Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Rupafin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Rupafin’in Yan Etkileri

Rupafin 12 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel (aralıklı/intermitan) veya yılboyu süren (sürekli/persistan) alerjik rinitin hapşırma, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi belirtilerini giderir.

Rupafın kısaca nedir?

 • Rupafin nedir? Rupafin renkli baskılı kutuda 10 mg’ lık 20 tane tablet halinde sunulan anti-allerjik bir ilaçtır. Rupafin etkin madde olarak rupatadin fumarat içerir.
 • Rupafin ne için kullanılır? Rupafin 12 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel (aralıklı/intermitan) veya yılboyu süren (sürekli/persistan) alerjik rinitin hapşırma, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi belirtilerini gidermek için reçete edilir. Rupafin ayrıca ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi ürtikere (alerjik bir deri döküntüsüne) bağlı semptomların giderilmesinde de kullanılır.
 • Rupafin nasıl kullanılır? Rupafin’in önerilen dozu günde bir defa 1 tablet (10 mg) şeklindedir. Rupafin sadece ağızdan kullanım içindir. Rupafin’i ağızdan bir miktar su ile yutunuz, ilacı çiğnemeyiniz, ilacı 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız, ilacı yaşlılarda dikkatli kullanınız.
 • Rupafin kullanılmaması gereken durumlar: Rupafin’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı allerjiniz varsa Rupafin kullanmayınız. 12 yaşından küçük çocuklarda Rupafin kullanmayınız.
 • Rupafin’in özel durumlarda kullanımı: Hamilelik, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelikte doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Rupafin’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Araç ve makine kullanımı, araba ya da makine kullanımında dikkatli olunuz. Böbrek ve karaciğer yetmezliği, klinik deneyim olmadığından, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılması önerilmemektedir.
 • Rupafin’in yaygın görülen yan etkileri: Tüm ilaçlar gibi Rupafin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri gibi yan etkiler görülürse doktorunuza ya da bir hastanenin acil servisine başvurunuz. Bunlar Rupafin’in ciddi yan etkileridir ve acil müdahaleye gerek duyulabilir. Diğer ciddi yan etkiler arasında huzursuzluk, burun kanaması, üst ve alt karın ağrısı, bulantı, kusma, kas, bel veya eklem ağrıları gibi yan etkiler Rupafin’in ciddi yan etkileridir.

Üstteki bilgiler Rupafin’in kısa bilgileridir. Rupafin hakkında daha detaylı bilgi edinmek için alttaki KULLANMA TALİMATINA bakınız. 

Rupafın 10 mg tablet kullanma talimatı

 • Rupafin’in etkin maddesi nedir? 10 mg rupatadin (fumarat şeklinde).
 • Rupafin’in yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, kırmızı demir oksit (E-172), sarı demir oksit (E-172) ve magnezyum stearat.

Rupafin ağızdan alınır. 

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Rupafın nedir ve ne için kullanılır? (Rupafın tablet’in endikasyonları)

Rupafin renkli baskılı kutuda 10 mg’ lık 20 tane tablet halinde sunulan anti-allerjik bir ilaçtır. Rupafin etkin madde olarak rupatadin fumarat içerir.

 • Rupafin 12 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel (aralıklı/intermitan) veya yılboyu süren (sürekli/persistan) alerjik rinitin hapşırma, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi belirtilerini giderir.
 • Rupafin ayrıca ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi ürtikere (alerjik bir deri döküntüsü) bağlı semptomların giderilmesinde de kullanılır.

Rupafin ne için kullanılır

Rupafın kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Rupafin’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı allerjiniz varsa kullanmayınız.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

Rupafın kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Kalp rahatsızlığınız varsa
 • Kanda potasyum düşüklüğü varsa ve kalp atım hızınız anlamlı şekilde yavaşsa
 • Ergenlik döneminde iseniz
 • Bazı kalıtsal metabolik hastalıklarınız varsa
 • Bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz varsa
 • 65 yaşından daha yaşlıysanız
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınız yetersiz ise Rupafin’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Rupafın tablet’in özel kullanım durumları

 • Hamilelikte Rupafin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebelikte doktorunuza danışmadan ilacı kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emzirme Döneminde Rupafin kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Rupafin’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden doktorunuza danışmadan
  kullanmayınız.
 • Araç ve makine kullananlar Rupafin kullanabilir mi? Araba ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.
 • Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Rupafin kullanımı: Klinik deneyim olmadığından, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılması önerilmemektedir.
 • Rupafin’in yiyecek ve içecekler ile kullanılması: Greyfurt suyu ile birlikte kullanmayınız.

Rupafın’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Rupafin’in içeriğinde bulunan laktoz nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmiş ise bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Rupafın kullanımı

 • Rupafin’in herhangi bir ilaçla ciddi bir etkileşiminin bulunduğuna dair kanıt yoktur.
 • Ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç), eritromisin (antibiyotik), ve greyfurt suyu ile birlikte Rupafin’i kullanmayınız.
 • Rupatadin ile birlikte statin (kolesterol düşürücü ilaç gruplarına verilen genel isim) veya alkol alıyorsanız ilacınızı dikkatli kullanınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Rupafın nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Rupafin’in önerilen dozu günde bir defa 1 tablet (10 mg) şeklindedir.

Uygulama yolu ve metodu: 

Rupafin sadece ağızdan kullanım içindir. Ağızdan bir miktar su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Rupafin kullanımı:

12 yaşın altında kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Rupafin kullanımı:

Rupafin yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olanlarda Rupafin kullanımı:

Klinik deneyim olmadığından, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Rupafin kullandıysanız: 

Rupafin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Rupafin’i kullanmayı unutursanız: 

Unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift almayınız.

Rupafin ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler: 

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

Eğer Rupafin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Rupafın’ın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Rupafin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Rupafin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Rupafin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Huzursuzluk
 • Burun kanaması
 • Üst ve alt karın ağrısı
 • Bulantı, kusma
 • Kas, bel veya eklem ağrıları

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

 • Sersemlik
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk, halsizlik
 • Dikkat bozukluğu
 • Yüksek ateş veya boğaz ağrısı
 • İştah artışı
 • Ağız, boğaz veya burun kuruluğu
 • İshal veya kabızlık
 • Midede rahatsızlık veya göğüste yanma
 • Deride kızarıklık

Bunlar Rupafin’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Rupafın nasıl saklanır?

 • Rupafin’i çocukların erişemeyeceği, göremeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Rupafin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Rupafin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Rupafin’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 06.01.2012 onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Saman nezlesi (alerjik rinit) belirtileri ve alerji belirtilerini azaltma yöntemleri
 2. Nefes darlığı (nefes alıp verme güçlüğü) yapan hastalıklar
 3. Alerjik egzama belirtileri ve tedavisi
 4. Ürtiker nedenleri ve tedavisi
 5. Ürtiker türleri ve ürtiker belirtileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git