Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Risonel Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Risonel’in Yan Etkileri Nelerdir?

Mometazon furoatın küçük miktarları burun içine püskürtüldüğü zaman, burundaki iltihabı, kaşıntıyı, tıkanıklığı ve hapşırığı gidermeye yardımcı olur.

RISONEL %0.05 Süspansiyon İçeren Burun Spreyi kullanma talimatı

Ölçülü sprey pompası ile kullanılan nazal süspansiyon.

Risonel’in etkin maddesi: Her püskürtme 50 mikrogram mometazon furoat monohidrat içerir.

Risonel’in yardımcı maddeleri: Gliserin, mikrokristalin selüloz-karboksimetil selüloz sodyum (Avicel RC-591), sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit monohidrat, benzalkonyum klorur (%50), polisorbat 80 ve deiyonize su gibi yardımcı maddeler içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

RISONEL nedir ve ne için kullanılır?

Risonel, %0.05 süspansiyon içeren burun spreyi kortikosteroidler adı verilen bir ilaç grubuna dahil olan mometazon furoat içerir. Mometazon furoat bazı sporcular tarafından hatalı kullanılan ve tabletler veya enjeksiyonlarla alınan “anabolik steroidler” ile karıştırılmamalıdır.

Mometazon furoatın küçük miktarları burun içine püskürtüldüğü zaman, burundaki iltihabı, kaşıntıyı, tıkanıklığı ve hapşırığı gidermeye yardımcı olur.

Risonel, 6 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit olarak da bilinir) ve yıl boyu devam eden rinit (burun iltihabı) semptomlarının (belirtilerinin) tedavisinde kullanılır.

 • Risonel, erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki ergenlerde mevsimsel alerjik riritin profilaksisinde (önlenmesinde) endikedir (kullanılır). Profilaktik (önleyici) tedaviye polen mevsiminin beklenen başlangıcından 2-4 hafta önce başlanmalıdır.
 • Risonel, 18 yaş ve üzeri erişkinlerde nazal polip (iyi huylu ur) tedavisinde de kullanılır.
 • Risonel, erişkinlerde kronik rinosinüzit tedavisinde ve 12 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde akut rinosinüzitte (bakterilerin eşlik ettiği rinosinüzitte antibiyotiğe ek olarak) kullanılır.
 • Risonel, 2-6 yaş arasında alerjik rinit tanısı almış olan çocuklarda kullanılabilir.

Risonel Hangi Hastalıklar Kullanılır

Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit kısaca nedir?

Yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkan saman nezlesi ağaç, çimen, ot polenleri ve ayrıca küf ve mantar sporlarının solunmasından kaynaklanan alerjik bir reaksiyondur.

Yıl boyu devam eden rinit, ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği, kuş tüyü ve belirli gıdalar dahil çeşitli maddelere karşı duyarlılıktan kaynaklanabilir. Bu alerjiler burun akıntısı ve hapşırığa neden olur ve burun mukozasında şişliğe bağlı olarak burunda tıkanıklık hissine yol açar. Risonel burundaki şişliği ve tahrişi azaltır ve böylelikle, hapşırık, burun kaşıntısı, akıntısı ve tıkanıklığını giderir.

Rinosinüzit kısaca nedir?

Rinosinüzit; burun tıkanıklığı, akıntı, yüzde ağrı gibi şikayetlerle seyreden, burun ve paranazal sinüslerin inflamasyonudur (iltihabıdır).

Burun polipleri kısaca nedir?

Burun polipleri burun mukozasının üzerindeki küçük oluşumlardır ve genellikle her iki burun deliğinde görülürler. Ana belirti burunda tıkanıklık hissidir ve burundan nefes almayı etkileyebilir. Genize akıntı olarak hissedilen burun akıntısı ve tat ve koku duyumu kaybı da görülebilir. Risonel burundaki iltihabı azaltır ve poliplerin kademeli olarak küçülmesini sağlar.

RISONEL kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer:

 • Mometazon furoat veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise), Risonel’i kullanmayınız.
 • Bir burun enfeksiyonu geçiriyorsanız. Nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce enfeksiyonun iyileşmesini beklemelisiniz.
 • Yakın tarihte bir burun ameliyatı veya burun yaralanması geçirdiyseniz, nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce burnunuzdaki yaranın iyileşmesini beklemeniz gerekir.

