmanızı ve nefes almanızı da zorlaştırabilir.
 • Kalıtsal anjiyoödeminiz (sizi yukarıda anlatıldığı şekilde şişmeye (ödeme) daha eğilimli yapan bir durum) varsa. Eğer bu durumun size uyup uymadığını bilmiyorsanız, lütfen doktorunuza danışınız.
 • Şiddetli böbrek hastalığınız varsa.
 • İdrara çıkamıyorsanız.
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • Hamileyseniz.
 • Eğer şeker hastalığınız veya böbrek fonksiyonlarınızda bozulma varsa ve aliskiren içeren bir kan basıncını düşüren ilaçla tedavi ediliyorsanız.

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri size uyuyorsa Sinoretik Fort kullanmayınız. Sinoretik Fort kullanmaya başlayıp başlamamak konusunda emin değilseniz doktorunuz ile konuşunuz.

SİNORETİK FORT’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdaki durumlar başta olmak üzere, herhangi bir tıbbi sorununuz varsa veya daha önce olduysa doktorunuza söyleyiniz:

Eğer;

 • Aort (kalbinizdeki ana atar damar) daralması (aort stenozu), kalp kapakçıkları (mitral kapakçıklar) veya böbrek arteri daralması (renal arter stenozu) varsa.
 • Kalp kasının kalınlığında artış (hipertrofik kardiyomiyopati) varsa.
 • Kan damarlarınızda problemler (kolajen vasküler hastalık) varsa.
 • Kan basıncında düşme varsa (özellikle ayağa kalkarken baş dönmesi veya denge kaybetme şeklinde fark edebilirsiniz).
 • Böbrek problemleriniz varsa veya diyalize giriyorsanız veya size böbrek nakledildiyse.
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Diyabet (şeker) hastasıysanız.

Yüksek tansiyon tedavisi için aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

* Anjiyotensin II reseptör blokeri (sartanlar olarak da bilinirler, örneğin valsartan, telmisartan, irbesartan) özellikle de şeker hastalığı ile bağlantılı böbrek problemleriniz varsa.

* Aliskiren: Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı, tansiyonunuzu ve kanınızdaki elektrolitlerin miktarını (örn. potasyum) düzenli aralıklarla kontrol edebilir.

Aynı zamanda “Sinoretik Fort’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” başlığının altına bakınız.

 • Yakın zamanda ishal olduysanız veya kustuysanız.
 • Doktorunuz diyetinizdeki tuz miktarını kısıtlamanızı söylemişse.
 • Kolesterol seviyeniz yüksekse ve “LDL aferezi”adı verilen bir tedavi görüyorsanız.
 • Sistemik lupus eritematozus (derinin, kalbin, akciğerin, eklemlerin ve diğer organ sistemlerinin iltihaplanmasını içeren ve ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) geçirdiyseniz.
 • Siyah ırktansanız Sinoretik Fort size daha az etki edebilir. Aynı zamanda, daha kolayca “anjiyoödem”(el, ayak, bilek yüz, dudak, dil ve boğazda şişme ile birlikte şiddetli alerjik reaksiyon) yan etkisi yaşayabilirsiniz.

Hamileyseniz (veya hamile kalabilirseniz) bunu doktorunuza söylemelisiniz ve bu ilacı almamalısınız. Çünkü bu dönemde kullandığınızda bebeğinize ciddi zarar verebilir (“Hamilelik” ve “Emzirme” bölümlerine de bakınız).

Böcek ısırmaları gibi alerji tedavilerinde:

Eğer bir alerji için (örneğin, böcek ısırmasına karşı) hassasiyet azaltma tedavisi oluyorsanız ve/veya olacaksanız doktorunuza söyleyiniz. Bu tedaviyi alırken Sinoretik Fort da kullanırsanız, şiddetli bir alerjik reaksiyona neden olabilir.

Ameliyatlar:

Eğer bir ameliyat olacaksanız (diş cerrahisi dahil) doktorunuza Sinoretik Fort kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü, Sinoretik Fort kullanırken bazı lokal ve genel anestezikler verildiğinde kan basıncınız düşebilir (hipotansiyon).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SİNORETİK FORT’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Sinoretik Fort yemeklerden önce veya sonra alınabilir.

Alkol ile birlikte alındığında, baş dönmesi veya yorgunluğa neden olabilir (“Araç ve makine kullanımı” bölümüne de bakınız.).

