Hastalıklar ve Tedaviler

Sabit Distoni Nedir ve Neden Olur?

Sabit distonilerde etkilenen kas grupları değişkenlik göstermekle birlikte ekstremite başlangıcı sıktır.

Distoni; devamlı, kıvrılıcı, eğip bükücü, tekrarlayıcı, kas kontraksiyonu ile seyir gösteren istemsiz bir hareket bozukluğu türüdür. Sabit distoni, istirahatte nötral pozisyona dönmeyen, hareketsiz distonik duruş olarak tanımlanmaktadır.

Sabit distoni nedenleri

Primer distonilerin özelliklerinden biri olmayan sabit distoniler; edinsel bazal ganglion hastalıkları veya kortikobazal dejenerasyon gibi nörodejeneratif hastalıklarda ortaya çıkan sekonder distonilerde gözlenebilir. Sabit distoni donuk ekstremite sendromu gibi distoniye benzeyen durumlarda veya mekanik nedenlere bağlı anormal duruşlarda da gözlenebilir. Kompleks bölgesel ağrı sendromunun eşlik ettiği bir grup hastada posttravmatik sabit distoni gelişebilir. Ayrıca sabit distoninin bazı çalışmalarda, psikolojik bir durumun bir parçası olarak ortaya çıktığı düşünülürken bazılarında ise belli bir neden bulunamamıştır.

Sabit distoni belirtileri ve bulguları

Sabit distonilerde etkilenen kas grupları değişkenlik göstermekle birlikte ekstremite başlangıcı sıktır. Tutulum bir bölgede kalabileceği gibi sıklıkla başka kas gruplarına da yayılır. Hastaların yarısından fazlasında distoninin aynı ekstremitenin proksimaline, karşı benzer ekstremiteye, aynı taraftaki diğer ekstremiteye yayılabilmektedir.

Sabit distonilerde, başlangıçta tutulan uzvun nötral pozisyona getirilme imkanı vardır, ancak sonraları uzuv sabitleşir, katılaşır ve nötral pozisyona getirilmeye çalışıldığında ağrı olur.

Sabit distoni tedavisi

Uygulanan tedavilerin yararlı olup olmadığı; fonksiyonun düzelmesi, duruşun düzelmesi, kas gevşemesi, ağrının geçmesi kriterlerine bakılarak değerlendirilir.

Tedavide tutulan ekstremiteyi germe egzersizlerini de içeren fizik tedavi hemen hemen bütün hastalara önerilmektedir.

Lomber spinal blok, sempatektomi, tibial sinir nöromodülasyonu ve ortopedik operasyonlar hastalarda çok fazla yararlı olmamakla birlikte, ikincil (sekonder) problemlere neden olabilmekte ve bu nedenle hastaların durumunu daha da zora sokabilmektedir.

Botulinum toksini (BTX) tedavisi, antikolinerjikler, baklofen,  benzodiazepinler, opioidler, antiepileptikler, nöroleptikler, antidepresanlar, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu gibi tedaviler de uygulanabilir. Eğer hastanın bu tedavilerden kesin yarar gördüğüne dair izlenim elde edilirse uzun süreli olarak bu ilaç tedavilerinin uygulanması gerekebilir. Ancak bu hastalıkta kendiliğinden gerileme de gözlenebilir.

Sabit distoni tedavisi nörolog, fiziyatrist, psikiyatrist, el ve ekstremite cerrahisi ve dermatolog gibi uzmanlıkları içeren multidisipliner çalışma ile gerçekleştirilir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Servikal distoni nedir ve neden olur
  2. Meige sendromu nedir ve neden olur
  3. Blefarospazm nedir ve neden olur
  4. Multipl skleroz nedir ve neden olur
  5. Antispazmodik ilaçların kullanım alanları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git