Hastalıklar ve Tedaviler

Safra Kesesi Kanseri Nedenleri Ve Tedavisi

Safra kesesi kanseri, coğrafi dağılımı ve demografik özellikleri ile diğer kanser türlerinden farklıdır. Safra kesesi kanserleri (SKK) ender rastlanan, tanısı geç konulan, kötü seyirli tümörlerdir. Karaciğer dışı safra yolları tümörlerinin 2/3'ünü safra kesesi tümörleri oluşturur. Safra kesesi tümörlerinin nedeni tam olarak bilinmediği gibi, olguların % 70-90'ının safra kesesi taşları ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Diğer öncül etkenler ise porselen safra kesesi, kolesistit, ülseratif kolit, yaş, cinsiyet (kadınlarda daha fazla), ırk, kimyasal karsinojenler, tifo taşıyıcılığı, parazitozlar ve adenomatöz poliplerdir.

Safra kesesi kanseri belirtileri

Safra kesesi kanseri, coğrafi dağılımı ve demografik özellikleri ile diğer kanser türlerinden farklıdır. Safra kesesi kanserleri (SKK) ender rastlanan, tanısı geç konulan, kötü seyirli tümörlerdir. Karaciğer dışı safra yolları tümörlerinin 2/3’ünü safra kesesi tümörleri oluşturur. Safra kesesi tümörlerinin nedeni tam olarak bilinmediği gibi, olguların % 70-90’ının safra kesesi taşları ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Diğer öncül etkenler ise porselen safra kesesi, kolesistit, ülseratif kolit, yaş, cinsiyet (kadınlarda daha fazla), ırk, kimyasal karsinojenler, tifo taşıyıcılığı, parazitozlar ve adenomatöz poliplerdir.

Safra kesesi kanseri ilk kez 1777’de Maxmilian de Stoll tarafından tanımlanmıştır. Safra kesesi taşları genellikle 50-70 yaşları arasında görülür ve 75 yaşından sonra daha fazla görülür. Safra kesesi kanserleri kadınlarda, safra yolları kanseri erkeklerde daha sık görülmektedir. Safra kesesi kanseri saptanan hastaların %80-90’ında safra taşları mevcuttur. Safra kesesinde görülen poliplerin bir kısmı da safra kesesi kanserine yol açmaktadır. Bu nedenle safra kesesinde polip tespit edilen hastaların iyi değerlendirilmesi büyük önem taşır.

Safra kesesi kanseri evreleri

Safra kesesi tümörlerinin histopatolojik evrelendirilmesi genellikle hastalığın geçmişine bakılarak yapılır.

Evre 1 : İn-situ karsinom, tümör sadece intramusküler yerleşimlidir.

Evre 2 : Tümör sadece safra kesesinin musküler tabakasını tutmuştur.

Evre 3 : Kese duvarı tüm katları tutulmuştur. Duktus sistikus lenf nodüleri tutulmuş ya da tutulmamış olabilir.

Evre 4 : Karaciğer ve diğer komşu organlara yayılma göstermiştir veya safra kanalları ve diğer lenf nodüllerinde tutulum mevcuttur.

Safra kesesi kanseri belirtileri

Safra kesesi kanseri genellikle belirti vermeden de seyredebilir. Belirtilerkarın ağrısı, sarılık, ateş, mide bulantısı, kusma, kaşıntı, iştahsızlık, karında şişlik ve kilo kaybı gibi belirtiler en sık karşılaşılan belirtilerdir. Safra kesesi ve safra yolları kanserlerinde çoğunlukla olguların hepsinde de karın ağrısı ve sarılık şikayetleri görülür. Safra kesesi kanseri belirtileri genellikle kolesistit belirtilerinden ayırt edilemez.

Safra kesesi kanseri teşhisi

Safra kesesi kanseri teşhisinde gastroentroloji veya genel cerrahi uzmanlarının yapacağı fizik muayene sırasında sarılık, karının sağ üst kadranında hassasiyet, karaciğerde büyüme ve sağ üst kadranda kitle gibi klinik bulgulara rastlanabilir. Safra kesesi kanseri tanısında en önemli tanı yöntemi karın ultrasonografisi tetkikidir. Ultrasonografik tetkik ile hastaların % 75’inde tanı konulabilir.

Ultrasonografik tanı yönteminde safra kesesi kanseri erken evrede safra kesesi duvarında bölgesel kalınlaşma görülür ise mutlaka bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yöntemlerine baş vurulmalıdır. Gereken durumlarda pozitron emisyon tomografisinde (PET) daha ayrıntılı kitleler görülür.Safra kesesi kanseri ileri evrelerde belirti verirler. Bu nedenle tanının konulması gecikir ve bazı hastalarda tedavi şansı olmayabilir. Safra kesesi kanserinin kesin tanısı ameliyat ile ya da ameliyat yapılmadan yapılan biyopsi tetkiki ile konulur.

Safra kesesi kanseri tedavisi

Safra kesesi kanseri tedavisi

Safra kesesi kanseri tedavisi

Safra kesesi tümörlerinin en etkili tedavisi cerrahidir. Fakat hastalık kötü seyrettiği ve çok hızlı yayılım gösterdiği için, cerrahi tedavi bu hastalarda uygulanmaz ya da ameliyattan sonra hastalık tekrarlar. Sarılık gelişen hastalarda çok rahatsız edici kaşıntılar ve sindirim bozukluğu nedeni ile hızlı zayıflama ve vitamin eksiklikleri otaya çıkar. Bu şikayetleri önlemek için hastaya endoskopik bir yöntem ile stent yerleştirilir ya da cildi delerek karaciğerden geçilir ve safra yollarına bir kateter yerleştirilir.

Bu yöntem ile safra akımı ve sarılığın giderilmesi sağlanır. Safra kesesi kanseri tedavisinde cerrahi tedavinin yanı sıra bazı hastalarda kemoterapi tedavisi de uygulanır. Fakat kemoterapi tedavisinde safra kesesi kanserini tamamen iyileştiren bir yöntem yoktur. Safra kesesi kanseri ameliyatı, safra kesesi, safra kesesi komşuluğunda bulunan karaciğer dokusu ve gerekir ise ana safra kanalı ile etrafında bulunan lenf bezlerinin çıkarılması şeklindedir. İleri evre veya ana damarları tutmuş kanserlerde bazen karaciğerin sağ tarafının tamamen çıkarılması gerekebilir.

Safra kesesi taşları neden olur?Safra kesesi polipleri neden olur?

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git