Hastalıklar ve Tedaviler

Salazopyrin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Salazopyrin İlacın Yan Etkileri

 Salazopyrin 500 mg enterik tabletteki etkin madde salisilazosülfapiridindir (sülfasalazin). Sülfasalazin intestinal antiinflamatuar (iltihaba karşı) ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.

SALAZOPYRIN 500 mg tablet kullanma talimatı nedir?

Salazopyrin’in etkin maddesi: Her enterik tablet 500 mg salisilazosülfapiridin (sülfasalazin) içerir.

Salazopyrin’in yardımcı maddeleri: Koloidal silikon dioksit (E551), magnezyum stearat (E572), prejelatinize nişasta, selüloz asetat fitalat, propilen glikol (E1520) gibi yardımcı maddeleri içerir.

 Salazopyrin ağızdan alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

SALAZOPYRIN nedir ve ne için kullanılır?

 Salazopyrin 500 mg enterik tabletteki etkin madde salisilazosülfapiridindir (sülfasalazin). Sülfasalazin intestinal antiinflamatuar (iltihaba karşı) ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.

Salazopyrin sarı-oranj renkli 50 adet tablet içeren blister ambalajlarda bulunmaktadır.

Salazopyrin, steroid yapıda olmayan iltihap giderici ilaçlarla tedaviye yanıt vermeyen, eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan romatoid artritli hastaların tedavisinde ve iltihaplı barsak hastalıklarının tedavisinde (ülseratif kolit, aktif Crohn hastalığı gibi) kullanılır.

SALAZOPYRIN kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (SALAZOPYRIN’ın kontrendikasyonları)

Eğer;

 • Sülfonamid veya salisilatlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa Salazopyrin’i kullanmayınız.
 • Bağırsak veya idrar yolunda tıkanıklık durumu var ise kullanmayınız.
 • Bir kan pigmenti rahatsızlığı olan “porfiri” var ise kullanmayınız.
 • İki yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.
 • Şiddetli alerji ve solunum kanallarına ait nefes darlığınız (bronşiyal astım) varsa kullanmayınız.

SALAZOPYRIN’ın kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Herhangi bir karaciğer/böbrek probleminiz varsa veya karaciğerinizi/böbreğinizi etkileyen bir hastalığınız varsa, lütfen doktorunuzu durumdan haberdar ediniz.
 • Kan hücrelerini etkileyen bir hastalığınız (diskrazi) varsa lütfen doktorunuzu durumdan haberdar ediniz.
 • Salazopyrin tedavisi sırasında boğaz ağrısı, ateş, ciltte solukluk, damar bozukluğundan ileri gelen ve deride morumsu lekelerle kendini gösteren hastalık (purpura) ya da sarılık gibi klinik bulguların görülmesi kemik iliği baskılanmasının, kan hücrelerinin yıkılmasının (hemoliz) ya da karaciğer yetmezliğinin belirtisi olabilir. Belirtilerin görülmesi halinde ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuzu durumdan haberdar ediniz.
 • Folik asit eksikliğiniz varsa durumu doktorunuza bildiriniz.
 • Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği adlı bir tür kan rahatsızlığınız varsa doktorunuza haberdar ediniz.
 • Sülfasalazin kullanımıyla ilişkili olarak, eksfolyatif dermatit (derinin pul pul dökülmesi şeklinde seyreden deri hastalığı), Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) ve toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) dahil bazıları ölümcül olan ciddi deri reaksiyonları çok seyrek bildirilmiştir.
 • Eozinofili (kanda eozinofil -bir tür alerji hücresi- sayısında artış) ve sistemik semptomların görüldüğü ilaç döküntüsü (DRESS) gibi ciddi, yaşamsal tehlikesi bulunan sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonları, sülfasalazin dahil çeşitli ilaçlar kullanan hastalarda bildirilmiştir.
 • Bazı durumlarda,  Salazopyrin tedavisi sırasında oligospermi (menide sperm sayısının azalması) ve infertilite (kısırlık) görüldüğü bildirilmiştir. İlacın bırakılmasıyla 2-3 ay içinde bu etkiler ortadan kalkar.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda SALAZOPYRIN kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Salazopyrin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz ilaca ait yarar ve potansiyel riskleri değerlendirecektir. İlaç hamilelik sırasında ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Salazopyrin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Salazopyrin anne sütüne az da olsa geçer. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da Salazopyrin tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve Salazopyrin tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Böbrek /karaciğer yetmezliği olanlarda Salazopyrin kullanımı: Böbrek yetmezliği olanlarda Salazopyrin’e bağlı oluşacak muhtemel yarar, ilacın kullanımına bağlı risk oranından daha fazla olduğu durumlarda böbrek yetmezliği olan hastalarda veya kan bozuklarının görüldüğü hastalarda Salazopyrin kullanılabilir, fakat çok dikkatli olunmalıdır. Karaciğer yetmezliği olanlarda Salazopyrin’in muhtemel yararı, ilacın kullanımına bağlı risk oranından daha fazla olduğu durumlarda karaciğer yetmezliği olan hastalarda veya kan bozuklarının görüldüğü hastalarda Salazopyrin kullanılabilir, fakat çok dikkatli olunmalıdır,

