Hastalıklar ve Tedaviler

Sarilen Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Sarilen İlacın Yan Etkileri

Losartan, bağlanmayı önler kan akımını rahatlatarak basıncı düşürür. Losartan, yüksek kan basıncı ve tip 2 diyabetli hastalarda böbrek fonksiyonunun azalmasını yavaşlatır.

SARILEN 100 mg tablet kullanma talimatı nedir?

Sarilen’in etkin maddesi: Her tablet 100 mg losartan (108,48 mg losartan potasyum olarak) içerir.

Sarilen’in yardımcı maddeleri: Lactose – Tablettose, Avicel pH 102, Snovvflake, Kroskarmelloz sodyum, Magnezyum stearat Film Kaplama Opadry Y-1-7000 gibi maddeler içerir.

Sarilen ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler ıçermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

SARILEN nedir ve ne için kullanılır?

Losartan, anjiyotensin-ll reseptör antagonistleri olarak bilinen ilaç grubuna aittir.

Anjiyotensin-ll, vücutta üretilen ve kan damarlarındaki reseptörleri bağlayan ve sonuçta kan basıncının artışına sebep olan bir maddedir. Losartan, bağlanmayı önler kan akımını rahatlatarak basıncı düşürür. Losartan, yüksek kan basıncı ve tip 2 diyabetli hastalarda böbrek fonksiyonunun azalmasını yavaşlatır. Sarilen, 100 mg losartan içermektedir. 28 tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.

Sarilen aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) olan hastaların tedavisinde kullanılır.

 • Hipertansiyonu olan ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofisi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullanılır.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu ve proteinürisi 0.5 g/gün veya daha fazla (idrarın anormal miktarda protein içerme durumu) olan tip 2 diyabetli hipertansiyon hastalarında kullanılır.

Sarilen Hangi Hastalıklarda Kullanılır

SARILEN kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (SARILEN İlacın Kontrendikasyonları)

Eğer,

 • Losartan veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlıysanız) Sarilen’i kullanmayınız.
 • Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa Sarilen’i kullanmayınız.
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız Sarilen’i kullanmayınız.
 • Emziriyorsanız Sarilen’i kullanmayınız.

SARILEN kullanırken ikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Daha önce yüzünüz, dudaklarınız, boğazınız veya dilinizde şişme olduysa
 • Vücudunuzda aşırı miktarda sıvı ve/veya tuz kaybına sebep olan şiddetli kusma ve/veya ishal durumunuz mevcutsa
 • Diüretik alıyorsanız (böbreklerinizden süzülen su miktarını arttıran ilaç) veya vücudunuzda aşırı sıvı ve tuz kaybına sebep olan diyet tuz kısıtlaması uygulanıyorsa
 • Böbreklerinize giden damarlarda daralma veya tıkanma varsa veya yakın zamanda böbrek nakli geçirdiyseniz
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa (“Özel kullanım durumları”na bakınız.)
 • Kalp kapakçıkları veya kalp kası ile ilgili problemleriniz varsa
 • Kalbin kan damarlarındaki kan akımının azalması (koroner kalp hastalığı) veya beyinde kan akımının azalması (serebrovasküler hastalık) durumu varsa, bunlar gibi durumlarda doktorunuza mutlaka bilgilendiriniz.

Böbrek bozukluğu ile birlikte veya böbrek bozukluğu olmaksızın kalp yetmezliğinden muzdaripseniz ya da hayatı tehdit edecek şiddette kalp ritm bozukluğu mevcutsa. Aynı zamanda bir Beta-bloker ile tedavi görüyorsanız özel dikkat gereklidir.

Adrenal bezdeki aldosteron hormonu salgısının artması sonucu bu bezde anormallik oluşmasına neden olan hastalık (primer hiperaldesteronizm) mevcutsa doktorunuza bildirmelisiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda SARILEN kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Sarilen kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Sarilen’i hamileliğinizin ilk 12 haftasında kullanmamanız tavsiye edilir. Hamileliğin on üçüncü haftasından sonraki dönemde bu ilacı kesinlikle kullanmayınız. Doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Bu nedenle gebe kalmayı planlıyorsanız uygun ise alternatif tedaviye başlanmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Sarilen kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız, Sarilen kullanmayınız.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda Sarilen kullanımı: Böbrek bozukluğu olan hastalarda başlangıç doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda Sarilen kullanılması önerilmez.

Araç ve makine kullananlar Sarilen kullanabilir mi? Araç veya makine kullanımı yeteneği üzerine etkileri için çalışma yapılmamıştır. Ancak, yüksek kan basıncını tedavi için kullanılan diğer ilaçların çoğu ile olduğu gibi, Sarilen bazı insanlarda baş dönmesi veya uyuklamaya neden olabilir. Böyle bir durum yaşadıysanız, araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Sarilen’in yiyecek ve içecek ile kullanılmı: Sarilen aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

SARILEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Sarilen’in bileşiminde laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte SARILEN kullanımı nasıl olmalı?

