Hastalıklar ve Tedaviler

Retinal Arter (Atardamar) Tıkanıklığı Belirtileri ve Tedavisi

Retina atardamarı tıkanması (retinal arter tıkanıklığı), retinaya kan sağlayan atardamarın sıklıkla tromboz (kan pıhtısı) ya da emboli (kan pıhtısı ya da yağ parçacığının kanla oluştuğu yerden başka bir yere taşınıp oradaki damarı tıkaması) nedeniyle tıkanması durumudur. Ayrıca arteritler de retinal arter tıkanıklığına neden olabilir. Tıkanma ana retina atardamarında ya da dallarından birinde meydana gelebilir.

Retina atardamar (arter) tıkanıklığı için risk faktörleri

 • Hipertansiyon,
 • Diyabet (şeker) hastalığı,
 • Kalp-damar hastalıkları,
 • Kollajen doku hastalıkları,
 • Hiperlipidemi,
 • Obezite,
 • Baş boyun travmaları,
 • Cerrahi ve radyolojik işlemler,
 • Ani göz basıncı ile seyir gösteren durumlar,
 • Sigara kullanımı.

Retina atardamarı (arter) tıkanıklığı belirtileri ve komplikasyonları

Ani gelişen körlüğe ya da kısmi görme kaybına neden olabilir; görme kaybı ağrısızdır, kalıcı olabilir. Görme kaybının boyutu etkilenen artere ve tedavinin ne kadar çabuk başladığına bağlıdır.

Retinal arter tıkanıklıklarının %30’undan fazlasını dal tıkanıkları oluşturur. Tıkanan damarla ilgili alanda birden görme kaybı olur.

Retina atardamar (arter) tıkanıklığı teşhisi

Retina arter tıkanıklıklarında en önemli teşhis yöntemlerinden birisi oftalmoskopidir. Tanıyı kesinleştirmeye yönelik fundus fotografisi ve RSL fotografisi yapılması oldukça yararlıdır.

Diğer bir önemli teşhis yöntemi de fundus floresein anjiyografisidir (FFA).

Elektroretinografide izlenen değişiklikler retinal arter tıkanıklıkları tanısında ve takibinde önemlidir.

Yine retinal atardamar tıkanıklıklarında bu duruma eşlik eden kardiyak anomalilelerin tespiti için kardiyoloji alanında incelemeler (örn. ekokardiyografi gibi) yapılması gerekebilir.

Bu duruma neden olabilen ve altta yatan faktörlerin araştırılması ve tanının desteklenmesi için kan testleri de istenir.

Retina atardamar (arter) tıkanıklığı tedavisi

Retina atardamar (arter) tıkanıklıklarının tedavisi acildir.

Retina atardamar tıkanıklıklarında çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır, ancak kesin tedavisi yoktur. Tedavide oküler masaj, ön kamara parasentezi, sistemik asetazolamid, mannitol uygulanması gibi yöntemler uygulanabilmektedir. Bu yöntemlerin genel amacı emboliyi merkezden daha uzak arterlere göndermektir.

Retinal arter tıkanıklığında uygulanan diğer tedaviler; fibrinolitik ajanlar kullanımı, embolektomi yöntemi ile pıhtının damardan uzaklaştırılması, hiperbarik oksijen tedavisi gibi tedavilerdir. Fakat fibrinolitik ajanların kullanımında sistemik yan etkileri açısından dikkatli olunması önemlidir.

Retina dolaşımını düzenlemeye yönelik aspirin, Ca kanal blokerleri, retrobuller ve sistemik vazodilatör ilaçlar verilebilir.

Retinayı toksik metabolik hasardan korumaya yönelik olarak eksitotoksin bloke edici antioksidan ve serbest radikal temizleyici ajanlar kullanılabilir.

Komplikasyonların takibi ve tedavisi geç dönemde son derece önemlidir.

Sistemik hastalık varlığından şüphelenildiğinde tanı ve tedavi için kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, hematoloji, romatoloji ve endokrinoloji alanları ile işbirliği gerekir.

Benzer sağlık yazıları

 1.  Retinal ven (toplardamar) tıkanıklığı belirtileri ve tedavisi
 2. Retina dekolmanı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Diyabetik retinopati nedenleri ve tedavisi
 4. Lazer tedavisi yapılan göz hastalıkları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git