Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri

Renal Tübüler Asidoz (RTA) Nedir? Renal Tübüler Asidoz Tipleri

Renal tubuler asidozun olası nedenleri arasında hastalıklara, ilaçlara bağlı böbrek hasarı ya da bir genetik bozukluk vardır. Birçok olguda altta yatan neden saptanamaz.

Renal tubuler asidoz, böbreklerin vücutta üretilen asiti dışarı atmakta yetersiz kaldığı durumdur. Renal tubuler asidozda kan normalden daha asidik, idrar ise daha az asidiktir.

Renal tubuler asidoz (RTA), idrarın asitleştirilmesinde yetersizliğe yol açan bozukluğun yerine göre 3 ana gruba ayrılarak incelenir.

Proksimal renal tubuler asidoz (tip II): Bu durum, filtre edilen bikarbonatın tübülüslerden geri alınmasındaki yetersizlik sonucu gelişir. Bu durumda idrarda büyük miktarda bikarbonat kaybedilir.

Distal renal tubuler asidoz (tip I): Daha önce tip III denen form tip I varyantıdır. Tip III (tip I ve tip II  kombinasyonu). Distal RTA, distal tübülüsten hidrojen atılımındaki bozukluk sonucu ortaya çıkan ve HCMA’ya neden olan iki renal tubüler asidoz formudur.

Tip IV renal tubuler asidoz (mineralokortikoid eksikliği): RTA’un bu formu amonyum atılımındaki bozukluğun neden olduğu, HCMA ve hiperfosfatemi ile ayırt edilen bir renal tubuler asidoz tipidir.

Renal tübüler asidoz nedenleri

Renal tubuler asidozun olası nedenleri arasında hastalıklara, ilaçlara bağlı böbrek hasarı ya da bir genetik bozukluk vardır. Birçok olguda altta yatan neden saptanamaz.

Distal renal tubuler asidoz (tip I) nedenleri

Primer (sporadik, herediter) nedenler:

Sekonder (ikincil) nedenler:

Toksin ve ilaçlara bağlı nedenler:

 • Amfoterisin B,
 • Lityum,
 • Toluen,
 • Sisplatin,
 • Siklosporin,
 • Miadı geçmiş tetrasiklin.

Metabolik bozukluklar ile birlikte renal tubuler asidoz:

Proksimal tubuler asidoz nedenleri

Sporadik nedenler;

 • Geçici proksimal tubüler asidoz,
 • Siyanotik kalp hastalığı,
 • Renal vasküler olaylar.

Genetik nedenler;

 • Leigh sendromu,
 • Metakromatik lökodistrofi.
 • Medüller kistik hastalık,
 • Wilson hastalığı.

İlaca bağlı nedenler;

 • Karbonik anhidraz inhibitörleri,
 • Ağır metaller.

Tip IV renal tubuler asidoz nedenleri

 • Konjenital adrenal hiperplazi,
 • Psödohipoaldosteronizm,
 • Primer hipoaldosteronizm,
 • Obtrüktif üropati (tübülointerstisyel hastalıklar),
 • Diyabetik nefropati,
 • Bazı ilaçlar (Örn. siklosporin, ACE inhibitörleri, spironolakton gibi).

Renal tübüler asidoz belirtileri

Asidoz osteomalaziye (kemiklerin yumuşaması), böbrek taşlarına, nefrokalsinozise (böbrek dokusuna kireç oturması) ve hipokalemiye (kanda potasyum düzeyinin anormal düşüklüğü) neden olabilir.

Belirtiler;

 • Çocuklarda gelişme geriliği,
 • Kusma,
 • İştahsızlık,
 • Kabızlık,
 • Çocuklarda raşitizm, erişkinlerde osteomalezi
 • İşitme güçlüğü,
 • Osteopetrozis,
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Poliüri (aşırı miktarda idrar yapma),
 • Polidipsi (aşırı susama).

Renal tübüler asidoz tedavisi

Proksimal renal tubuler asidoz tedavisi: Tedavi; vücuttan eksilen bikarbonatı yerine koyma tedavisi, alkali replasmanı için sodyum bikarbonat ve sodyum sitrat tedavisi, Na kısıtlaması, hidroklorotiazid tedavisi, indometazin tedavisi ve proksimal renal tubüler asidoza yol açan ve altta yatan nedenin tedavisi gibi tedavileri içerir.

Distal renal tubuler asidoz tedavisi: Tedavi; bikarbonat ve elektrolit replasmanı, hiperkalsiüri gelişimini engellemek için önlemler alınması gibi tedavi yöntemlerini içerir. Erken tedavi ile nefrokalsinoz önlenir.

Tip IV renal tubuler asidoz tedavisi: Tüm renal tubüler asidozlarda HOC3 yerine konulur. Tip IV; hiperpotasemi tedavisi.

Benzer sağlık yazıları

 1. Pyelonefrit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Diyabetik nefropati nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Skleroderma nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Vezikoüreteral reflü nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 5. Konjenital adrenal hiperplazi nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git