Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Roza Krem Nedir? Roza Krem Ne İçin Kullanılır? Roza Krem Prospektüs

ROZA %1 + %2 KREM KULLANMA TALİMATI

Deri üzerine uygulanır.

Etkin maddeler: 1 g krem; 10 mg Metronidazol ve 20 mg Üre içerir.

Yardımcı maddeler: Disodyum EDTA, Setostearil alkol, Gliserinmonostearat, İzopropilmiristat, Sıvı parafın, Beyaz yumuşak vazelin, Siklometikon, Polisorbat 80, Poloxamer 401, Polisorbat 20, Bütilhidroksianizol (E320), Triklozan, Klorheksidin hidroklorür, Saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Roza Krem Prospektüs

ROZA NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Roza, deri üzerine sürülerek kullanılan bir kremdir. Etkin madde olarak, 1 gramında 10 mg metronidazol ve 20 mg üre içermektedir. Metronidazol, “Antiprotozoal (parazitlere karşı etkili) ve antibakteriyel (bakterilere karşı etkin) ilaçlar” olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Üre ise “Yumuşatıcılar ve Koruyucular” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir ve cildin nemlendirilmesini; elastikliğinin ve direncinin arttırılmasını sağlar.

Roza, beyaz renkte, kokusuz ve bağdaşık (homojen) özelliklerde olup, 30 g krem içeren alüminyum tüplerde bulunmaktadır.

Roza, gül hastalığı olarak da bilinen rozasea’nın ve bu hastalığa bağlı olarak cilt üzerinde gelişen kabarcıkların, noktaların ve kızarıklıkların tedavisinde, özellikle kuru derinin de eşlik ettiği ve nemlendirilmenin gerekli görüldüğü durumlarda kullanılır.

ROZA KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Metronidazole, üreye veya Roza’nın  herhangi bir bileşenine alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise,
 • Yara veya açık yaranız var ise Roza kullanmayınız.

ROZA’NIN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Roza, cildinize sürülerek uygulanır.
 • Ağız boşluğu, burun içi gibi mukoz membranlarla temas ettirmeyiniz.
 • Yaralar ve açık yaralar üzerine uygulamayınız.
 • Roza’nın etkin maddelerinden biri olan metronidazol gözlerde sulanmaya neden olduğundan, gözlerle temas ettirmeyiniz. Yanlışlıkla gözlerle teması halinde bol miktarda ılık suyla veya göz yıkama suyuyla iyice durulayınız.
 • Bölgesel tahriş oluşursa, Roza’nın kullanım sıklığını azaltınız, gerekirse kullanımı durdurup tıbbi yardım alınız.
 • Doktorunuz aksini söylemediği sürece, herhangi bir kan hastalığınız varsa Roza’yı kullanmayınız.
 • Roza kullanımınız sırasında, özellikle tedavi edilen alanları şiddetli güneş ışığına (güneşlenme gibi) veya aşırı ultraviyole ışınına (solaryum, güneş lambası gibi) maruz bırakmayınız.
 • Roza’nın gereksiz ve çok uzun süre kullanımından kaçınınız.
 • Metronidazolün bazı hayvan türlerinde kanser yapıcı etkisi olduğu bilinse de, insanlarda kanser yapıcı bir etkisi olduğuna dair bir kanıt yoktur.
 • Metronidazolü sistemik olarak kullanan (örneğin tablet olarak ağızdan alan) hastalarda, uzuvlarda parestezi (karıncalanma, uyuşma, yanma, batma gibi hisler) ve uyuşukluk ile kendini gösteren periferal nöropati (çevresel sinir sistemindeki sinirlerde hasar) ortaya çıktığı görülmüştür. Dışarıdan bölgesel olarak uygulanan metronidazol ile de bu durum görülmüştür. Bu tür anormal sinirsel bulguların ortaya çıkışı söz konusu olursa, Roza tedavisinin yeniden değerlendirilmesi açısından doktorunuza başvurunuz. Merkezi sinir sistemi hastalığınız varsa, bu durumu doktorunuza belirtiniz.
 • Roza’yı çocuklarda kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ROZA’NIN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Ağız yoluyla alınan metronidazolün alkol ile etkileşebildiği bilinse de, bu durumun cilt üzerine uygulanan Roza ile görülmesi beklenmez. Ancak yine de Roza kullanırken, alkol almamanız önerilmektedir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ROZA KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Metronidazol ve ürenin hamilelerde kullanımının cenine zararlı olup olmadığı bilinmemektedir.
 • Roza kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak, zorunlu haller dışında kullanılmamalıdır. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında kullanımından kaçınılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ROZA KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Metronidazol anne sütüne geçebilir. Ürenin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
 • Metronidazol ve ürenin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır.
 • Roza tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, fayda/zarar oranı dikkate alınmalıdır. Gerekli olmadıkça emziren annelerde Roza kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ROZA KULLANABİLİR Mİ?

