Genetik Hastalıklar ve Tedavileri

Resesif – Çekinik Nedir? Resesif Geçişli Hastalıklar Nelerdir?

Resesif nedir?

Resesif, genetikte etkisini ancak genotipte çift olarak bulunduğunda gösterebilen geni niteleyen terimdir.

Resesif geçiş nasıl gerçekleşir?

Çekinik bir gen iki çift değilse onun temsil ettiği özellik aynı özelliği etkileyen baskın gen tarafından bastırılır. Örneğin mavi göz geni çekinik, kahverengi göz geni ise baskındır; çocuk anababanın birinden mavi diğerinden kahverengi gözle ilgili gen alırsa mavi göz geni kahverengi geni tarafından bastırılır ve çocuk kahverengi gözlü olur. Çocuğun mavi gözlü olması için anababanın her birinden birer çekinik mavi göz geni alması gerekir.

Resesif geçişli hastalıklar

Birçok genetik hastalık resesif genlerle taşınır.

 • Kistik fibroz
 • Orak hücreli kansızlık (anemi)
 • Abetalipoproteinemi
 • Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı
 • Akatalazemi
 • Akdeniz anemisi
 • Bernard-Souliter sendromu
 • Donohue sendromu
 • Fenilketonüri
 • Tay-Sachs hastalığı
 • Konjenital adrenal hiperplazi
 • Gastroşizis
 • Harleguin tipi iktiyozis
 • Krebbe hastalığı
 • Laron sendromu
 • Lesitin kolesterol asiltransferaz eksikliği
 • Metakromatik lökodistrofi
 • Morguio sendromu
 • Situs inversus
 • Smith-Lemli Opitz sendromu
 • Wilson hastalığı gibi hastalıklar resesif genlerle taşınan hastalıklara örnek olarak verilebilir. Bir çocuk anababanın ikisinden de hastalık genini aldığı takdirde bu hastalıklarla doğar.

Benzer sağlık yazıları

 1. Orak hücreli anemi nedenleri ve tedavisi
 2. Kistik fibrozis nedenleri ve tedavisi
 3. Fenilketonüri nedenleri ve tedavisi
 4. Alevi Akdeniz ateşi hastalığı nedir
 5. Tay-Sachs hastalığı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git