RISONEL’ın dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer:

 • Daha önce tüberküloz (verem hastalığı) geçirdiyseniz veya tüberkülozunuz varsa,
 • Gözünüzde herpes simpleks (virüs) enfeksiyonu varsa,
 • Başka herhangi bir enfeksiyonunuz varsa,
 • Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla başka kortikosteroid ilaçlar alıyorsanız,
 • Kistik fibroz hastalığınız varsa.

Risonel kullanırken, kızamık veya su çiçeği hastalığı olan kişilerle temas etmekten kaçınınız. Bu enfeksiyonları geçirmekte olan kişilerle temas ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda RISONEL kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Risonel kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, Risonel’i doktorunuz söylemedikçe kullanmayınız. Diğer nazal kortikosteroid preparatları ile olduğu gibi Risonel’in gebe kadınlarda kullanımına karar verilirken anne ve fetuse verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Risonel kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, Risonel almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Diğer nazal kortikosteroid preparatları ile olduğu gibi Risonel’in emziren kadınlarda kullanımına karar verilirken anne ve bebeğe verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumlarında Risonel kullanımı: Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için veri bulunmamaktadır.

Araç ve makine kullananlar Risonel kullanabilir mi? Risonel’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.

Risonel’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Risonel gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

RISONEL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Risonel burunda tahrişe yol açabilen benzalkonyum klorür içermektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte RISONEL kullanımı nasıl olmalı?

Doktorunuza aldığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçları bildirin. Bazı ilaçlar Risonel’in etki mekanizmasını değiştirebilir veya Risonel diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

Alerji için ağızdan veya enjeksiyonla kortikosteroid ilaçlar alıyorsanız, doktorunuz Risonel kullanmaya başlamadan önce bunları bırakmanızı tavsiye edebilir. Bazı kişiler ağızdan veya enjeksiyonla aldıkları kortikosteroidleri bıraktıklarında kas veya eklem ağrısı, güçsüzlük ve depresyon gibi bazı istenmeyen etkilerle karşılaşabilirler. Bu olayları yaşarsanız doktorunuza bildiriniz; doktorunuz nazal spreyi kullanmaya devam edip etmemeniz konusunda size tavsiyede bulunacaktır. Ayrıca gözlerde kaşıntı, sulanma veya deride kaşıntı veya kızarıklık gibi başka alerjiler de yaşayabilirsiniz. Bu etkilerden herhangi biriyle karşılaşır ve endişeye kapılırsanız, doktorunuza danışmalısınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RISONEL nasıl kullanılır?

Risonel’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Spreyi doktorunuzun söylediğinden daha uzun süre veya daha sık kullanmayın ve daha yüksek doz almayın.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit tedavisinde Risonel nasıl kullanılmalı?

Erişkinler (yaşlı hastalar dahil) ve 12 yaşından büyük çocuklarda klasik doz her burun deliğine günde bir kez iki püskürtmedir.

Belirtileriniz kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz her burun deliğinize günde sadece bir kez bir püskürtme yapmanızı tavsiye edebilir.

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamazsanız, doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz en fazla günlük dozu günde bir kez her burun deliğine dört püskürtmeye yükseltebilir. Semptomlarınız kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz dozu günde bir kez her burun deliğinize iki püskürtmeye düşürmenizi önerebilir.

2-11 yaş arası çocuklarda saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit tedavisinde Risonel nasıl kullanılmalı?

Klasik doz her burun deliğine günde bir kez bir püskürtmedir.

Nazal steroidlerin uzun süre yüksek dozlarda kullanımı çocuklarda büyüme hızının yavaşlamasına neden olabilir. Doktorunuz çocuğunuzun boyunu tedavi döneminde zaman zaman ölçebilir ve herhangi bir etki görülürse dozu azaltabilir.

Proflaktik (önleyici) tedavi

Saman nezlesi şikayetleriniz kötüleşirse, doktorunuz polen mevsimi başlamadan 2-4 hatta önce Risonel kullanmaya başlamanızı söyleyebilir; bu, saman nezlesi semptomlarının ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Özellikle gözlerinizde kaşıntı veya tahriş varsa, doktorunuz Risonel ile birlikte başka tedaviler kullanmanızı tavsiye edebilir. Polen mevsiminin sonunda saman nezlesi belirtileriniz iyileşebilir ve ondan sonra tedaviye ihtiyacınız olmayabilir.

