Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Relestat Göz Damlası Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Relestat Nasıl Kullanılır?

RELESTAT 0.5 MG/ML STERİL GÖZ DAMLASI KULLANMA TALİMATI

Formül: 1 ml solüsyon etken madde olarak 0.5 mg/ml epinastin hidroklorür ve yardımcı maddeler olarak %0.01 benzalkonyum klorür, % 0.78 sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, % 0.5 sodyum klorür, % 0.05 disodyum edetat, % 0.12 sodyum hidroksit, ayrıca hidroklorik asit ve saf su içerir.

RELESTAT GÖZ DAMLASI’NIN FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikler:

Epinastin, topikal olarak aktif, direkt bir H-1 reseptör antagonistidir. Epinastinin, histamin H-1 reseptörüne karşı yüksek bir bağlanma afinitesi ve histamin H-2-reseptörüne karşı 400 kat daha düşük bir afinitesi vardır. Ayrıca, epinastin a-1, a-2- ve 5-HT-2 reseptörüne karşı da bir afiniteye sahiptir. Kolinerjik, dopaminerjik ve diğer çeşitli reseptör bölgeleri için afinitesi düşüktür. Epinastin kan/beyin bariyerini aşamaz bu nedenle merkezi sinir sistemini ilgilendiren yan etkilere neden olmamaktadır; yani, sedatif değildir.

Epinastinin insanlarda oral uygulanmasının ardından, histaminin indüklediği döküntü ve kızarıklık kadar, histamin ve antijenle indüklenen bronkospazm da antihistaminik ve antialerjik etkiler görülmüştür. Epinastin hidroklorür 100 mg’lık tek bir oral dozda dahi, sadece önemsiz antikolinerjik etkiler meydana getirmektedir. Psikomotor fonksiyon, 40 mg’a kadar tek bir oral dozla etkilenmemektedir.

İnsanlardaki allerjen provakasyon çalışmalarında, epinastin, oküler antijen uygulanmasını takiben, oküler semptomları hafifletebilmiştir. Bu etki, en az 8 saat sürmüştür. Mevsimsel alerjik konjunktivitli hastalarda, Relestat, plasebodan anlamlı ölçüde daha fazla etkili olmuştur.

Farmakokinetik Özellikler:

Her bir göze günde iki kez bir damla Relestat uygulanmasının ardından, iki saat kadar sonra 0,042 ng/ml’lik ortalama maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşılır. Epinastinin 417 litrelik bir dağılma hacmi vardır ve plazma proteinlerine bağlanma oranı %64’dür. Klirensi 928 ml/dak’dır ve terminal plazma eliminasyon yarı ömrü 8 saat kadardır. Epinastin, esas olarak değişmeden atılır. İntravenöz bir dozun %60 kadarı değişmemiş olarak idrarla ve %30 kadarı feçesle atılmaktadır, %10’undan azı metabolize olmaktadır. Renal eliminasyon esas olarak tübüler salgılama yoluyladır.

RELESTAT NE İÇİN KULLANILIR?

Relestat mevsimsel alerjik konjunktivit semptomlarının tedavisinde kullanılır.

RELESTAT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Epinastin veya diğer bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında kullanılmamalıdır.

RELESTAT’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Relestat kontakt lensler tarafından emilebilen ve kontakt lenslerin rengini değiştirebilen benzalkonyum klorür koruyucu maddesini içermektedir. Bu nedenle, Relestat’ın damlatılmasından önce kontakt lensler çıkarılmalı ve uygulamadan 15 dakika sonrasına kadar tekrar yerleştirilmemelidir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE RELESTAT KULLANIMI

Hamilelik: Gebelik kategorisi, C’dir. Hamile kadınların epinastinle tedavisine ilişkin temin edilmiş hiçbir veri yoktur. Hamilelikte kullanımı için, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek, dikkatli kullanılmalıdır.

Emzirme: Epinastin’in insanda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Relestat, ancak anneye faydası, bebeğe olası riskine ağır bastığında kullanılmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR RELESTAT KULLANABİLİR Mİ?