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE SİNORETİK FORT KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sinoretik Fort kullanmadan önce, hamileyseniz, hamile olabilirseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez Sinoretik Fort kullanmayı kesmenizi ve yerine başka bir tedaviye geçmenizi önerecektir. Sinoretik Fort hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuza söyleyiniz.

Emziriyorsanız Sinoretik Fort kullanmanız önerilmez ve emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğduysa veya prematüre doğduysa, doktorunuz Sinoretik Fort yerine başka bir tedavi önerecektir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR SİNORETİK FORT KULLANABİLİR Mİ?

 • Bu tıbbi ürün bazen, özellikle tedavinin başlangıcında veya doz ayarlaması yapıldığında veya alkol ile birlikte alındığında, araç ve makine kullanmanızı etkileyebilecek baş dönmesi veya yorgunluğa neden olabilir.
 • Bu faaliyetleri denemeden önce ilacın üzerinizdeki etkilerini görmek için beklemelisiniz.

SİNORETİK FORT’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE SİNORETİK FORT KULLANIMI

Eğer başka ilaç kullanıyorsanız, yakın zamanda başka ilaç kullandıysanız veya başka ilaç kullanma durumunuz olabilirse doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bunlara reçetesiz aldığınız veya bitkisel ilaçlar da dahildir. Çünkü Sinoretik Fort bazı ilaçların etki etme şeklini değiştirebilir ve bazı ilaçların da Sinoretik Fort üzerine etkisi olabilir. Doktorunuz dozunuzu değiştirmeye ve/veya başka önlemler almaya ihtiyaç duyabilir.

Eğer özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Yüksek kan basıncı için kullanılan diğer ilaçlar (antihipertansifler).
 • Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan anjiyotensin reseptör antagonisti (ARA) ya da aliskiren içeren ilaçlarla birlikte kullanımı Sinoretik Fort’un tek başına kullanımına göre tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), kanda potasyum seviyesinde artış (hiperkalemi) ve böbrek fonksiyonu değişiklikleri (akut börek yetmezliği dahil) açısından riski artırır, (aynı zamandaSinoretik Fort kullanılmaması gereken durumlar” ve Sinoretik Fort’un dikkatli kullanılması gereken durumlar” bölümlerine bakınız).
 • Düşük kan potasyum seviyesi ile ilişkili ilaçlar [bazı diüretikler (potasyum tutulumundan sorumlu idrar söktürücüler, müshiller ve kortikosteroidler), ACTH (bir hormon), amfoterisin (bir mantar ilacı) ve salisilik asit türevleri gibi].
 • Artrit (eklem iltihabı) veya ağrı tedavisi için kullanılan aspirin, ibuprofen, indometazin gibi steroidal olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ grubundan ağrı kesiciler).
 • Depresyon (ruhsal çöküntü) tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar).
 • Lityum gibi zihinsel hastalıklarda kullanılan ilaçlar.
 • Aspirin (aşetilsalisilik asit), günce 3 gramdan fazla alıyorsanız.
 • Potasyum takviyeleri, potasyum içeren tuz ikame maddeleri veya vücudunuzdaki potasyum miktarını arttırabilecek diğer ilaçlar.
 • Heparin (kanın inceltilmesi için bir ilaç).
 • Trimetoprim/sülfametoksazol olarak da bilinen ko-trimoksazol (bir antibiyotik).
 • Kalsiyum tuzları veya D vitamini takviyeleri.
 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (sülfonilüre gibi insülin ve ağızdan alınan şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar). Tiazid diüretikleri denilen bir çeşit idrar söktüriicü ilaç kullanırken şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlarınızın dozunun değiştirilmesi gerekebilir.
 • Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Burun veya sinüs tıkanmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar veya diğer soğuk algınlığı ilaçları.
 • Vücudun bağışıklık cevabını baskılayan ilaçlar (siklosporin gibi immünosupresanlar).
 • Allopurinol (gut tedavisi için kullanılır).
 • Düzensiz kalp atım problemlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar (prokainamid gibi).
 • Kalp ritmini kontrol etmek için kullanılan kalp ilaçları (örn. digoksin) veya diğer ilaçlar.
 • Sodyum orotiomalat gibi enjeksiyon şeklinde uygulanabilen, genellikle romatoid artritte kullanılan altın içeren ilaçlar.
 • Amfoterisin B enjeksiyonu (mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır).
 • Karbenoksolon (ülseri veya boğaz veya ağız çevresindeki iltihaplanmaları tedavi etmek için kullanılır).
 • Kortikosteroidler (romatizmal ve bağışıklık sistemi gibi birçok hastalıkta kullanılan steroid ilaçları).
 • Kortikotropin (bir hormon).
 • Kabızlık tedavisinde kullanılan ilaçlar (uyarıcı laksatifler).
 • Kolestiramin ve kolestipol (kolesterolü düşürmek, ishali önlemek veya kaşıntıyı azaltmak için kullanılır).
 • Tubokürarin gibi kas gevşetici ilaçlar.
 • Trimetoprim (bir antibiyotik).
 • Sotalol (bir beta-bloker).
 • Lovastatin (kolesterolü düşürmek için kullanılır).
 • Dekstran sülfat (“LDL aferezi” denilen kolesterolü düşürmek için kullanılan bir tedavide kullanılır).
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (siklofosfatamid, metotreksat). “Torsades de pointes”adı verilen ritim bozukluğuna neden olan ilaçlar. Düşük kan basıncı, alkol, barbitüratlar veya anestetik maddeler ile ağırlaşabilir. Ayakta olduğunuzda baş dönmesi fark edebilirsiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SİNORETİK FORT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Lütfen doktorunuzun talimatlarına dikkatli bir şekilde uyunuz.