Araç ve makine kullananlar Salazopyrin kullanabilir mi? Salazopyrin’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Salazopyrin’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Yiyecek ve içecekler ile bir etkileşimi yoktur.

SALAZOPYRIN’IN içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Salazopyrin tablet özel önlem alınmasını gerektiren bir yardımcı madde içermez. Ancak yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte SALAZOPYRIN kullanımı nasıl olmalı?

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, doktorunuza mutlaka söyleyiniz:

 • Kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan digoksin
 • Üriner yol enfeksiyonları tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan metenamin
 • Organ nakli ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık (romatoid artrit) gibi belli kronik iltihap rahatsızlıklarında vücudunuzun bağışıklık yanıtını baskılamaya yardımcı olarak kullanılan ilaçlar – azatiyoprin ve merkaptopürin
 • Eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık (romatoid artrit) tedavisinde kullanılan metotreksat
 • Yüksek kan şekeri/diyabet için kullanılan herhangi bir ilaç
 • Bazen hamileliğin ilk birkaç haftasında sinir tüp bozukluklarını (örn. Spina Bifida gibi) azaltmada kullanılan folat, bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SALAZOPYRIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde ülseratif kolit tedavisi için Salazopyrin kullanma şekli nasıl olmalı?

 • Ağır atak: Salazopyrin tabletler günde 4 defa 2-4 tablet olacak şekilde steroidler adı verilen bir ilaç grubu ile birlikte kullanılır. Gece ile gündüz dozu arasındaki aralık 8 saati geçmemelidir.
 • Ilımlı atak: Günde 4 defa 2-4 tablet olacak şekilde steroidler ile kombine veya tek başına kullanılır.
 • İdame tedavisi: Alevlenme kontrol altına alındıktan sonra doz, yavaş yavaş günde 4 tablete azaltılır. Doktorunuz, dozlarınızın nasıl azaltılması gerektiğini size söyleyecektir. Diğer alevlenmeleri durdurmak için bir süre bu düşük doza devam edebilirsiniz.

2 Yaşından büyük çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına göre kullanılması gereken dozu size söyleyecektir.

Yetişkinlerde Crohn hastalığı tedavisi için Salazopyrin kullanma şekli nasıl olmalı?

 • Ağır atak: Salazopyrin tabletler günde 4 defa 2-4 tablet olacak şekilde steroidler ile birlikte kullanılır. Gece ile gündüz dozu arasındaki aralık 8 saati geçmemelidir.
 • Ilımlı atak: Günde 4 defa 2-4 tablet olacak şekilde steroidler ile kombine veya tek başına kullanılır.

Romatoid artritte Salazopyrin kullanma şekli nasıl olmalı?

