Enflamatuar Hastalıklar

Retroperitoneal Fibrozis Nedir? Retroperitoneal Fibrozis Hastalığı Belirtileri

Retroperitoneal fibroz (RPF) veya Ormond hastalığı, karın boşluğunun arkasında iltihap ve nedbe oluşumudur. Retroperitoneal fibroz sıklıkla üreterleri tıkayarak idrarın böbrekten mesaneye akışını engeller. Şiddetli olgularda bu durum böbrek yetmezliği gibi bir komplikasyona yol açabilir. En sık 40-60 yaş arasında görülür.

RETROPERİTONEAL FİBROZ NEDENLERİ

Retroperitoneal fibroz genellikle idiopatiktir, ancak bazı ilaçların kullanımı, otoimmün bozukluklar, malign hastalıklar, enfeksiyonlar ve büyük cerrahi girişimler kaynaklı sekonder olarak da RPF gelişebilir.

Sekonder retroperitoneal fibroza neden olan bazı faktörler;

 • İlaçlar (örn. metiserjid, pergolid, ergotamin, metildopa, hidralazin, analjezikler ve bromokriptin gibi ilaçlar),
 • Maligniteler (karsinoid tümörler, hodgkin hastalığı, sarkomlar, kolon kanserleri, prostat tümörü, mide tümörleri, meme tümörleri gibi),
 • Enfeksiyonlar (örn. tüberküloz, histoplazmoz, aktinomikoz gibi),
 • Radyoterapi (testiküler seminom, kolon kanseri, pankreas kanseri gibi kanserlerin tedavisinde uygulanan radyoterapi tedavileri),
 • Cerrahiler (lenfadenektomi, kolektomi, histerektomi, aort anevrizmektomisi),
 • Histiyosistozis,
 • Erdheim-Chester hastalığı,
 • Amiloidoz,
 • Travma,
 • Mediastinal fibroz,
 • Periaortik enflamatuvar artrit,
 • Mezenterik fibroz,
 • Sklerozan kolanjit,
 • Abdominal aort anevrizması,
 • Crohn hastalığı,
 • Tromboflebit,
 • Riedel tiroiditi.

RETROPERİTONEAL FİBROZ BELİRTİLERİ

Retroperitoneal fibrozun klinik belirtileri genellikle belli belirsiz ve yavaş başlangıçlıdır. Retroperitoneal  fibrotik kitle genellikle L4-L5 seviyesinde, abdominal aortanın distalinde oluşur ve büyümeye başlar. Retroperitonda genişledikçe üreteri, dıştan bası yaparak ve peristaltik aktiviteyi bozarak etkiler.

Hastalığın belirtileri ise;

 • Bel ağrısı,
 • Kırıklık,
 • Subfebril ateş,
 • Bulantı, kusma,
 • Kas ağrısı ve kilo kaybıdır.

Bazı hastalarda hipertansiyon, trombositopeni, üremik ensefalopati, böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar gelişebilir.

RETROPERİTONEAL FİBROZ TEŞHİSİ

Retroperitoneal fibrozlu hastalar hastaneye başvurduğunda, genellikle sırt ağrısı, yan ağrısı, halsizlik, kilo kaybı ve ateş gibi non-spesifik (hastalığa özgün olmayan) klinik semptomlar vardır.

Retroperitoneal fibroz tanısında;

 • Fizik muayene,
 • Laboratuvar testleri,
 • İntravenöz ürografi,
 • Batın ultrasonografisi,
 • Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ürografik görüntülemeleri,
 • Pozitron emisyon tomografisi gibi yöntemler kullanılır.

RETROPERİTONEAL FİBROZ TEDAVİSİ

Tedavide; kortikosteroid ilaçlar, üreter tıkanıklığını açmak için üreter içine stent yerleştirilmesi ve cerrahi işlemler uygulanabilir.

Retroperitoneal fibroz bazı olgularda böbrek yetmezliğine sebep olabilmekle birlikte, tedavisi doğru ve yeterli olan hastaların genellikle prognozu iyidir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Peritonit Nedir
 2. Pelvik Apse Neden Olur
 3. Pelvik İnflamatuar Hastalık Neden Olur
 4. Akut Karın Ağrısı Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git