Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Singulair Nedir? Singulair Ne İçin Kullanılır? Singulair Yan Etkileri Nelerdir?

SINGULAIR 10 mg FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 10 mg montelukast (10.4 mg montelukast sodyum olarak) içerir.

Yardımcı Maddeler: Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil selüloz (E 463), magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

Film kaplama: Hidroksipropil metilselüloz, hidroksipropil selüloz (E 463), titanyum dioksit (E 171), kırmızı demir oksit (E 172), sarı demir oksit (E 172), karnauba mumu.

Singulair Prospektüs

SINGULAIR NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Singulair lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini ve alerjik nezleyi iyileştirir.

Singulair steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir. Çalışmalar Singulair’in çocukların büyüme hızını etkilemediğini göstermiştir (astım ve alerjik nezle (rinit) hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır).

Singulair inatçı astımın tedavisi ve alerjik nezlenin (rinitin) belirtilerinin giderilmesi için reçetelenir:

Astım:

Singulair 15 yaş ve daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde inatçı astımın tedavisinde kullanılmalıdır.

Singulair’i bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

Alerjik Rinit:

Singulair alerjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Singulair çiğneme tableti, 15 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve pereniyal alerjik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için kullanılır.

Singulair 28 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde 10 mg etkin madde (montelukast) bulunmaktadır.

Astım nedir?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur.

Astım belirtileri;

 • Öksürük,
 • Hırıltılı solunum,
 • Göğüs sıkışması,
 • Nefes darlığı.

Alerjik rinit nedir?

Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.

Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir.

Alerjik rinit belirtileri;

 • Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı,
 • Hapşırık.

SINGULAIR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise) Singulair’i kullanmayınız.

SINGULAIR’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Oral Singulair akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. Singulair doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, Singulair alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.
 • Singulair kullanımı sırasında duygu durum değişiklikleri (saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetmeyi içeren ajitasyon, endişe hissetme, depresyon, disoryantasyon, kabusları içeren rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uyumada zorlanma, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor) bildirilmiştir. Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmelidir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

SINGULAIR’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Singulair 10 mg, gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE SINGULAIR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, Singulair almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu dönemde Singulair kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE SINGULAIR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Singulair’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, Singulair almadan önce doktorunuza danışmalısınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR SINGULAIR KULLANABİLİR Mİ?

Singulair’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. Singulair ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve sersemlik) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

SINGULAIR’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Singulair laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE SINGULAIR KULLANIMI

Bazı ilaçlar Singulair etki mekanizmasını değiştirebilir veya Singulair diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, Singulair’e başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • Fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır),
 • Fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır),
 • Rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır),
 • Gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SINGULAIR NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ergen ve erişkin astım hastaları (15 yaş ve üzeri) Singulair kullanım şekli:

 • Singulair’i günde bir kez akşamları alın (uygulama yolu ve metodu bölümüne bakınız).
 • Singulair’i astım belirtileri yaşamasanız bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün almalısınız.

Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alınan kurtarıcı inhale ilacını daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.

Singulair’i bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

Astım atakları için kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.

Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını almayı bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.

Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinitli ergen ve erişkinlerde (15 yaş ve üzeri) Singulair kullanım şekli:

 • Singulair’i günde bir kez ve genelde aynı saatte alınız.
 • Singulair’i doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez alınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

 • Singulair sadece ağız yoluyla alınır.
 • Singulair’i öğün zamanlarından bağımsız olarak alabilirsiniz.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

Singulair kullanıyorsanız, montelukast etkin maddesi içeren başka bir ilaç almadığınızdan emin olunuz.

Çocuklarda Singulair Kullanımı:

 • 12 aylık (1 yaş) – 5 yaş arası çocuklar için Singulair 4 mg pediyatrik oral granül,
 • 2-5 yaş arası çocuklar için Singulair 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için Singulair 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.

