Enfeksiyon Hastalıkları

Serozil Nedir? Serozil Ne İçin Kullanılır? Serozil Prospektüs

SEROZIL 500 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 500 mg anhidr sefprozile eşdeğer miktarda sefprozil monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalize selüloz, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, Opadry White, Antifoam C Emülsiyon gibi yardımcı maddeler içerir.

Serozil Prospektüs

SEROZIL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Serozil 500 mg Tablet, 10, 14 ve 20 film tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Serozil 500 mg Tablet, etkin madde olarak 500 mg anhidr sefprozile eşdeğerde sefprozil monohidrat içerir.

Serozil beta-laktam antibiyotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Serozil aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

Yetişkinlerde:

 • Boğaz, bademcik veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
 • Bronş iltihabı ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
 • Kısa süreli idrar kesesi iltihabı (sistit) dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları.

Çocuklarda:

 • Boğaz, bademcik, orta kulak veya sinüs iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
 • Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

SEROZIL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer,

Sefprozil’e, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya Serozil’in diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) olanlarda Serozil kullanılmamalıdır.

SEROZIL’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Penisiline karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Tedavi sırasında ishal olursanız,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa (bu durumda dozun değiştirilmesi gerekebilir),
 • Güçlü idrar söktürücü ilaçlar (diüretikler) ile tedavi oluyorsanız.

Serozil’in uzun süre kullanımı duyarlı olmayan organizmaların gelişimine (süperenfeksiyona) neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir. Serozil, özellikle kalın bağırsak iltihabı olan ve mide-bağırsak ile ilgili hastalık geçmişi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif Coombs testleri görülebilir.

Serozil’in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SEROZIL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Serozil’in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE SEROZIL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Serozil kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik esnasında Serozil kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE SEROZIL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız Serozil kullanırken dikkatli olunuz çünkü ilacın etkin maddesi az miktarda (% 0.3’ünden daha az) anne sütüne geçer.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR SEROZIL KULLANABİLİR Mİ?

Serozil’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

SEROZIL’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Özel önlem alınmasını gerektirecek yardımcı madde içermez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE SEROZIL KULLANIMI

Eğer;

 • Aminoglikozit türevi bir antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.
 • Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • Güçlü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler (Serozil dahil) dikkatli uygulanmalıdır.

Serozil bazı idrar ve kan testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SEROZIL NASIL KULLANILIR?

Serozil’i her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Serozil tabletler duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 500 ile 1000 mg dozlarda, 12 yaşından küçük çocuklarda ise günde 15-30 mg/kg dozlarda kullanılır.

Sizin için hangi dozun uygun olduğunu doktorunuz belirleyecektir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

En yüksek günlük pediatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının (Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının) tedavisinde, Serozil 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

Serozil tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

6 Aydan Küçük Bebeklerde Serozil Kullanımı:

Yeterli çalışma olmadığından, Serozil’in 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) Serozil Kullanımı:

Serozil 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Serozil Kullanımı:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda Serozil dozunun ayarlanması gerekebilir.

Eğer Serozil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Serozil Kullandıysanız: Serozil’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Serozil Kullanmayı Unutursanız: Serozil’i kullanmayı unutursanız, doktorunuza danışınız. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Serozil İle Tedavi Sonlandığında Oluşabilecek Etkiler: Doktorunuz Serozil ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SEROZIL’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Serozil’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Serozil’i kullanmayı durdurun ve HEMEN doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kaşıntı,
 • Ciltte kızarıklık,
 • Döküntü,
 • Yüz ve boğazda ödem,
 • Rutin kan testlerinizde ALT ve AST olarak adlandırılan karaciğer enzim seviyelerinizde yükselme,
 • Sarılık.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Serozil’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kan testi sonuçlarınıza göre kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması (lökopeni),
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kan pulcuklarının azalması (trombositopeni),
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kanın pıhtılaşmasında (protrombin zamanında) uzama,
 • Kan testi sonuçlarınıza göre kan üresinde ve serum kreatininde hafif yükselme,
 • Pişik,
 • İlaca duyarlı olmayan organizmaların gelişmesi (süperenfeksiyon),
 • Genital kaşıntı, vajinada iltihaplanma,
 • Ateş,
 • Serum hastalığı (bazı ilaçların verilmesinden 7-12 gün sonra ortaya çıkan alerji tepkisi),
 • Stevens Johnson sendromu,
 • Kalın bağırsak iltihabı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • İshal,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Baş dönmesi, baş ağrısı,
 • Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu,
 • Sinirlilik,
 • Uykusuzluk, uyuklama,
 • Zihin karışıklığı,
 • Dişlerde renk değişmesi.

Bunlar Serozil’in hafif yan etkilerdir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

SEROZIL NASIL SAKLANMALIDIR?

 • Serozil’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Serozil’i 15-30°C arasındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
 • Serozil’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Serozil’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Serozil’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 15.12.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Bronşit Belirtileri ve Tedavisi
 2. Sinüzit Belirtileri ve Tedavisi
 3. Zatürre Nedir, Neden Olur
 4. Çocuklarda Orta Kulak İltihabı Neden Olur
 5. Sistit Nedir, Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git