Damlatma sırasında geçici görme bulanıklığı meydana gelirse, araba sürme veya makine kullanma öncesinde hasta, görmesi berraklaşıncaya kadar beklemelidir.

DİĞER İLAÇLARLA BİRLİKTE RELESTAT KULLANIMI

Oküler uygulamadan sonra, epinastinin sistemik konsantrasyonları son derece düşük olduğu için, insanlarda hiçbir ilaç etkileşimi beklenmemektedir.

RELESTAT NASIL KULLANILIR?

Kullanım Şekli ve Dozu:

Erişkinlerde önerilen doz, etkilenmiş her göze günde iki kez bir damla damlatılmasıdır. Mevsimsel alerjik konjunktivitin geçirilmesi için tedaviye alerji mevsiminde 8 haftaya kadar devam edilmesi gerekebilir. Relestat’ın 8 haftadan daha fazla kullanımına ilişkin deneyim yoktur.

Birden fazla oftalmik tıbbi ilaç kullanılıyor ise, bu ürünler en az 5 dakika aralıkla uygulanmalıdır.

Kullanım Şekli:

Şişe ilk kez kullanıldığında vidalı kapak, damlalığın ucu saat yönünde delininceye kadar mümkün olduğu kadar döndürülür. Böylece şişe kullanıma hazır hale gelir. Vidalı kapak saat yönünün aksi yönünde döndürülerek çıkarılabilir.

Şişeyi açmadan önce ellerinizi yıkayınız.

 • Başınızı arkaya doğru eğiniz ve tavana bakınız.
 • Damlayı gözünüze isabet ettiremediyseniz tekrar deneyiniz.
 • Enfeksiyonun önlenmesi için şişenin ucunun gözünüze, göz çevresindeki dokuya veya herhangi bir şeye dokunmasına izin vermeyin.
 • Kullandıktan sonra şişeyi kapatmak için vidalı kapağı hemen tekrar kapatınız.

Relestat Uygulama Şekli

Çocuklarda Relestat Kullanımı: Relestat, 3 yaşın üzerindeki çocuklarda erişkinlerdekiyle aynı dozajda kullanılabilir.

Yaşlılarda Relestat Kullanmı: Bu hastalarda, hiçbir doz ayarlamasının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Karaciğer Bozukluğu Olanlarda Relestat Kullanımı: Epinastin insanda asgari ölçüde (< %10) metabolize olmaktadır. Bu nedenle, hiçbir doz ayarlamasının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Böbrek Bozukluğu Olanlarda Relestat Kullanımı: Herhangi bir doz ayarlamasının gerekli olduğu düşünülmemektedir.

Relestat’ı Uygulamayı Unuttuysanız: Hatırlar hatırlamaz tedavi gereken her bir göze tek bir damla uygulayınız ve daha sonra her zamanki şekilde uygulamaya devam ediniz. Bir dozu, unuttuğunuz dozların yerine iki katına çıkarmayınız.

Doz Aşımı ve Tedavisi: Relestat ile ilgili hiçbir doz aşımı bildirilmemiştir.

RELESTAT YAN ETKİLERİ

Hastaların yaklaşık olarak %1-10’unda ortaya çıkan, en sık bildirilen oküler yan etkiler (advers etkiler);

 • Gözde yanma hissi,
 • Folikülozis,
 • Hiperemi,
 • Kaşıntı.

En sık olarak bildirilen, oküler olmayan yan etkiler hastaların yaklaşık %10’unda görülen enfeksiyon (soğuk algınlığı semptomları ve üst solunum yolu enfeksiyonları) ve hastaların yaklaşık olarak %1-3’ünde görülen yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Rinit,
 • Sinüzit,
 • Öksürük artışı,
 • Farenjit.

Bu yan etkilerin bazıları, altta yatan hastalığın kendisi ile benzerlik gösterir.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

RELESTAT NASIL SAKLANIR?

 • Relestat’ı 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Relestat’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Relestat şişenin ilk açılışını takiben 4 hafta sonra atılmalıdır.

 Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Konjonktivit Nedir, Neden Olur
 2. Çocuklarda Konjonktivit
 3. Alerjik Konjonktivit

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git