Baş Ağrısı

Şiddetli Baş Ağrısı Ve Anevrizma

Beyin anevrizması (beyin damarlarında baloncuk oluşması) nedenleriŞiddetli baş ağrısı nedenleri gerilim tipi, küme tipi, migren tipi ve karma tip gibi baş ağrıları tipleri vardır. Fakat şiddetli baş ağrısı farklı rahatsızlıklardan da olabilir. Oldukça sık karşılaşılan baş ağrısı nedenlerinden biride beyin anevrizması dır. Beyin anevrizması, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması nedeni ile meydana çıkan bir balonlaşma olur ve genellikle damarların çatallaşma bölgelerinde görülür.

Beyin anevrizması (beyin damarlarında baloncuk oluşması) nedenleri

Şiddetli baş ağrısı nedenleri gerilim tipi, küme tipi, migren tipi ve karma tip gibi baş ağrıları tipleri vardır. Fakat şiddetli baş ağrısı farklı rahatsızlıklardan da olabilir. Oldukça sık karşılaşılan baş ağrısı nedenlerinden biride beyin anevrizması dır. Beyin anevrizması, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması nedeni ile meydana çıkan bir balonlaşma olur ve genellikle damarların çatallaşma bölgelerinde görülür.

Balonlaşan bu yapı, normal damara göre daha dayanıksızdır ve bazı nedenlerden dolayı yırtılıp beyin içine kanamaya yol açarak kişinin ölümüne neden olabilir.Anevrizma herkeste oluşabileceği gibi, her zaman kanama yapana kadar belirti vermez ve tespit etmek zor olabilir. Fakat gün içinde ani ve bıçak saplanır gibi olan şiddetli baş ağrılarını dikkate almak gereklidir. Anevrizmalar, erken teşhis edilir ise hastanın ölümüne veya sakat kalmasına bile neden olabilecek bu hastalığın tedavi edilmesi mümkündür.Ailesinde beyin kanaması öyküsü olanlar, sigara kullanımı olanlar, bilinen damar hastalığı varlığı,yüksek tansiyon şikayeti olanlar, çok fazla alkol kullananlar, şeker hastalığı olanlar gibi riskleri olan kişilerde beyin anevrizması oluşma riski daha fazladır. Beyin anevrizması her yaş grubunda görülebilirken, 40-60 yaşları arasında daha sık görülür.

Beyin anevrizması belirtileri

Beyin anevrizması belirtileri

Beyin anevrizması belirtileri

Anevrizma yırtılması (kanaması) olan hastalarda bazı uyarıcı işaretler görülebilir. Başın herhangi bir bölgesinde oluşan şiddetlibaş ağrısı, bulantı, kusma, ensede sertlik, kişinin başını kolay eğememesi, bulanık veya çift görme, ışığa karşı hassasiyet (fotofobi), his sorunları, göz sinirlerinde kısmi felçler, tek taraflı genişlemiş göz bebeği, gözün arkasında ya da üstünde ağrı, tek bölgede şiddetli ve ısrarlı baş ağrısı, ilerleyen halsizlik ve uyuşukluk, anevrizma kanaması olan kişilerde genellikle belirti görülmeyebilir. Bazı hastalarda bu belirtilerden bazıları ya da birkaçı görülebilir.

Beyin anevrizması teşhisi

Tıbbi olarak beyin anevrizması olan hastanın sinir ve beyin cerrahileri (nöroşirurji) uzmanları tarafından değerlendirilmeleri gereklidir. Beyin anevrizması doktorun yapacağı fizik muayenede genellikle tanısı konulabilir. Fakat tanının doğrulanması için ek testlere gereksinim duyulur. Bu hastalarda başka kanamaların bulunma ihtimalinden dolayı doğru tanısal testlerin uygulanması hayati bir durumdur. Bu tetkikler, beyin anjiyografisi, bu test kanamaların tespit edilmesinde en önemli yöntemdir. Bilgisayarlı tomografi anjiyografisi (BTA), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), anjiyografi (MRA) manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile yapılabilen, hastaya zararı olamayan bir yöntemdir. Beyin anevrizması tanısında kullanılan yöntemlerdir.

Beyin anevrizması tedavisi

Beyin anevrizması tedavisi

Beyin anevrizması tedavisi

Günümüzde anevrizma tanısı koyulmuş hastalar için üç önemli tedavi yöntemi mevcuttur. Cerrahi olmayan tedavi hastanın takibidir. Cerrahi tedavi ise anevrizmanın kapatılması (kliplenmesidir). Cerrahi tedavide oluşabilecek riskler anevrizmanın kanama yapmış olup olmadığı ile ilişkilidir. Anevrizmanın büyüklüğü, yerleşim bölgesi, hastanın yaşı ve hastanın genel durumu tedavinin başarısında önemli faktörlerdir. Kanama yapmamış anevrizmalı hastalara ek olarak ilaç tedavisi verilebilir. Takip sürecinde olan hastalar kesinlikle sigara kullanıyor ise bırakmalı, kan basıncını (yüksek tansiyon riskini) kontrol altında tutmalı ve düzenli aralıklar ile görüntüleme tetkikleri yapılmalıdır.

Cerrahi tedavi (klipleme-mandallama-kapatma) yöntemi, anevrizmayı kapatmak için gerçekleştirilen bir ameliyattır. Bu ameliyat genel anestezi altında kafatasında küçük bir pencere açılarak yapılır. Bu açık ameliyat dışında kapalı yöntem ile yapılan damar içi tedavi de vardır. Damar içi tedavi son yıllarda geliştirilmiş bir yöntemdir. Yüksek riskli hastalarda, beyin sapını ve derin beyin bölgelerini besleyen büyük beyin atardamarı gibi yerleşimi riskli olan anevrizmalarda damar içi tedavi uygun bir yöntemdir. Beyin anevrizması tedavisinde erken tanının önemi çok büyüktür.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git