Hastalıklar ve Tedaviler

Restriktif Kardiyomiyopati Nedir

Restriktif kardiyomiyopati, ventriküler (kalp odacığı) duvarlarının kan dolumunun kısıtlandığı normal ya da azalmış (diyastolik volüm) ve kalp basıncının artması ile beraber seyreden kalp kası hastalığıdır. Altta yatan nedene bağlı olarak ventrikül duvar kalınlığı normal ya da artmış görülebilir.

Restriktif kardiyomiyopati nedenleri

Restriktif kardiyomiyopati, ventriküler (kalp odacığı) duvarlarının kan dolumunun kısıtlandığı normal ya da azalmış (diyastolik volüm) ve kalp basıncının artması ile beraber seyreden kalp kası hastalığıdır. Altta yatan nedene bağlı olarak ventrikül duvar kalınlığı normal ya da artmış görülebilir.

Normal sol ventrikül sistolik fonksiyon, artmış sol ve sağ ventrikül end- diyastolik basınç ile kendini gösterebilir. Restriktif kardiyomiyopatinin, genelde nedeni tam olarak belli olmadığı gibi bir çok nedenden kaynaklanabilir.

Bazen nedeni aileden geçen genetik kökenli hastalıklardan olup, romatizmal kalp hastalıkları, damarlarda ya da kanda amiloidoz birikimi, bağışıklık sisteminin anormal çalışması, sarkoidoz, karsinoid sendrom, metabolik hastalıklar grubu (mokopolisakkoridozis), konstriktif perikarditle karışabilir. Restriktif kardiyomiyopati çocuklarda nadir olarak % 5 civarında görülebilir.

Restriktif kardiyomiyopati belirtileri

Restriktif kardiyomiyopati belirtilerinde, tipik konjestif kalp yetmezliği, nefes darlığı (dispne), yatar ya da oturur durumdayken nefes darlığı (ortopne), periferik ödem, göğüs ağrısı, baş dönmesi, çabuk yorulma, karın şişkinliği, yüzde şişlik, göz kararması, bayılma (senkop) gibi bazı belirtiler görülebilir.

Restriktif kardiyomiyopati teşhisi

Restriktif kardiyomiyopati tanısını koymak için, öncelikle fizik muayenede sağ kalp yetmezliği ön plandadır. S3 genelikle vardır ve akciğerde çıtırdı şeklinde ses duyulması, boyun venöz dolgunluğu, derin nefes alma, karaciğer büyümesi (hepatomegali), valvuler tutulum nedeni ile üfürümler, dar nabız aralığı, sık izlenir ve pretibial ödem veya asit olabilir.

Restriktif kardiyomiyopatinin diğer tanı yöntemleri, PA AC (akciğer grafisi) yönteminde kardiyomegali olmaksızın kalp yetmezliği bulguları, elektrokardiyografi (EKG) birikimlere bağlı olarak voltaj azalması ve aritmiler görülebilir. Telekardiyografik incelemede hastalarda kardiyomegali bulgusuna rastlanır. Bunların dışında kalp katerizasyonu ve endomiyokardiyal biyopsi tetkikleri de yapılır.

Restriktif kardiyomiyopati tedavsi

Restriktif kardiyomiyopatili hastaların hastalığa özgü bir tedavisi yoktur. Hastalığın seyri hipertrofik kardiyomiyopatiye benzediği için, hipertrofik kardiyomiyopatide yararlı bulunan kalsiyum kanal blokerleri rektriktif kardiyomiyopati tedavisinde de kullanılmaktadır.

Restriktif kardiyomiyopati tedavisinde, hastanın şikayetlerini azaltmak amacı ile bu ilaç tedavileri verilir. Bunun dışında hastalık ilerlemiş ise kalp nakli ameliyatı gerekebilir.

Kalp kası hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Kardiyomiyopati nedir
  2. Hipertrofik kardiyomiyopati nedir
  3. Dilate kardiyomiyopati nedir
  4. Aritmojenik kardiyomiyopati nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git