Tedavinin başlangıç dozu günde 1 defa Salazopyrin 500 mg tablettir ve doz aşağıdaki tabloya göre arttırılır: 

 • Etkisini hissetmeye başladığınızda, eklemlerinizde özellikle sabahları daha az tutulma olacaktır.
 • Etkilerin görülmesi için birkaç hafta geçmesi gerekebilir. Salazopyrin dozu tedaviye vereceğiniz cevaba ve Salazopyrin’e karşı toleransınıza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
 • Doktorunuz Salazopyrin ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz.
 • İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Salazopyrin sadece ağızdan alınır.

Salazopyrin yeterli miktarda su ile yutulmalıdır. Tabletler gün boyunca düzenli aralıklarla, yemeklerle birlikte, kırılmadan ve çiğnenmeden alınmalıdır.

Salazopyrin’in yiyecek ve içecekler ile bir etkileşimi yoktur.

Çocuklarda Salazopyrin kullanımı:

Salazopyrin dozu kiloyla orantılı olarak hesaplanır. Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına göre kullanılması gereken dozu size söyleyecektir.

İki yaşın altındaki çocuklarda Salazopyrin kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Salazopyrin kullanımı:

Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Böbrek yetmezliği durumunda Salazopyrin kullanımı:

Salazopyrin kullanımında oluşacak muhtemel yarar, ilacın kullanımına bağlı risk oranından daha fazla olduğu durumlarda böbrek yetmezliği olan hastalarda veya kan bozuklarının görüldüğü hastalarda Salazopyrin kullanılabilir. Ancak çok dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Salazopyrin kullanımı:

Salazopyrin kullanımında oluşacak muhtemel yarar, ilacın kullanımına bağlı risk oranından daha fazla olduğu durumlarda karaciğer yetmezliği olan hastalarda veya kan bozuklarının görüldüğü hastalarda Salazopyrin kullanılabilir. Ancak çok dikkatli olunmalıdır,

Eğer Salazopyrin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Salazopyrin kullandıysanız: Salazopyrin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

Salazopyrin almayı unutursanız: Eğer bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Salazopyrin ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Salazopyrin tedavisi sırasında tablet içerisinde bulunan azo boyası nedeniyle idrarınızda ve cildinizde portakal sarısı renk oluşumu olabilir. Bu durum tedavi kesildikten sonra normale döner. Salazopyrin tedavisi sırasında sperm sayısında azalma ve kısırlık görüldüğü bildirilmiştir. İlacın bırakılmasına takiben 2-3 ay içinde bu etkiler ortadan kalkar.

SALAZOPYRIN’IN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Salazopyrin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Salazopyrin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hırıltı, soluk almada güçıük, göz kapaklarının, yüzün veya dudakların şişmesi, döküntü veya kaşıntı (özellikle de tüm vücudu etkiliyor ise) doktorunuza bildiriniz veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
 • Cildinizde kabarmaya neden olan bir döküntü meydana gelirse (ağız ve dili de etkileyebilir). Bu belirtiler Stevens Johnson sendromu’na veya Toksik epidermal nekroliz’e işaret ediyor olabilir. Bu durumda doktorunuz tedaviyi durduracaktır.
 • Cildinizde döküntü, soyulma ve kabarma ile seyreden ağır bir hastalığınız varsa (bazen yanaklarda ve burun üzerinde olabilir). Hastalığınız güneş ışığı ile başlayabilir veya şiddetlenebilir. Böyle bir durum söz konusu olursa ilacı kullanmayı kesiniz, güneş ışığından korununuz ve hemen doktorunuz ile irtibata geçiniz.
 • Genel olarak iyi hissetmiyor iseniz, ateşiniz, eklem ağrınız, kurdeşen, döküntü, kaşıntı veya salgı bezlerinizde şişlik varsa. Bu belirtiler serum hastalığına işaret ediyor olabilir. Böyle bir durum söz konusu olursa doktorunuz tedaviyi durduracaktır.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Anlayamadığınız bir kanama fark ederseniz doktorunuza bildiriniz.

Çürükler, ateş, döküntü, solgunluk, şiddetli boğaz ağrısı veya yorgunluk fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Bunlar kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi veya kan pulcuğu (trombosit) sayılarında azalma dahil kandaki bir anormalliğin ilk belirtileri olabilir. Doktorunuz bu tür etkilerin kontrolü amacıyla sizden periyodik olarak kan örneği almak isteyecektir.