Yaşlılarda Singulair Kullanımı:

Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Singulair Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Eğer Singulair’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Singulair Kullandıysanız:

Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar karında ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve aşırı hareketliliktir.

Singulair’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Singulair’i Kullanmayı Unutursanız:

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Singulair İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Eğer Singulair almaya devam ederseniz, ilaç sadece astımınızı tedavi edebilir.

Singulair doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. Singulair astımınızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili herhangi bir ilave sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 SINGULAIR’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Singulair’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 Singulair 10 mg film kaplı tabletler ile yapılan klinik çalışmalarda en yaygın şekilde bildirilen (tedavi edilen 100 hastadan en az birinde ve tedavi edilen 10 hastadan <1 ‘inde görülen) ve Singulair ile ilişkili olduğu düşünülen yan etkiler şunlardır:

 • Karın ağrısı,
 • Baş ağrısı.

Singulair’in yan etkileri genellikle hafiftir ve Singulair ile tedavi edilen hastalarda plaseboya (ilaç içermeyen tablet) göre daha yüksek sıklıkta ortaya çıktılar.

Yan Etkiler Aşağıdaki Kategorilerde Gösterildiği Şekilde Tanımlanmıştır:

Çok yaygın (10 hastadan en az 1 ‘inde görülen) yan etkiler;

Üst solunum yolu enfeksiyonu.

Yaygın (100 hastadan 1-10’unda görülen) yan etkiler;

 • Diyare (ishal), bulantı, kusma,
 • Döküntü,
 • Ateş,
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme.

Yaygın olmayan (1000 hastadan 1-10’unda görülen) yan etkiler;

 • Alerjik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (soluma veya yutma zorluğu yaratabilir)],
 • Davranış ve ruh hali değişiklikleri (kabuslar dahil rüya anormallikleri, uykuya dalmada güçlük, uyurgezerlik, sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme, endişeli hissetme, huzursuzluk, sinirli davranış veya düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), depresyon gibi),
 • Baş dönmesi, sersemlik, karıncalanma/uyuşma,
 • Nöbetler [konvülsiyonlar (kasların istem dışı kasılması) veya krizler],
 • Burun kanaması,
 • Ağız kuruluğu, hazımsızlık,
 • Morluklar, kaşıntı, ürtiker,
 • Eklem ya da kas ağrısı, kas krampları,
 • Bitkinlik/halsizlik, kendini iyi hissetmeme, şişlik.

Seyrek (10.000 hastadan 1 -10’unda görülen) yan etkiler;

 • Kanama eğiliminde artış,
 • Çarpıntı,
 • Dikkat eksikliği,
 • Unutkanlık.

Çok seyrek (10.000 hastadan birinden az görülen) yan etkiler;

 • Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyleri görmek),
 • Disoryantasyon (zaman – mekan bilincini yitirme),
 • İntihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil),
 • Hepatit (karaciğer iltihabı),
 • Cildin altında ve en sık olarak incik kemiğinizin üzerindeki bölgede kırmızı, dokununca ağrıyan kırmızı şişlikler (eritema nodozum), hiçbir belirti vermeden aniden ortaya çıkan şiddetli deri reaksiyonları (eritema multiforme),
 • Akciğerlerde şişme (iltihaplanma.

Montelukast ile tedavi edilen hastalarda gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü (Churg-Strauss Sendromu) olaylarının kombinasyonunu içeren çok nadir olgular bildirilmiştir. Bu semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız doktorunuza söylemelisiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

SINGULAIR’İN SAKLANMASI

 • Singulair’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Singulair’i 15-30°C arasında saklayınız. Işıktan ve nemden koruyunuz.
 • Singulair’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Singulair’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Singulair’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 27/02/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Astım ve alerjik astım nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Astım ilaçları nasıl kullanılır
 3. Alerjik rinit belirtileri ve rinit belirtilerini azaltma yöntemleri
 4. Fixdual nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git