Hastalıklar ve Tedaviler

Saneloc Nedir? Saneloc Ne İçin Kullanılır? Saneloc Yan Etkileri

SANELOC 50 MG DEĞİŞTİRİLMİŞ SALIMLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin Madde: Metoprolol süksinat içerir.

Yardımcı Maddeler: Sukroz, mısır nişastası, sıvı glukoz, poliakrilat dağılma %30, talk, magnezyum stearat. mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal silika anhidr, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), hipromelloz, titanyum dioksit (E 171), makrogol 4000 gibi yardımcı maddeler içerir.

Saneloc Prospektüs

SANELOC NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Saneloc her iki yüzü çentikli beyaz oblong tablettir. Saneloc 50 mg 20, 30 ve 90 değiştirilmiş salımlı tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır. Ürün bileşimindeki laktoz monohidrat sığır kaynaklıdır.

Metoprolol fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede, bu koşullar altında kalp atım hızı (nabız azalır) yavaşlar.

Saneloc aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını (anjina pektoris) önlemek için,
 • Kalp yetmezliğinde,
 • Bazı çarpıntılarda,
 • Düzensiz kalp aktivitesinin (aritmi) belirli türlerinde kullanılır.

Saneloc aynı zamanda migrende koruyucu tedavi için kullanılabilir.

Saneloc daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azaltır.

Saneloc ‘un orta ile şiddetli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan erkeklerde kalp damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Kalp üzerindeki baskının azalması aynı zamanda göğüs ağrısı (anjina pektoris) riskini de azaltır.

SANELOC KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Metoprolol süksinata veya Saneloc’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara (beta reseptör bloke edici ilaçlar) karşı alerjiniz varsa,
 • Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Kalp hızınızda yavaşlama (sinüs bradikardisi) varsa,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Kan dolaşımı problemleriniz varsa,
 • Akciğerleriniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi (feokromositoma) durumu varsa, bunlar gibi durumlarda Saneloc kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

SANELOC’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Kesik kesik topallamanın görüldüğü, kan dolaşım bozukluğunuz varsa,
 • İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Prinzmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan kendiliğinden gelişen kalp kramplarından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa,
 • Astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa,
 • Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik asidoz) varsa, bunlar gibi durumlarda Saneloc dikkatli kullanılmalıdır.

Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza Saneloc kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SANELOC’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Saneloc’u aç veya tok kamına alabilirsiniz.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE SANELOC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuz aksini söylemedikçe Saneloc’u hamilelikte kullanmayınız.

Etkin madde metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE SANELOC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız Saneloc’u gerekli olmadıkça kullanmayınız.

Bebeğin anne sütü ile aldığı metoprolol miktarı, anne metoprololü normal terapötik dozlarda kullandığı sürece, beta blokaj etki açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Fakat emzirirken bebekler beta blokaj belirtileri açısından izlenmelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR SANELOC KULLANABİLİR Mİ?

Saneloc tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş dönmesi ve halsizlik gözlenebilir, bu sebeple araç veya makine kullanmayınız.

SANELOC’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Saneloc sukroz, glukoz ve laktoz içermektedir. Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE SANELOC KULLANIMI

Bazı ilaçlar Saneloc tedavisinden etkilenebilir ve/veya tedaviyi etkileyebilir.

Bu ilaçlar;

 • Propafenon, amiodaron, kınidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopramid ve hidralazin, dijital preparatları/digoksin (kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar),
 • Barbitürik asit türevleri (sara hastalığı için kullanılan ilaçlar),
 • Enflamasyon (yangı) için kullanılan ilaçlar (örn. indometazin ve selekoksib),
 • Adrenalin (akut şok ve şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan bir ilaç),
 • Fenilpropanolamin (burun içi dokularında şişme için kullanılan bir ilaç),
 • Difenhidramin (alerji için kullanılan bir ilaç),
 • Terbinafin (derideki mantar enfeksiyonları için kullanılan bir ilaç),
 • Rifampisin (verem başta olmak üzere farklı hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik),
 • Diğer beta blokörler (örn. göz damlaları),
 • MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar),
 • İnhalasyon (solunum yoluyla alınan) anestezikleri (anestezi için kullanılan ilaçlar),
 • Depresyon ilaçları (paroksetin, fluoksetin ve sertralin gibi ilaçlar),
 • Yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar,
 • Kalsiyum kanal engelleyicisi, kalp damar sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Dihidropridin türevleri),
 • Duygudurum düzenleyici ilaçlar (trisiklik antidepresanlar),
 • Psikiyatrik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar (fenotiazinler),
 • Simetidin (midede asit üretimini azaltan ilaç).

Oral antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.