18 yaş ve üzeri erişkinlerde nazal polip tedavisinde Risonel nasıl kullanılmalı?

18 yaş ve üzeri erişkinlerde klasik başlangıç dozu günde bir kez her iki burun deliğine iki püskürtmedir.

Semptomlar 5-6 hafta içinde kontrol altına alınamazsa doz, günde iki kez her iki burun deliğine iki püskürtmeye çıkarılabilir. Semptomlar kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz dozu, semptomları kontrol eden en düşük doza düşürmenizi isteyecektir.

Günde iki kez uygulamayla 5-6 hafta içinde semptomlarda hiçbir iyileşme olmazsa, Risonel yerine kullanılabilecek diğer tedavileri görüşmek üzere doktorunuza başvurmalısınız.

12 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde rinosinüzit tedavisinde Risonel nasıl kullanılmalı?

12 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde önerilen günlük doz her burun deliğine günde 1 kez 2 püskürtmedir. Semptomlar yeterince kontrol altına alınamazsa günlük doz her burun deliğine günde 2 kez 2 püskürtmeye yükseltilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Nazal spreyi kullanım için nasıl hazırlamalı?

Sprey pompasının ucunu delmeyiniz.

İlk kullanımda, sprey pompasını ayarlamak için, ilaç, düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, genellikle 10 kez öncelikle dışarıya doğru püskürtülmelidir.

 • Her kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır.
 • İşaret parmağınızı ve orta parmağınızı burnun her iki yanına ve başparmağınızı şişenin altına yerleştiriniz.
 • Şişeyi burun deliğinizden uzaklaştırınız ve parmaklarınızı bastırarak spreyi püskürtünüz.
 • Sprey pompası 14 gün veya daha uzun bir süre kullanılmamışsa, kullanımdan önce sprey pompasını ayarlamak için, ilaç, düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, genellikle 2 kez öncelikle dışarıya doğru püskürtülmelidir.

Risonel spreyi kullanma talimatı:

1- Şişeyi yavaşça çalkalayınız ve toz kapağını çıkarınız (Şekil 1).

2- Burnunuzu yavaşça temizleyiniz.

3- Burun deliğinin birini kapatarak sprey pompasının ucunu diğer burun deliğinize yerleştiriniz (Şekil 2). Başınızı hafifçe öne eğerken şişeyi dik tutunuz.

4- Burnunuzdan yavaşça nefes almaya başlayınız ve nefesinizi içeri çekerken spreyi parmaklarınızla bir kere bastırarak burnunuza püskürtünüz.

5- Nefesinizi ağzınızdan veriniz. 4’üncü basamaktaki işlemi aynı burun deliğine bir kez daha tekrarlayınız.

6- Şişeyi burun deliğinden uzaklaştırınız ve nefesinizi ağzınızdan veriniz.

7- Diğer burun deliği için 3’ten 6’ıncı basamağa kadar olan işlemleri tekrarlayınız.

Spreyi kullandıktan sonra temiz bir mendil veya kağıt mendil ile ağzını siliniz ve kapağını kapatınız.

Risonel Nasıl Kullanılır

Burun Spreyi nasıl temizlenir?

Burun spreyinizi düzenli temizlemeniz önemlidir yoksa düzgün çekemeyecektir. Toz kapağını kaldırınız ve sprey pompasını açınız. Sprey pompasını ve toz kapağını sıcak suda yıkayın ve kurutun. Sprey pompasının ucunu iğne ya da başka bir keskin objeyle delmeye çalışmayınız; çünkü bu işlem pompaya zarar verecek ve doğru ilaç dozunu almanızı engelleyecektir. Sıcak bir yerde kurumaya bırakın. Spreyi şişenin içine itin ve toz kabını yerleştirin. Spreyi temizledikten sonra, ilk kez kullanırken, ilaç düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, 2 kez dışarıya püskürtülmelidir.

Çocuklarda Risonel kullanımı:

Çocuklarda bu ilacın kullanımında, bir yetişkin yardımcı olmalıdır.

Yaşlılarda Risonel kullanımı:

Özel bir kullanım durumu mevcut değildir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumlarında Risonel kullanımı:

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için veri bulunmamaktadır.

Eğer Risonel’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Risonel kullandıysanız: Risonel’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Steroidleri uzun süre ya da yüksek miktarlarda kullanırsanız nadiren bazı hormonlarınızı etkileyebilir. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi engelleyebilir.