Sarilen ile tedaviniz esnasında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız özellikle dikkat etmelisiniz:

 • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar (kan basıncınızı daha fazla düşürebilir). Şu ilaç grupları / ilaçlar da kan basıncını daha fazla düşürebilir; trisiklik antidepresanlar, antipsikotik ilaçlar, baklofen, amifostin.
 • Potasyum düzeyini arttıran ilaçlar (örneğin, potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz ürünleri veya potasyum tutucu ilaçlar, bazı diüretikler (amilorid, triamteren, spironolacton gibi) ya da heparin.
 • COX-2 inhibitörleri (iltihabı azaltan ve ağrının iyileşmesine yardımcı olabilen ilaçlar) dahil, indometasin gibi steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar losartan’ın kan basıncı düşürücü etkisini azaltabilir.
 • Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa, bu ilaçların birlikte kullanımı böbrek fonksiyonunun kötüleşmesine neden olabilir.
 • Lityum içeren ilaçları, doktorunuz tarafından yakın gözetim altında olmadıkça losartan ile birlikte kullanmayınız. Özel ihtiyati tedbirler (örneğin kan testleri) gerekebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SARILEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

Sarilen’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Doktorunuz, hastalığınıza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre Sarilen’in uygun dozuna karar verecektir.

Kan basıncınızın düzgün şekilde kalmasını sağlamak için Sarilen’i doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

İlacın en fazla tansiyon düşürücü etkisine tedavinin başlangıcından 3 ile 6 hafta sonra erişilir.Bazı hastalarda günde bir tablet (100 mg losartan) kullanılabilir.

Sarilen, diğer kan basıncı düşürücü ilaçlarla birlikte (örneğin, diüretikler, kalsiyum kanal blokerleri, alfa- beta blokerleri), aynı zamanda insülin ve kandaki glukoz seviyesini düşürmek için yaygın kullanılan diğer ilaçlar (örneğin, sülfonilüre, glitazon ve glukozidaz inhibitörleri) ile birlikte alınabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Sarilen sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Sarilen aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.
 • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacak, aynı zamanda tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Çocuklarda Sarilen kullanımı: Çocuklarda ve 16 yaşın altındaki gençlerde hipertansiyon tedavisinde güvenliliği ve etkinliği ile ilgili veriler sınırlıdır. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez. Daha detaylı bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

Yaşlılarda Sarilen kullanımı: Yaşlı hastalar genellikle genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır. 75 yaş üzeri hastalarda daha düşük doz tavsiye edilebilir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Sarilen kullanımı: Böbrek bozukluğu olan hastalarda başlangıç doz ayarlaması gerekli değildir. Sarilen’in şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılması önerilmez.

Eğer Sarilen’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla Sarilen kullandıysanız:

Sarilen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabıza neden olabilir.

Sarilen’i kullanmayı unutursanız: 

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız. İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Sarilen ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedavinizi sonlandırmayınız. Çünkü Sarilen tedavisini durdurmak hastalığınızın kötüye gitmesine neden olabilir.

SARILEN’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Sarilen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Sarilen’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Şiddetli alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz ve dudakların şişmesi ya da ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi).

Bunlar çok ciddi bir yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Sarilen’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Baş dönmesi
 • Kan basıncı düşüklüğü
 • Halsizlik
 • Yorgunluk
 • Kan şekerinin aşırı düşmesi (hipoglisemi),
 • Kandaki potasyum düzeyinin artması (hiperkalemi).

Sarilen’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Uykusuzluk
 • Baş ağrısı
 • Uyku bozuklukları
 • Kalp atımında artma hissi
 • Şiddetli göğüs ağrısı
 • Kan basıncı düşüklüğü (özellikle vücudun aşırı sıvı kaybetmesini takiben)
 • Tansiyon düşmesi ile birlikte oluşan duruş rahatsızlıkları (ayağa kalktığınızda sersemleme hissi)
 • Kesik kesik nefes alma
 • Karın ağrısı
 • Dışkılama problemi (obstipasyon)
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kurdeşen
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Bölgesel şişkinlik (ödem).

Sarilen’in seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Damar iltihabı (Henoch-Schonlein purpurası dahil vaskülit)
 • Baygınlık
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Kanda alanin aminotransferaz (ALT) düzeyinde yükselme (genellikle tedavinin kesilmesiyle düzelmiştir).

Sarilen’in bilinmiyen (eldeki verilerden hareketle görülme sıklığı tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Kansızlık (anemi)
 • Trombosit sayısında azalma
 • Migren
 • Öksürük
 • Karaciğer fonksiyonunda anormallik
 • Kas ve eklem ağrısı
 • Böbrek yetmezliği dahil, böbrek fonksiyonunda değişiklik (tedavinin kesilmesiyle düzelebilir)
 • Grip benzeri belirtiler
 • Kan-üre düzeyinde yükselme
 • Sırt ağrısı
 • İdrar yolu iltihabı.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçen veya geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

SARILEN nasıl saklanır?

 • Sarilen’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Sarilen’i 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
 • Sarilen’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Sarilen’i kullanmayınız.

Benzer sağlık yazıları

 1. Hipertansiyon neden olur
 2. Felç belirtileri ve tedavisi
 3. Proteinüri neden olur
 4. Diyabetis mellitus nedir ve neden olur
 5. Kalp büyümesi neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git