Sinoretik Fort’u daima doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sinoretik Fort almaya başladığınızda doktorunuz sizden kan testleri isteyebilir. Sonrasında doktorunuz sizin için almanız gereken doğru miktarda dozu ayarlayacaktır.

Yetişkinlerde Sinoretik Fort Kullanımı:

 • Sinoretik Fort tabletin başlangıç tedavi dozu günde 1 tablettir. Doktorunuz sizin için doğru güçte olan tablet dozunu reçete edecektir.
 • Eğer kan basıncınız çok yüksek olmayı sürdürürse, doktorunuz ilacınızı değiştirme veya aldığınız tablet sayısını günde 2 tablete artırma ihtiyacı duyabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

 • Tabletinizi bir bardak su ile yutunuz.
 • Tabletlerinizi her gün aynı saatte alınız. Sinoretik Fort’u yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.
 • Doktorunuz tarafından söylenmedikçe, kendinizi iyi hissetseniz bile, bu ilacı kullanmayı bırakmayınız. Bu uzun süreli bir tedavidir. Her gün Sinoretik Fort almaya devam etmeniz önemlidir.

İlk dozunuzu alırken:

 • İlk Sinoretik Fort dozunuzu alırken veya dozunuz artırıldığında özel dikkat gösteriniz. Bu tedavinize devam ederken meydana gelecek kan basıncı düşüşünden daha büyük bir düşüşe neden olabilir.
 • Bu durumu baş dönmesi veya denge kaybı şeklinde fark edebilirsiniz. Bu durumda uzanmanız iyi gelebilir. Eğer endişeleniyorsanız, lütfen mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışınız.

Çocuklarda Sinoretik Fort Kullanımı:

Çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Sinoretik Fort Kullanımı:

Yaşlı hastalara özel doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda başlangıç tedavisi olarak Sinoretik Fort kullanılmamalıdır. Böbrek yetmezliği sorununuz varsa, doktorunuz durumunuzu değerlendirerek bu ilacı kullanıp kullanamayacağınıza ve gerekiyorsa dozuna karar verecektir.
 • Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalar Sinoretik Fort kullanmamalıdır (“Sinoretik Fort kullanılmaması gereken durumlar” bölümüne bakınız).

Önceki Diüretik Tedavisi:

Sinoretik Fort ile tedaviye başlamadan 2-3 gün önce diüretik tedavisi durdurulmalıdır. Eğer bu mümkün değilse, doktorunuz tedavi dozunuzu sizin durumunuza göre belirleyecektir.

Eğer Sinoretik Fort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Sinoretik Fort Kullandıysanız:

Kullanmanız gerekenden daha fazla Sinoretik Fort kullandıysanız derhal doktorunuz veya eczacı ile konuşunuz veya hastaneye gidiniz.

Tabletlerin tanımlanabilmesi için ilaç paketini de yanınıza alınız.

