Hastalıklar ve Tedaviler

Rennie Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Rennie Tablet Yan Etkileri

RENNIE Çiğneme Tableti Kullanma Talimatı

Rennie tablet ağız yoluyla alınır.

Rennie tablet etkin maddeleri: 680 mg kalsiyum karbonat, 80 mg magnezyum karbonat içerir.

Rennie tablet yardımcı maddeleri: Şeker, patates nişastası, prejelatinize mısır nişastası, magnezyum stearat, talk, sıvı parafin hafif, nane aroması, limon aroması gibi yardımcı maddeler içerir.

Rennie Kullanma Talimatı

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı olmadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığın tedavisi için kullanılabilir. Buna karşın, yine de Renine’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli ve doktor önerisiyle kullanmanız gerekmektedir.

RENNIE TABLET nedir ve ne için kullanılır?

Rennie Çiğneme Tableti 680 mg kalsiyum karbonat, 80 mg magnezyum karbonat içerir.

Rennie Çiğneme Tableti 48 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

Rennie Çiğneme Tableti mide asidinin bağlanmasını gerektiren hastalıklarda:

 • Retrosternal yanma ve ağrı (mide ya da göğsün alt kısımlarından boyuna doğru yayılan bir yanma ve ağrı hissi),
 • Mide yanması ve asit salgısına bağlı mide şikayetleri,
 • Mide ve onikiparmak bağırsağı ülserlerine bağlı şikayetlerin giderilmesi gibi durumlar için kullanılır.

RENNIE kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • İlacın bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 • Kan kalsiyum düzeyiniz yüksekse ve/veya buna neden olabilecek paratiroid bezinin aşırı çalışması, vitamin D aşımı, paraneoplastik sendrom denen kanser türlerinin gelişimi sırasında ortaya çıkan patolojik bulgular varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Böbrek taşınız varsa,
 • Kan fosfat düzeyiniz düşükse,
 • İdrarda kalsiyum düzeyiniz yüksekse, bunlar gibi durumlarda Rennie Çiğneme Tableti kullanılmamalıdır.

RENNIE’nin dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Eğer, böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatli kullanınız.
 • Yüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında kanda kalsiyum ve magnezyum seviyeleri düzenli kontrol edilmelidir.
 • Belirtilen doz aşılmamalıdır. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır, şikayetler devam ederse veya yalnızca kısmen kaybolursa doktorunuza başvurunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RENNIE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Süt ürünleri yüksek oranda kalsiyum içerir. 1 litre süt 1200 mg’a kadar varan miktarlarda kalsiyum içerir. Rennie kullanımında bu bilgi dikkate alınmalıdır.

Hamilelikte RENNIE kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Rennie, önerilen dozlarda hamilelik döneminde güvenle kullanılabilir. Hamilelikte kullanılırken tedbirli olunuz. Uzun süreli ve yüksek dozda kullanmayınız. Önerilen maksimum günlük dozu aşmayınız. (önerilen doz için Rennie nasıl kullanılır bölümüne bakınız).

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde RENNIE kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Rennie, önerilen dozlarda emzirme döneminde güvenle kullanılabilir. Uzun süreli ve yüksek doz kullanımdan kaçınılmalıdır.

Araç ve makine kullananlar RENNIE kullanabilir mi?

Araç ve makine kullanımına olumsuz etkisi yoktur.

RENNIE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

İki hafta veya daha uzun süre kullanmanız halinde dişlerinize zarar verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte RENNIE kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Rennie’nin ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.

Rennie kinolon grubundan belli bazı antibiyotiklere (örn. siprofloksazin, norfloksazin veya pefloksazin) eş zamanlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde antibiyotiğin etkinliği azalabilir.

 • Tetrasiklin, sefalosporin grubu antibiyotikler,
 • D vitamini,
 • Tiyazid türü idrar söktürücü ilaçlar,
 • Digoksin türü kalp ilaçları,
 • Klorokin (sıtmanın önlenmesi ve tedavisi için kullanılan ilaç),
 • Allopurinol (diğer tedaviler yanında romatizma ve gut tedavisinde kullanılan ilaç),
 • İzoniazid (verem tedavisinde kullanılan antibiyotik),
 • Kaptopril, propranol (yüksek tansiyon ilaçları),
 • Levotiroksin (tiroid bezinin aşırı çalışması durumunda kullanılan ilaç),
 • Ketokonazol (mantar hastalığına karşı kullanılan ilaç),
 • Gabapentin (sara ve sinirsel kökenli ağrıların tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • H2-blokerler (mide yanmasına karşı kullanılan ilaçlar),
 • Bifosfat türevi ilaçlar (kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Fosfat, florür ya da demir içeren ilaçlar,
 • Klorpromazin (psikotik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç),
 • Dikumarol (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaç),
 • Eltrombopag (kanda pıhtılaşmayı sağlayan trombosit hücrelerinin sayısında azalma ile birlikte, vücutta purpura denen kırmızı-mor döküntülere sebep olan hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç).

Olası etkileşimlerin önlenmesi için Rennie. diğer ilaçlardan 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RENNIE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı İçin talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkinler  ve 12 yaş üzerindeki çocuklarda tercihen yemeklerden bir saat sonra günde 3 defaya kadar ve yatmadan önce 1 veya 2 tablet alınız. Günde 11 tableti geçmemek şartıyla, mide ve/veya göğüste yanma veya mide ağrısı olduğunda 1 veya 2 tablet alabilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler çiğnenerek ya da emilerek alınmalıdır.

Doktorunuz Rennie ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Çocuklarda Rennie kullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Rennie kullanımı:

Özel bir kullanım gerektirmez.

Böbrek yetmezliği durumunda Rennie kullanımı:

Rennie böbrek yetmezliği olanlarda uzun süre kullanılmamalıdır. Ağır böbrek yetmezliği olanlarda ise hiç kullanılmamalıdır.

Eğer Rennie’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Rennie kullandıysanız: Rennie ile tek seferde yüksek doz alımının bir belirti vermesi beklenmez. Ancak uzun süreyle (birkaç ay) yüksek dozlarda kullanılması kan kalsiyum seviyesinin artışı, idrar kalsiyum seviyesinin artışı, hidrojen kaybı nedeniyle kan pH’sının artmasına (metabolik alkaloz) ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Rennie’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Rennie kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RENNIE’nin olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Rennie’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Rennie’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
 • Döküntü,
 • Kabartılı kızarıklıklar.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Rennie’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Rennie’nin diğer yan etkileri:

 • Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda; bulantı, kusma, kas güçsüzlüğü, kalpte ritim bozukluğu, bilinç bulanıklığı, tansiyon düşüklüğü, reflekslerin zayıflaması, kemik ağrısı, kabızlık, karın ağrısı,
 • Mide rahatsızlıkları,
 • İshal,
 • Süt- alkali sendromu söz konusu olan hastalarda; tat alamama, kireçlenme, kronik yorgunluk, baş ağrısı, iştahsızlık, yemeklerden sonra ağırlık, uyuşukluk.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

RENNIE nasıl saklanır?

 • Rennie’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Rennie’yi 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Rennie’yi son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Rennie’yi kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı (21/02/2013) tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Mide yanması neden olur
 2. Mide ekşimesi neden olur
 3. Mide ve duodenum ülserleri
 4. Göğüs ağrısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git