Enfeksiyon Hastalıkları

Rovamycine Nedir? Rovamycine Tablet Ne İşe Yarar? Rovamycine Hamilelikte Kullanılır mı?

ROVAMYCİNE 3 MIU FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Oral yoldan (ağız yoluyla) kullanılır.

Etkin madde: Her bir tablet 3 000 000 3MIU spiramisin içerir.

Yardımcı maddeler: Snowflake 12019 maizena, Hidroksipropil selüloz, Kroskarmelloz sodyum (Tip A), Kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), Mikrokrastalin Selüloz (Avisel pH 101), Magnezyum stearat, Saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Rovamycine Prospektüs

ROVAMYCİNE NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Rovamycine makrolid grubu bir antibiyotiktir. Duyarlı bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Solunum yolu enfeksiyonları,
 • Cilt enfeksiyonları,
 • Ağız içi ve diş enfeksiyonları gibi durumlarda Rovamycine doktorunuzun tavsiyesi ile kullanılabilir.

Rovamycine kutuda, blister ambalajda 10 veya 14 tabletler halinde bulunur.

ROVAMYCİNE KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer spiramisin ya da Rovamycine’deki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz, bu ilacı kullanmayınız.

Migren tedavisinde kullanılan ergotamin içeren ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

ROVAMYCİNE’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Eğer, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa (karbonhidrat enerji metabolizması ile ilgili bir enzim) bu hasta grubunda çok seyrek olarak akut hemoliz (kan hücreleri yıkımı) vakaları bildirildiğinden Rovamycine kullanımı önerilmez.
 • Eğer, karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ROVAMYCİNE’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Rovamycine’yi aç ya da tok karnına alabilirsiniz.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ROVAMYCİNE KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Rovamycine gerektiğinde hamilelerde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ROVAMYCİNE KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Rovamycine anne sütüne geçtiğinden, emziriyorsanız emzirmeyi kesiniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ROVAMYCİNE KULLANABİLİR Mİ?

Rovamycine’in araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerine olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

ROVAMYCİNE’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Özel dikkat ve önlem gerektirecek yardımcı bir madde içermemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ROVAMYCİNE KULLANIMI

Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Rovamycine makrolid grubunda bulunan bir antibiyotiktir. Makrolidlerin, migren tedavisinde kullanılan ergot türevleri ile eş zamanlı kullanımında bazı iskemi durumları (damarlarda kanlanmanın bozulması) bildirilmiş olmakla birlikte, spiramisin ile ilgili herhangi bir bildiri yoktur.
 • Rovamycine, karbidopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) emilimini inhibe eder ve kandaki levodopa düzeyini düşürür. Klinik gözlem sonuçlarına göre levodopa dozu ayarlanmalıdır.
 • Rovamycine vinka alkaloidlerinin (kanser tedavisinde kullanılır) ve kardiyak glikozidler (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır), kinin düzeylerini artırabilir.
 •  Konivaptan ve dasatinib adlı ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda Rovamycine’in düzeyi/etkisi artabilir.
 • Rovamycine, BCG ve tifo aşısının etkisini azaltabilir.
 • Deferasiroks, etravirin ile birlikte kullanıldığında Rovamycine düzeyleri azalabilir.

Muhtemel etkileşimleri engellemek amacıyla doktor ve eczacınıza almakta olduğunuz tedavileri bildiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ROVAMYCİNE NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

MIU tabletler;

Ortalama doz günde 6-9 MlU’dir. Günlük dozu 2 ya da 3’e bölerek alınız. Tedavi süresi hastalığınızın durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Meningokok menenjiti profilaksisinde (menenjit koruması), 3 MIU /12 saatte bir, 5 gün süreyle alınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağız yoluyla alınır.

Aç ya da tok karnına alabilirsiniz.

Çocuklarda Rovamycine Kullanımı:

Rovamycine tablet erişkinlerde kullanılan bir ilaçtır. 18 yaş altı ve çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda Rovamycine Kullanımı:

Rovamycine yaşlılarda kullanılabilir. Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Rovamycine Kullanımı:

 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatli olunmalıdır.
 • Böbrek bozukluğunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer Rovamycine’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Rovamycine Kullandıysanız: Rovamycine’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Rovamycine’i Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Eğer bir Rovamycine dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

Rovamycine İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Olumsuz bir etkisi yoktur.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

ROVAMYCİNE’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Rovamycine’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Rovamycine’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anafilaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.
 • Çok seyrek olarak, bağırsaklarda ciddi diyare ortaya çıkabilir.

Eğer bu durumlar sizde mevcut ise, acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayan ((100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bulantı, kusma ve diyare,
 • Alerjik cilt reaksiyonları.
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme,
 • Karaciğerde safra yollarının tıkanması ile seyreden sarılık.

Seyrek (1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ciltte duyu kusuru (parestezi).

Çok seyrek (10.000 hastada 1’den az görülebilen) yan etkiler;

 • Kansızlık (anemi),
 • Kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile seyreden kansızlık.

Bunlar Rovamycine’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ROVAMYCİNE NASIL SAKLANMALI?

 • Rovamycine’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Rovamycine’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Rovamycine’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Dış kutusu ve blisteri üzerinde basılı bulunan son kullanma tarihinden sonra Rovamycine’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.

İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Ruhsat sahibi:

Aventis Pharma SA/Fransa lisansı ile Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No.:193 Levent 34394 Şişli – İstanbul, Türkiye.

Tel: (0212) 339 10 00.

Faks: (0212) 339 10 89

Üretici:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz.

Bu kullanma talimatı 18/02/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Soğuk algınlığı nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Farenjit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Dişeti iltihabı neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Dil ve ağız yaraları neden olur, nasıl tedavi edilir
 5. Kıl kökü iltihabı neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git