Hastalıklar ve Tedaviler

Simetidin (Cimetidine) Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Simetidin İçeren İlaçlar

Simetidin (Cimetidine), histamin H2- reseptörü antagonisti bir ilaçtır. Gastrik asit salgılanmasında güçlü ihibitör etkiye sahiptir.

SİMETİDİN NE İÇİN KULLANILIR?

Simetidin esas olarak mide ekşimesi, peptik ülser ve Zollinger-Ellison sendromu gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Simetidin’in diğer kullanım alanları;

 • Simetidin’in yaygın siğillerin tedavisinde etkili olabileceğini öne süren bazı kanıtlar mevcuttur.
 • Simetidin’in kolorektal kanserde ek tedavi olarak yararlı rolünün olabileceğini destekleyen geçici kanıtlar da bulunmaktadır.
 • Simetidin ALA sentaz aktivitesini inhibe eder, bu özelliğinden dolayı akut porfiri ataklarının önlenmesi ve tedavisinde bazı terapötik değerlere sahip olabilir.

 SİMETİDİN YAN ETKİLERİ/KOMPLİKASYONLARI

Simetidin’in yaygın bazı yan etkileri arasında, genellikle hafif ve geçici olan ishal, döküntü, baş dönmesi, yorgunluk, kabızlık ve kas ağrısı sayılabilir.

 • Hormonal etkilerinden dolayı, Simetidin nadiren uzun süreli tedavi nedeniyle erkeklerde libido ve erektil disfonksiyon gibi cinsel işlev bozukluğuna sebep olabilir. Ayrıca prolaktin düzeyinin artmasına bağlı veya artma olmadan da jinekomasti görülebilmektedir, ancak bunun önemli bir klinik sorun olmadığı ve ilacın bırakılması ile düzeldiği ileri sürülmektedir.
 • Kadınlarda da yüksek prolaktin düzeyleri ile birlikte galaktore bildirilmiştir.
 • Nadir olarak Simetidin tedavisi alan bazı hastalarda interstisyel nefrit, ürtiker ve anjiyoödem gelişebilmektedir.
 • Oldukça fazla sayıda agranülositoz (kanda ve kemik iliğinde akyuvarların oldukça azaldığı ya da tamamen yok olduğu ağır hastalık), pansitopeni (kırmızı kan hücresi sayısında ani ve ciddi azalma) vakası bildirilmiştir.
 • Simetidin’in otoimmün hemolitik anemiye sebep olduğu, fakat bu durumun ilacın kesilmesiyle geri döndüğü gözlenmiştir.
 • Bazı hastalarda ağır bradikardi görülmüştür.
 • İlacın ani olarak kesilmesiyle duodenal, özofageal ve gastrik ülserlerde perforasyonlar (delinmeler) olduğunu gösteren veriler mevcuttur, ancak bunların direkt Simetidin tedavisi ile ilişkili olduğu veya başka bir tedavi uygulamaları ile de aynı sonucun alınabileceği konusunda net bir veri yoktur.
 • Simetidin kullanımı ile böbrek fonksiyonlarında bozulma olmaksızın da serum kreatinin düzeylerinde artma görülebilir, buna karşılık geçici böbrek fonksiyon bozukluğu vakaları da bildirilmiştir.
 • Yaşlılarda zihinsel karışıklık olabilir.

DİĞER İLAÇLARLA BİRLİKTE SİMETİDİN KULLANIMI

Simetidin ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar;

 • Simetidin warfarin ve benzeri oral antikoagülanların klirensini azaltır.
 • Simetidin,hidroksiklorokin ile etkileşime girebilir.
 • Simetidin, trisiklik antidepresanlar ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri dahil olmak üzere bir dizi psikoaktif ilaç ile de etkileşime girebilir ve bu ilaçların kan seviyelerinin artmasına ve buna bağlı toksisite riskinde artışa sebep olabilir.
 • Simetidin, metformin ve prokainamid’in renal atılımını inhibe ederek bu ilaçların dolaşım seviyelerinin artmasına sebep olur.
 • Simetidin, kodein, tramadol ve tamoksifen gibi ilaçların etkilerini azaltabilir.

Simetidin’in klinik öneme sahip potansiyel diğer ilaç etkileşimleri;

 • Teofilin,
 • Fenitoin,
 • Karbamazepin,
 • Petidin,
 • Lidokain,
 • Terfenadin,
 • Amiodaron,
 • Opioid analjezikler,
 • Flecainid,
 • Kinidin,
 • Florourasil,
 • Benzodiazepinler.

SİMETİDİN ETKEN MADDELİ İLAÇLAR

Simetidin 200 mg’lık tabletleri, 200 mg/5 ml konsantrasyonda şurubu ve 200 mg/2 ml’lik ampulleri halinde tüketime sunulmuştur.

 • Cimetidine 300 mg 500 Tablets,
 • Cimetidine 400 mg 100 Film Coated Tablets,
 • Cimetidine 800 mg 100 Tablets.

 

 • Siamidine 200 mg 10 x 10 Tablets,
 • Siamidine400 mg 10 x 10 Tablets.

 

Equate Cimetidine 200 mg 60 Tablets.

Bio-Cimetidine 400 mg 14 Tablets.

Tagamet 200 mg 30 Tablets.

Tagacure Cimetidine 400 mg 1 x 20 Tablets.

Ulcidin 200 mg 10 x 10 Tablets.

Cimebios 400 mg 20 Tablets.

 

Cimetine İnjection 2 ml 200 mg 50 Ampoules.

Simetidin sadece hekim tavsiyesi ve kontrolü ile kullanılmalıdır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Peptik ülser nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Zollinger Ellison sendromu nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Mide ekşimesi neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git