Cerrahi Operasyonlar

Sezaryen Doğum Nedir? Neden Sezaryen Doğum Gerekir?

Sezaryen doğum, doğumun normal olmadığı durumlarda karın ve rahimin kesilmesi ile bebeğin alındığı cerrahi bir işlemdir. Sezaryen doğum, fetus, plesenta ve membranların abdominal ve uterus duvarlarındaki insizyon yolu ile doğması olarak tanımlanabilir. Fetusun sekonder implantasyon sonucu veya uterus yırtılması nedeni ile abdominal boşluktan, abdominal insizyon yolu ile alınması bu tanımla aynı değildir.

Sezaryen doğum nasıl yapılır?

Sezaryen doğum, doğumun normal olmadığı durumlarda karın ve rahimin kesilmesi ile bebeğin alındığı cerrahi bir işlemdir. Sezaryen doğum, fetus, plesenta ve membranların abdominal ve uterus duvarlarındaki insizyon yolu ile doğması olarak tanımlanabilir. Fetusun sekonder implantasyon sonucu veya uterus yırtılması nedeni ile abdominal boşluktan, abdominal insizyon yolu ile alınması bu tanımla aynı değildir.

Geçmiş tarihte karın duvarına yapılmış ilk operasyon sezaryendir. Sezaryen doğuma ait ilk kayıt Milattan Önce 2000 yılında Sümerlere aittir. Sezaryen ile doğum günümüzde artış göstermeye devam etmektedir. sezaryen doğum sıklığı tüm dünya da artış göstermiştir.

Sosyoekonomik durumu iyi olan doğumda daha çok sezaryen yöntemini seçmektedirler. Kazanç amaçlı kurulan hastanelerde sezaryen doğum yaptırılması devlet kurumlarına göre daha fazladır.

Sezaryen doğum nasıl gerçekleşir?

Sezaryen doğum genellikle bikini insizyonu denilen pubik kemiğinin 2-3 santim üzerinden yatay olarak yapılan bir kesi ile uygulanan bir operasyondur. Karın katlarının kesilmesinden sonra uterus kesilir ve bebek bu yolla alınır.

Günümüzde gelişmiş ameliyat yöntemleri ve anestezi, iyileşme sürecinde etkili olsa da, sezaryen doğumda enfeksiyon, kanama, pıhtı oluşması görülme sıklığı normal doğuma göre daha fazladır. Eğer sezaryen doğum kararı verilmiş ise bebeğin en erken 39’uncu haftada alınması tavsiye edilir. Daha erken sezaryen doğum gerçekleşir ise bebekte akciğer sorunları oluşma riski daha yüksek olur.

Sezaryen doğum hangi durumlarda gereklidir?

Genel olarak sezaryen doğumların % 85’inden fazlası şu nedenler ile gerçekleştirilmektedir.

Birinci neden : Daha önce kadının sezaryen doğum yapmış olması.

İkinci neden : Doğum sırasında bebeğin omzunun pelvise sıkışması (Doğum yolu distosisi).


Üçüncü neden : Bebeğin doğumunun sıkıntılı olması ( Fetal distres).


Dördüncü neden : Makat prezentasyonu (bebeğin ters durması).

Mutlaka sezaryen doğum gerektiren durumlar

Fetüs için riskli olan etkilenmiş RH uygunsuzluğu, diyabetes mellitus, intrauterin gelişme geriliği, erken membran yırtılması ve annenin hipertansif halleri gibi durumlarda bebeğin sezaryen ile alınması gerekebilir.

Fetal monitörizasyon ile veya dobler ultrasonografi ile fetal distresin saptandığı durumlarda sezaryen doğum tercih edilir. Dekolman plesenta, plesenta previa, umblikal kord prolapsusu, yapışık ikizler, var olan genital herpes enfeksiyonu, doğum yolunu kaplayan kitlelerin olduğu durumlarda da sezaryen doğum yöntemine baş vurulur.

Geçirilmiş sezaryen doğum, makat geliş, immün ttrombositopeni, şiddetli RH uygunsuzluğu, büyük konjenital fetal anomalilerin varlığı, rahim ağzı kanser varlığı, vulvada büyük kondilomalar gibi durumlarda sezaryen doğum mecburidir.

Sezaryen doğum için sakıncalı durumlar

En önemli kontra endikasyonu uygun bir endikasyonun olmamasıdır. Karın duvarının piyojenik enfeksiyonları, anormal ya da ölü fetüs, gibi nedenlerden dolayı sezaryen için uygun koşulların olmayışıdır.

Sezaryen doğumun neden olduğu sorunlar

Sezaryen doğum nasıl olur

Sezaryen doğum nasıl olur

Sezaryen ile ilgili meternal ölüm hızı değişkenlik gösterir. Hiç ölüm oranları görülmeyen büyük serilerin yanında 1-2/ 1000 ölüm oranı olan seriler de vardır. Meternal ölümlerin geneli, elektif operasyonlardan çok acil sezaryen gerektiren doğumlara aittir.

Sezaryen doğum sırasında meydana gelen ölümlerin en sık nedenleri, yanlış cerrahi teknik veya anestezi, hemostazın sağlanamaması, yetersiz kan değişimi, enfeksiyon tedavisinin doğru yapılmayışı ya da yanlış kan grubu verilmesi sezaryen sırasında gelişen ölümlerin en önemli nedenleridir.

Sezaryen sonrası nedeni bilinmeyen ateş yükselmesi, rahim içi iltihabı, tuba uterinaların iltihabı, kesi yeri enfeksiyonu, pnömoni, atelektazi, idrar yolu enfeksiyonu, tromboflebit, pulmoner emboli, anestezi komlikasyonları, sonradan ortaya çıkabilecek bağırsak tıkanmaları, sonraki gebeliklerde eski kesi yerinde açılma gibi anneye ait yan etkiler sezaryen doğumda, vajinal (normal) doğuma göre daha fazladır.

Doğum ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Doğum ağrısı nedir
  2. Doğum sonrası saç dökülmesi
  3. Dikey doğum koltuğu nedir
  4. Doğumu kolaylaştıracak bitkisel tedavi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git