Ağrılar ve Tedavileri

Rheumon Sprey Nedir, Ne İçin Kullanılır? Rheumon Sprey Prospektüs

RHEUMON 100 MG/ML SPREY KULLANMA TALİMATI

Deri üzerine uygulanır.

Etkin madde: Her 1 ml sprey 100 mg etofenamat içerir.

Yardımcı maddeler: Alfa-[heksadesil,(Z)-oktadek-9-en-1 -il]-o>-hidrok sipoli (oksietilen)-8, diizopropil adipat, makrogol 400, propan-2-ol, propilen glikol, saf su.

Rheumon Sprey Prospektüs

RHEUMON SPREY NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Rheumon Sprey, 50 ml berrak çözelti içeren spreyli cam şişelerde ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır. Rheumon Sprey, etkin madde olarak etofenamat içerir.

Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundandır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

Rheumon Sprey aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Spor yaralanmaları gibi künt travmalardan sonra el ve ayaklardaki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara bağlı ağrılı durumlar,
 • Diz eklemi iltihabı durumlarında, eklem çevresi yumuşak dokulardaki (bursa, tendon, bağlar ve eklem kapsülü) ağrılı durumlar.

RHEUMON SPREYKULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

RHEUMON SPREY KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Etofenamata veya Rheumon Sprey’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı veya diğer ağrı kesici ya da romatizma ilacına (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar) aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Uygulamanız gereken cilt bölgenizde egzema, açık yara, inflamasyon veya enfeksiyon varsa,
 • Hamileliğin geç evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz,
 • 18 yaşından küçükseniz.

Rheumon Sprey’i dudak, burun içi ve gözler gibi mukoza alanları üzerine uygulamayınız.

RHEUMON SPREY’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Astım, saman nezlesi, burun mukozasının kronik şişkinliği (nazal adenoid olarak da adlandırılır), kronik obstruktif solunum yolu hastalığınız veya kronik solunum yolu enfeksiyonunuz varsa, özellikle de bunlar saman nezlesi benzeri klinik bulgularla birlikteyse, Rheumon Sprey’i dikkatli kullanınız.
 • Başka maddelere karşı, deri reaksiyonları, kaşıntı veya ürtiker şeklinde alerjik reaksiyonlar yaşıyorsanız, Rheumon Sprey’i dikkatli kullanınız.
 • Rheumon Sprey, cilalı mobilya veya plastik yüzeylerde hasar ve renk değişikliğine yol açabilir. Bu nedenle, Rheumon Sprey’i uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız veya yukarıdaki maddelerle temastan kaçınınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

RHEUMON SPREY’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE RHEUMON SPREY KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Rheumon Sprey hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe Rheumon Sprey’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE RHEUMON SPREY KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Etofenamatın anne sütüne küçük miktarlarda geçmesi nedeniyle Rheumon Sprey’i uzun süreli kullanmayınız ve günlük dozu kesinlikle aşmayınız. Bebeğinizin emzirilmesi sırasında, ilacın bebeğe geçmesinden kaçınmak için göğüs bölgenizde Rheumon Sprey kullanmayınız.

RHEUMON SPREY’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Rheumon Sprey’in içerdiği propilen glikol, deride iritasyona neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE RHEUMON SPREY KULLANIMI

Rheumon Sprey’in deri üzerine önerildiği şekilde kullanımında herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RHEUMON SPREY NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak Rheumon Sprey dozunu size söyleyecektir. Doktorunuz tarafından başka türlü belirtilmedikçe aşağıdaki talimatlara uyunuz.

Rheumon Sprey vücudunuzun etkilenen kısımlarına ve çevresindeki alana, günde 4 kez 7 püskürtme (1 püskürtme 18 mg etofenamata eşdeğerdir) uygulayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Rheumon Sprey sadece derinize dışarıdan uygulama içindir. Asla yutmayınız!

Rheumon Sprey’i etkilenen bölgeye 1 veya 2 kez püskürttükten sonra hafifçe ovarak yediriniz ve kurumasını bekleyiniz. Doktorunuz belirtmedikçe üzerini bandajla kapatmayınız.

Rheumon Sprey ile tedavi sürenizi doktorunuz size söyleyecektir:

 • Spor yaralanmaları gibi künt travmalarda genellikle bir haftalık tedavi süresi yeterlidir.
 • Romatizmal hastalıklar için, 3-4 haftalık tedavi çoğu vakada yeterli olmaktadır.

Eğer şikayetleriniz devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorunuza danışınız.

Çocuklarda Rheumon Sprey Kullanımı:

Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda Rheumon Sprey ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda Rheumon Sprey kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) Rheumon Sprey Kullanımı:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Rheumon Sprey Kullanımı:

Doz ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer Rheumon Sprey’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Rheumon Sprey Kullandıysanız: Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullandıysanız, Rheumon Sprey’i deriden uzaklaştırınız ve su ile yıkayınız. Rheumon Sprey’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Rheumon Sprey’i Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Rheumon Sprey İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Bulunmamaktadır.

RHEUMON SPREY’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Rheumon Sprey’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır:

Rheumon Sprey geniş cilt yüzey alanlarına ve uzun süreli uygulanırsa, etofenamat içeren ilaçların sistemik kullanımlarından sonra görüldüğü gibi spesifik organ sistemlerini veya tüm vücudu etkileyebilecek yan etkilerin gelişmesi olasıdır.

Deri ve deri altı doku yan etkiler nelerdir?

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ciltte kızarıklık,
 • Kaşıntı,
 • Yanma hissi,
 • Deri döküntüsü, bazen kabarcıklar veya ürtiker tarzı lokal deri reaksiyonları.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

Aşırı duyarlık reaksiyonları veya lokal alerjik reaksiyonlar (temas dermatiti).

Bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda, cilt reaksiyonları hızla ortadan kalkalacaktır. Bu nedenle, başka bir spesifik uygulama yapılmasına gerek yoktur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

RHEUMON SPREY’İN SAKLANMASI

 • Rheumon Sprey’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Rheumon Sprey’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Rheumon Sprey’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Rheumon Sprey’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

Meda Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti Sarıyer/İstanbul.

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Esenyurt/İstanbul.

Bu kullanma talimatı 27.07.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Spor yaralanmaları ve sporcu hastalıkları
 2. Spor yaralanmaları nasıl önlenir
 3. Diz ağrısı neden olur, diz ağrısı tedavisi
 4. Tendon iltihabı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git