Cinsel Yaşam

Sinegra Nedir ve Ne İşe Yarar? Sinegra Nasıl Kullanılır?

Sinegra sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder.

Sinegra 100 mg film tablet kullanma talimatı nedir?

Sinegra’nın etkin maddesi nedir? 100 mg sildenafil’e eşdeğer 140,48 sildenafil sitrat içerir.

Sinegra’nın yardımcı maddeleri: Dibazik kalsiyum fosfat anhidrat, mikrokristalin selüloz pH 102, kroskarmelloz sodyum, aerosil 200, magnezyum stearat opadry II blue.

Sinegra tablet ağız yoluyla alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyacınız olabilir.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacı kullandığınız süreçte doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza belirtiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek ya da düşük doz ilaç kullanmayınız.

Sinegra nedir ve ne için kullanılır?

Sinegra film tabletler, 100 mg sildenafil’e eşdeğer 140,48 mg sildenafil sitrat içeren, mavi renkli, kare şeklinde, bir yüzü çift çentikli tablet olarak 4 film tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

Sinegra fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.

Sinegra sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa Sinegra kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır.

Sinegra kadınların kullanımı için değildir.

Sinegra Ne İçin Kullanılır

Sinegra kullanmadan önce nelere dikkat edilmeli?

Sinegra kullanmadan önce sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığınız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesi gerekir.

Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzca kalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

Sinegra kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbit mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbit dinitrat/fenobarbital gibi) herhangi bir ilacı kullanıyorsanız Sinegra kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Sinegra bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.

 • Sinegra’nın etkin maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa
 • Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa
 • Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa
 • İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse
 • Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda da Sinegra kullanmayınız.

Sinegra kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Sinegra’nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.
 • Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
 • Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa dikkatli olmanız veya doktorunuza bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızı danışmanıza gerek vardır.
 • Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız Sinegra kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız Sinegra kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Sinegra ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Sinegra kullanımı nasıl olmalı?

Karaciğer ve böbrek yetmezliklerinde Sinegra kullanımı: Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık Sinegra dozu önerilmektedir. Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’lık Sinegra dozu önerilmektedir.

Hamilelikte Sinegra kullanılabilir mi? Sinegra kadınların kullanımı için değildir.

Emzirme döneminde Sinegra kullanılabilir mi? Sinegra kadınların kullanımı için değildir.

Araç ve makine kullananlar Sinegra kullanabilir mi? Sinegra baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Sinegra’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Sinegra yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun sürebilir. Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce mümkün olduğunca veya fazla alkol tüketmeyiniz.

Sinegra’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Sinegra kullanımı

Sinegra, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız Sinegra kullanmamalısınız.

AIDS (HIV) gibi durumların tedavisi için proteaz inhibitörleri kullanıyorsanız, doktorunuz başlangıç dozu olarak size Sinegra’nın en düşük dozunu (25 mg) önerebilir.

Yüksek tansiyon (kan basıncı yüksekliği) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Sildenafil ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle Sinegra alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için Sinegra tedavisine başlamadan önce alfa-bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize Sinegra’nın 25 mg’lık dozu ile başlamanızı önerebilir.

Sinegea başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (Bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu Sinegra ile birlikte kullanıldığında Sinegra’nın vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Sinegra nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Sinegra’yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.

Sinegra günde bir defadan fazla kullanılmaz.

Sinegra uygulama yolu ve metodu:

Sinegra’yı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Çocuklarda Sinegra kullanımı: Sinegra 18 yaşın altındakilerde kullanılmaz.

Yaşlılarda Sinegra kullanım: Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Böbrek yetmezliği durumunda Sinegra kullanımı: Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık Sinegra dozu önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliğidurumunda Sinegra kullanımı: Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’lık Sinegra dozu önerilmektedir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Sinegra kullandıysanız: Sinegra’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. 100 mg’ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir. Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

Eğer Sinegra’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Sinegra’nın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Sinegra’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur. Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Sinegra’nın çok yaygın (10 hastanın en az birinde) görülen yan etkileri: 

 • Baş ağrısı
 • Yüz kızarması.

Sinegra’nın yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla) görülen yan etkileri: 

 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Sersemlik hissi
 • Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)
 • Hazımsızlık.

Sinegra’nın yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla ) görülen yan etkileri: 

 • Kusma
 • Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjonktiva hastalıkları, gözyaşı hastalıkları
 • Düzensiz veya hızlı kalp atışı
 • Kas ağrısı
 • Uyku hissi
 • Dokunma hissinde azalma
 • Baş dönmesi
 • Ağız kuruluğu
 • Göğüs ağrısı
 • Yorgun hissetme
 • Deri döküntüsü
 • Nezle
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Uykululuk hali
 • Duyu azalması
 • Bulantı.

Sinegra’nın seyrek (1000 hastanın birinden az) görülen yan etkileri: 

 • Yüksek kan basıncı
 • Düşük kan basıncı
 • Baygınlık hissi, bayılma
 • İnme
 • Burun kanaması
 • Duymada ani azalma veya işitme kaybı
 • Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü dahil)
 • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu.

Sinegra’nın bilinmeyen (eldeki verilerden dolayı tahmin edilemeyen) yan etkileri: 

 • Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak)
 • Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet
 • Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma
 • Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik anterior iskemik optik nöropati -NAION)
 • Gözde retina damarlarının tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)
 • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu
 • Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)
 • Ani kardiyak ölüm
 • Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme
 • Ereksiyon süresinde uzama
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidemal nekroliz.

Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler:

 • Şiddetli kalp atışı
 • Göğüs ağrısı
 • Ani ölüm
 • Kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akımının geçici olarak yavaşlaması.

Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt Sinegra ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Sinegra nasıl saklanır?

 • Sinegra’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Sinegra’yı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Sinegra’yı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Sinegra’yı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Sinegra’yı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 13.09.2012 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Viagra nedir ve ne işe yarar
 2. Erkeklerde cinsel isteksizlik neden olur
 3. Cinsel isteği arttırmak için yararlı bilgiler
 4. Testosteron düşüklüğü neden olur
 5. Sertleşme bozukluğu neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git