Risonel’i kullanmayı unutursanız: İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız. Nazal spreyi doğru zamanda kullanmayı unuttuğunuzda, hatırladığınız anda kullanınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Risonel ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Bazı hastalarda Risonel ilk dozdan 12 saat sonra semptomları gidermeye başlar; ancak tedavinin tam yararı iki güne kadar görülmeyebilir. Nazal spreyinizi düzenli kullanmanız çok önemlidir. Doktorunuz size söylemedikçe, kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi durdurmayınız. Bu ürünle ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

RISONEL’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Risonel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Risonel’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Risonel’in seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

Burun içine (intranazal) uygulamasından sonra ani aşırı duyarlılık reaksiyonu (bronkospazm (bronşlarda spazm), dispne (nefes darlığı) gibi) meydana gelebilir.

Risonel’in çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri nelerdir?

Aşırı duyarlılık reaksiyonu ve anjiyoödem (deride kaşıntılı durum) bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise Risonel’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Klinik çalışmalarda alerjik rinitli yetişkin ve adolesan hastalarda rapor edilen tedaviye bağlı istenmeyen olaylar aşağıda belirtilmiştir:

Risonel’in diğer yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

 • Epistaksis (burun kanaması),
 • Farenjit (boğaz iltihabı),
 • Nazal (burunda) yanma, nazal iritasyon (burunda tahriş), nazal ülserasyon (burunda ülserleşme),
 • Hapşırık,
 • Baş ağrısı.

Risonel’in sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyen) yan etkileri nelerdir?

Çocuklarda uzun süreli kullanımda büyüme hızında yavaşlama, göz basıncında artışa (glokom) bağlı olarak görme bozuklukları olabilir.

Nazal kortikosteroidler ile uzun süreli tedavi alan çocukların boy uzunluğunun düzenli takip edilmesi önerilir.

Epistaksis (burun kanaması) genelde hafif şiddette olup kendiliğinden geçmiştir, insidansı (görülme sıklığı) plaseboya (içinde etkin madde olmayan ilaca) kıyasla daha yüksek (%5) olmakla birlikte karşılaştırılan aktif kontrol nazal kortikosteroidlerle (%15’e kadar) kıyaslanabilir veya daha düşüktür. Diğer tüm etkilerin insidansı plasebo ile karşılaştırılabilir oranlardadır.

Çocuk hastalarda, yan etki insidansı, örn. baş ağrısı (%3), epistaksis (%6), burunda iritasyon (tahriş) (%2) ve hapşırma (%2) plasebo ile kıyaslanabilir düzeydedir.

Burun polipleri (iyi huylu ur) için tedavi edilen hastalarda, istenmeyen olayların görülme sıklığı, plaseboyla kıyaslanabilir nitelikte olup alerjik rinitli hastalarda gözlemlenenler ile benzerdir.

Polipler için yürütülen klinik çalışmalarda hastaların %1 veya daha fazlasında bildirilen tedaviye bağlı istenmeyen olaylar şunlardır:

 • Burun kanaması günde iki kez mikrogram ile çok yaygın,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu günde bir kez 200 mikrogram ile yaygın,
 • Burun kanaması günde bir kez 200 mikrogram ile yaygın,
 • Boğaz iritasyonu (tahrişi) günde iki kez 200 mikrogram ile yaygın,
 • Baş ağrısı günde bir kez 200 mikrogram ile ve günde iki kez 200 mikrogram ile yaygın,
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu günde iki kez 200 mikrogram ile yaygın olmayan,
 • Tat ve koku alma bozukluğu bildirilmiştir çok seyrek.

Burun içine uygulanan kortikosteroidlerin kullanımı sonrası, seyrek olarak nazal septum perforasyonu (burun kıkırdağında delinme) vakaları veya göz içi basıncı artışı ve/veya katarakt vakaları bildirilmiştir.

Nazal kortikosteroidlerin tüm vücut üzerine etkileri özellikle uzun dönemlerde yüksek dozlarla reçetelendiğinde görülebilmektedir.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak veya doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

RISONEL nasıl saklanmalı?

 • Risonel’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Risonel’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Risonel’i dondurmayınız.
 • Risonel’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Risonel’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Risonel’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 04.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Alerjik rinit (saman nezlesi) nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Polen alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli
 3. Ev tozu alerjisi neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Burun polipleri neden olur, nasıl tedavi edilir
 5. Sinüzit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git