Enfeksiyon Hastalıkları

Rifampisin Nedir? Rifampisin Hangi Hastalıklar İçin Kullanılır? Rifampisin İçeren İlaçlar

Rifampisin, özellikle tüberkülozisin tedavisinde ve lepra (Hansen hastalığı) ve lejyoner hastalığında da kullanılan bir antibakteriyel ilaçtır. Bu ilaç ayrıca meningokok menenjite neden olan bakteri ile enfekte hasta ile yakın temasta bulunan kişilere hastalığı önlemek için (profilaktik tedavi) kullanılır. Rifampisin genellikle diğer antibakteriyel ilaçlarla kombine şekilde reçete edilir. Çünkü bazı bakteriler Rifampisinin tek başına kullanılması durumunda ilaca karşı rezistans geliştirir.

Rifampisinin, mikobakterium’ların ve diğer birçok mikroorganizmanın DNA’ya bağımlı RNA polimerazının B subünitesini etkilemek suretiyle bu kompleks enzimi inhibe eder.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE RIFAMPISIN KULLANIMI

Hamilelik: Hamilelikte Rifampisinin güvenliği bilinmemekle birlikte, hamilelik sırasında aktif tüberküloz tedavisinde önerilebilir. Fakat hamileliğin son birkaç haftası içinde kullanılırsa, anne ve bebekte doğum sonrası kanamalar neden olabilir. Doktorunuz, Rifampisin tedavisinin hastaya sağlayacağı yarar zarardan daha ağır bastığında karar verirse, bu ilacı size önerebilir. Gerekli olmadıkça hamilelik döneminde Rifampisin kullanılmamalıdır.

Emzirme: İlaç anne sütüne geçmektedir, bu nedenle emzirme döneminde Rifampisin kullanmamalı veya bebeğinizi emzirmemelisiniz.

RIFAMPISIN KULLANIMI KONUSUNDA UYARILAR/ÖNLEMLER

 • Rifampisinin karaciğer sorunlarına, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Rifampisin tedavisi alanlarda hem tedavinin başlangıcında hem de tedavi sürecinde düzenli olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılması gerekecektir.
 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda özellikle 600 mg dozun üzerinde Rifampisin kullanılacak ise dikkatli kullanılmalıdır.
 • Bu ilacı kullanırken şeker hastalığınız kontrolden çıkabilir.
 • Ritonavir, sakinavir gibi HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar ile aynı anda Rifampisin kullanılmamalıdır.
 • Sarılığı olanlarda Rifampisin kullanılmamalıdır.
 • Yumuşak kontakt lens kullananlarda kalıcı özellikte boyanma görülebilir.
 • Aralıklı olarak kan problemleri (örn. porfiri) yaşıyorsanız, doktorunuz Rifampisin tedavisine başlamadan önce bu konuda bilgilendirilmelidir.
 • Yaşlılarda Rifampisin kullanılırken yakın takip gerekebilir.
 • Çocuklarda günlük doz kg başına 8-12 mg şeklindedir.

RIFAMPISIN İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Rifampisin;

 • Oral antikoagülanlar,
 • Kortikosteroidler,
 • Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar,
 • Levotiroksin,
 • Verapamil,
 • Oral hipoglisemik ilaçlar,
 • Antiasit ilaçlar,
 • Probenesid,
 • Paraaminosalisilik asit,
 • Kinin,
 • Digitoksin,
 • Barbitüratlar,
 • Antipirin,
 • Dapson,
 • Teofilin gibi ilaçlarla etkileşime girebilir.

Rifampisin bilirubinle kompetisyona girerek serum bilirubin düzeylerinin artmasına neden olabilir.

Rifampisinin ayrıca oral kontraseptiflerin etkisini ortadan kaldırmak (istenmeyen gebeliklere neden olabilmesi gibi) gibi bir istenmeyen etkisi de vardır.

RIFAMPISIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

En ciddi yan etki hepatotoksisitedir. Bu nedenle Rifampisin kullanırken hastaların karaciğer hasarı kontrolü için belli aralıklarla karaciğer fonksiyon testleri yapılabilir.

Zararsız yan etkiler; idrar, tükürük, ter ve gözyaşı gibi vücut salgılarının turuncu renkte renk değiştirmesidir.

Rifampisin’in yaygın görülen ancak hafif yan etkileri;

 • Kas ağrısı,
 • Bulantı, kusma,
 • İştahsızlık,
 • İshal,
 • Sarılık,
 • Grip benzeri semptomlar (titreme, ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı, halsizlik),
 • Alerjik reaksiyonlar (döküntüler, kaşıntı, dilin veya boğazın şişmesi, nefes almada zorluk).

Diğer yan etkiler;

 • Hepatit,
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Nefes darlığı,
 • Hiperpigmentasyon,
 • Ciltte kızarıklık,
 • Gözlerde sulanma,
 • Karın krampları,
 • Uzun süreli tedavi uygulanan kadınlarda adet düzensizliği,
 • Saç kaybı.

Seyrek yan etkiler;

 • Konsantrasyon bozukluğu,
 • Eozinofili,
 • Lökopeni,
 • Trombositopeni.

RIFAMPISIN İÇEREN İLAÇLAR

 • Rifcap 100 mg Rifampisin 80 ml Süspansiyon.
 • Rifcap 300 mg 16 Kapsül.

 

 • Rifadin Rifampisin 300 mg 16 Kapsül.
 • Rifadin 100 mg/5 ml Rifampisin antibiyotik 80 ml oral süspansiyon.

 

Rimactan 300 mg Rifampisine 60 Capsulas.

Rifampicin 300 mg 100 Capsules.

Rifampicin IP R-Cin 450 5 x 2 x 10 Capsules.

Rifampicin BP 150 mg 10 Capsules.

Rifam Rifampicin 300 mg, 450 mg, 600 mg 10 x 10 Capsul(ler).

 

Rifater 50 mg/ 120 mg/ 300 mg 100 Tablets Isoniazid/Rifampicin/Pyrazinamide.

Rifampicin and Isoniazid IP. 5 x 2 x 10 Tablets.

Rifampicin & Izoniazid RIWELL-IS 10 x 10 Tablets.

 

Rifampicin Natricin Forte 200 mg/5 ml Suspension 120 mL.

Benzer Yazılarımız

 1. Tüberküloz Hastalığı Nedir
 2. Hansen Hastalığı (Cüzzam) Nedir
 3. Meningokok Menenjit Hastalığı Nedir
 4. Lejyoner Hastalığı Nedir

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git