Cinsel Yaşam

Sildegra Nedir? Sildegra Ne İşe Yarar? Sildegra Nasıl Kullanılır? Sildegra Yan Etkileri

SİLDEGRA 100 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 100 mg sildenafile eşdeğer 140-450 mg sildenafil sitrat içerir.

Yardımcı madde(ler): Dikalsiyum fosfat anhidr, kroskarmelloz sodyum (Acdisol), mikrokristalin selüloz (Avicel pH 112), magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit (E171), propilen glikol, FD%C mavi no 2 alüminyum lake, polietilen glikol, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Sildegra Prospektüs

SİLDEGRA NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (SİLDEGRA ENDİKASYONLARI)

Sildegra film tabletler 100 mg sildenafıl içeren, mavimsi renkte, kokusuz, yağsız, her iki tarafı çentikli, beşgen, film tablet olarak, 4 tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

Sildegra fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.

Sildegra sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa Sildegra kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır.

Sildegra kadınların kullanımı için değildir.

SİLDEGRA KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sertleşme sorununu, buna yol açabilecek olası sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz tarafından kullandığınız bütün ilaçların ve hastalıklarınızın bilinmesi gereklidir.

Cinsel aktivite, kalp ile ilgili sorunlar için belirli bir derecede risk teşkil eder. Bu nedenle sertleşme sorununuza yönelik bir tedaviye başlamadan önce doktorunuzca kalp ve damar sisteminizin durumu değerlendirilmelidir.

SİLDEGRA KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (SİLDEGRA KONTRENDİKASYONLARI)

 • Sildegra’nın etken maddesi olan sildenafîl veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa,
 • Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa,
 • İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse,
 • Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa,
 • Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen Non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Sildegra kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

Amil nitrat veya bütil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, Sildegra kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Sildegra bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa, doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.

SİLDEGRA’NIN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Sildegra’nın geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.
 • Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl miyelom (kemik İliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa, sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.
 • Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.
 • Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız Sildegra kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.
 • Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız Sildegra kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Sildegra ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

SİLDEGRA’NIN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Sildegra yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun sürebilir.

Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için, cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE SİLDEGRA KULLANILIR MI?

Hamilelik:

Sildegra kadınların kullanımı için değildir.

Emzirme:

Sildegra kadınların kullanımı için değildir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR SİLDEGRA KULLANABİLİR Mİ?

Sildegra baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

SİLDEGRA’NIN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir. 

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE SİLDEGRA KULLANIMI

 • Sildegra, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız SİLDEGRA’YI KULLANMAMALISINIZ.
 • AIDS (HIV) gibi durumların tedavisi için proteaz inhibitörleri kullanıyorsanız, doktorunuz başlangıç dozu olarak size Sildegra’nın en düşük dozunu (25 mg) önerebilir.
 • Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postural hipotansiyonun belirtileridir. Sildegra ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle Sildegra atımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için Sildegra tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize Sildegra’nın 25 mg’lık dozu ile başlamanızı önerebilir.
 • Sildegra başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu Sildegra ile birlikte kullanıldığında Sildegra’nın vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SİLDEGRA NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Sildegra’yı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin olmadığınız taktirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.

Sildegra günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Sildegra’yı cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Çocuklarda Sildegra Kullanımı:   

Sildegra 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Sildegra Kullanımı:

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Sildegra Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği: Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık Sildegra dozu önerilmektedir.
 • Karaciğer yetmezliği: Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg’lık Sildegra dozu önerilmektedir.

Eğer Sildegra’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Sildegra Kullandıysanız:

Sildegra’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

100 mg’ ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri (yan etkiler) ve bunların şiddeti artabilir.

Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

SİLDEGRA’NIN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Sildegra’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir. Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur. Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Yüz kızarması.

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • İdrar yolu enfeksiyonu,
 • Sersemlik hissi,
 • Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme),
 • Burun tıkanıklığı,
 • Hazımsızlık.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kusma,
 • Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjonktiva hastalıkları, gözyaşı hastalıkları,
 • Düzensiz veya hızlı kalp atışı,
 • Kas ağrısı,
 • Uyku hissi,
 • Dokunma hissinde azalma,
 • Baş dönmesi,
 • Ağız kuruluğu,
 • Göğüs ağrısı,
 • Yorgun hissetme,
 • Deri döküntüsü,
 • Nezle,
 • Baş dönmesi,
 • Kulak çınlaması,
 • Uykululuk hali,
 • Duyu azalması,
 • Bulantı.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Yüksek kan basıncı,
 • Düşük kan basıncı,
 • Baygınlık hissi, bayılma,
 • İnme,
 • Burun kanaması,
 • Duymada ani azalma veya işitme kaybı,
 • Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü dahil),
 • Kalpte bir çeşit atım bozukluğu.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak),
 • Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet,
 • Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma,
 • Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritİk anterior iskemik optik nöropati – NAION),
 • Gözde retina damarlarının tıkanması (retinal vasküler oklüzyon),
 • Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu,
 • Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina),
 • Ani kardiyak ölüm,
 • Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme,
 • Ereksiyon süresinde uzama,
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epİdermal nekroliz).

Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler:

Şiddetli kalp atışı, göğüs ağrısı, ani ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması. Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt Sildegra ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

SİLDEGRA’NIN SAKLANMASI

 • Sildegra’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Sildegra’yı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Sildegra’yı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Sildegra’yı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Sildegra’yı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 18.04.2013 tarihinde onaylanmıştır.

BENZER YAZILARIMIZ

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git