Sinoretik Fort’uKullanmayı Unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, hatırladığınız anda alınız. Ancak bir sonraki dozun zamanı çok yaklaşmışsa, unutulan dozu atlayarak bir sonraki doz zamanında ilacınızı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Sinoretik Fort İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuza danışmadan, kendinizi iyi hissetseniz dahi, Sinoretik Fort kullanmayı sonlandırmayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

SİNORETİK FORT’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi herkeste görülmese bile Sinoretik Fort yan etkilere neden olabilir. Sinoretik Fort içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Sinoretik Fort iki etkin madde içerir; lisinopril ve hidroklorotiyazid. Aşağıdaki yan etkiler bu etkin maddeler ile birlikte görülmüştür. Bu, Sinoretik Fort ile de gerçekleşebilecekleri anlamına gelir.

Kanınızdaki bazı hücrelerde veya diğer kısımlarda değişiklikler olabilir. Doktorunuz Sinoretik Fort’un kanınızı etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için zaman zaman kan testleri isteyebilir.

Yan etkiler aşağıdaki sıklık kategorilerinde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

LİSİNOPRİL İLE GÖRÜLMESİ MUHTEMEL YAN ETKİLER

Aşağıdakilerden biri olursa, Sinoretik Fort’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Şiddetli alerjik reaksiyonlar (seyrek);

 • Eğer yüz, dudak, dil veya boğazınızda şişme meydana geldi ise (bu durum yutmanızı zorlaştırabilir),
 • Şiddetli ve aniden el, ayak veya bileklerinizde şişme,
 • Nefes almada güçlük çekme,
 • Eğer cildinizde kabartılı oluşumlarla birlikte seyreden şiddetli kaşınma ortaya çıktı ise,

Şiddetli karaciğer problemleri (çok seyrek):

 • Cildinizde veya gözlerinizde sararma, koyu renkli idrar veya iştah kaybı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Sinoretik Fort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Lisinopril ile görülebilecek diğer yan etkiler aşağıda görülme sıklıkları ile birlikte verilmektedir:

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Özellikle aniden ayağa kalkarken baş dönmesi ve denge kaybı,
 • Baygınlık,
 • İshal,
 • Kusma,
 • Öksürük,
 • Böbrek problemleri (kan testi ile gösterilen).

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Depresyonda hissetme dahil duygu durumu değişiklikleri,
 • Karıncalanma ve uyuşma gibi sızlama hissi,
 • Dönme hissi (vertigo),
 • Tatları algılamada değişiklikler,
 • Uyumada zorlanma,
 • Kalp krizi veya felç,
 • Kalp atışında anormallik,
 • El ve ayak parmaklarında renk değişikliği,
 • Burun akıntısı,
 • Mide bulantısı,
 • Karın ağrısı ve hazımsızlık,
 • Karaciğerin ne kadar iyi çalıştığını gösteren kan testlerinde değişiklikler,
 • Döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Ereksiyon olamama (iktidarsızlık),
 • Güçsüz hissetme,
 • Yorgun hissetme,
 • Kanınızda bazı maddelerin seviyelerinin yükselmesi (üre, kreatinin veya potasyum).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kanınızdaki bazı hücrelerde veya diğer bölümlerinde değişiklikler (halsiz hissetme ve soluk ten bunun işaretleri olabilir),
 • Kafa karışıklığı hissetme,
 • Koku almada değişiklikler,
 • Ağız kuruluğu,
 • Koyu kırmızı, kabartılı, kaşıntılı yumrular ile deri döküntüsü (kurdeşen),
 • Saç dökülmesi (alopesi),
 • Sedef hastalığı (bir deri hastalığı),
 • Kanda enfeksiyon (iltihaplanma),
 • Böbrek yetmezliği,
 • Erkeklerde göğüslerde büyüme,
 • Uygunsuz antidiüretik hormon salgılama sendromu (aşırı antidiüretik hormon salgılanması ve vücutta su tutulumu ile karakterize bir durum),
 • Güçsüzlük, yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve kramplara neden olabilen düşük kan sodyum seviyesi.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Kemik iliğinizde problemler veya kanınızda bulunan kan hücreleri ve/veya trombosit (kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan pulcukları) sayısında azalma (yorgunluk, enfeksiyon (ciddi olabilir), ateş, nefes darlığı veya kolayca morarma veya kanama gibi belirtiler ile fark edebilirsiniz),
 • Şişmiş salgı bezleri (lenf nodları),
 • Artmış bağışıklık cevap (otoimmün hastalık),
 • Kanınızda düşük şeker seviyesi – hipoglisemi (aç veya güçsüz hissetme, terleme ve hızlı kalp atışları bunun işaretleri olabilir),
 • Aniden hırıltılı veya nefesi kesilmiş hissetme (bronkospazm),
 • Akciğer iltihaplanması (nefesi kesilmiş hissettirebilir),
 • Sinüzit (sinüslerin iltihaplanması, yanakların ve gözlerin arkasında ağrı ve doluluk hissi),
 • Mide veya bağırsak bölgesinde ağrı,
 • Deri döküntüsü,
 • Kol ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma veya hissizlik hissetme,
 • Pankreas iltihaplanması (orta veya şiddetli mide ağrısına neden olur),
 • Bağırsak yüzeyinde şişme (ani karın ağrısına, ishale veya kusmaya neden olabilir),
 • Terleme,
 • Şiddetli deri hastalığı veya döküntü (ciltte hızla gelişebilen kızarıklık, kabarma (ağız ve burun içinde kabarmalar dahil) veya soyulma belirtilerindendir),
 • Daha az idrara çıkma veya idrara çıkamama.

