Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Rinoclenil Nazal Sprey Nedir? Rinoclenil Spreyin Yan Etkileri

Rinoclenil uzun süreli ve mevsimsel allerjik rinit ve vazomotor rinit tedavisi ve Profilaksisinde endikedir (kullanılır).

Rinoclenil ıoo mc nazal sprey (burun spreyi) kullanım talimatı

Rinoclenil’in formülü nedir?: ıoo ml süspansiyon 77 mg Beklometazon dipropiyonat içerir. Bir şişe içeriği 200 ölçülü doz sağlar. Her dozda 100 mcg Beklometazon dipropiyonat vardır.

Rinoclenil’in farmakodinamik özellikleri: Rinoclenil, aktif madde olarak yüksek topik antiinflamatuar ve antiallerjik etkili sentetik kortikosteroid olan beklometazon-17, 21-dipropiyonat içerir. Beklometazon dipropiyonat (BDP) yalnızca topik uygulanan sentetik bir kortikosteroid olup, kuvvetli antiinflamatuar ve düşük mineralokortikoid etkiye sahiptir ve belirgin sistemik etkileri bulunmamaktadır. Ürün, kroton-yağı, carragenin-, formalin-, yumurta akı ve dekstran tetikleyici ödeme karşı şiddetli ve uzun süreli antiinflamatuar etkili , yabancı organizma tetikli granülom reaksiyonuna karşı diğer kortikosteroidlerden daha yüksek etkinlik göstermektedir. Timolitik, splenolitik etki göstermez ve önerilen dozlarda uygulandığında tekrarlayan alımlar sonrasında bile hipofiz-adrenal döngüsünü yavaşlatmaz.

Rinoclenil’in farmakokinetik özellikleri 

 • Rinoclenil’in emilimi: Emilim inhalasyon sonrasında, alınan dozun bir kısmı yutulur fakat gastrointestinal emilim yavaştır ve emilen kısım hızlı bir şekilde karaciğer ilk-geçiş etkisi ile inaktive olur. Nasal uygulama ile alman BDP özellikle burun deliklerinde toplanır, bu nedenle de herhangi bir belirgin sistemik etki ile ilişkili olmayan yüksek lokal etkisi ile karakterize edilir.
 • Rinoclenil’in dağılımı: Intranasal uygulama sonrasında BDP dağılımı tam olarak belirlenmemiştir. 100 ng/ml plazma konsantrasyonunda, BDP’nin yaklaşık % 87 si plazma proteinlerine bağlanır.
 • Rinoclenil’in metabolizesi: Sirkülasyonda emilen kısmı hepatik rota ile monopropiyonat ve beklometazon alkole metabolize edilir ve daha sonra da inaktif metabolitler şeklinde safra ve idrar yolu ile dışarı atılır.
 • Rinoclenil’in vücuttan atılımı: BDP metabolitlerinin büyük bir kısmı safra eliminasyonu ile feces (dışkı) ile daha az bir kısmı da idrar ile atılır.

Rinoclenil hangi hastalıklarda kullanılır? (Rinoclenil’in endikasyonları)

Rinoclenil, uzun süreli ve mevsimsel allerjik rinit ve vazomotor rinit tedavisi ve Profilaksisinde endikedir (kullanılır).

Rinoclenil kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonları)

Lokal viral ve tüberküler enfeksiyonlar, İlacın içerdiği aktif madde veya diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet, 6 yaşın altındaki çocuklarda kontrendikedir (kullanılmamalıdır). Hamilelik ve emzirme döneminde de genellikle kontrendikedir (kullanılmamalıdır).

Rinoclenil kullanırken nelere dikkat etmeli? (Uyarılar/Önlemler)

Topik kullanılan bu grup ürünlerin özellikle uzun süreli kullanımı duyarlılık artışına neden olacağı gibi, ürünün klasik ve tipik sistemik etkilerinde de artışa neden olabilir. Bu durumda, tedavi kesilmeli ve diğer uygun bir tedaviye başlanmalıdır.

Nasal uygulama ile uzun süre kortikosteroid tedavisi gören pediyatrik hastalarda normal gelişimlerinin düzenli olarak kontrolü önerilir. Her ne kadar birçok durumda Rinoclenil mevsimsel allerjik riniti kontrol etse de ağır allerjenlere maruz kalınan durumlarda özellikle göz semptomlarını kontrol için ilave tedavi gerekebilir. Daha önce uzun süreli sistemik steroid tedavisinden sonra Rinoclenil tedavisine geçirilen hastalarda adrenal fonksiyonlarında bozulma olabileceği ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

Hamilelerde ve emziren annelerde Rinoclenil kullanılır mı?

Gebelikte Rinoclenil kullanımı: Hamile kadınlarda ürün gerçekten ihtiyaç duyulduğunda ve tıbbi gözetim altında verilmelidir. Beklometazon dipropiyonatın insan gebeliğinde kullanımının güvenirliliği hakkında yeterli veri yoktur. Ürünün hamilelik süresince kullanımı ancak anneye sağlayacağı faydaların fetüs için olası risklerden daha fazla olması halinde düşünülmelidir, ilaç yıllardan beri bilinen herhangi bir zarara neden olmaksızın yaygın olarak kullanılmaktadır.

