Hastalıklar ve Tedaviler

Refcon Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Refcon Nasıl Kullanılır?

REFCON DOUBLE ACTION 50 mg + 21,3 mg + 32,5 mg/ml Oral Süspansiyon Kullanma Talimatı

Refcon ağız yoluyla alınır.

Her bir 1 ml süspansiyon;

Etkin madde: 50 mg sodyum aljinat, 21,3 mg sodyum bikarbonat ve 32,5 mg kalsiyum karbonat gibi etkin maddeler içerir.

Yardımcı maddeler: Karbomer 974 P, sodyum sakarin (E 954), metil paraben (E 218), propil paraben (E 216), nane yağı, sodyum hidroksit (E 524), saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Refcon Kullanma Talimatı

REFCON DOUBLE ACTION nedir ve ne için kullanılır?

Refcon Double Action; opak, beyaza yakın krem rengi, nane kokusunda, viskoz süspansiyondur.

Her 10 ml tek dozda, 500 mg sodyum aljinat, 213 mg sodyum bikarbonat ve 325 mg kalsiyum karbonat etkin madde bulunmaktadır. 200 ml’lik cam şişelerde temin edilir.

Refcon Double Action, öğünleri takiben ya da hamilelik esnasında oluşan fazla miktarda mide asidine bağlı rahatsızlıkların/şikayetlerin ve ağız içine acı, ekşi su gelmesi (asit regürjitasyonu), mide veya göğüste yanma hissi gibi mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına (gastroözofageal reflüye) bağlı şikayetlerin tedavisinde kullanılır.

Bu ilaç, iki antasit ve bir aljinat kombinasyonundan oluşmaktadır, ilacın etkisi tamamen fizikseldir.

Refcon Double Action, alındıktan sonra mide asidi ile etkileşime girer. Bu etkileşim sonucunda mide içinde hareket eden nötr pH’a sahip jel oluşur. Bu sayede asitli mide içeriğinin yemek borusuna kaçması (gastroözofageal reflü) sıklığı azalır. Ağır durumlarda bu jel yemek borusuna (özofagus) geçerek mide içeriğinin yemek borusuna temasını önler, mukozayı tahrişten korur ve iyileşme başlar.

Refcon Double Action mide asidi ve safranın özofagusa doğru reflüsünden kaynaklanan ağrıları, doğrudan doğruya reflüyü baskı altına almak ve asidi azaltmak suretiyle ortadan kaldırır.

REFCON DOUBLE ACTION kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer, bu ilacın bileşiminde yer alan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı iseniz, kullanmayınız.

REFCON DOUBLE ACTION’ın dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birine sahipseniz, tedaviniz doktorunuz tarafından dikkatli bir şekilde düzenlenmelidir.

 • Tuz kısıtlaması içeren diyete sahipseniz,
 • Böbrek ya da kalp rahatsızlığınız varsa ya da geçmişte olduysa (bazı tuzlar bu tür durumları etkileyebilir),
 • Midenizdeki asit seviyesi çok düşükse (bu durumda ilacın etkisi azalabilir),
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz ya da hipofosfateminiz varsa,
 • Yedi gün sonra belirtilerde düzelme olmazsa,
 • Gastroenteriti olan ya da böbrek yetmezliği şüphesi bulunan çocuklarda kullanılacaksa, bunlar gibi durumlarda doktorunuza danışınız.

Metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) içerdiğinden (muhtemelen gecikmiş) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Gereğinden uzun süre kullanımından kaçınınız.

Diğer antasitlerde olduğu gibi, Refcon Double Action’ın kullanımı altta yatan daha ciddi tıbbi durumları maskeleyebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

REFCON DOUBLE ACTION’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelikte REFCON DOUBLE ACTION kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte bu ilacı kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme REFCON DOUBLE ACTION kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde bu ilacı kullanabilirsiniz.

Araç ve makine kullananlar REFCON DOUBLE ACTION kullanabilir mi?