Eozinofilik pnömoni. Aşağıdaki belirtileri içerebilir;

 • Sinüzit,
 • – Gripmiş gibi hissetme,
 • – Gittikçe daha fazla nefesi kesilmiş hissetme.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Orada olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon),
 • Cildin kızarması.

HİDROKLOROTİYAZİD İÇERİĞİ NEDENİYLE OLUŞABİLECEK DİĞER YAN ETKİLER

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Tükürük bezinin iltihaplanması,
 • Kanınızda bulunan kan hücreleri ve/veya trombosit (kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan pulcukları) sayısında azalma (yorgunluk, bir enfeksiyon (ciddi olabilir), ateş, nefesi kesilmiş hissetme veya daha kolay çürük oluşması ya da kanama hissedebilirsiniz),
 • İştah kaybı,
 • Kanınızdaki şeker (glukoz) miktarında yükselme (hiperglisemi),
 • İdrarınızda şeker bulunması,
 • Kanınızdaki ürik asit miktarının artması,
 • Kanınızda bulunan maddelerin seviyelerinde değişiklikler (örn. düşük sodyum ve potasyum),
 • Kaslarınızda güçsüzlük, susuzluk, karıncalanma ve uyuşma, kramplar veya bulantı hissedebilirsiniz,
 • Kanınızdaki yükselmiş veya yüksek seviyelerde yağlar (kolestrol dahil),
 • Huzursuzluk hissetme,
 • Depresyon,
 • Uyumada zorluk,
 • Karıncalanma ve uyuşma gibi sızlama hissi,
 • Sersemlemiş hissetme,
 • Objelerin sarı görünmesine neden olabilen, görmede ortaya çıkan değişiklikler,
 • Kısa süreli görme bozuklukları,
 • Kırmızılık ve bulanık görme ile birlikte şiddetli göz ağrısı (eğer gözünüzde aniden ağrılı kırmızılık olursa derhal doktorunuza söyleyiniz; kalıcı görme kaybını önlemek için tedaviye ihtiyacınız olabilir),
 • Dönme hissi (vertigo),
 • Baygınlık (özellikle ayağa kalkarken),
 • Ciltte kırmızı veya mor beneklere neden olabilen kan damarlarında hasar,
 • Nefes almada güçlük (akciğerleriniz iltihaplanırsa veya akciğerlerinizde sıvı olursa nefesinizin kesildiğini hissedebilirsiniz),
 • Midede tahriş,
 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Pankreas iltihabı (midede orta ile şiddetli ağrıya neden olur),
 • Cildinizde ve gözlerinizin beyazında sararma (sarılık),
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Gün ışığına hassasiyet nedeniyle döküntü, döküntü, hızla kabarma veya soyulma gelişen şiddetli döküntü ve muhtemelen ağız içinde kabarmalar dahil deri problemleri, mevcut lupus durumunun aktifleşmesi veya kötüleşmesi veya anormal deri reaksiyonları,
 • Kas krampları ve kas güçsüzlüğü,
 • Şiddetli olabilen böbrek problemleri (kan testleri ile gösterilen),
 • Ateş,
 • Güçsüzlük.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

SİNORETİK FORT’UN SAKLANMASI

 • Sinoretik Fort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Sinoretik Fort’u 25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz.
 • Sinoretik Fort’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Sinoretik Fort’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Sinoretik Fort’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 07.09.2017 tarihinde onaylanmıştır.

BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git