Klonidin ve Saneloc aynı zamanda kullanıyorsanız ve klonidin tedavinizin sonlandırılması gerekiyorsa, Saneloc’u klonidinden birkaç gün önce kesmeniz gerekir. Saneloc tedavisinin kesilmesi ile ilgili olarak “Saneloc ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler” bölümüne bakınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız, veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SANELOC NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Saneloc’u her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Saneloc değiştirilmiş salımlı tablet gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde 1 tane alınmalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu :

Saneloc ağızdan alınır.

Tabletler bölünerek alınabilir.

Tabletleri en az yarım bardak su ile birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Saneloc Kullanımı:

Saneloc’un çocuklarda kullanımını tavsiye etmek için yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda Saneloc Kullanımı:

Başlangıçta mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Saneloc Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Saneloc Kullanımı:

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Eğer Saneloc’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Saneloc Kullandıysanız:

Aldığınız doz yüksek ise, aşağıdaki belirtiler ile karşılaşabilirsiniz:

 • Kalp atımında düzensizlik veya düşüş,
 • Nefes darlığı,
 • Ayaklarda şişme,
 • Göğüste kalp atımının hissedilmesi,
 • Baş dönmesi,
 • Yorgunluk,
 • Göğüs ağrısı,
 • Deride soğuma,
 • Düşük nabız,
 • Zihinsel düzensizlik,
 • Huzursuzluk,
 • Kalp durması,
 • Hava yollarında daralma hissi,
 • Kısmi ya da tam bilinç kaybı/koma,
 • Bulantı, kusma,
 • Morarma.

Bu nedenle, yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozları kullanmanız önemlidir.

Kinidini ve uyku ilaçlarını (barbitüratlar), diğer kan basıncını düşüren ilaçları ve alkolü metoprolol ile birlikte kullanırsanız yukarıdaki belirtiler daha da kötüleşebilir.

Yüksek doza maruz kaldığınızın belirtileri ilacınızı aldıktan 20 dakika-2 saat sonra görülür.

Yukarıdaki belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuzla veya bir hastane ile görüşünüz.

Saneloc’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Saneloc’u Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Saneloc İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Doktorunuz ile görüşmeden Saneloc tedavisini durdurmayınız, çünkü ilacın alımını aniden kesmeniz durumunda hastalığın bazı belirtileri (örn. çarpıntı ve göğüs ağrısı) kötüleşebilir.

SANELOC’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Saneloc’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi,
 • Kalp atım hızında azalma,
 • Çarpıntı,
 • Ellerde ve ayaklarda soğukluk,
 • Karın ağrısı,
 • Bulantı, kusma, ishal, kabızlık,
 • Yorgunluk.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Depresyon,
 • Konsantrasyon bozuklukları,
 • Uyku hali veya uykusuzluk,
 • Kabus görme,
 • Karıncalanma ve uyuşukluk hissi,
 • Kalp yetmezliği belirtilerinin kötüleşmesi,
 • Kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok),
 • Göğüs ağrısı,
 • Kalp bloğu,
 • Nefes daralması,
 • Hava yollarında darlık hissi,
 • Kilo alma.

Seyrek (1000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalma (trombositopeni),
 • Sinirlilik, huzursuzluk (anksiyete),
 • İktidarsızlık dahil cinsel problemler,
 • Hafıza güçlüğü, zihin karışıklığı, hayal görme,
 • Görme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş,
 • Kulak çınlaması,
 • EKG’de kalp iletim bozuklukları, düzensiz kalp atımı,
 • Şişlik (ödem),
 • Bayılma,
 • Tat alma bozukluğu,
 • Karaciğer problemleri (karaciğer fonksiyon test anomalileri),
 • Deride aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonları,
 • Sedef hastalığının kötüleşmesi,
 • Işığa karşı duyarlılık reaksiyonları,
 • Geri dönüşümlü cinsel isteksizlik,
 • Aşırı terleme,
 • Saç dökülmesi.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

Unutkanlık/hafıza zayıflığı.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Göz iltihabı benzeri belirtiler,
 • Kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kan akımının kesilmesine bağlı olarak dokuların çürümesi veya ölmesi (kangren),
 • Nezle,
 • Ağız kuruluğu,
 • Karaciğerin iltihaplanması (hepatit),
 • Eklem ağrısı,
 • Kas krampları.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

SANELOC NASIL SAKLANMALIDIR?

 • Saneloc’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Saneloc’u 25° C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Saneloc’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Saneloc’u kullanmayınız. Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 26.11.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Hipertansiyon Neden Olur
 2. Malign Hipertansiyon Nedir
 3. Kalp Yetmezliği Neden Olur
 4. Kardiyak Aritmi Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git