Salazopyrin’in çok yaygın (10 kişide 1 kişiden fazla görülen) yan etkileri:

 • Hazımsızlık
 • Mide yanması
 • Bulantı.

Salazopyrin’in yaygın (100 kişide 1 kişiden fazla görülen) yan etkileri:

 • Sersemlik
 • Uyuma güçlüğü
 • Baş ağrısı
 • Tat almada değişiklik
 • Karın ağrısı
 • Diyare (ishal)
 • Bulantı
 • Kusma
 • Kulak çınlaması
 • Göz çevresinde kan oturması
 • Ağız ve dişetleri mukozasının iltihaplanması
 • Öksürük
 • Deride kaşıntı
 • Eklem ağrısı
 • İdrarda protein
 • Ateş
 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni)

Salazopyrin’in yaygın olmayan (1000 kişide 1 kişiden fazla görülen) yan etkileri:

 • Depresyon
 • Ani, kontrol edilemeyen hareketler
 • Denge kaybı
 • Nefessiz kalma
 • Saç dökülmesi
 • Kurdeşen
 • Göz çevresinde ve yüzde şişkinlik
 • Trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma (Trombositopeni)
 • Kan damarı iltihabı (Vaskülit)
 • Pankreasın iltihaplanması; karında ve yüzde şiddetli ağrıya neden olur
 • Ülsere yol açabilecek kalın barsak iltihabının (ülseratif kolit) alevlenmesi
 • Yüzün her iki tarafındaki tükürük salgı bezlerinin iltihaplanması (parotit)
 • Karaciğer enzimlerinde artış.

Salazopyrin’in pazarlama sonrası bildirilen (sıklığı bilinmeyen) yan etkileri:

 • Beyin zarı iltihabı
 • Ağır diyare
 • Anemi, bezlerin büyümesi dahil diğer kan bozuklukları
 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma (Agranülositoz)
 • İştah kaybı
 • Halüsinasyon (varsam, hayal görmek, olmayan şeyleri duymak, görmek ya da hissetmek)
 • Zihinsel durumda değişiklik
 • Koku almada değişiklik
 • Kalbi çevreleyen kesenin iltihaplanması (perikardit)
 • Kalp kasının iltihaplanması (myokardit)
 • Kan dolaşımının zayıflaması nedeniyle cildin mavimsi renk alması
 • Nefessizlik ile birlikte akciğer sorunları
 • Böbrek iltihabı ve ağrısı
 • Karaciğer yetmezliği; karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Cildin veya göz akının sarılaşması (sarılık)
 • Deride döküntü, kızarıklık veya kabarma, egzama
 • Ciltte pullanma ile kendini gösteren bir hastalık (Sistemik lupus erithematozus)
 • El ve ayaklarda karıncalanma, hissizlik veya ağrı
 • Böbrek hastalıkları
 • İdrarda kan
 • İdrar veya dışkının sarılaşması /turunculaşması; normaldir ve zararsızdır
 • Erkeklerde geçici kısırlık. Tedavinin kesilmesi sonucunda ortadan kalkar. Yine de normal doğum kontrolü kullanılmalıdır.
 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı (Psödomembranöz kolit)
 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (Anafilaksi)
 • Orta ve küçük boy arterleri tutan bir damar iltihabı (polyarteritis nodosa)
 • Tedavi amacıyla kullanılan serumlara karşı gelişen aşırı duyarlılık (serum hastalığı)
 • Beyin dokusunda genelde dejeneratif değişikliklerin görüldüğü hastalık (ensefalopati)
 • Hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

SALAZOPYRIN nasıl saklanır?

 • Salazopyrin’in çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Salazopyrin’i 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
 • Salazopyrin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Salazopyrin’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 19.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Kolit nedir ve kolit belirtileri
 2. Crohn hastalığı nedenleri ve belirtileri
 3. Romatoid artrit nedenleri ve belirtileri
 4. İrritabl bağırsak hastalığı nedenleri ve belirtileri
 5. Çocuklarda ülseratif kolit nedenleri ve belirtileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git