Damar Hastalıkları ve Tedavileri

Reteplaz Nedir? Reteplaz Ne İçin Kullanılır? Reteplaz Yan Etkileri

Reteplaz, kalp krizlerine neden olan pıhtıları parçalayarak tedavi etmeye yarayan bir trombolitik ilaçtır. Reteplaz Escherichia coli’den rekombinant DNA teknikleri kullanılarak üretilmektedir. Reteplaz ayrıca akciğer embolisi denilen kan pıhtısının sebep olduğu tıkanmaya bağlı gelişen akciğer hastalığının tedavisinde de kullanılır.

RETEPLAZ KONTRENDİKASYONLARI

 • Reteplaz’a karşı aşırı duyarlılığı olanlarda,
 • Kanama bozukluğu olanlarda,
 • Kan inceltici ilaç (oral antikoagülanlar, örn. varfarin) kullananlarda,
 • Beyin tümörü, beyninde anevrizma gibi durumlar varlığında,
 • Kanama riski artışına neden olan bir tümör varlığında,
 • İnme geçirenlerde,
 • Son 10 gün içinde kalp masajı uygulanan kişilerde,
 • Kontrol altına alınamayan hipertansiyonu bulunanlarda,
 • Mide veya ince bağırsak ülseri olanlarda,
 • Yemek borusu varisleri varsa (bu durumun nedeni sıklıkla karaciğer hastalığıdır),
 • Şiddetli karaciğer hastalığı olanlarda,
 • Pankreas iltihabı varsa,
 • Kalp çevresindeki zarın akut iltihabı ve/veya bakteriyel endokardit gibi kalp ile ilgili hastalıkları olanlarda,
 • Diyabete göz retinasında sorunlar veya kanamaya sebep olabilecek başka göz bozuklukları varsa,
 • Son 3 ay içerisinde şiddetli kanama, önemli bir yaralanma veya ameliyat (koroner bypass grefti gibi) geçirenlerde veya kafa, omurga ameliyatı olanlarda, bir organ biyopsisi uygulananlarda, doğum yapanlarda veya başka bir tıbbi cerrahi işlem geçirenlerde, bunlar gibi durumlarda Reteplaz kontrendikedir (kullanılmamalıdır).

RETEPLAZ KULLANIMI KONUSUNDA UYARILAR/ÖNLEMLER

 • Beyin kan damalarını etkileyen bir hastalığı veya hastalıkları olanlarda,
 • 160 mm Hg’den yüksek sistolik kan basıncı veya 100 mm Hg’den yüksek diyastolik kan basıncı olanlarda,
 • Gastrointestinal sistem (mide-bağırsak) kanalında, idrar yollarında veya üreme sisteminde son 10 gün içinde kanması olanlarda,
 • Kalp kapağında daralma veya atriyal fibrilasyon olarak adlandırılan bir çeşit ritim bozukluğu bulunanlarda (bu durumlar kalpte kan pıhtılaşması riskini arttırabilir),
 • Bir damarda bakterilerin sebep olduğu iltihaplanma (septik tromboflebit) gibi bir durumu veya enfeksiyon olan bir bölgede kan pıhtılaşması durumu veya tıkanan kan damarları durumu varlığında,
 •  75 yaş üzeri ileri yaş hastalarda,
 • Çarpıntısı veya kalp atışında düzensizliği olanlarda, bunlar gibi durumlarda Reteplaz dikkatli kullanılmalıdır.

Tüm olası kanama bölgeleri konusunda (örn. enjeksiyon yerleri) çok dikkatli kullanılmalıdır. Reteplaz tedavisi ile birlikte heparin tedavisi de uygulanıyorsa, heparin de kanama riskini arttırabilir.

Çocuklarda etkinliği ve güvenirliliği gösterilmediğinden, 18 yaşından küçük çocuklarda Reteplaz tedavisi önerilmemektedir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE RETEPLAZ KULLANIMI

Hamilelik:

Hamilelerde ilacın kullanımı ile ilgili yeterli deneyimin olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle yaşamı tehdit eden bir durum olmadığı taktirde hamilelerde Reteplaz kullanılmamalıdır.

Emzirme:

Reteplaz’ın anne sütüne geçip geçmediği konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle emziren kadınlar tedavi sırasında bebeklerini emzirmemelidir. Tedaviden sonra üretilen ilk 24 saatlik anne sütü atılmalıdır. Emzirmeye ne zaman başlanacağı konusunda doktordan bilgi alınmalıdır.

RETEPLAZ İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

 • Kanı incelten heparin ve antikoagülanlar gibi ilaçlar,
 • Asetilsalisilik asit (ağrıyı azaltmak ve ateşi düşürmek için kullanılan ve birçok ilaçta bulunan etken madde) içeren ilaçlar,
 • Dipridamol, tiklopidin, klopidogrel gibi trombosit işlevlerine müdahale eden ilaçlar, bu ilaçlar Reteplaz ile birlikte kullanıldığında kanama riskini arttırabilir.

RETEPLAZ’IN BAZI YAN ETKİLERİ

Diğer pek çok ilaç gibi, Reteplazın da aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Çok ciddi yan etkiler;

 • Enjeksiyon yerinde kanlı su kabarcıkları,
 • Sindirim sistemi kanamaları (örn. kanlı veya koyu renkli kusma veya dışkılama),
 • Deri altında, gözlerde veya burunda kanama veya öksürükle kan gelmesi,
 • Göğüs ağrısı,
 • Baygınlık,
 • Epilepsi (sara) nöbeti, kasılma, konuşma bozukluğu, zihin karışıklığı, beyin kanaması ve inme gibi nörolojik problemler,
 • Kalp atımında değişiklikler,
 • Hareket halindeyken soluk almada zorlanma,
 • Tansiyonda dengesizlikler (örn. çok yüksek ya da düşük) olması,
 • Kişinin kendi durumuna göre daha az idrara çıkma,
 • Ciltte benekler, kangrenli parmaklar, kan basıncında yükselme, felç, görme bozuklukları, şiddetli karın ağrısı,
 • Alerjik belirtiler (örn. deri döküntüleri, yüzde, dudaklarda, dilde hızlı gelişen şişkinlik veya vücudun diğer yerlerinde (eller, ayaklar, bilekler ve boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak derecede şişmesi gibi) şişkinlik (ödem) veya hızlı nefes alıp verme, nemli deri, hızlı ama zayıf nabız, baş dönmesi ve sersemlik ve şok hali.

Ciddi yan etkiler;

 • Sistolik kan basıncının (büyük tansiyon) 160 mm Hg’den yüksek olması,
 • Diyastolik kan basıncının (küçük tansiyon) 100 mm Hg’den yüksek olması,
 • Enjeksiyon yerinde yanma hissi,
 • Daha önce yaşanmamış döküntü, kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları veya hırıltılı solunum,
 • Depresyon, sinirlilik hali.

Hafif yan etkiler;

 • Baş dönmesi (özellikle ayağa kalkınca),
 • Aşırı yorgunluk,
 • Baş ağrısı,
 • Görme bozuklukları,
 • İdrar yapma sıklığında azama.

RETEPLAZ İÇEREN BAZI İLAÇLAR

RAPILYSIN 10 U I.V. Enjeksiyon İçin Steril Liyofilize Toz İçeren Flakon.

Retelex Kit (Reteplase) 18 mg İnjection.

MIREL (Reteplase) 18 mg lyophilized Powder For Solution For intravenous İnjection.

Retavase Half-Kit (Reteplase Recombinant).

Retefast Reteplase Recombinant Tissue Plasminogen Activator 18 mg Kit.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git