Bağırsak Hastalıkları

Simflat Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Simflat Yan Etkileri

SİMFLAT 40 mg/80 mg FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Simflat ağızdan alınır.

Simflat’ın etkin maddeleri: 40 mg Otilonyum bromür ve 80 mg Simetikon içerir.

Simflat’ın yardımcı maddeleri: Kolloidal silikondioksit (300), Silisifiye mikrokristalin selüloz (Prosolv SMCC 90), Laktoz granül (sığır sütü), Kolloidal silikondioksit (200), Magnezyum stearat, Kopovidon (kollidon VA 64 fine), Kollidon CL, Opadry AMB yellow 80W22002 (lesitin, titanyum dioksit, Xantham gum, talk, sarı demir oksit, polivinil alkol) gibi yardımcı maddeler içerir.

Simflat Kullanma Talimatı

SİMFLAT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Otilonyum bromür ve simetikon, Simflat’ın etkin maddeleridir. Otilonyum bromür, antispazmodik (spazm giderici) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, bağırsak spazmlarını hafifletir ve artmış motiliteyi (barsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi) düzenler. Simetikon’da sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz gidericidir.

Simflat 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

Simflat spazm ve gaz ağırlıklı hastalıklarda kullanılmaktadır.

Bu rahatsızlıklardan bazıları;

 • İrritabl bağırsak sendromu (IBS- bağırsaklarda organik bir sebep olmaksızın gözlenen fonksiyona ait rahatsızlıkları içeren hastalık grubu) ve distal enterik (bağırsakların son kısımlarına ait) bölgenin spastik-ağrılı durumlarında spazm çözücüdür.
 • Simflat sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, bağırsak spazmlarını hafifletir ve artmış motiliteyi (bağırsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek gibi) düzenler.
 • Spazmların özellikle gaz nedeniyle olduğu/artış gösterdiği durumlarda sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrı durumlarını dindirmek için kullanılır.

SİMFLAT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Otilonyum bromür ve simetikon ya da Simflat’ın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa, bunlar gibi durumlarda Simflat kontrendikedir (kullanılmamalıdır).

Ayrıca Simflat’ın çocuklarda kullanımı da önerilmemektedir.

SİMFLAT’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Glokom (göz küresindeki basıncın arttığı bir göz hastalığı) varsa,
 • Prostat bezinde büyüme (prostatik hipertrofi olarak da bilinir) varsa,
 • Mideden bağırsağa geçen kanalda daralma (pilorik stenosis) varsa, bunlar gibi durumlarda Simflat’ı dikkatli kullanınız.

Ayrıca bağırsak tembelliği (atoni) sebebiyle kabızlıktan (örn. şeker hastalığı nedeniyle) şikayetçiyseniz, Simflat sindirim sistemi kaslarını gevşetir. Bu nedenle, daha sıklıkla şeker hastalarında görülen, kabızlık veya bağırsak tembelliği (atoni) şikayeti olanlarda Simflat dikkatli kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SİMFLAT’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

HAMİLELİKTE SİMFLAT  KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, eğer hamileyseniz Simflat kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE SİMFLAT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe, emziriyorsanız Simflat kullanmayınız. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında kullanınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR SİMFLAT KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımı etkileri üzerine bir çalışma yapılmamıştır.

Simflat’ın olumsuz olarak etkilemediğine yeterince emin oluncaya kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

SİMFLAT’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Simflat, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere intoleransınızın olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

Simflat, lesitin (soya) içermektedir. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE SİMFLAT KULLANIMI

Levotiroksin içeren ilaçların (tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan) Simflat ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 4 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SİMFLAT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuzun önerisine göre, günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletleri bir miktar su ile birlikte, kırmadan, ezmeden ya da çiğnemeden tercihen yemeklerden 20 dakika önce alınız.

Çocuklarda Simflat Kullanımı:

Çocuklar için kullanımı uygun değildir.

Yaşlılarda Simflat Kullanımı:

Doktorunuzun önerisine göre, günde 2-3 defa 1 tablet alınız.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Simflat Kullanımı:

Bu hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Simflat’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Simflat Kullandıysanız: Simflat ile hiçbir doz aşımı etkisi rapor edilmemiştir. Ancak, eğer kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız ve iyi hissetmiyorsanız, doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastaneye gidiniz, ilacın kutusunu veya bu kullanma talimatını mümkünse yanınıza alınız. Simflat’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Simflat’ı Kullanmayı Unutursanız: Bir dozu almayı unuttuysanız, hatırladığınız anda sonraki dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Simflat İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: İlacınızı size reçete edildiği gibi kullanmazsanız, tedaviden bir fayda göremeyebilirsiniz. Ancak, tedavinin erken sonlandırılmasına bağlı hiçbir yan etki beklenmez.

Ürünün kullanımıyla ilgili daha detaylı sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SİMFLAT’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Simflat’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Simflat’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almada ya da yutkunmada zorluk,
 • Yüzde, dudaklarda, dilde ya da boğazda şişme,
 • Ciltte döküntü ya da şişlikler olan şiddetli kaşıntı gibi alerjik reaksiyon belirtileri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yaygın deri döküntüsü.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

Bunlar Simflat’ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

SİMFLAT NASIL SAKLANIR?

 • Simflat’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Simflat’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Simflat’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Simflat’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Simflat’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 05/07/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Mide ve Bağırsak Gazı Neden Olur
 2. İrritabl Bağırsak Sendromu Nedir
 3. Karın Ağrısı Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git