Emzirme döneminde Rinoclenil kullanımı: Beklometazon dipropiyonatın anne sütüne geçtiği düşünülebilir ancak nasal uygulama ile kullanımında anne sütüne belirgin seviyede geçmesi beklenmemektedir. Emzirme döneminde beklometazon dipropiyonat kullanımı hem anne hem bebek için risk /fayda oranının dikkatlice değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Araç ve makine kullananlar Rinoclenil kullanabilir mi?

Rinoclenil’in araç ve makine kullananlar üzerinde herhangi bir etkisi bilinmemektedir.

Rinoclenil’in başka ilaçlar ile etkileşimi olur mu?

Rinoclenil’in herhangi bir ilaç ile ya da başka bir şey ile etkileşimi bilinmemektedir.

Rinoclenil’in yan etkileri nelerdir? (Advers etkiler)

İstenmeyen sistemik etkiler kullanılan düşük dozlara bağlı değildir. Buna karşın, ürünün uzun süreli kullanımında olası sistemik etkilerin (osteoporoz, peptik ülser, sekonder böbrek yetmezliği belirtileri) zamanında tespit edilebilmesi için hasta kontrol altında tutularak özel bir dikkat gösterilmelidir.

 • Diğer nasal preparasyonlarda olduğu gibi, lokal yanma, irritasyon, kuruluk ve daha nadiren burun kanaması görülebilir.
 • Kortikosteroidlerin nasal uygulanmasından sonra nadir durumlarda nasal septum perforasyonları rapor edilmiştir.
 • Nadir durumlarda intraoküler basınçta artış veya glokom, nasal uygulanan beklometazon dipropiyonat formülasyonları ile ilişkilendirilmiştir.
 • Enfeksiyon durumunda, diğer uygun bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

Beklenmeyen bir yan etki gördüğünüzde doktorunuza bildiriniz veya başvurunuz. 

Rinoclenil nasıl kullanılır?

Doktor tarafından başka türlü önerilmedi ise: 

Yetişkinler ve 6 yaş üzeri çocuklarda Rinoclenil kullanımı: Her bir burun deliğine günde bir kez iki püskürtmedir. Çocuklarda uygun görülmesi halinde , günde iki kere her bir burun deliğine bir kez püskürtülerek, doz bölünerek uygulanabilir. İlaç etkisi hemen oluşmaz ve tam bir terapötik fayda için ürünün düzenli olarak ve birkaç gün süre kullanılması önerilmektedir.

Not: Ürün 6 yaşından küçük çocuklara uygulanmamalıdır.

Rinoclenil kullanım şekli ve dozu nedir?

Her kullanım öncesi şişeyi kuvvetlice çalkalayınız. Ayrıca, tedaviye başlamadan önce, spreyleme mekanizmasını çalıştırmak üzere resimde görüldüğü şekilde koruyucu kapağı (2), koruyucu halkayı (3) çıkarınız ve ölçüm pompasını (4) birkaç kez çalıştırınız.

Rinoclenil’i  uygulama şekli:

 • ı) Burnunuzu özenle temizleyiniz.
 • 2) Koruyucu kapağı çıkarınız.
 • 3) Pompayı bloke eden yandaki koruma halkasını çıkarınız.
 • 4) Şişeyi şekilde gösterildiği gibi tutunuz. Spreyleme mekanizmasını çalıştırmak için ölçüm pompasını birkaç kez bastırınız ve püskürmeyi görünüz.
 • 5) Nasal aplikatörü burun deliğine sokunuz ve diğer burun deliğini parmağınızla kapatınız. Nefes alınız ve aynı zamanda şekilde görüldüğü gibi nasal aplikatöre bastırınız. Bu şekilde, tam olarak ölçülmüş tek bir doz verilir. Aynı işlemi diğer burun deliği için tekrarlayınız.
 • 6) Kullandıktan sonra, koruyucu kapak ve halka ile yeniden kapatınız. Aplikatörün tıkanmış olması halinde deliği sivri cisimlerle açmayınız, ılık su ile dikkatlice çalkalayınız.

Rinoclenil sprey nasıl kullanılır

Rinoclenil kullanımında doz aşımı ve tedavisi:

Kısa bir zaman diliminde yüksek dozda beklometazon dipropiyonat alımı, hipotalamus-hipofiz-adrenal fonksiyonlarında baskıya neden olabilir. Bu durumda, Rinoclenil dozajı derhal tavsiye edilen dozaja indirilmelidir.

Rinoclenil nasıl saklanır?

 • Rinoclenil’i 25  derecenin altında, oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
 • Rinoclenil’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Rinoclenil reçete ile satılır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Alerjik rinit nedenleri ve tedavisi
 2. Polen alerjisi nedenleri ve tedavisi
 3. Burun akıntısı nedenleri ve tedavisi
 4. Burun tıkanıklığı nedenleri ve tedavisi
 5. Nazal konjesyon hastalığı nedir

4 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git