Doktorunuz, hastalığınızın araç ve makine kullanımına etkisi olup/olmadığı konusunda sizi uyaracaktır.

Refcon Double Action araç ve makine kullanımını olumsuz yönde etkilememektedir.

REFCON DOUBLE ACTlON’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

10 ml’lik doz 124,33 mg sodyum ve 130,12 mg kalsiyum içermektedir. Diyet kısıtlaması olan hastaların bu ilacı kullanmadan önce doktoruna danışması gerekmektedir.

Bu tıbbi ürün metil paraben (E218) ve propil paraben (E216) içerdiğinden (muhtemelen gecikmiş) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte REFCON DOUBLE ACTlON kullanımı

Ağız yoluyla alınan diğer ilaçların etkisini değiştirebileceğinden bu ilacı kullandıktan sonra iki saat süreyle başka bir ilaç kullanmayınız. Levotroksin içeren ilaçların Refcon Double Action ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 4 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

REFCON DOUBLE ACTION nasıl kullanılır?

Her zaman, doktorunuzun belirttiği talimatlara uygun olarak ilacınızı kullanınız, ilacınızı her gün, düzenli olarak kullanınız. Emin olamadığınız durumlarda doktor veya eczacınız ile birlikte kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Oral (ağız yoluyla) kullanım içindir.

Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için dozaj; yemeklerden sonra ve yatarken 10-20 ml (2-4 tatlı kaşığı) (günde toplam 4 doz).

Uygulama yolu ve metodu:

Oral yolla (ağız yoluyla) kullanılmalıdır.

Kullanmadan önce şişe iyice çalkalanmalıdır.

Çocuklarda Refcon Double Action kullanımı:

12 yaşından küçük çocuklarda yalnızca hekim önerisine göre kullanılır.

Yaşlılarda Refcon Double Action kullanımı:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliği durumunda Refcon Double Action kullanımı:

Kalsiyum ve sodyum içerdiğinden dolayı böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Refcon Double Action kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Refcon Double Action’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Refcon Double Action kullandıysanız: Refcon Double Action’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Eğer gerekenden daha fazla Refcon Double Action kullandıysanız ilacın istenmeyen etkileri ve şiddeti artabilir.

Refcon Double Action’ı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Refcon Double Action ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Refcon Double Action ile tedaviye doktorunuz gözetiminde, herhangi bir istenmeyen etki ortaya çıkmadığı takdirde fayda gördüğünüz sürece devam ediniz.

REFCON DOUBLE ACTION’ın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Refcon Double Action’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Refcon Double Action’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Vücudunuzun herhangi bir yerinde giderek artan kızarıklıklar olabilir.
 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudaklar şişebilir ya da özellikle ağız veya boğaz yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Refcon Double Action’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Belirtilen dozların üzerinde ilaç kullanmanız durumunda;

 • Alkaloz (kanın asitlik oranının düşmesi),
 • Hiperkalsemi (kandaki kalsiyum oranının yükselmesi),
 • Asit reboundu (yemek yedikten sonra midedeki asit seviyesinin yükselmesi),
 • Süt alkali sendromu (aşırı miktarda ve uzun süre süt alımına bağlı olarak laboratuvar testlerinde kan kalsiyumunda artış,
 • Asit seviyesinde azalma,
 • Kan azotunda artış ve böbrekte kalsiyum taşı oluşumu,
 • Kabızlık gibi yan etkiler görülebilir.

Bunlar Refcon Double Action’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

REFCON DOUBLE ACTlON nasıl saklanır?

 • Refcon Double Action’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Refcon Double Action’ı 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Buzdolabında saklamayınız veya dondurmayınız.
 • Refcon Double Action’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Şişe açıldıktan sonra 6 ay içinde kullanılmalıdır.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Refcon Double Action’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Refcon Double Action’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 14/07/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Gastroözofageal reflü hastalığı nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Özofajit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Reflü hastaları nasıl beslenmeli
 4. Gaviscon nedir ve ne için kullanılır
 5. Dil ve ağız yaraları neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git