Hastalıklar ve Tedaviler

Servikal İntraepitelyal Neoplazi (CIN) Nedir, Neden Olur, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Servikal displazi terimi günümüzde “Servikal intraepitelyal neoplazi” olarak adlandırılmaktadır. Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN), serviksin (rahimin boyun kısmı) hücrelerindeki anormallikleri tanımlar. CIN kendisi kanser değildir, ancak bazı olgularda kansere ilerleyebilir.

SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (CIN) NEDENLERİ

Servikal intraepitelyal neoplazinin nedeni tam olarak bilinmemekte ancak risk faktörleri arasında sigara kullanımı, erken yaşta veya birden fazla partner ile cinsel ilişki yaşama, insan papilloma virüse maruz kalma ve HIV enfeksiyonu sayılabilir.

İsan papilloma virüs (HPV) enfeksiyonu, CIN gelişiminde önemli bir faktördür, ancak bu enfeksiyonun tümü kanser geliştirmez. HPV enfeksiyonu olan her kadın mutlaka CIN veya rahim ağzı kanseri geliştirecek de denilemez. Bununla birlikte, bir veya iki yıldan uzun süren HPV enfeksiyonu olan kadınlarda CIN gelişme riski daha yüksektir.

SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (CIN) TİPLERİ ve HASTALIĞIN SEYRİ

Üç derece servikal intraepitelyal neoplazi vardır. Bunlar; serviks hücrelerinde değişikliklerin şiddetine göre hafif (CIN 1), orta (CIN 2) ve ağır (CIN 3) olarak derecelendirilir.

CIN 1: Epitel katmanın alt 1/3’lük kısmının tutulduğunu ifade eder. CIN 1’in gerileme oranı % 50’nin üstünde iken, CIN 3’e dönüşme oranı % 11, invaziv kansere dönüşme oranı ise %1 gibidir.

CIN 2: Epitel katmanın alt 2/3’lük kısmının tutulduğunu ifade eder. CIN 2’nin gerileme oranı % 40’ın üzerinde iken, CIN 3’e dönüşme oranı % 22, invaziv kansere dönüşme oranı ise %5 gibidir.

CIN 3: Epitelin tam katında mitoz ve immatür hücreler vardır. CIN 3 bazı kaynaklarda karsinoma in situ olarak da değerlendirilmektedir. Karsinoma in situ durumunda epitelin tüm katmanları tutulmuştur. Atipik hücreler bazal tabakayı geçtiğinde ise invaziv serviks kanseri olarak adlandırılır. CIN 3’ün gerileme oranı % 32 iken, invaziv kansere dönüşme oranı oranı % 12’den yüksektir.

SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (CIN) BELİRTİLERİ ve TEŞHİSİ

Servikal intraepitelyal neoplazi genellikle belirti göstermez ve jinekolojik muayenede yapılan pap smear incelemesinde teşhis edilir. HPV (genital siğil virüsü) olan kadınlardan alınan pap smear incelemelerinde servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) sıklığı daha yüksektir. Belirti verdiğinde de, ilişki sonrası kanama veya yoğun akıntı nedeniyle doktora başvuran kadınlarda yapılan papsmear incelemesinde CIN saptanabilir. Başka sebeplerle yapılan kolkoskopik inceleme ve biyopsi ile de CIN tanısı konulabilir.

Servikal smear testi: Dökülen servikal hücrelerin toplanıp incelenmesini içeren sitolojik bir tarama testidir.

Kolposkopi: Kolkoskop lezyonların; yüzey özelliklerini, beyazlık derecesini, iyot tutulumunu, damarsal yapıları, lezyonun bulunduğu alanı ve lezyon sınırlarını değerlendirmeye yarar.

Endoservikal küretaj: Endoservikal kanaldan küret ile biyopsi yapılması işlemidir. Çoğunlukla ağrıya neden olmaz ve genel anestezi gerektirmez. Endoservikal kanal küretaj işlemi, kolposkopinin yetersiz kaldığı, endoservikal kanala uzayan lezyonların olduğu, kolposkopi ile sitoloji uyumsuzluğunun olduğu (yüksek dereceli sitolojik anormallik olmasına rağmen, kolposkopik bulgularda aynı anormalliklerin saptanmaması) durumlarda, ablatif veya destrüktif tedavi planlanan hastalarda uygulanabilir.

SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ (CIN) TEDAVİSİ

Diğer neoplaziler gibi Servikal intraepitelyal neoplazi de kanser değildir ve genellikle tedavi edilebilir.

Tedavi durumun ağırlığına göre şekillendirilir.

Hafif servikal intraepitelyal neoplazide hücreler normale dönebildiği için tedavi gerekmeyebilir, ancak düzenli (genellikle 1 yıl süresince) takip gerekir. Fakat ısrarlı hafif (2 yıl veya daha fazla süren) servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) de tedavi gerekebilir.

Israrlı hafif servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) ve orta ya da ağır CIN, anormal hücrelerin ya LLETZ (transformasyon zonunun geniş halka ile eksizyonu) olarak bilinen ve ısıtılmış bir tel halkanın vajinadan geçirilmesi ve anormal dokunun çıkarılması şeklindeki yöntemle ya da diğer yöntemler ile yok edilmesi ya da çıkarılması şeklinde tedavi edilir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

  1. LLETZ Nedir
  2. Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu Nedir
  3. Rahim Ağzı Kanseri Nedir
  4. Septat Uterus Nedir
  5. Koryokarsinoma Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git