Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Rupatek Nedir? Rupatek Ne İçin Kullanılır? Rupatek Yan Etkileri Nelerdir?

RUPATEK 10 mg TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablette, 10 mg rupatadine eşdeğer 12.79 mg rupatadin fumarat içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat (buzağı sütü), prejelatinize nişasta, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

RUPATEK NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Rupatek renkli baskılı kutuda 10 mg’lık 20 ve 30 tane tablet halinde sunulan anti-allerjik bir ilaçtır.

Rupatek etkin madde olarak rupatadin fumarat içerir.

Rupatek 12 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel (aralıklı/intermitan) veya yıl boyu süren (sürekli/persistan) alerjik rinitin hapşırma, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi belirtilerini giderir. Rupatek ayrıca ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi ürtikere (alerjik bir deri döküntüsü) bağlı semptomların giderilmesinde de kullanılır.

RUPATEK KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Rupatek’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

RUPATEK’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Kalp rahatsızlığınız varsa,
 • Kanda potasyum düşüklüğü varsa ve kalp atım hızınız anlamlı şekilde yavaşsa,
 • Ergenlik döneminde iseniz,
 • Bazı kalıtsal metabolik hastalıklarınız varsa,
 • Bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz varsa,
 • 65 yaşından daha yaşlıysanız,
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınız yetersiz ise, bunlar gibi durumlarda Rupatek’i dikkatli kullanmalısınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RUPATEK’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Greyfurt suyu ile birlikte kullanmayınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE RUPATEK KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelikte doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE RUPATEK KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Rupatek’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR RUPATEK KULLANABİLİR Mİ?

Araba ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

RUPATEK’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Rupatek’in içeriğinde bulunan laktoz monohidrat nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE RUPATEK KULLANIMI

Rupatek’in herhangi bir ilaçla ciddi bir etkileşiminin bulunduğuna dair kanıt yoktur.

 • Ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç), eritromisin (antibiyotik) ve greyfurt suyu ile birlikte Rupatek’i kullanmayınız.
 • Rupatadin ile birlikte statin (kolesterol düşürücü ilaç gruplarına verilen genel isim) veya alkol alıyorsanız ilacınızı dikkatli kullanınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RUPATEK NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Önerilen dozu günde bir defa 1 tablet (10 mg) şeklindedir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir.

Ağızdan bir miktar su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Rupatek Kullanımı:

12 yaşın altında kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Rupatek Kullanımı:

Rupatek yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Rupatek Kullanımı:

Klinik deneyim olmadığından, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Eğer Rupatek’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Rupatek Kullandıysanız: Rupatek’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Rupatek Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

Rupatek İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

RUPATEK’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Rupatek’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Rupatek’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Rupatek’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Huzursuzluk,
 • Burun kanaması,
 • Üst ve alt karın ağrısı,
 • Bulantı, kusma,
 • Kas, bel veya eklem ağrıları.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Sersemlik,
 • Baş ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Yorgunluk, halsizlik,
 • Dikkat bozukluğu,
 • Yüksek ateş veya boğaz ağrısı,
 • İştah artışı,
 • Ağız, boğaz veya burun kuruluğu,
 • İshal veya kabızlık,
 • Midede rahatsızlık veya göğüste yanma hissi,
 • Deride kızarıklık.

Bunlar Rupatek’in hafif yan etkileridir.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

RUPATEK’İN SAKLANMASI

 • Rupatek’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Rupatek’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Rupatek’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Rupatek’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Rupatek’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 22.09.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Alerjik rinit belirtilerini azaltma yöntemleri
 2. Polen alerjisi olanlara nelere dikkat etmeli
 3. Alerjik astım nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git