Göz Hastalıkları ve Tedavileri

Refresh Tek Dozluk Göz Damlası Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Refresh tek dozluk göz damlası kullanma talimatı

Refresh’in etkin maddesi: 0.4 ml’de 5.60 miligram polivinil alkol; 2.40 miligram povidon içerir.

Refresh’in yardımcı maddeleri: Sodyum klorür ve sodyum hidroksit (veya hidroklorik asit) gibi yardımcı maddeleri içerir.

Refressh göze damlatılır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

REFRESH nedir ve ne için kullanılır?

Refresh, berrak ve renksiz (veya hafif sarı renkli) bir çözelti olup, tek dozluk flakonlara doldurulmuştur. Refresh, 30 adet tek dozluk flakon içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Refresh’in etkisi tamamen mekaniktir. Göz yüzeyinde kayganlaştırıcı ve nemlendirici etkisi bulunmaktadır. Göz yüzeyindeki gözyaşı hacmini artırır, gözyaşı filmini düzenler.

Refresh kullanım amacı;

Eksik veya yapıca bozuk gözyaşı tabakalarına bağlı olarak göz yüzeyinin nemlendirilmesinin bozulduğu; göz kuruluğu gibi durumlarda kullanılır.

REFRESH kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa Refresh’i kullanmayınız.

REFRESH’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Gözde ağrı hissi,
 • Görmede değişiklik,
 • Gözde kızarıklık ve tahriş gibi durumlar devam ederse veya giderek kötüleşir ve 72 saatten daha uzun süre inatla devam ederse ilacı kullanmayı bırakarak bir doktora danışınız.

Eğer ilacın rengi değişir veya bulanıklaşırsa kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda Refresh kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Refresh kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Refresh kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

Araç ve makine kullananlar Refresh kullanabilir mi? Diğer göze uygulanan ilaçlarda olduğu gibi, Refresh damlatıldıktan sonra gözünüzde bulanıklık oluşursa, araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz.

Refresh’in yiyecek ve içecekler ile kullanımı: Refresh’in yiyecek ve içeceklerle etkileşmesi beklenmemektedir.

REFRESH’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel uyarı gerektiren herhangi bir ayırt edici özelliğe sahip bir madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte REFRESH kullanımı nasıl olmalı?

Başka göz ilaçları da kullanıyorsanız, her uygulama arasında yaklaşık 15 dakika bekleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

REFRESH nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Rahatsız olan göze ve ihtiyaca göre göze 1 veya 2 damla kullanılır.

Mikropların bulaşmasını önlemek için damlalığın ucunu hiç bir yere değdirmeyiniz.

Refresh’in kalan kısmı her kullanımdan sonra atılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Çocuklarda Refresh kullanımı: 

Çocuklarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Yaşlılarda Refresh kullanımı: 

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Refresh kullanımı: 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer Refresh’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Refresh kullandıysanız: Refresh’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Refresh’i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Refresh ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Refresh ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

REFRESH’İN Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Refresh’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Refresh’i kullanmayı durdurunuz ve Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerin şişmesi,
 • Ayakların şişmesi,
 • Bileklerin şişmesi,
 • Yüz ve dudakların şişmesi,
 • Özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi gibi yan etkiler olursa hemen doktorunuza veya hastanenin acil servisine başvurunuz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Refresh’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Gözde tahriş (kızarıklık, kaşıntı, yanma, batma vb.) belirtileri olursa doktorunuza söyleyiniz.

Bunlar Refresh’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu Kullanma Talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

REFRESH nasıl saklanır?

 • Refresh’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Refresh’i 15°C – 25°C’nin arasında, oda sıcaklığında saklayınız.
 • Refresh’in kalan kısmı her kullanımdan sonra atılmalıdır.
 • Refresh’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Refresh’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 02.06.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Göz kuruluğu nedenleri ve tedavisi
 2. Gözlerde bahar alerjisi nedenleri ve tedavisi
 3. Gözde batma hissi neden olur
 4. Gözlerde yanma hissi neden olur
 5. Refresh Tears göz damlası

4 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git