Roza kullanımının araç ve makine kullanımına bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

ROZA’NIN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Roza’nın içeriğinde bulunan;

 • Setostearil alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite),
 • Bütil hidroksianizol (E320) lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda iritasyona neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ROZA KULLANIMI

Ağız yoluyla metronidazol alımının; varfarin ve diğer kumarin grubu antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyici) ilaçların etkilerini güçlendirdiği ve böylece protrombin zamanını (kan pıhtılaşma sisteminin işlerliğinin belirlenmesinde en önemli laboratuvar testlerinden birisi) uzattığı bildirilmiştir. Dışarıdan bölgesel olarak uygulanan metronidazolün ise protrombin zamanı üzerine etkisi bilinmemektedir. Ancak, dışarıdan bölgesel olarak uygulanan metronidazol jel ile kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçların birlikte kullanımı sonrasında bazı pıhtılaşma ölçütlerinin değişime uğradığı ender vakalar bildirilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyici bir ilaç kullanıyorsanız; cilt üzerine bölgesel olarak metronidazol uygulandığında çok az miktarda ilacın deriden emilimine bağlı olarak, ilaç etkileşiminin görülme olasılığı düşük de olsa, bu konu akılda tutulmalı ve hekimin görüşü alınmalıdır.

Roza’nın bileşiminde bulunan üre, deri üzerine uygulanan diğer ilaçların deriden geçişini arttırabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ROZA NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka bir şekilde önerilmediyse; Roza’yı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez deri üzerine sürerek uygulayınız.

Roza ile ortalama tedavi süresi 3-4 aydır. Önerilen tedavi süresini aşmayınız. Ancak açıkça bir yarar sağlandığı görülürse, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 3-4 aylık ek bir tedavi daha uygulanması doktor tarafından değerlendirilebilir.

Metronidazolün deri üzerine sürülerek uygulandığı rozasea tedavilerine 2 yıla kadar devam edildiği klinik çalışmalarda bildirilmiştir. Eğer belirgin bir klinik iyileşme görülmüyorsa, tedavi sonlandırılmalıdır.

Hastalığınızı kontrol altında tutmak için ne kadar süre ile Roza kullanacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Roza’yı  uygulamadan önce, tedavi edilecek alanları tahriş edici özellikte olmayan yumuşak bir sabun ile yıkayınız ve ardından kurulayınız.

Deri üzerindeki hastalıklı alanlara ince bir tabaka halinde, gözlerinize gelmemesine dikkat ederek uygulayınız.

Kremi iyice ovuşturarak cildinize uygulayınız ve ürünün kapağını kapatınız.

Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Roza kullandıktan sonra, komedojenik (ciltte siyah veya beyaz noktaların oluşumu) ve astrenjan (damar büzücü etki) özellikte olmayan kozmetik ürünleri kullanabilirsiniz.

Roza Kremin Kullanım Şekli

Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz.

Çocuklarda Roza Kullanımı:

Çocuklarda Roza’nın etkinliği ve güvenliliği araştırılmamıştır.

Roza’yı çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda Roza Kullanımı:

Roza’nın yaşlı bireylerde önerilen kullanım dozu, yetişkinler için önerilen doz ile aynıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Roza Kullanımı:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda Roza’nın etkinliği ve güvenliliği araştırılmamıştır. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer Roza’nın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Roza Kullandıysanız:

Roza sadece deri üzerine sürülerek kullanım içindir ve yutulmamalıdır. Eğer kaza ile yutarsanız tıbbi yardım alınız.

Roza gereken miktardan daha fazla kullanılırsa, bileşimindeki üre nedeniyle deride tahrişe yol açabilir. Roza’nın fazla miktarda yutulması durumunda, üre nedeniyle bulantı ve kusma gibi mide-bağırsak tahrişleri meydana gelebilir. Bu durumda, belirtilere yönelik ve destekleyici tedavi verilmelidir.

Roza’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Roza’yı Kullanmayı Unutursanız:

Bu ilaç, önerilen şekilde ve düzenli olarak kullanıldığında etkisini en iyi şekilde gösterir ancak yine de doğru zamanda kullanmayı unutursanız, endişelenmeyiniz. Hatırladığınızda, daha önce kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Roza İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Rozasea hastalığı, antibiyotiklere yavaş bir şekilde yanıt verebilir. Doktorunuz size kullanmayı durdurmanızı söyleyene dek, Roza’yı kullanmaya devam etmeniz önemlidir.

ROZA YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi Roza’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa, Roza’yı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek ((10.000 hastanın 1’ inden az görülebilen) yan etkiler;

Ciddi alerjik reaksiyonlar (döküntü, nefes almada zorluk, ciddi baş dönmesi, özellikle ağız, yüz, dudaklar veya dilde kaşıntı/şişme).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Roza’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen) yan etkiler;

 • Cilt kuruluğu,
 • Kızarıklık,
 • Kaşıntı,
 • Yanma, batma/ağrı hissi gibi cilt rahatsızlıkları,
 • Ciltte tahriş,
 • Rozasea’nın (hastalığınızın) kötüleşmesi.

Yaygın olmayan (1.000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen) yan etkiler;

 • El ve ayak parmaklarında uyuşukluk (hissizlik), karıncalanma,
 • Ağızda metalik tat,
 • Mide bulantısı.

Bilinmeyen sıklıkta (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Temas dermatiti (su-sabun gibi temizlik malzemeleri, kozmetikler, takılar vb. iritanlar ile temas sonucunda oluşan iltihabi bir deri hastalığı),
 • Pullanma,
 • Ödem (deri altı dokularında aşırı sıvı toplanması).

Roza’yı göz bölgesine çok yakın uygulamanız durumunda, gözlerinizde sulanma görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ROZA’NIN SAKLANMASI

 • Roza’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Roza’yı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Roza’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Roza’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 22/2/2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Rosacea (gül hastalığı) nedir, neden olur
 2. Oküler rosacea nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git